Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Ένα νέο άρθρο στο JGRChrJ / A new article on JGRChrJ

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο:

Greg Goswell, 'An Early Commentary on the Pauline Corpus: The Capitulation of Codex Vaticanus'

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Δύο άρθρα για το γνωστικισμό στο τρέχον ZAC / Two articles on Gnosticism in the current issue of ZAC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für antikes Christentum 15:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τη μελέτη του Γνωστικισμού:
  • AnneMarie Luijendijk, "'Jesus says: 'There is nothing buried that will not be raised'.' : a late-antique shroud with Gospel of Thomas logion 5 in context", 389-410
  • Christoph Markschies, "Individuality in some Gnostic authors : with a few remarks on the interpretation of Ptolemaeus, Epistula ad Floram", 411-430

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΒΒR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 21:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 

  • H.D. Zacharias, "Old Greek Daniel 7:13-14 and Matthew's Son of Man", 453-465 
  • Robert S. Snow, "Let the reader understand : Mark's use of Jeremiah 7 in Mark 13:14", 467-477 
  • Steven M. Bryan, "Consumed by zeal : John's use of Psalm 69:9 and the action in the temple", 479-494
  • Brian J. Tabb, "Johannine fulfillment of Scripture : continuity and escalation", 495-505 
  • Timothy Wiarda, "The portrayal of Peter and atonement theology in the Gospel of John", 507-523