Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος σε τρέχον τεύχος του HTS / Articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 74:1 (2018)

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 99:2 (2018)

 • Joachim J. Krause, "Circumcision and Covenant in Genesis 17," 151 - 165 (abstract)
 • Juan Manuel  Tebes, "The Southern Home of YHWH and Pre-Priestly Patriarchal/Exodus Traditions from a Southern Perspective," 166 - 188 (abstract)
 • Alexis Leproux, "La «piété» du patriarche Jacob selon Sg 10,10-12," 189 - 201 (abstract)
 • Benedetta Rossi, "Conflicting Patterns of Revelation: Jer 31,33-34 and its Challenge to the Post-Mosaic revelation Program," 202 - 225 (abstract)
 • Christian Blumenthal, "Vorbildhaftes Gottvertrauen: Der matthäische Jesus zwischen tödlicher Ohnmacht und königlicher Macht," 226 - 246 (abstract)
 • Brian Carrier, "The Triumphal Echo of Psalm 24 in the Gospel According to Matthew," 247 - 264 (abstract)
 • Francesco Bianchini, "1 Giovanni e la retorica: L'argomentazione di 1 Gv 1,5-2,28," 265 - 280 (abstract)
 • Takamitsu Muraoka, "Justification by Faith: Paul and Qumran," 281 - 284 (abstract)

Gorgias Encyclopedic Dictionary of the Syriac Heritage: ηλεκτρονική έκδοση / electronic edition

To εγκυκλοπαιδικό λεξικό για το συριακό πολιτισμό το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Gorgias έχει αποκτήσει τη δική του ηλεκτρονική σελίδα κι είναι προσβάσιμο διαδικτυακά:

Το τρέχον τεύχος του Kernos / The current issue of Kernos

Kernos 30 (2017)

 • Philippe Borgeaud, "L’invention de la religion grecque," 9-35 (abstract)
 • Pierre Vesperini, "De Thalès à Anaxagore : les Ioniens à l’école des dieux," 37-65 (abstract)
 • François de Polignac, "Détroits, isthmes, passages : paysages « sous le joug » de Poséidon," 67-83 (abstract)
 • François de Polignac, "Détroits, isthmes, passages… : Addendum
 • Kent Rigsby, "Dionysus Briseus," 85-89 (abstract
 • Angelos Chaniotis, "The Life of Statues of Gods in the Greek World," 91-112 (abstract)
 • Christina Mitsopoulou, "Quelques « kernoi » de moins ? Mise en cause de l’authenticité d’un « diadème » en or," 113-157 (abstract)
 • Richard Bouchon and Jean-Claude Decourt, "Le règlement religieux de Marmarini (Thessalie) : nouvelles lectures, nouvelles interprétations," 159-186 (abstract)
 • María-Paz de Hoz, "Religious discourse in Hellenistic and Roman times: content topoi in Greek epigraphic cult foundations and sacred norms," 187-220 (abstract)
 • Adrien Berthou, "Apollon Sarpédonios et les influences culturelles à Séleucie-du-Kalykadnos," 221-254 (abstract)
 • Christopher A. Faraone, "A Copper Plaque in the Louvre (inv. AD 003732): Composite Amulet or Pattern-Book for Making Individual Body-Amulets?," 187-220 (abstract)

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Oι Ιουδαίοι της Βέροιας και η συναγωγή τους / The Jews of Beroea and their synagogue

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Haaretz δημοσιεύτηκε ένα σύντομο ρεπορτάζ για την ιουδαϊκή κοινότητα της Βέροιας, την ιστορία της συναγωγής και το χαμένο αντίγραφο της Τορά που υποτίθεται ότι περιείχε σημείωση σχετικά με την επίσκεψη του Παύλου στην συναγωγή:

To τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 42:4 (2018)

 • Meir Ben Shahar, "‘Anointed’ and ‘Messiah’: A New Investigation into an Old Problem," 393-412 (abstract)
 • Isabelle Hamley, "‘Dis(re)membered and Unaccounted For’: ‭שגליפ‬ in the Hebrew Bible," 415-435 (abstract)
 • Ayelet Seidler, "The Law of Levirate and Forced Marriage—Widow vs. Levir in Deuteronomy 25.5–10," 435-456 (abstract)
 • David P. Pettit, "Expiating Apostasy: Baal Peor, Moses, and Intermarriage with a Midianite Woman," 457-468 (abstract)
 • Matthew MiChael, "Narrative Conjuring or the Tales of Two Sisters? The Representations of Hannah and the Witch of Endor in 1 Samuel," 469-489 (abstract)
 • Yisca Zimran, "‘Look, the King is Weeping and Mourning!’: Expressions of Mourning in the David Narratives and their Interpretive Contribution," 491-517 (abstract)

Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018

H ιστορία της ανακάλυψης των χειρογράφων του Nag Hammadi / The story of the Nag Hammadi discovery

O Brent Nongbri στο ιστολόγιό του έχει αναρτήσει ένα σύντομο κείμενο με κατατοπιστικά links και video σχετικά με την ανακάλυψη της βιβλιοθήκης του Nag Hammadi. Ως γνωστόν, οι συνθήκες εύρεσης των βιβλίων έχουν συζητηθεί εκτενώς κατά τα τελευταία χρόνια. Μία σειρά ερευνητών εκφράζει πλέον αμφιβολίες κατά πόσο η ιστορία εύρεσης των κειμένων είναι αξιόπιστη: