Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

Το τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 69:5 (2015)

 • Kyle R. Hughes, "The Spirit speaks : pneumatological innovation in the scriptural exegesis of Justin and Tertullian," 463-483 (abstract)
 • Clare K. Rothschild, "'Belittling' or 'Undervaluing' in 2 Clem. 1:1-2?," 484-499 (abstract)
 • Anthony Briggman, "Literary and Rhetorical Theory in Irenaeus, Part 1,"  500-527 (abstract)
 • Thomas A. Wayment, "A Christian Amulet Containing Colossians 3:9-10," 528-533 (abstract)
 • Clemens Scholten, "Zum Herkunftsort des Simon Magus," 534-541 (abstract)
 • Thomas C. Schmidt, " Calculating December 25 as the birth of Jesus in Hippolytus' Canon and Chronicon," 542-563 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 58:1 (2016)

 • Armin D. Baum, "Mark’s Paratactic καί as a Secondary Syntactic Semitism," 1-26 (abstract)
 • Devin L. White, "Confronting Oracular Contradiction in Acts 21:1-14," 27-46 (abstract)
 • Hans Förster, "Der Begriff σημεῖον im Johannesevangelium,"  47-70 
 • Seon Yong Kim, "Paul and the Stoic Theory of οἰκείωσις: A Response to Troels Engberg-Pedersen," 71-91 (abstract)

+ Heikki Räisänen (10.12.1941-30.12.2015)

Το 2015 μας αποχαιρέτησε με μία ακόμη απώλεια ενός σημαντικού Φινλανδού καινοδιαθηκολόγου,  ομότιμου καθηγητή της ΚΔ στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, Heikki Räisänen. Διετέλεσε καθηγητής της Καινής Διαθήκης του Πανεπιστήμιου του Ελσίνκι κατά τα έτη 1975-2006, research professor της Ακαδημίας της Φινλανδίας κατά τα έτη 1984-1994 και καθηγητής της ίδιας Ακαδημίας κατά τα έτη 2001-2006. Υπήρξε επίσης διευθυντής του Centre of Excellence της Ακαδημίας στο διάστημα 1995-2005. Υπήρξε ένας από τους πλέον γνωστούς θεολόγους της Φινλανδίας με διεθνή αναγνώριση και τιμήθηκε από διάφορους διεθνείς οργανισμούς.
Ο Räisänen ήταν ένας εξαιρετικά παραγωγικός συγγραφέας κι η έρευνά του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της ερμηνείας και θεολογίας της Καινής Διαθήκης; ευαγγέλια, Παύλος και τη θρησκεία του Αρχέγονου Χριστιανισμού. 
Το έργο του προκάλεσε συχνά αντιδράσεις και κριτική καθώς σε αυτό ο Räisänen  αμφισβήτησε συχνά παραδοσιακές θέσεις της καινοδιαθηκικής ερμηνείας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του διαθρησκειακού διαλόγου ασχολήθηκε κριτικά με το Κοράνιο.
Μεταξύ των έργων του ξεχωρίζουμε: Die Mutter Jesu im Neuen Testament (Diss. Helsinki: Finnish Academy of Sciences, 1969), Das koranische Jesus Bild: Ein Beitrag zur Theologie des Korans (Helsinki: missiology and ekumeniikan Society, 1971), Paul and the Law (Tübingen: Mohr, 1983, 1987), Neutestamentliche Theologie? Eine Alternative religionswissenschaftliche (Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk, 2000), Challenges to Biblical Interpretation: Collected Essays 1991-2001 (Leiden: Brill, 2001). 

Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του ThBeitr / In the current issue of ThBeitr

Theologische Beiträge 46:6 (2015)

Jan Carsten Schnurr, "Biblische Historie und historische Bibelkritik im Denken der Erweckungsbewegung zur Zeit des Vormärz"

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Στο τρέχον τεύχος του AncSoc / In the current issue of AncSoc

Ancient Society 45 (2015)

 • Lien Foubert, "Vesta and Julio-Claudian Women in Imperial Propaganda," 187-204 (abstract
 • Trudie E. Fraser, "Domitia Longina: An Underestimated Augusta (c. 53-126/8)," 205-266 (abstract
 • Daniëlle Slootjes, "On the Location and Importance of Ancestral References in the Official Titulature of Imperial Co-Rulers (2nd-3rd Centuries AD)," 267-284 (abstract

Ιστορικός Ιησούς και κατά Ιωάννην / Historical Jesus and John's Gospel

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο των Paul N. Anderson και Jaime Clark-Soles σχετικά με τις ιστορικές μαρτυρίες για το πρόσωπο του Ιησού στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο: 

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού HENOCH / The current issue of HENOCH

Henoch 37:2 (2015)

THEME SECTION / SEZIONE MONOGRAFICA
 • "Pagani, giudei e cristiani in conflitto. Controversie e definizioni dell’identità John Granger Cook, Research on the Bible among the Pagans since Rinal-di’s Biblia Gentium," 167-190
 • Giancarlo Rinaldi, "Le colpe dei padri riversate sui figli nella polemica tra pagani e cristiani," 191-203
 • Marco Zambon, "«Mosè scrisse queste cose senza aver capito nulla» (Orig. CC vi 49). Celso e Origene sul racconto biblico della creazione," 204-221
 • Giuseppe Muscolino, "Gesù non è il figlio di Dio. L’attacco di Porfirio alla divinità del Cristo," 222-235


ARTICLES / ARTICOLI

 • Scott B. Noegel, "Jonah and Leviathan. Inner-Biblical Allusions and the Problem with Dragons," 236-260
 • Jeff S. Anderson, "Kidron and Hebron. Performative Space and Performative Speech in 2 Baruch and 1 Enoch," 261-275


BOOKS AND PROBLEMS / LIBRI E PROBLEMI

 • Paolo L. Bernardini, "Lo scetticismo del rabbino: rileggendo Simone Luzzatto. A proposito di un libro recente," 276

Στο τρέχον τεύχος του TC / In the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 20 (2015)

Special Feature: The Coherence Based Genealogical Method