Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Η Karin Neutel για τον αρχαίο ανδρισμό / Karin Neutel on ancient masculinity

Στην ιστοσελίδα του Centre for the Study of Christian Origins (New College, University of Edinburgh) έχει αναρτηθεί μία βιντεοσκοπημένη ομιλία της Δρ. Karin Neutel για την αρχαία αντίληψη του ανδρισμού (masculinity): 

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 47:4 (2016)

 • Roland Meynet, "'Aujourd'hui si vous écoutez sa parole!': Analyse rhétorique du psaume 95," 475-494 (abstract)
 • André Wénin, "La décapitation du baptiste: Une histoire, deux récits," 495-518 (abstract)

Η ανασκαφή της Μεγιδδώ / The excavation of Megiddo

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Eric H. Cline έχει αναρτήσει ένα κεφάλαιο από το βιβλίο του Three Stones Make a Wall: The Story of Archaeology (2017) με θέμα τις ανασκαφές στην Μεγιδδώ:

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 8:1 (2017)
 • Jörg Frey, "The Gospel according to John: Narrative – History – Theology – Reception," 1-7 (abstract)
 • Susanne Luther, "From Bethlehem, according to the Promise – or Rather from Nazareth? Narrative and History in John's Gospel," 9-29 (abstract)
 • Friederike Kunath, "Jesus's Preexistence and the Temporal Configuration of the Gospel of John, 30-47 (abstract)
 • Candida R. Moss, "The Marks of the Nails: Scars, Wounds and the Resurrection of Jesus in John," 48-68 (abstract)
 • Benjamin Schliesser, "To Touch or Not to Touch? Doubting and Touching in John 20:24–29," 69-93 (abstract)

New Projects
 • Heike Behlmer -  Frank Feder, "The Complete Digital Edition and Translation of the Coptic Sahidic Old Testament: A New Research Project at the Göttingen Academy of Sciences and Humanities," 97-107 

New Books
 • Christine Jacobi, " Jürgen Becker, Mündliche und schriftliche Autorität im frühen Christentum," 111-123
 • James A. Kelhoffer, "Wilhelm Pratscher, Der zweite Clemensbrief; Christopher Tuckett, 2 Clement: Introduction, Text, and Commentary," 124-149

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του RRE / The current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 3:1 (2017)

 • Paul Lichterman, Rubina Raja, Anna-Katharina Rieger, Jörg Rüpke, "Grouping Together in Lived Ancient Religion: Individual Interacting and the Formation of Groups," 3-10
 • Anna-Katharina Rieger, "Loose Bonds and Porous Boundaries among Mobile People as Religious Agents in the Greco-Roman Arabian Desert," 11-49 (abstract)
 • Tim Whitmarsh, "Atheism as a Group Identity in Ancient Greece," 50-65 (abstract)
 • Clemens Leonhard, "Establishing Short-Term Communities in Eucharistic Celebrations of Antiquity," 66-86 (abstract)
 • Françoise Van Haeperen, "Establishing, Displaying and Strengthening Group Identity by Making Offerings and Producing Texts: Some Case Studies from Ostia's Guilds," 87-118 (abstract)
 • Eric Rebillard, Expressing Christianness in Carthage in the Second and Third Centuries," 119-134 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Neot / The current issue of Neot

Neotestamentica 50:3 (2016)
Bernard C. Lategan, "How did Neotestamentica serve the needs of its public(s)? a brief survey," 1-14 (abstract)
H.J. Bernard Combrink, "Reflections on more than four decades of the New Testament society and Neotestamentica," 15-27 (abstract)
Andries G. van Aarde, "DNA in antiquity : revisiting Jesus’s birth," 29-58 (abstract)
Andrie B. du Toit, "Revisiting the Sermon on the Mount : some major issues," 59-91 (abstract)
Elna Mouton, "Torah reimag(in)ed between σάρξ and δόξα? implied household ethos in the Fourth Gospel," 93-112 (abstract)
Eben Scheffler, "Caring for the needy in the Acts of the Apostles," 131-165 (abstract)
John N. Suggit, "Jesus’s true crown : lucubrationes senectutis," 133-129 (abstract)
Jan A. du Rand, "The mystery in theodicy," 167-186 (abstract)
Paul B. Decock, "Normativity of the Bible : actualising the text in ways that are worthy of God," 187-211 (abstract)

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Louis Feldman (9.10.1926-25.3.2017)

Louis Feldman.jpgΈφυγε από τη ζωή ο γνωστός καθηγητής της Κλασικής Γραμματείας στην έδρα Abraham Wouk Family Professor of Classics and Literature στο ΠανεπιστήμιοYeshiva, Louis Feldman. Ο καθηγητής Feldman υπήρξε ειδικός στις σπουδές για τον Ιώσηπο και συνέβαλε με τις μελέτες του στην καλύτερη κατανόηση του Ιουδαϊσμού της ελληνορωμαϊκής περιόδου. Διετέλεσε εκδότης των περιοδικών Classical Weekly και Classical World. Μεταξύ των σημαντικών του έργων συγκαταλέγονται τα εξής: Scholarship on Philo and Josephus, 1937–1962 (1963), Josephus and Modern Scholarship, 1937–1980 (1984), Jew and Gentile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to Justinian (1993), Studies in Hellenistic Judaism (1998) κ.ά.

Το τρέχον τεύχος του ΒΝ / The current issue of BN

Biblische Notizen 172 (2017)
 • Mary Katherine Y.H. Hom, "On the Use of wytba-~[ + bkvyw and rbq Formulae in the Book of Kings," 3-12
 • Tobias Häner, "Salomo und das Lied der Lieder. Die Überschrift des Hoheliedes in kanonisch-intertextueller Perspektive," 13-42
 • Emanuel Pfoh, "Notes on Ethnographic Method and Biblical Interpretation," 43-52
 • Peter-Ben Smit, "Restoring Mark – Reducing Q? A Note on the Reconstruction of the Original Text of Mark 9:28-29," 53-64
 • Martin Willebrand, "Markus mit narratologischer Brille gelesen. Beobachtungen und Deutungsperspektiven zur Erzählerinstanz in Mk 7,31-37 und 8,22-26 –Teil 1," 65-86
 • Mitchell Alexander Esswein, "The Οἶκος of the Lord and the Church at Corinth: Understanding οἰκονόμος and οἰκονομία in Paul’s First Epistle to the Corinthians," 87-110
 • Stefan Bojowald, "Eine weitere ägyptisch-akkadische Parallele beim übertragenen Gebrauch von Verben der Bekleidung," 111-117
 • Alexander Noak, "Ein römischer Kaiser als Rächer Asiens. Nero Redux / Redivivus als Figur des geistigen Widerstands gegen Rom – Teil 2," 119-139

Στο τρέχον τεύχος του JSPs / In the current issue of JSPs

Journal for the Study of Pseudepigrapha 26:3 (2017)

 • Richard Cole, "An Edition and Translation of The Icelandic Book of Joseph and Aseneth," 167-200 (abstract)
 • Jonathan Klawans, "The Pseudo-Jewishness of Pseudo-Phocylides," 201-233 (abstract)
 • Nathan C. Johnson, "Rendering David a Servant in Psalm of Solomon 17.21," 235-250 (abstract)

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 64:2-3 (2017)

 • Fernando Bermejo-Rubio, "The Process of Jesus’ Deification and Cognitive Dissonance Theory," 119-152 (abstract
 • Theodore A. Bergren, "Plato’s “Myth of Er” and Ezekiel’s “Throne Vision”: A Common Paradigm?," 253-182 (abstract
 • Gadi Sagiv, "Dazzling Blue: Color Symbolism, Kabbalistic Myth, and the Evil Eye in Judaism," 183-208 (abstract)

Κυριακή 26 Μαρτίου 2017

Τα αρχαία χειρόγραφα της Αιθιοπίας / The ancient manuscripts of Ethiopia

Στην ιστοσελίδα Marginalia ο Christian C. Sahner συζητά τη σημασία των ανακαλύψεων αρχαίων χειρογράφων των ευαγγελίων στην Αιθιοπία με αφορμή την βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου των Judith S. McKenzie και Francis Watson, The Garima Gospels: Early Illuminated Gospel Books from Ethiopia,  Oxford 2016: 

Τα χειρόγραφα του Κουμράν / On the Qumran Texts

Μία σειρά από ειδικούς στα κείμενα του Κουμράν δημοσιεύουν σύντομες παρεμβάσεις στο Forum του Ancient Jew Review. Αξίζει να τα διαβάσετε:

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece & Rome 64:1 (2017)

 • Joseph Groves, "Polybius' Vocabulary of World Domination: τῶν ὅλων and ἡ οἰκουμένη," 1-13 (abstract)
 • Jónatan Ortiz-García, "A Journey to the Afterlife Under the Protection of the Mistress of Navigation: a 'New' Funerary Belief from Roman Memphis," 39-64 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:2 (2017)

 • Ishay Rosen-Zvi, "Pauline Traditions and the Rabbis: Three Case Studies," 169-194 (abstract)
 • Matthew Kuhner, "The “Aspects of Christ” (Epinoiai Christou) in Origen's Commentary on the Epistle to the Romans," 195-216 (abstract)
 • Ra‘anan Boustan, Joseph E. Sanzo, "Christian Magicians, Jewish Magical Idioms, and the Shared Magical Culture of Late Antiquity," 217-240 (abstract)
 • Ory Amitay, "Dionysos in Jerusalem and the Historicity of 2 Macc 6:7," 265-279 (abstract)