Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Open Access: Exploring Written Artefacts

Jörg B. Quenzer (επιμ.), Exploring Written Artefacts: Objects, Methods, and Concepts. Vol. 1 & 2.  Studies in Manuscript Cultures 25. Berlin: de Gruyter 2021


Στο τρέχον τεύχος του Nouvelle Revue Théologique / In the current issue of Nouvelle Revue Théologique

 Nouvelle Revue Théologique 143/4 (2021)

 • Jean-Pierre Sonnet s.j., "Matthieu, disciple (Maththaios, mathētēs) d’une langue à l’autre," 530-546 (abstract)
 • Alexis Leproux, "« Les deux marcheront-ils ensemble sans qu’ils ne se soient donné rendez-vous ? » (Am 3,3). Résistance d’Israël et catholicité de l’Église," 547-564 (abstract)
 • David Meyer, "À la recherche d’une Graeca Veritas rabbinique?" 565-581 (abstract)
 • Pierre-François de Béthune, "Pour porter la Bonne Nouvelle, commencer par demander l’hospitalité," 582-595 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

 The Bible Translator 72/2 (2021)

 • Mark Penner, "The Sign Language Bible Translation Movement: A Look through the Eyes of TBT," 146–162 (abstract)
 • Yu Suee Yan, "The Good News Bible as a Model Text for Other Translations," 163–174 (abstract)

Technical Papers

 • Robert Bascom, "Term or Phrase Usage and Contextual Meaning: A Reexamination of Semantic Issues in Translation," 175–188 (abstract)
 • Yousaf Sadiq, "The Punjabi New Testament in Persian Script," 189–199 (abstract)
 • Daniel See, "Bejalai in Iban: A Study on Translating Motion Verbs in Bup Kudus Baru," 200–219 (abstract)
 • Marlon Winedt, "Bible Translation as Incarnation of the Word of God: Transformational Power through Form and Meaning," 220–240 (abstract)
 • Simon Wong, "Digitization of Bibles in Greater China (1661–1960)," 241–254 (abstract)

Μια ενδιαφέρουσα αρχαιολογική ανακάλυψη στην Πομπηία / An interesting archaeological find in Pompeii


 Η Πομπηία εξακολουθεί να μας εντυπωσιάζει με τα  ευρήματα που έρχονται στο φως κατά τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία ευρήματα προέρχονται από μία βίλλα στην περιοχή Civita Giuliana, βόρεια της Πομπηίας. Ήδη νωρίτερα οι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν στάβλο και τους σκελετούς δύο αλόγων, ένα άρμα καθώς και τους σκελετούς δύο 
ανδρών. Οι πρόσφατες αρχαιολογικές εργασίες έφεραν στο φως ένα δωμάτιο, το οποίο κατά την εκτίμηση των αρχαιολόγων, χρησιμοποιούνταν από μία οικογένεια δούλων. Στο χώρο βρέθηκαν τρεις ξύλινες κλίνες, ένα ξύλινο μπαούλο με διάφορα μεταλλικά αντικείμενα, ένας άξονας άρματος και διάφορα κεραμικά αγγεία. Μολονότι η ταύτιση του δωματίου ως χώρου κατοικίας κάποιων δούλων της οικίας είναι πιθανή, φαίνεται πως το δωμάτιο χρησιμοποιούνταν επίσης ως χώρος αποθήκευσης. Ίσως κάποια άλλα ευρήματα να ενισχύσουν την υπόθεση σύνδεσης του χώρου με τους δούλους της οικίας:

"The Room of the Slaves - The Latest Discovery at Civita Giuliana

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Rivista Biblica / The current issue of Rivista Biblica

 Rivista Biblica 68/4 (2020)

 • Giuseppe De Virgilio, "Analisi e prospettive teologiche del documento della Pontificia Commissione Biblica: Che cos’è l’uomo? (Sal 8,5) un itinerario di antropologia biblica," 379-406
 • Mario Cucca, "Il desiderio insaziabile: Antropologia del gusto nel Cantico dei Cantici," 481-489
 • Luca Maria De Felice, "Linguistic-functional analysis of the biblical Hebrew name, Ya‘aqov," 491-523
 • Alberto D'Incà, "Corpi perseguitati, corpi da imitare: Paolo di Tarso e la μίμησις come strategia missionaria nel contesto giudaico-ellenistico di Tessalonica," 525-546


Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Electra / The current issue of the e-journal Electra

 Το ηλεκτρονικό περιοδικό Electra εκδίδεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και φιλοξενεί στα θεματικά του τεύχη μελέτες για την αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία και θρησκεία. Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στον Ασκληπιό:

Electra 5 (2020)

Asclepius (Figures, Therapies, Cult)

Appendix