Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2010

Ευχές

Έπρεπε νάμαστε τρεις.
Αν δεν ήταν τόσο σκοτάδι,
θα καταλάβαινα ίσως, γιατί
έχω μείνει τόσο μονάχος.

Πόσο έχω ξεχάσει.
Πρέπει απ' αρχής πάλι το ταξίδι
ν' αρχίσει.
Πότε ξεκινήσαμε, τότε, οι τρεις;
Ή μήπως, κάποτε, είχαμε ανταμώσει...
Μαζύ πορευτήκαμε ένα διάστημα,
όσο μας οδηγούσε άστρο λαμπρό.
Αυτό άλλαξε την οδό ή εγώ
τίποτα πια να δω δεν μπορώ;
Πού βρίσκομαι τώρα, σε τέτοιον καιρό,
σκληρό, ανένδοτο, δύσκολο,
εγώ, ανήσυχος, βιαστικός.
Μήπως κι' η ώρα πλησίασε;
Πού να το ξέρω!

Πού είναι τα δώρα;
είχαμε τότε τοιμάσει δώρα
ήμερα, ήσυχα
δώρα ημών των ταπεινών, χρυσόν
λίβανον και σμύρναν άλλοτε
με θαυμασμό κι' ευλάβεια τού φέρναμε.

Τώρα σ' αυτόν τον καιρό
σίδερο, κεραυνό και φωτιά.

Ήμασταν τρεις,
τώρα κανέναν άλλον δε βλέπω
κι' αισθάνομαι τα χέρια μου
πότε άδεια, πότε βαριά.
Βασιλείς τότε προς τον βασιλέα
του κόσμου, τώρα κανείς
δε βασιλεύει με βεβαιότητα.
Σκοτάδι βαρύ. Ποιος μ' οδηγεί;
Δίχως συντροφιά,
δίχως άστρο κανένα πηγαίνω.
Μόνη προσφορά, η μεγάλη που γνωρίζω,
συμφορά της στέρησής Του.
Τι να προσφέρω σημάδι ευλάβειας
κι' υποταγής; Εμείς, άνθρωποι
της παράφορης τούτης εποχής,
τι μπορούμε, δικό μας, ευτυχείς
να Του δώσουμε; Είναι ανάγκη
να βρούμε την προσφορά.
Τίποτα δεν προσφέρει της ψυχής μας
ο τόσος αγώνας.
Χρυσόν, λίβανον και σμύρναν
άλλοτε, δώρα απλά.
Μας παιδεύει η ασυμπλήρωτη προσφορά.
Τώρα που πορεύομαι στο σκοτάδι,
χωρίς τη χαρά των δώρων, μονάχος,
δεν έχω παρά τον εαυτό μου να δώσω.

Εν συντριβή βαδίζοντα.

Ζωή Καρέλλη, Το ταξίδι των μάγων,
Από τη συλλογή Κασσάνδρα και άλλα ποιήματα (1955)

Ευχές για ευλογημένα Χριστούγεννα!



Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

Review of Biblical Literature 24/12/2010

Οι νέες βιβλιοκρισίες στη σελίδα της Review of Biblical Literature:

Mark Andrew Brighton, The Sicarii in Josephus's Judean War: Rhetorical Analysis and Historical Observations
Reviewed by Shayna Sheinfeld

Colleen M. Conway, Behold the Man: Jesus and Greco-Roman Masculinity
Reviewed by Ronald R. Clark

Thomas B. Dozeman, Exodus
Reviewed by Wolfgang Oswald

Benjamin H. Dunning, Aliens and Sojourners: Self as Other in Early Christianity
Reviewed by Judith Lieu

Troels Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit
Reviewed by L. Ann Jervis

Hermann Gunkel; K. C. Hanson, ed., Israel and Babylon: The Babylonian Influence on Israelite Religion
Reviewed by Michael S. Moore

Bruce Hansen, 'All of You Are One': The Social Vision of Galatians 3.28, 1 Corinthians 12.13 and Colossians 3.11
Reviewed by Kobus Kok

William H. Jennings, Storms over Genesis: Biblical Battleground in America's Wars of Religion
Reviewed by Phillip Michael Sherman

Isaac Kalimi, The Retelling of Chronicles in Jewish Tradition and Literature: A Historical Journey
Reviewed by Rivka Ulmer

Kirsten Nielsen, ed., Receptions and Transformations of the Bible
Reviewed by Donatella Scaiola

Rodrigo F. de Sousa, Eschatology and Messianism in LXX Isaiah 1-12
Reviewed by Tyler Mayfield

Jerry L. Sumney, The Bible: An Introduction
Reviewed by Gail Streete

Anthony C. Thiselton, The Living Paul: An Introduction to the Apostle's Life and Thought
Reviewed by Stephan Joubert
Reviewed by H. H. Drake Williams III

Richard Valantasis, The Making of the Self: Ancient and Modern Asceticism
Reviewed by Andrew T. Lincoln

Ελληνικά χειρόγραφα της Κ.Δ. στη Σουηδία / Greek NT manuscripts in Sweden

Ο Tommy Wassermann ανάρτησε ως χριστουγεννιάτικο δώρο σε όλους τους αναγνώστες του ιστολογίου Evangelical Textual Criticism ένα κείμενό του για τα ελληνικά χειρόγραφα της Κ.Δ. στη Σουηδία, το οποίο πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο Svensk Exegetisk Årsbok¨

Tommy Wasserman, "The Greek New Testament Manuscripts in Sweden with an Excursus on the Jerusalem Colophon," Svensk Exegetisk Årsbok 75 (2010): 77-108.

Γοα να βρεθείτε στη σχετική ανάρτηση του Wassermann και να καταφορτώσετε το άρθρο, πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel / In the current issue of Protokolle zur Bibel

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Protokolle zur Bibel 19:2 (2010) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Johannes Marböck, "Fragen und Impulse eines Buches an einer Wende", 77-88
Σε αυτό το κείμενο τονίζονται τρία βασικά θέματα από το βιβλίο της Σοφίας Σειράς: α) το Σειρ ως παράδειγμα της σχέσης μεταξύ κειμένου, κανόνα και θεόπνευστης Γραφής της Εκκλησίας, β) το Σειρ ως μαρτυρία μίας πολύπλευρης συζήτησης σε ένα σημείο καμπής της βιβλικής παράδοσης και πέρα από αυτό και γ) η σοφία και ο φόβος Θεού ως θεμελιώδης αρχή αυτού του βιβλίου.

Annett Giercke-Ungermann, "„Und es geschah das Wort“ – Die Moderation von Redebeiträgen und Dialogen durch die Erzählstimme im Buch Jona", 89-105
Οι λειτουργίες που έχει η φωνή τη αφηγητή όσον αφορά το συντονισμό των λόγων και / ή των διαλόγων των προσώπων στο βιβλίο του Ιωνά είναι ποικίλες. Ξεκινούν από την παροχή διάφορων πληροφοριών σε ένα πρώτο επίπεδο αυτών των λόγων μέχρι την εισαγωγή σε ευθείς λόγους, στην παροχή επιπλέον πληροφοριών μέσα στους διαλόγους μέχρι την κατακλείδα των λόγων και / ή των διαλόγων. Αλλά ακόμη κι εκεί, όπου αποφεύγεται να αποτελέσουν την κατακλείδα ευθέων λόγων, αυτό δε συμβαίνει χωρίς να υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται οι διαφορετικές λειτουργίες και μορφές παρουσίασης των επιμέρων φωνών του αφηγητή.

