Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 47:4 (2016)

  • Roland Meynet, "'Aujourd'hui si vous écoutez sa parole!': Analyse rhétorique du psaume 95," 475-494 (abstract)
  • André Wénin, "La décapitation du baptiste: Une histoire, deux récits," 495-518 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: