Σάββατο 27 Ιουνίου 2020

James Dunn (21.10.1939-26.6.2020)

James D.G. Dunn (Author of The Theology of Paul the Apostle)
Έφυγε από τη ζωή, ο ομότιμος καθηγητής της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο του Durham, James Dunn. Ο εκπλιπών υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους καινοδιαθηκολόγους του δεύτερου μισού του 20ου αι. Το ερευνητικό του έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα των καινοδιαθηκικών σπουδών. Διαβάζοντας τις μελέτες του μπορεί κανείς να διακρίνει την κριτική του διαύγεια, την οξύνοια των τοποθετήσεών του, τη δυνατότητα να διαλέγεται με την προηγούμενη έρευνα και την ευρύτητα των γνώσεών του. Δεν είναι υπερβολικό να πει κανείς πως ο Dunn έκανε τομές σε κάθε πεδίο της καινοδιαθηκικής έρευνας  με το οποίο ασχολήθηκε, ιδιαίτερα μάλιστα στην έρευνα για τον ιστορικό Ιησού, όπου ανέδειξε τη σημασία της προφορικότητας συνεχίζοντας το έργο του Kenneth Bailey, και σε εκείνη για τον Παύλο και τη σχέση του με τον Ιουδαϊσμό συνεχίζοντας το έργο του E.P. Sanders και εισάγοντας την ιδέα της νέας προοπτικής στη σπουδή του Παύλου (new perspective). Υπήρξε πολυγραφότατος: The Theology of Paul the Apostle (1998), Christianity in the Making: Vol. 1, Jesus Remembered (2003), vol. 2, Beginning from Jerusalem (2008), Vol. 3, Neither Jew nor Greek: A Contested Identity (2015), The New Perspective On Paul (2007), A New Perspective On Jesus: What The Quest For The Historical Jesus Missed (2005), The Oral Gospel Tradition (2013). H οικογένεια των καινοδιαθηκολόγων φτωχαίνει χάνοντας έναν σεμνό ερευνητή και δάσκαλο. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020

Ένα ηφαίστειο και το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας / A volcano erruption and the end of Roman Republic

Σύμφωνα με την έρευνα μίας διεθνούς ομάδας ειδικών η έκρηξη ενός ηφαιστείου στις Αλεούτιους Νήσους στην Αλάσκα κατά τον 1ο αι. π.Χ. και οι κλιματικές αλλαγές που αυτή προκάλεσε φαίνεται να συνέβαλε καταλυτικά στο τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Η έκρηξη, 6.000 χλμ μακριά από τη Ρώμη, οδήγησε σε μία περίοδο υπερβολικού ψύχους που με τη σειρά του έφερε την οικονομική κρίση, την καταστροφή των γεωργικών καλλιεργειών, την πείνα και στη συνέχεια την κοινωνική και πολιτική αναταραχή. Η γεωχημική ανάλυση ηφαιστειακής τέφρας που βρέθηκε σε πάγους στη Γροιλανδία και στη Ρωσία βεβαιώνει ότι το ηφαίστειο Οκμόκ εξερράγη το 45 π.Χ. και το 43 π.Χ. κι η δεύτερη εκείνη έκρηξη επηρέασε σημαντικά το κλίμα στο βόρειο ημισφαίριο. Σύμφωνα με την έρευνα τα δύο χρόνια μετά το 43 π.Χ. ήταν τα πιο κρύα κατά τα τελευταία 2.500 χρόνια κι η γεωργική κι η οικονομική καταστροφή επιτάχυνε τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που είχαν ήδη αρχίσει με τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα.
Οι ηφαιστειακές εκρήξεις φαίνεται πως συνέβαλαν σε πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές και σε άλλους πολιτισμούς, όπως της Αιγύπτου, της Εγγύς Ανατολής αλλά και του Αιγαίου. Δυστυχώς, όμως, αυτός ο παράγοντας δε λαμβάνεται συχνά υπόψη, αν και οι γραπτές πηγές ή τα αρχαιολογικά ευρήματα παρέχουν κάποιες ενδείξεις για αυτό. Τέτοιες έρευνες, όπως αυτή για το ηφαίστειο Οκμόκ, οι οποίες συνδυάζουν την τεχνολογία, τη γεωλογία κι άλλες φυσικές επιστήμες και την ιστορία κι αρχαιολογία, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για ιστορία των αρχαίων πολιτισμών. Επιπλέον, αποδεικνύουν το πόσο ουσιαστική μπορεί να είναι η συνεργασία φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών στη μελέτη του πολιτισμού:

Το τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 27:2 (2020)

 • James Nati, "The Rolling Corpus: Materiality and Pluriformity at Qumran, with Special Consideration of the Serekh ha-Yaḥad,"  161–201 (abstract)
 • Nadav Sharon, "'Four Kingdoms' in the Dead Sea Scrolls? A Reconsideration," 202–233 (abstract)
 • Laura Quick, "The Hidden Body as Literary Strategy in 4QWiles of the Wicked Woman (4Q184)," 234–256 
 • Rick Bonnie, Matthew Goff, Jutta Jokiranta, Suzie Thomas and Shani Tzoref, "Professional Ethics, Provenance, and Policies: A Survey of Dead Sea Scrolls Scholars," 257–293 (abstract)

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Στο τρέχον τεύχος του Sémiotique et Bible / In the current issue of Sémiotique et Bible

Sémiotique et Bible 178 (2020)

Jean Delorme - Jean-Yves Thériault, "Le testament spirituel de Jésus (Jn 13-17)" (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 131:9 (2020)

Nicholas List, "Problematising Dependency: Soteriology and Vocabulary in James and Paul, " 383-391 (abstract)

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde Teologiese Studies 76:3 (2020)

Canisius Mwandayi, Sophia Chirongoma, "‘Suspected killer’: Tamar’s plight (Gn 38) as a lens for illuminating women’s vulnerability in the legal codes of Shona and Israelite societies"

Στο τρέχον τεύχος του Classical Antiquity / In the current issue of Classical Antiquity

Classical Antiquity 39:1 (2020)

Τέχνη και ταυτότητα στη Μ. Ανατολή / Art and identity in Middle East

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review ο Alex Istok παρουσιάζει τον κατάλογο της έκθεσης που έλαβε χώρα στο Metropolitan Museum of Art το 2019 κι είχε τον τίτλο "The World Between Empires: Art and Identity in the Ancient Middle East". Το ερώτημα που διερευνά η έκθεση μέσα από την ποικιλία των εκθεμάτων από την Μ. Ανατολή της περιόδου 100 π.Χ. έως 250 μ.Χ. είναι η ποικιλία των ταυτοτήτων σε τοπικό επίπεδο και το πώς αυτές αποτυπώνονται στην τέχνη της περιόδου:

Σαρκοφάγα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία / Carnivorous wild animals in captivity

Στην ιστοσελίδα ANE Today οι Amir Gorzalczany και Baruch Rosen παρουσιάζουν μία σειρά από ψηφιδωτά των ρωμαϊκών και βυζαντινών χρόνων με παραστάσεις άγριων σαρκοφάγων ζώων στην αιχμαλωσία. Τέτοιες παραστάσεις επιβεβαίωναν την ανθρώπινη κυριαρχία στην άγρια φύση και μας δίνουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της αρχαιότητας αλλά και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στην άγρια φύση:


Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020

To τρέχον τεύχος του OTE / The current issue of OTE

Old Testament Essays 32:3 (2019)
Το τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 30:2 (2020)

 • Jason S. DeRouchie, "The Addressees in Zephaniah 2:1, 3: Who Should Seek Yhwh Together?" 183-207 (abstract)
 • Andrew Mitchell, "Your Kingdom Come, Your Will Be Done: A Study of Matthew 6:10," 208-230 (abstract)
 •  Paul M. Hoskins, "A Neglected Allusion to Leviticus 4–5 in Jesus’s Words Concerning His Blood in Matthew 26:28," 231-242 (abstract)
 • John C. Peckham, "Rules of Engagement: God’s Permission of Evil in Light of Selected Cases of Scripture, 243-260 (abstract)
 • Richard Hess, "An Archaeological Synthesis of Israel’s History, " 261-276 (abstract)Κυριακή 21 Ιουνίου 2020

Το τρέχον τεύχος του BN / The current issue of BN

Biblische Notizen 185 (2020)
 • Wilfried Warning, “Gedanken zum Buche Genesis,” 3-18
 • Bernard Gosse, “Le livre d’Isaïe et la vengeance contre Edom, Is 60,1-3 comme réponse à Dt 33,2 (racine zḥr), et l’opposition entre les Coréites et les Ezrahites,” 19-32
 • Eva Fasthuber, “Gottes hörender Diener. Beobachtungen zur literarischen Gestalt von 1Sam 3,” 33-44
 • Graeme Auld, “Some Thoughts on the first Jeroboam,” 43-53
 • Thomas Wagner, “Jesaja 6 im Spiegel altsyrischer Rollsiegel. Eine formkritische
 • Annäherung,” 55-77
 • Martin Mulzer, “Zur Anstößigkeit von Psalmen aus exegetischer Perspektive,” 79-98
 • Luca Mazzinghi, “„Dieu te convoquera en jugement“: Qo 11,9c, un texte „intrus“?“ 99-111
 • Alois Hund Carrasco, “Jesus, Vespasian und die antiflavianische Lektüre des Markusevangeliums. Thesen und Antithesen zur politischen Interpretation des ältesten Evangeliums,” 113-131
Η κοινωνική διαστρωμάτωση των πρώτων χριστιανικών ομάδων της Γαλιλαίας / The social stratification of the early Christian groups in Galilee

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation οι Ben-Zion Rosenfeld και Haim Perlmutter συζητούν το κοινωνικό προφίλ της Γαλιλαίας του 1ου αι. μ.Χ. κι υποστηρίζουν ότι ο Ιησούς κι η πρώτη ομάδα που τον ακολούθησε προέρχεται από μία μάλλον μεσαία κοινωνική ομάδα. Οι συγγραφείς στηρίζονται κυρίως στα ραββινικά κείμενα. Μολονότι αυτά είναι μια σημαντική πηγή, έχω κάποιες επιφυλάξεις κατά πόσο μπορούν να μας δώσουν ασφαλείς πληροφορίες για την κοινωνία της εποχής του Ιησού: 


Το τρέχον τεύχος του JBL / The current issue of JBL

Journal of BIblical Literature 139/2 (2020)

 • Stephen M. Wilson, "Fear, Love, and Leadership: Posing a Machiavellian Question to the Hebrew Bible," 233-253 (abstract)
 • Jaeyoung Jeon, "The Scout Narrative (Numbers 13) as a Territorial Claim in the Persian Period," 255-274 (abstract)
 • Richard Anthony Purcell, "The King as Priest? Royal Imagery in Psalm 110 and Ancient Near Eastern Iconography," 275-300 (abstract)
 • Jacqueline Vayntrub, "Tamar and Her Botanical Image," 301-318 (abstract)
 • Stephen C. Carlson, "A Bias at the Heart of the Coherence-Based Genealogical Method (CBGM)," 319-340 (abstract)
 • Andrew W. Pitts, "The Fowler Fallacy: Biography, History, and the Genre of Luke-Acts," 341-359 (abstract)
 • Andrew Messmer, "Maranatha (1 Corinthians 16:22): Reconstruction and Translation Based on Western Middle Aramaic," 361-383 (abstract)
 • Kenneth M. Wilson, "Reading James 2:18–20 with Anti-Donatist Eyes: Untangling Augustine’s Exegetical Legacy," 385-407 (abstract)
 • Max Botner, "The Essence of a Spiritual House: Misunderstanding Metaphor and the Question of Supersessionism in 1 Peter," 409-425 (abstract)
 • Nicholas E. Wagner, "P.Duk. inv. 764: A Fragment from a Papyrus Codex with a Quotation of Proverbs 22:20," 427-435 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Religion and Gender / In the current issue of Religion and Gender

Religion & Gender 10:1 (2020)