Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017

Το συναίσθημα της συμπόνοιας στον αρχαίο κόσμο / The emotion of pity in the ancient world

Η Françoise Mirguet (Arizona State University) συζητά σε μία σύντομη δημοσίευση τον τρόπο που εκδηλώνεται το συναίσθημα της συμπόνοιας στον αρχαίο κόσμο. Το κείμενό της στηρίζεται στην πρόσφατή της μελέτη στις εκδόσεις Cambridge University Press, An Early History of Compassion  (2017): 


Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

Journal for the Study of the Old Testament 42:2 (2017)

 • Pekka Pitkänen, "Ancient Israelite Population Economy: Ger, Toshav, Nakhri and Karat as Settler Colonial Categories," 139-153 (abstract)
 • Kristin Weingart, "What Makes an Israelite an Israelite? Judean Perspectives on the Samarians in the Persian Period," 155–175 (abstract)
 • Ekaterina E. Kozlova, "Abraham's Burial (Genesis 25.9): An Idyllic Burial or a Dispute over Inheritance?," 177–197 (abstract)
 • Christina Marie Fetherolf, "Elijah's Mantle: A Sign of Prophecy Gone Awry," 199–212 (abstract)
 • Gregory Goswell, "‘David their king’: Kingship in the Prophecy of Hosea," 213–231 (abstract)
 • Karolien Vermeulen, "Save or Sack the City: The Fate of Jonah's Nineveh from a Spatial Perspective," 233–246 (abstract)
 • Matthew Seufert, "Zechariah 1.11's Allusion to Isaiah and Jeremiah," 247–263 (abstract)

Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:5 (2017)

 • Warren C. Campbell, "Consonance and Communal Membership in the Didache: Examining the Structure of Did. 1-7 in Light of Qumran Induction and Rabbinic Proselytism," 469-494 (abstract)
 • David G. Hunter, "Rivalry between Presbyters and Deacons in the Roman Church: Three Notes on Ambrosiaster, Jerome, and The Boasting of the Roman Deacons," 495-510 (abstract)
 • Paul Robertson, "Greco-Roman Ethical-Philosophical Influences in Bardaisan’s 'Book of the Laws of Countries'," 511-540 (abstract)
 • Carl Johan Berglund, "Origen’s Vacillating Stances toward his “Valentinian” Colleague Heracleon," 541-569 (abstract)