Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece & Rome 64:1 (2017)

  • Joseph Groves, "Polybius' Vocabulary of World Domination: τῶν ὅλων and ἡ οἰκουμένη," 1-13 (abstract)
  • Jónatan Ortiz-García, "A Journey to the Afterlife Under the Protection of the Mistress of Navigation: a 'New' Funerary Belief from Roman Memphis," 39-64 (abstract)


Δεν υπάρχουν σχόλια: