Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Μηχανή εύρεσης ψηφιοποιημένων χειρογράφων στο διαδίκτυο / Search engine for digitized manuscripts online

Στην ιστοσελίδα του Princeton University δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης των ψηφιοποιημένων χειρογράφων που διατίθενται ήδη στο διαδίκτυο:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 71:2 (2015)

Gert Breed, "Finding guidelines on social change in the two-tiered narrative and diakonia in the Gospel of John"

RBL 1.5.2015

Francis Borchardt, The Torah in 1Maccabees: A Literary Critical Approach to the Text
Reviewed by Thomas Hieke

Cilliers Breytenbach and Jörg Frey, eds., Reflections on the Early Christian History of Religion—Erwägungen zur frühchristlichen Religionsgeschichte
Reviewed by Thomas J. Kraus

Walter Dietrich, Die Samuelbücher im deuteronomistischen Geschichtswerk: Studien zu den Geschichtsüberlieferungen des Alten Testaments II
Reviewed by Mark W. Hamilton

James D. G. Dunn, The Oral Gospel Tradition
Reviewed by David B. Sloan

Paul S. Evans and Tyler F. Williams, eds., Chronicling the Chronicler: The Book of Chronicles and Early Second Temple Historiography
Reviewed by Michael D. Matlock

Katharina Galor and Hanswulf Bloedhorn, The Archaeology of Jerusalem: From the Origins to the Ottomans
Reviewed by Aren M. Maeir

Moshe Garsiel, From Earth to Heaven: A Literary Study of the Eliijah Stories in the Book of Kings
Reviewed by Keith Bodner
Reviewed by David A. Glatt-Gilad

Alison Ruth Gray, Psalm 18 in Words and Pictures: A Reading through Metaphor
Reviewed by Leslie C. Allen

Mignon R. Jacobs and Raymond F. Person Jr., eds., Israelite Prophecy and the Deuteronomistic History: Portrait, Reality, and the Formation of a History
Reviewed by James M. Bos
Reviewed by Thomas Wagner

Ronald Jolliffe, Gertraud Harb, Christoph Heil, Anneliese Felber, and Angelika Magnes, Q11: 39a, 42, 39b, 41, 43-44: Woes against the Pharisees
Reviewed by Peter J. Judge

W. G. Lambert, Babylonian Creation Myths
Reviewed by Michael S. Moore

Daniel C. Matt, trans., The Zohar: Pritzker Edition, Volume 6
Reviewed by Ralph K. Hawkins

Abera M. Mengestu, God as Father in Paul: Kingship Language and Identity Formation in Early Christianity
Reviewed by Inhee C. Berg

Anthony M. Moore, Signs of Salvation: The Theme of Creation in John’s Gospel
Reviewed by Brian J. Tabb

Valérie Nicolet-Anderson, Constructing the Self: Thinking with Paul and Michel Foucault
Reviewed by Chris L. de Wet

Vernon K. Robbins, Who Do People Say I Am? Rewriting Gospel in Emerging Christianity
Reviewed by Michael J. Kok

David S. Vanderhooft and Abraham Winitzer, eds., Literature as Politics, Politics as Literature: Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist
Reviewed by Shawn W. Flynn

Ryan Donald Wettlaufer, No Longer Written: The Use of Conjectural Emendation in the Restoration of the Text of the New Testament, the Epistle of James as a Case Study
Reviewed by Jeff Cate

Παρασκευή 1 Μαΐου 2015

D. Clines: οι ανδρικές παραστάσεις και ιδέες στην Βίβλο / D.Clines: male perceptions and language in the Bible

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη μαγνητοσκοπημένη διάλεξη του καθηγητή David J.A. Clines στο King's College τον Φεβρουάριο 2015 (2015 Ethel M. Wood lecture):

Τα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας στο διαδίκτυο / Dead Sea Scrolls Online

Τα κυριότερα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας βρίσκονται ψηφιοποιημένα και σε υψηλή ανάλυση στο διαδίκτυο σε ειδική σελίδα του Israel Museum με εισαγωγές κι άλλες πληροφορίες σχετικά με το κάθε χειρόγραφο και την ανακάλυψή τους:

To τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 3:3 (2014)

 • Molly M. Zahn, "Introduction: Perspectives on Editing in the Hebrew Bible and Ancient Judaism," 293-297 
 • Molly M. Zahn, "'Editing' and the Composition of Scripture: The Significance of the Qumran Evidence," 298-316 (abstract)
 • Alexander Rofé, "Writing, Interpolating and Editing: 2 Samuel 24 and 1 Chronicles 21 as a Case Study," 317-326  (abstract)
 • Juha Pakkala, "Textual Development within Paradigms and Paradigm Shifts," 327-342 (abstract)
 • John Van Seters, "Editing the Bible: The Romantic Myths about Authors and Editors," 343-354 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος The Bible Translator / In the current The Bible Translator

The Bible Translator 66:1 (2015)

 • Marlon Winedt, "Translation as Performance and Engagement: Performing Philemon from a Modern Caribbean Perspective," 3-23 (abstract)
 • Simon Wong, "Bible Translation of Non-Mandarin Han Fangyan (Dialects) in Mainland China: The Case of Swatow," 24-44 (abstract)
 • Yu Suee Yan, "Translating Job 42.6—A Modest Proposal," 45-55 (abstract)
 • Adrian Schenker, "Translation and Textual Criticism: The Case of Two Competing Readings, Both of Which Make Good Sense," 56-60 (abstract)
 • Paul J. N. Lawrence and Peter Schmidt, "Mĕkōnôt, Models, and Mathematics: 1 Kings 7.27-37," 61-72 (abstract)
 • David H. Wenkel, "Lexicography to the Aid of a Problematic Pastoral Proverb: With What Should Christians Be Content in 1 Timothy 6.8?," 73-90 (abstract)
 • Andrew Bowden, "Translating Ἀσθενέω in James 5 in Light of the Prophetic LXX," 91-105 (abstract)
 • Ross Cole, "Food and Wine as Seductress to Doom, Even If the Sleeping Is with One’s Own Wife! A Translation Note on 2 Sam 11.8b," 106-110 (abstract)

Ένα άρθρο βιβλικού περιεχομένου στο τρέχον In die Skriflig / In Luce Verbi / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig / In Luce Verbi

 In die Skriflig / In Luce Verbi 49:1 (2015)

Jacob J. Scholtz, "Matthew 13 and the feasts of the LORD"

Τρίτη 28 Απριλίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 108:2 (2015)

 • Bradley C. Gregory, "Pride and Sin in Sirach 10:13 (15): A Study in the Interdependence of Text and Tradition," 213-234 (abstract)
 • John B. Whitley, "The Literary Expansion of Ezekiel's “Two Sticks” Sign Act (Ezekiel 37:15–28)," 307-324 (abstract)

To φίδι στον κήπο της Εδέμ / The snake in the Garden of Eden

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το σύντομο του ομότιμου καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης John Day (Oxford University), σχετικά με την αρχική σημασία του φιδιού στην ιστορία στον κήπο στην Εδέμ. Η ταύτισή του με τον διάβολο είναι μεταγενέστερη και για αυτό έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, τις οποίες παρουσιάζει κριτικά ο συγγραφέας και στο τέλος προτείνει τη δική του εκδοχή:

Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig / In luce verbi 49:2 (2015)

Martin H. Pohlmann, "Embracing a vision of the New Jerusalem (Rv 21:1−22:5) to impact on life and society"

Συνέδριο για τον Κανόνα και την αυθεντία του / Conference on the Canon and its authority

Η σημασία του κανόνα και ο ρόλος της αυθεντίας ο οποίος προσδίδεται στα βιβλία που περιέχονται σε αυτόν αποτελεί το θέμα του διεθνούς συνεδρίου που θα λάβει χώρα στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 6 Μαΐου 2015. Οι εισηγητές θα προσεγγίσουν θέματα όπως ποιες είναι οι συνέπειες της κανονικοποίησης συγκεκριμένων βιβλίων για την πίστη και την ηθική των ομάδων που αποδέχονται τον κανόνα ή κατά πόσο και με ποιο τρόπο η αποδοχή της αγιότητας αυτών των βιβλίων υπαγορεύει την χρήση και την παράχρησή τους.

6 May 2015
University of Edinburgh - New College

Πρόγραμμα / Schedule
9.00-9.15         Welcome
9.15-10.00 John Collins (Yale University), “Uses of Torah in the Second Temple Period”
10.00-10.45 Michael Satlow (Brown University), "Bad Prophecies"

10.45-11.00 Coffee
11.00-11.45 Manfred Oeming (Universität Heidelberg), “The Way of God: Ethics and Ritual as                               Birthplaces of Canonicity”
11.45-12.30 Timothy Lim (University of Edinburgh), “The Insufficiency of Divine Inspiration”

12.30-13.30 Lunch

14.00-14.45 John Barton (University of Oxford), “How far does the content of canonical texts                                 matter?
14.45-15.30 Walter Moberly (University of Durham), “Canonicity and religious truth: What role,                           if any, should a traditional canon play today?”
15.30-1615 Craig Evans (Acadia Divinity School), “Jesus and the Beginnings of the Christian                               Canon of Scripture”

16.15-17.00 Tea

17.00-17.45 Shaye Cohen (Harvard University), “Some Reflections on the Canon”
17.45-18.00 Closing Remarks

Το τρέχον τεύχος του ZAW / The current issue of ZAW

Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 127:1 (2015)

 • Paul Michael Kurtz, "The Way of War: Wellhausen, Israel, and Bellicose Reiche," 1-19 (abstract)
 • Michaela Bauks, "Erkenntnis und Leben in Gen 2–3 – Zum Wandel eines ursprünglich weisheitlich geprägten Lebensbegriffs," 20-42 (abstract)
 • Gianni Barbiero, "The Structure of Job 3," 43-62 (abstract)
 • Gard Granerød, "The former and the future temple of YHW in Elephantine: a traditio-historical case study of ancient Near Eastern antiquarianism," 63-77 (abstract)
 • Daniel D. Pioske, "Memory and its Materiality: The Case of Early Iron Age Khirbet Qeiyafa and Jerusalem," 78-95 (abstract)
 • Edmond L. Gallagher, "Is the Samaritan Pentateuch a Sectarian Text?," 96-107 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 22:1 (2015)

 • Dennis Mizzi, "Qumran Period i Reconsidered: An Evaluation of Several Competing Theories 1," 1-42 (abstract)
 • Noam Mizrahi, "The Cycle of Summons: A Hymn from the Seventh Song of the Sabbath Sacrifice (4Q403 1i 31–40)," 43-67 (abstract)
 • Richard Hidary, "Revisiting the Sabbath Laws in 4Q264a and Their Contribution to Early Halakha," 68-92 (abstract)
 • Eshbal Ratzon, "The Gates Cosmology of the Astronomical Book of Enoch," 93-111 (abstract)

Κυριακή 26 Απριλίου 2015

Ποιητική και διακειμενικότητα στην Αποκάλυψη / Poetics and intertextuality in the book of Revelation

Από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck κυκλοφόρησε ένας νέος συλλογικός τόμος με τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν σε μία διεπιστημονική ημερίδα στην Φρανκφούρτη το 2012 κι είχε ως θέμα τη θεώρηση της Αποκάλυψης ως ένα λογοτεχνικό κείμενο. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύονται οι μελέτες του τόμου είναι η γλώσσα, το φιλολογικό είδος, οι διακειμενικές σχέσεις με την Παλαιά Διαθήκη, το τέταρτο ευαγγέλιο και κείμενα του ελληνορωμαϊκού κόσμου: 

Stefan Alkier / Thomas Hieke / Tobias Nicklas (hrsg.), in Zus.-Arb. m. Michael Sommer, Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse (WUNT I 346), Tübingen: Mohr Siebeck, 2015
IX, 475 σσ. 
ISBN 978-3-16-152966-5
€ 149.00
Poetik und Intertextualität der Johannesapokalypse
Περιεχόμενα
I. Philologie und Textgeschichte 
Thomas Paulsen: Zu Sprache und Stil der Johannes-Apokalypse - Dieter Zeller: Zum Tempusgebrauch in der Offenbarung des Johannes - Martin Karrer: Textgeschichte und Demarkationsprozesse der Johannesoffenbarung - Jörg Frey: Das Corpus Johanneum und die Apokalypse des Johannes. Die Johannes-legende, die Probleme der johanneischen Verfasserschaft und die Frage der Pseudonymität der Apokalypse - Arthur Manukyan: Die Johannesapokalypse und die armenischen Bibelübersetzungen im Wandel der Zeit - Ertrag, Tendenzen und Perspektiven der Forschung

II. Poetologische Untersuchungen 
Peter v. Möllendorff: "Nimm und verschling es!" Elemente einer Poetik der Johannes-Apokalypse - Marco Frenschkowski: Apokalyptik und Phantastik. Kann die Johannesoffenbarung als Text phantastischer Literatur verstanden werden? Ein Essay - Stefan Alkier/Tobias Nicklas: Wenn sich Welten berühren. Beobachtungen zu zeitlichen und räumlichen Strukturen in der Apokalypse des Johannes - Robyn J. Whitaker: The Poetics of Ekphrasis. Vivid Description and Rhetoric in the Apocalypse - Annette Weissenrieder: Bilder zum Sehen - Bilder zum Hören? Über die Grenzen von visuellem Bild und Sprache als Ekphrasis in Apk 17

III. Intertextualität und Intermedialität 
Thomas Hieke: Die literarische und theologische Funktion des Alten Testaments in der Johannesoffenbarung - Adela Yarbro Collins: Rewritten Prophets. The Use of Older Scripture in Revelation - Edmondo F. Lupieri: From Sodom and Balaam to the Revelation of John. Transtextual Adventures of Biblical Sins - Michael Sommer: Pech und Schwefel. Das Motivfeld Sodom und der Tag YHWHs in der Offenbarung - Luca Arcari: Vision and Tradition. Authoritative Past in the Reconfiguration of Visionary Experiences according to the Revelation to John The Son of Man in Rev 1:7.12-20 - Jan Willem van Henten: The Intertextual Nexus of Revelation and Graeco-Roman Literature - Daniele Tripaldi: Der Geist und das Gedächtnis. Die Johannesoffenbarung als prophetische Erinnerung an Jesusworte - Ian Boxall: Riding White Horses. An Intertextual Study of Rev 6:1-2 in the Light of its Reception History - Sotirios Despotis: Die himmlische Liturgie der Apokalypse (Kap. 4-5) in ihrem Kontext und die Interaktion mit der östlichen irdischen Liturgie

Πλοία επάνω σε νομίσματα / Ships on coins

Noah's ArkΣτην ηλεκτρονική σελίδα CoinWeek δημοσιεύεται ένα σύντομο άρθρο για τις παραστάσεις καραβιών επάνω σε ελληνικά, φοινικικά και ρωμαϊκά νομίσματα. Ειδική μνεία γίνεται στην παράσταση της Κιβωτού του Νώε (φωτο) σε νομίσματα της Απάμειας κατά τον 2ο/3ο αι. μ.Χ., όταν Ιουδαίοι κατέλαβαν αξιώματα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η παράσταση της Κιβωτού ως ενός κιβωτίου συμφωνεί με την ελληνική απόδοση στη μετάφραση των Ο΄ της λέξης tebah, την οποία χρησιμοποιούσε το εβραϊκό για να περιγράψει το σκάφος του Νώε και της οικογένειάς του: 

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ITQ / Two articles of biblical interest in the current issue of ITQ

Irish Theological Quarterly 80:2 (2015)

 • David Luscombe, "Peter Comestor and Biblical Chronology," 136-148 (abstract)
 • Brendan Byrne, "A Step Too Far: A Critique of Francis Moloney’s Understanding of ‘the Scripture’ in John 20:9," 149-156 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 45:2 (2015)

 • David M. Bossman, "Theologies Have Their Consequences," 66-67
 • Robert K. Gnuse, "Seven Gay Texts: Biblical Passages Used to Condemn Homosexuality," 68-87 (abstract)
 • Timothy Milinovich, "The Parable of the Storm: Instruction and Demonstration in Mark 4:1–41," 88-98 (abstract)
 • Ryan Patrick McLaughlin, "The Interruption of Patriarchal Calculation by the Unnamed Female Other in Mark 14:3–9," 99-107 (abstract)
 • Halvor Moxnes, "Does the History of the Canon Matter? Contextualizing the Debate over the Authority of the New Testament Canon," 108-115 (abstract)