Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020

Η εδαφική επικράτεια του αρχαίου Ισραήλ / The territory of ancient Israel

 Στη σελίδα The Bible and Interpretation ο Israel Finkelstein συζητά τις αρχαιολογικές και κειμενικές πληροφορίες για την έκταση της επικράτειας του αρχαίου βασιλείου του Ισραήλ:

The Earliest Israel: Territorial History in the Highlands of Canaan

Στο τρέχον τεύχος των ETL / In the current issue of ETL

 Ephemerides Theologicae Lovanienses 96:2 (2020)

Jan Dochhorn, "Zu den religionsgeschichtilichen Hintergründen der jüdischen und christlichen Satanologie: Eine Antwort auf John J. Collins, zugleich Sondierungen zum Verhältnis zwischen der Zwei-Geister-Lehre in 1 Q S III,13-IV,26 und dualistischen Konzepten iranischer Herkunft," 199-260 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του TC / In the current issue of TC

 TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 25 (2020)

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Μασώρα: εισαγωγή στις κριτικές της εκδόσεις / Masorah: introduction to its critical editions

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review διαβάστε τέσσερα σύντομα άρθρα που παρουσιάζουν την ιστορία του μασωριτικού κειμένου και της κριτικής του έκδοσης μέσα από τα σημαντικά χειρόγραφά του. Πρόκειται για εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της SBL στο San Diego το 2019:

David Marcus, "Introduction to the Masorah | The Masorah of Biblia Hebraica Quinta (BHQ)"

Daniel Mynatt, "Introduction to the Masorah | The Masorah of the Leningrad Codex in the Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) Edition"

Elvira Martín-Contreras, "Introduction to the Masorah | Editing the Masorah of the Manuscript BH MSS1 (Madrid, Complutensian Library)"

David DeLauro, "Introduction to the Masorah | The Masorah of the Cairo Codex of the Prophets in Perez-Castro's Printed Edition"

Στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / In the current issue of In die Skriflig

 In die Skriflig 54/1 (2020)

Raymond Potgieter, Hermanus Taute, "The message of the book Ruth: A reflection on Naomi’s traumatic journey to Mara and back"

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

 Zeitschrift für Theologie und Kirche 117/3 (2020)

  • Erik Aurelius, "Die manchmal gottgewollte Fürbitte: Zur Geschichte einer biblischen Vorstellung," 245-266 (abstract)
  • Stefan Krauter, "Die divisio des biblischen Kanons bei Thomas von Aquin," 267-287 (abstract)
  • Georg Schöllgen, "Gebildete Christen als bessere Römer? Ein vernachlässigter Aspekt des Forschungsprogramms »Antike und Christentum«" 288-315 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

 Hervormde teologiese studies 76/4 (2020)