Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of Biblical Literature 134:4 (2015)

 • David A. Bosworth, "Ancient Prayers and the Psychology of Religion: Deities as Parental Figures," 681-700 
 • Suzie Park, "Left-Handed Benjaminites and the Shadow of Saul," 701- 720 
 • David Z. Moster, "The Levite of Judges 19-21," 721-730 
 • Mika S. Pajunen and Hanne von Weissenberg, "The Book of Malachi, Manuscript 4Q76 (4QXIIa), and the Formation of the "Book of the Twelve"," 731-751 
 • Lawrence M. Wills, "Greek Philosophical Discourse in the Book of Judith?," 753-772 
 • William Yarchin, "Were the Psalms Collections at Qumran True Psalters?," 775-789 
 • Chris Keith, "The Oddity of the Reference to Jesus in Acts 4:13b," 791-811 
 • Courtney J. P. Friesen, "Paulus Tragicus: Staging Apostolic Adversity in First Corinthians," 813-832
 • Jill E. Marshall, "Community Is a Body: Sex, Marriage, and Metaphor in 1 Corinthians 6:12-7:7 and Ephesians 5:21-33," 833-847 

JBL FORUM 

 • Adele Reinhartz, "The JBL Forum, an Occasional Exchange," 849 
 • Gerald O. West, "Twice Called, Thrice Rebuked: Doing African Biblical Scholarship," 850-854
 • Kenneth N. Ngwa, "The Making of Gershom's Story: A Cameroonian Postwar Hermeneutics Reading of Exodus 2," 855-876 
 • L. Juliana Claassens, "Memories of Midwives," 877-881 
 • Aliou C. Niang, "Space and Human Agency in the Making of the Story of Gershom through a Senegalese Christian Lens," 882-889 
 • Musa W. Dube, "A Luta Continua: Toward Trickster Intellectuals and Communities," 890-902

Το νέο τεύχος του ΔΒΜ / The current issue of Deltion Biblikon Meleton

Δελτίον Βιβλικών Μελετών 30Β (Δεκ. 2015)

 • Αικατερίνη Τσαλαμπούνη, "Η αποκαλυπτική γλώσσα του Παύλου στην προς Ρωμαίους", 9-29
 • π. Αντώνιος Πινακούλας, "Η επαναφορά του Ψαλτηρίου στην ενοριακή λειτουργική ζωή", 30-53
 • Χρήστος Σιμελίδης,  "'ξένος θεός και άγραφος': Βιβλικά χωρίς για το Άγιο Πνεύμα στον Γρηγόριο Ναζιανζηνό", 54-62
 • Γιάννης Παπαδογιαννάκης, "Η κρίση του 7ου αιώνα στο Βυζάντιο και η Βίβλος", 63-72
 • Θοδωρής Δρίτσας, "Χριστιανισμός και εκκοσμίκευση", 73-90