Veronika Tropper, "Jesus als Lehrer in der neueren Jesusliteratur", 107-127
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η σύγχρονη έρευνα για τον ιστορικό Ιησού και εξετάζεται κατά πόσο μέσα σε αυτή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη σημασία του Ιησού ως διδασκάλου. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον του και τις προϋποθέσεις του περιβάλλοντός τίθεται το ερώτημα πώς ο ίδιος ο Ιησούς απόκτησε τη μόρφωσή του .

Eduard Verhoef, "The Authenticity of the Paulines Should Not be Assumed", 129-151
Εκείνοι που υποστηρίζουν την αυθεντικότητα των παύλειων επιστολών συνήθως περιορίζονται στην αντιμετώπιση των επιχειρημάτων της απέναντι πλευράς. Ακόμη όμως κι αν έχουν δίκιο, με αυτήν την επιχειρηματολογία δεν αποδεικνύεται η αυθεντικότηα των επιστολών. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει μία μεθολογία, η οποία κατά τη γνώμη του μπορεί να συμβάλει στη συζήτηση. Με τη βοήθεια αυτής της μεθοδολογίας αναζητά σημεία επαφής μεταξύ των επιστολών. Τα περισσότερο ισχυρά σημεία παραπέμπουν στην προέλευση όλων των επιστολών από ένα συγγραφέα, ενώ τα αδύναμα στο αδύνατο συμπέρασμα.

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2010

Παύλος και Παλαιά Διαθήκη / Paul and the OT

Ο Matthew D. Montonini στο ιστολόγιό του New Testament Perspectives παραπέμπει στη διατριβή του Brian Abasciano, η οποία κατατέθηκε στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen κι η οποία έχει ως θέμα της την χρήση της Παλαιάς Διαθήκης από τον Παύλο στο Ρωμ 9, 1-9. Η διατριβή μπορεί να καταφορτωθεί σε μορφή pdf.


"Paul's use of the Old Testament in Romans 9: 1-9"

(Για να την καταφορτώσετε πηγαίνετε στη σχετική ανάρτηση του Montonini)

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RHPR / Two articles of biblical interest in the current issue of RHPR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue d' Histoire et de Philosophie 90:4 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

Το τρέχον τεύχος του TC / The current issue of TC

Στην ηλεκτρονική σελίδα του περιοδικού TC έχει αναρτηθεί το τρέχον τεύχος του 15 (2010). Τα άρθρα που δημοσιεύονται σε αυτό είναι προσβάσιμα σε μορφή pdf:

Reviews


Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Nόμος και Καινή Διαθήκη / Torah and the New Testament


Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Τ & Τ Clark ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο Manchester-Lausanne Seminar τον Ιούνιο του 2008:

Michael Tait / Peter Oakes (eds.), Torah in the New Testament Papers Delivered at the Manchester-Lausanne Seminar of June 2008, (The Library of New Testament Studies 401), T & T Clark International, 2010
304 σελίδες
ISBN: 9780567006738
$130.00

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ο συλλογικός τόμος Torah in the New Testament είναι μία συλλογή εισηγήσεων που διαβάστηκαν στο Manchester—Lausanne Seminar τον Ιούνιο του 2008. Ο τόμος περιέχει μελέτες και από ερευνητές των Πανεπιστημείων Sheffield, Geneva και Ben Gurion. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να προσφέρει κάποιες σημαντικές μελέτες στο γενικό θέμα της Τορά μέσα στην Καινή Διαθήκη με ιδιαίτερη αναφορά σε μεθοδολογικά ζητήματα, στις παραδόσεις για τον Ιησού στα ευαγγέλια και στον Παύλο και στο Νόμο.
Ήδη έχουν εκδοθεί δύο προηγούμενες συλλογές εισηγήσεων από αυτές τις ακαδημαϊκές συνεργασίες στην ίδια σειρά: C.M. Tuckett (ed.), Luke’s Literary Achievement: Collected Essays (LNTS 116, 1995) and T. Klutz (ed.), Magic in the Biblical World: From the Road of Aaron to the Ring of Solomon (LNTS 245, 2003). Η παρούσα συλλογή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους καινοδιαθηκολόγους οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στην έρευνα της σχέσης μεταξύ αρχέγονου Χριστιανισμού και Ιουδαϊκής Τορά. Περιέχει οξείς παρατηρήσεις σε ζητήματα μεθοδολογίας όσον αφορά στη συζήτηση για τον Ιησού και Νόμο και τον Παύλο και τον Νόμο. Από την εποχή της εργασίας του Sanders αλλά και άλλων στη δεκαετία του 80 του προηγούμενου αιώνα αυτά τα θέματα έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών που προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Ιησού, τον Παύλο και τον αρχέγονο Χριστιανισμό μέσα στην κατάλληλη ιουδαϊκή συνάφεια.

Περιεχόμενα τόμου
 • James G. Crossley, "Mark 7.1-23 : revisiting the question of 'all foods clean'", 8-20
 • Arseny Ermakov, "The salvific significance of the Torah in Mark 10.17-22 and 12.28-34", 21-31
 • Andreas Dettwiler, "The source Q and the Torah", 32-64
 • Thomas Römer - Jan Rückl, "Jesus, son of Joseph and son of David, in the Gospels", 65-81
 • Sean Winter, "The rhetorical function of John's portrayal of the Jewish law", 82-95
 • Daniel Marguerat, "Paul and the Torah in the Acts of the Apostles", 98-117
 • Simon Butticaz, "Acts 15 or the "return of the repressed"? : the Church and the law in Acts", 118-132
 • Emmanuelle Steffek, "Some observations on the Apostolic decree in Acts 15.20, 29 (and 21.25)", 132-140
 • Peter Oakes, "Law and theology in Galatians", 143-153
 • R.B. Matlock, "Helping Paul's argument work? : the curse of Galatians 3.10-14", 154-179
 • George J. Brooke, "Torah, rewritten Torah and the Letter of Jude", 180-193
 • Michael Tait, "The end of the law : the Messianic Torah in the Pseudepigrapha", 196-207
 • Roger Tomes, "Educating gentiles : explanations of Torah in the New Testament, Philo and Josephus", 208-217
 • Francis G. Downing, "Legislation as social engineering in the New Testament world", 218-227
 • Ann Conway-Jones, "Filled with the glory of God : the appropriation of tabernacle imagery in the New Testament and Gregory of Nyssa", 228-238

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010

Review of Biblical Literature 19/12/2010

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο οι νέες βιβλιοκρισίες της Review of Biblical Literature:

Joel S. Baden, J, E, and the Redaction of the Pentateuch
Reviewed by David Carr

Maurice Casey, The Solution to the 'Son of Man' Problem
Reviewed by Panayotis Coutsoumpos

Tom Holmén, ed., Jesus from Judaism to Christianity: Continuum Approaches to the Historical Jesus
Reviewed by Steven M. Bryan

Bruce W. Longenecker and Kelly D. Liebengood, eds., Engaging Economics: New Testament Scenarios and Early Christian Reception
Reviewed by Markus Lang

Jesús Luzarraga, El Padrenuestro desde el arameo
Reviewed by Jeffrey L. Morrow

Kevin B. McCruden, Solidarity Perfected: Beneficent Christology in the Epistle to the Hebrews
Reviewed by Martin Karrer

Alice Mouton, Rêves hittites: Contribution à une histoire et une anthropologie du rêve en Anatolie ancienne
Reviewed by Michael S. Moore

Daniel A. Smith, Revisiting the Empty Tomb: The Early History of Easter
Reviewed by Michael R. Licona

John Strazicich, Joel's Use of Scripture and the Scripture's Use of Joel: Appropriation and Resignification in Second Temple Judaism and Early Christianity
Reviewed by Douglas Watson

Emma Wasserman, The Death of the Soul in Romans 7: Sin, Death, and the Law in Light of Hellenistic Moral Psychology
Reviewed by Karl-Wilhelm Niebuhr