Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Μια διαφορετική ερμηνεία της σφραγίδας από την Ιερουσαλήμ / A different interpretation of the seal from Jerusalem

O George Athas ανάρτησε στο ιστολόγιό του With Meagre Powers μία διαφορετική ερμηνεία της χρήσης της σφραγίδας που βρέθηκε πρόσφατα στην περιοχή της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με αυτήν την ερμηνεία η σφραγίδα δινόταν από τους αργυραμοιβούς του Ναού σε όσους αντάλλασσαν νομίσματα και τους έδινε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιοήσουν στο Ναό.

RBL 31/12/ 2011

Daniel Bodi, The Demise of the Warlord: A New Look at the David Story
Reviewed by Jeremy Hutton

M. Eugene Boring, Mark: A Commentary
 Reviewed by W. R. Telford

Bruce Chilton and Deirdre J. Good, Studying the New Testament: A Fortress Introduction
Reviewed by Paul Foster

Hemchand Gossai, Power and Marginality in the Abraham Narrative
Reviewed by Thomas Hieke

David G. Horrell, Cherryl Hunt, and Christopher Southgate, Greening Paul: Rereading the Apostle in a Time of Ecological Crisis
Reviewed by Amy L. B. Peeler

André Lemaire, ed., Congress Volume: Ljubljana 2007
Reviewed by Siegfried Kreuzer

Herbert Migsch, Studien zum Jeremiabuch und andere Beiträge zum Alten Testament
Reviewed by Hannes Bezzel

Carolyn J. Sharp, Wrestling the Word: The Hebrew Scriptures and the Christian Believer
Reviewed by Phillip G. Camp

Matthew A. Thomas, These Are the Generations: Identity, Covenant, and the 'toledot' Formula
Reviewed by Mark McEntire

Eugene Ulrich and Peter W. Flint, Qumran Cave 1.II: The Isaiah Scrolls
Reviewed by Eibert Tigchelaar

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Ένα ενδιαφέρον εύρημα από την Ιερουσαλήμ / An interesting find from Jerusalem

Στις 25 Δεκεμβρίου η Εφορία Αρχαιοτήτων του Ισραήλ ανακοίνωσε το εύρεση μίας σπάνιας σφραγίδας (φωτ.) που βρέθηκε στην περιοχή της αρχαίας Ιερουσαλήμ. Η σφαγίδα, σε μέγεθος κουμπιού, φέρει την επιγραφή στα αραμαϊκά "καθαρό για τον Θεό" (επάνω "דכא" και κάτω "ליה") Χρονολογείται κατά τις εκτιμήσεις των ειδικών μεταξύ του 1ου αι. π.Χ. και του 70 μ.Χ. Πρόκειται για ένα μοναδικό εύρημα που συνδέεται και πάλι σύμφωνα με το δημοσίευμα της Israel Antiquities Authority με τη λατρεία του Ναού. Εικάζεται ότι με τη σφραγίδα αυτή σφραγίζονταν προϊόντα ή αντικείμενα που προσφέρονταν στο Ναό και τα οποία έπρεπε να είναι καθαρά.(φωτογραφία από τη σελίδα της IAA)

Σοφία και ευαγγέλιο / Wisdom and Gospel

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Peeters ένα νέο βιβλίο για το πιθανό υπόβαθρο της στάση του ευαγγελίου απέναντι στη σοφία:

H.-J. Inkelaar, Conflict over Wisdom: The Theme of 1 Corinthians 1-4 Rooted in Scripture (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 63), Peeters, Leuven 2011
XVIII + 351 σελίδες
47 ευρώ

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Ενώ η σοφία χαίρει μεγάλης εκτίμησης στον ελληνιστικό κόσμο, μόνο σε ένα σημείο της Κ.Δ. γίνεται αναφορά στο ευαγγέλιο σε σχέση με τη σοφία: 1 Κορ 1-4. Ωστόσο αντί να προχωρήσει σε μία συμβιβαστική πρόταση ο Παύλος έρχεται αντιπαρατίθεται με τη σοσφία. Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζεται ότι οι ρίζες αυτής της σύγκρουσης μπορούν να εντοπισθούν στη Βίβλο και ιδιαίτερα στα προφητικά βιβλία του Ησαΐα και του Ιερεμία, όπως δηλώνουν τα παραθέματα από αυτά τα βιβλία. Οι θεολογικές και λογοτεχνικές σχέσεις μεταξύ τους αναδεικνύονται μέσα από μία διακειμενική προσέγγιση.

Στο τρέχον τεύχος του JSNT / In the current issue of JSNT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of the New Testament 34:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

R. Barry Matlock, "Zeal for Paul but Not According to Knowledge: Douglas Campbell’s War on ‘Justification Theory’", 115-149
Το έργο του Douglas Campbell, The Deliverance of God: An Apocalyptic Rereading of Justification in Paul είναι μία ενδελεχής κριτική αυτού που ο Campbell oνομάζει "θεωρία της δικαίωσης" (ΘΔ "μία κατά βάση εξατομικευμένη και λογοκρατική σωτηριολογία"), η οποία, θεωρεί ,ότι είναι η ουσιαστική αιτία για ένα μεγάλο αριθμό παλαιότερων και σύγχρονων δυσκολιών στην ανάγνωση του Παύλου. Ο Campbell έχει ως στόχο του να αποσυνδέσει τη ΘΔ από τον Παύλο, πρώτον, ασκώντας κριτική σε αυτήν καθαυτή και, δεύτερον, απομακρύνοντάς την από κείμενα του Παύλου μέσα από μία "ρητορική" και "αποκαλυπτική" ανάγνωση εκ νέου τωνΡωμ 1-4 και άλλων σχετικών κειμένων. Με αυτόν τον τρόπο ελπίζει ότι θα οδηγήσει την έρευνα για τον Παύλο όχι μόνο "πέρα από τη λουθηρανή ανάγνωση του Παύλου" αλλά και "πέρα από τις διαμαρτυρίες της "νέας οπτικής" και χαρακτηρίζει το βιβλίο του ως "μία σημαντική στιγμή στην πορεία του εκκλησιαστικού και ακαδημαϊκού θριάμβου του συμμετοχικού και αποκαλυπτικού ευαγγελίου". Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας παρακολουθεί προσεκτικά την περιγραφή εκ μέρους του Campbell της ΘΔ και των δυσκολιών της, ασκεί μία μεθοδολογική και ουσιαστική κριτική στη "θεωρητική περιγραφή" της ΘΔ εκ μέρους του Campbell  και της "συμβατικής ανάγνωσης" της Ρωμ και εντοπίζει και ασκεί κριτική στις βασικές κινήσεις που συνιστούν την ανάγνωση εκ νέου των Ρωμ 1-4 από τον Campbell. 

Grant Macaskill, "Review Article: The Deliverance of God", 150-161
Στο πρόσφατο βιβλίο του ο Douglas Campbell (The Deliverance of God) προτείνει μία σημαντική ανάγνωση εκ νέου της προς Ρωμαίους και κυρίως των πρώτων κεφαλαίων της επιστολής και μέσα από αυτήν προσφέρει μία ευρύτερη επανερμηνεία της παύλειας σωτηριολογίας, την οποία εσκεμμένα συγκρίνει με θεολογικές παραδόσεις, ιδιαίτερα με εκείνες που στηρίζονται στη δικανική κατανόηση του ιλασμού. Σε αυτό το άρθρο αξιολογούνται τα βασικά στοιχεία του επιχειρήματος του Campbell και ειδικότερα (1) ο τρόπος που περιγράφει την ιουδαϊκή σωτηριολογία, (2) την υπόθεσή του ότι πολλά στην ενότητα Ρωμ 1, 18 - 3, 20 μπορούν να εξηγηθούν μέσω της "προσωποποιΐας" κι επομένως αντιπροσωπεύουν την άποψη των αντιπάλων του Παύλου κι όχι του ίδιου του αποστόλου και (3) ο τρόπος που πραγματεύεται το ζήτημα της ιστορικής θεολογίας. Το έργο The Deliverance of God είναι προκλητικό και ενδιαφέρον σε πολλά σημεία, συμβάλλει στην έρευνα, αλλά δεν πείθει στα κύρια σημεία του. 

Douglas A. Campbell, "An Attempt to be Understood: A Response to the Concerns of Matlock and Macaskill with The Deliverance of God", 162-208
Το παρόν άρθρο είναι η απάντηση στην κριτική των Grant Macaskill και Barry Matlock του έργου The Deliverance of God. Επειδή γενικά έχουν παρανοήσει το σύνθετο επιχείρημα του συγκεκριμένου βιβλίου, κατά την άποψη του συγγραφέα ,δίνεται εδώ μία εφαρμογή του στο παράδειγμα του Γαλ 2, 15-16, έτσι ώστε να καταστεί σαφές ότι οι Macaskill και Matlock έχουν παραπλανηθεί ή δεν έχουν κατανοήσει αρκετά το βιβλίο. Αντίθετα προς τις αρνητικές τους εκτιμήσεις υποστηρίζεται ότι τα ουσιώδη προβλήματα του αρειανισμού μέσα στην περιγραφή του Παύλου που δίνεται στο βιβλίο, παραμένουν πραγματικά και κριτικά κι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες στον τρόπο που ο Μ. Αθανάσιος διαβάζει τα κείμενα του Παύλου για τη δικαίωση κι όπως αυτός παρουσιάζεται στο βιβλίο. Εναλλακτικά: αν ο Παύλος διαβαστεί με συνέπεια "προς τα πίσω" κι όχι "προς τα μπροστά", το τέλμα των ερμηνευτικών δυσκολιών μπορούν να αντιμετωπισθεί.  

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Ένα άρθρο του Philip F. Esler για την πολιτισμική ανθρωπολογία στις βιβλικές σπουδές / An article of Philip F. Esler on cultural anthropology and the Bible

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα κείμενο του γνωστού καθηγητή της Κ.Δ. στο St Mary’s University College (Λονδίνο), Philip F. Esler, σχετικά με την αξιοποίηση των πορισμάτων των κοινωνικών επιστημών και κυρίως της πολιτισμικής ανθρωπολογίας στη μελέτη των βιβλικών κειμένων:

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού BZ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 55:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
 • Nathalie Siffer-Wiederhold, "L'image de Dieu dans la source Q", 161-178
 • Adrian Wypadlo, ""Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn" (Mk 15,39) : Überlegungen zur Funktion des Centuriobekenntnisses im christologischen Entwurf des Markusevangeliums", 179-208
 • Georg Braulik, "Gott kämpft für Israel : zur Intertextualität der Deuteronomistischen Landeroberungserzählung mit Exodus 1-14", 209-223
 • Jakob Wöhrle, "Der verborgene und der rettende Gott : exegetische und religionsgeschichtliche Überlegungen zur Theologie der Klagepsalmen", 224-241
 • Gerhard Dautzenberg, "Jesus und das Gesetz : neu evaluiert von John P. Meier". 242-248
 • Martin Mulzer, "Elischas Diener Gehasi in 2 Kön 4", 245-256
 • Catherine Vialle, "Achior l'Ammonite : une conversion au judaïsme peu banale dans le livre de Judith", 257-264
 • Bernd Biberger, "Unbefriedigende Gegenwart und ideale Zukunft : gesamtisraelitische Heilsperspektiven in den letzten Worten Tobits (Tob 14)", 265-280 

Ένα νέο βιβλίο για τη σχέση συνοπτικών και Παύλου / Α new book on the relationship of the synoptics to Paul

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένα νέο βιβλίο στη σειρά NTOA/StUNT σχετικά με τη σχέση των συνοπτικών με τον Παύλο:

Eric Kun Chun Wong, Evangelien im Dialog mit Paulus: Eine intertextuelle Studie zu den Synoptikern (NTOA/StUNT 89), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012
ISBN: 978-3-525-53037-5
201 σελίδες
49.95 €

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Τα συνοπτικά συνήθως ερμηνεύονται χωρίς καμιά αναφορά στον Παύλο και στη θεολογία του. Ο συγγραφέας της παρούσης μελέτης υποστηρίζει ότι και τα τρία ευαγγέλια περιέχουν ένα συνεχή διάλογο με τον Παύλο. Το ευαγγέλιο του Μάρκου έχει έναν αριθμό κοινών για τον Ιησού και συχνά θεωρείται ότι απαντά στον Παύλο και προσπαθεί να τις επανατοποθετήσει στην αρχική τους σημασία. Κάνει λόγο για το ευαγγέλιο, την μεταμορφώνει, αλλά ωστόσο βρίσκεται πολύ κοντά στη διδασκαλία του Παύλου για το σταυρό. Η σχέση μεταξύ του Μάρκου και του Παύλου θα μπορούσε να θεωρηθεί κριτική αλλά ουδέτερη. Το ευαγγέλιο του Ματθαίου, από την άλλη, σαφώς επιτίθεται στον Παύλο σε διάφορα σημεία και τονίζει, αντί για τον ευαγγελισμό του ευαγγελίου στα έθνη, την ηθική φύση του μηνύματος του Χριστού. Εντελώς διαφορετική είναι η προσέγγιση του συγγραφέα του κατά Λουκάν: είναι θαυμαστής του Παύλου και παρουσιάζει τη διδασκαλία του για τη δικαίωση μέσα στο πλαίσιο της παράδοσης του Παύλου.  
Ο συγγραφέας καταλήγει σε αυτά τα συμπεράσματα μέσα από μία διακειμενική έρευνα. Ο διάλογος με ένα άλλο κείμενο δεν περιορίζεται σε κατά λέξη αναφορές στο κείμενο στην αρχική του μορφή. Από ιστορικής απόψεως ένας τέτοιος διάλογος είναι πολύ πιθανόν: και τα τρία συνοπτικά προϋποθέτουν την ιεραποστολική δραστηριότητα του Παύλου στα έθνη και δε θα πρέπει να γράφτηκαν έχοντας υπόψη αυτή τη δραστηριότητα. Είναι απίθανο οι συγγραφείς του να μην γνώριζαν τον Παύλο και τη θεολογία του, ακόμη κι αν αυτή η γνώση δε διατυπώνεται με σαφήνεια στα ευαγγελικά κείμενα.

Στo HTS 67:3 (2011) - In the current issue of HTS 67:3 (2011)

Στο 67:3 (2011) του περιοδικού Hervormde Teologiese Studies δημοσιεύονται μεταξύ των άλλων άρθρων και πολλά που παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον (σε κάποια από αυτά αναφερθήκαμε κατά καιρούς και τώρα τα παρουσιάζουμε όλα μαζί για να έχουν οι αναγνώστες μία συνολική εικόνα):

Johannes van Oort, "The Holy Spirit and the Early Church: Doctrine & Confession"

Ernest van Eck, "In the kingdom everybody has enough – A social-scientific and realistic reading of the parable of the lost sheep (Lk 15:4–6)"

Pieter M. Venter, "The function of the Ammonite Achior in the book of Judith"

Andries G. van Aarde, "Rudolf Bultmann: Sy mees invloedryke bydrae in die 20ste eeu: ‘Urchristentum’, ‘Jesus’, ‘Johannes’-kommentaar?"

Ernest van Eck, "Do not question my honour: A social-scientific reading of the parable of the minas (Lk 19:12b–24, 27)"

Zeba A. Crook, "Fictive-friendship and the Fourth Gospel"

Eric Stewart, " I’m okay, you’re not okay: Constancy of character and Paul’s understanding of change in his own and Peter’s behaviour"

Andries G. van Aarde, "Regeneration and resurrection in Matthew – Peasants in campo hearing time signals from scribes"

Carlos Molina, Ernest van Eck, "Sfragís and its metaphorical testimonial presence in 2 Timothy 2:19"

Jacobus W. Gericke, "Descriptive currents in philosophy of religion for Hebrew Bible studies"

Elritia le Roux, "Levitikus as agtergrond van Markus 5:25–34, geïnterpreteer in terme van eer-en-skaamte"

Ferdinand M. M’bwangi , "A case of tribal defilement in a Kenyan rural village: A narratological and socio-rhetorical function of the motifs of ‘hearing and understanding’ and ‘contrast’ in Matthew 15:10–11 vis-à-vis Leviticus 11:1–4"

S. Philip Nolte, Pierre J. Jordaan, "Ideology and intertextuality: Intertextual allusions in Judith 16"

Daniël P. Veldsman, "The iconic significance of the Psalms as a literary genre for speaking about God: A phenomenological perspective"

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού JSPs / In the current issue of JSPs

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal for the Study of Pseudepigrapha 21:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ljubica Jovanović, "Aseneth’s Gaze Turns Swords into Dust", 83-97
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι η προσευχή της Ασενέθ και η θεϊκή απάντηση στο Ιωσήφ & Ασενέθ 27, 8 είναι μεταγενέστερες αγιολογικές προσθήκες που αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντα της ανατολικής ορθόδοξης χριστιανοσύνης. Στην ελληνιστική εκδοχή του βιβλίου η ηρωΐδα διαφεύγει θαυματουργικά μόνο με το βλέμμα της: η δύναμη που έχει η ματιά της συμφωνεί πλήρως με τις αντίστοιχες αντιλήψεις της αρχαιότητας για τη θεϊκή φύση του φωτός. Τα ακροατήρια των ελληνιστικών χρόνων γνώριζαν την ιδέα της εκπομπής ενέργειας μέσα από το ανθρώπινο μάτι - μια ιδέα που υποστηρίζεται από τον Πλάτωνα, τον Ευκλείδη και τον Πτολεμαίο -, το οποίο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και τη θεία εύνοια μπορούσε να πραγματοποιήσει θαύματα. Διορθωτές του κειμένου με επιδράσεις από τα αγιογραφικά κείμενα υποστήριξαν ότι το θαύμα δε συνδέεται με το δυνατό βλέμμα της Ασενέθ αλλά με την ευσέβειά της και την θεϊκή ανταπόκριση σε αυτήν και πρόσθεσαν την προσευχή μεταθέτοντας έτσι το ενδιαφέρον από το δυνατό βλέμμα της Ασενέθ στη δύναμη της ευσέβειάς της.

Dale C. Allison, Jr, "Eldad and Modad ", 99-131
Στον Ποιμένα του Ερμά  παρατίθεται ένα απόσπασμα από ένα έργο που ονομάζεται "Ελδάδ και Μοδάδ" κι αρκετοί εκκλησιαστικοί κατάλογοι βιβλίων το αναφέρουν επίσης. Ενώ αυτό το έργο δεν είναι γνωστό από αλλού, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υποθέσει κανείς ότι όχι μόνο το γνώριζαν οι συγγραφείς της Ιακώβου, της 1 Κλημ και της 2 Κλημ, αλλά κι ότι διέσωσαν κάποιες αράδες από αυτό. Αν αυτό ισχύει, τότε αυτοί οι στίχοι που διασώθηκαν μπορούν να μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε μια εικόνα για τη φύση και το μέγεθος αυτής της χαμένης αποκάλυψης ή του χαμένου ψευδεπίγραφου. 

Todd Klutz, "Jesus, Morton Smith, and the Eighth Book of Moses (PGM 13.1-734)", 133-159
Η πρωτοποριακή ερμηνεία του PGM 13.1-734 από τον Morton Q. Smith, σύμφωνα με την οποία αυτό το κείμενο περιέχει όχι δύο αλλά τρεις διαφορετικές εκδοχές του 8ου Βιβλίου του Μωυσή (Μωυσής VIII) στηρίχθηκε σε υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν εξετασθεί κριτικά είτε από τους μελετητές αυτού του κειμένου είτε στην κριτική συζήτηση για τη χρήση των μαγικών παπύρων στο βιβλίο του Morton Smith, Jesus the Magician. Η κριτική εξέταση αυτών των υποθέσεων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρνητική εκ μέρους του Smith αξιολόγηση της κοσμοαντίληψης του Μωυσής VIII, άσκησε αρνητική επίδραση τόσο στη μετάφραση του κειμένου, που εκπόνησε, όσο και στις εκτιμήσεις του σχετικά με τις πηγές του βιβλίου και τη λογοτεχνική του δομή. Ως κριτική εναλλακτική λύση στις απόψεις του Smith, ο συγγραφέας στο παρόν άρθρο επανέρχεται στην προ του Smith έρευνα και υποστηρίζει ότι στο PGM 13.1-734 διασώζονται μόνο δύο εκδοχές του Μωυσής VIII. Παρέχει επίσης μία συγκριτική ανάλυση των δύο εκδοχών, όπου η εκδοχή Β (στ. 343-734) παρουσιάζεται ότι αντιπροσωπεύει την αρχαιότερη φάση ανάπτυξης της παράδοσης και η εκδοχή Α (στ. 1-343) θεωρείται ως μία χριστιανική αναθεώρηση του κειμένου κατά τον 4ο αι. μ.Χ., η οποία ανήκει εν μέρει στην ιστορία πρόσληψης των ευαγγελίων και των Πράξεων της Κ.Δ.

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTR / Two articles of biblical interest in the current issue of HTR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Harvard Theological Review 105:1 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Tzvi Novick, "Charity and Reciprocity: Structures of Benevolence in Rabbinic Literature", 33-52
Στο πρόσφατο βιβλίο του ο Seth Schwarz διερευνά "την ένταση που υπάρχει μεταξύ της ισότιμης αλληλεγγύης και της ανταγωνιστικής ανταποδοτικότητας" κατά την περίοδο του Δεύτερου Ναού και στο ραββινικό Ιουδαϊσμό. Όπως υπαινίσσεται ο χαρακτηρισμός της ανταποδοτικότητας, που κάνει ο Schwartz, αυτή δε συμφωνεί με την ισότητα, επειδή η ανταλλαγή δωρεών έξω από τα όρια της αγοράς στηρίζεται συνήθως στην ασυμμετρία κι έτσι εξαρτάται από τις ιεραρχικές σχέσεις της πατρωνίας και της εξάρτησης. Για τον Schwartz η φυσική τάση του Ιουδαϊσμού, όπως αυτή τουλάχιστον δηλώνεται μέσα στην Τορά, στρέφεται προς την ισότιμη αλληλεγγύη. Για να καταστήσει περιττή την ανάγκη "εξάρτησης-προσφοράς δώρου" η Τορά απαιτεί τη μεταφορά πλούτου στους φτωχούς μέσα από την ελεήμονα δωρεά (να αφήνει κανείς αθέριστο το χωράφι του για τους φτωχούς κ.ά.). Η ελεημοσύνη, διαφορετικά από το δώρο, δε δημιουργεί την υποχρέωση ανταπόδοσης: " ο φτωχός, όπως κι ο ιερέας, δεν πρέπει να αισθάνονται ευγνωμοσύνη - τουλάχιστον όχι προς τον δωρητή". Λαμβάνοντας υπόψη την προτίμηση για αλληλεγγύη, το πρόβλημα του Ιουδαϊσμού κατά την Ύστερη Αρχαιότητα μέσα σε μία κοινωνία στην οποία επικρατεί το σύστημα της πατρωνίας, έγκειται στο "πώς να συμφιλιωθεί με την πρακτική αναπόφευκτη εφαρμογή των κοινωνικών θεσμών της κοινωνίας μέσα στην οποία βρίσκεται και οι οποίοι στηρίζονται στη λογική της αμοιβαίας ανταλλαγής".

Simon Gathercole, "Named Testimonia to the Gospel of Thomas: An Expanded Inventory and Analysis", 53-89
Το ερώτημα πόσα από τα απόκρυφα ευαγγέλια πολεμήθηκαν, αποσύρθηκαν ή ακόμη καταστράφηκαν κατά την αρχαιότητα, απασχολεί έντονα τόσο την έρευνα όσο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  Στο παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται η προσπάθεια να απαντηθεί αυτό το ερώτημα αλλά επιχειρείται η ανάλυση των διάφορων μαρτυριών - από την αρχαιότητα μέχρι και τον Μεσαίωνα - για το ευαγγέλιο του Θωμά. Ο συγγραφέας δεν ασχολείται με τις πολυάριθμες έμμεσες αναφορές και παραθέσεις του περιεχομένου του απόκρυφου ευαγγελίου, αλλά περιορίζεται μόνο στις αναφορές στον τίτλο του (γι' αυτό και ο χαρακτηρισμός "testimonia"). Αφορμή της συγκεκριμένης αυτής έρευνας είναι η παρουσία στον κολοφώνα, στο τέλος της δεύτερης πραγματείας από τον Κώδικα ΙΙ του Nag Hammadi του τίτλου "Το κατά Θωμάν ευαγγέλιο". Λαμβάνοντας υπόψη το επίμαχο περιεχόμενο αυτού του ευαγγελίου και την εξίσου αμφιλεγόμενη θέση, την οποία καταλαμβάνει μέσα στη συζήτηση των ερευνητών για τις απαρχές του Χριστιανισμού, η πρόσληψη του ευαγγελίου του Θωμά κατά την αρχαιότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση από την εποχή της ανακάλυψης της βιβλιοθήκης του Nag Hammadi κι εξής.  

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Lectio difficilior / In the current issue of Lectio difficilior

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Lectio difficilior 2/2011 δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ / In the current issue of THEOLOGIA

Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος του 82ου τόμου του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ, το οποίο είναι ποικίλης ύλης. Μεταξύ των πολλών πολύ ενδιαφερόντων άρθρων αναφέρουμε εδώ δύο τα οποία παρουσιάζουν βιβλικό ενδιαφέρον:

 • Χ.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, "Ο απόστολος Παύλος, η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης και οι δύο επιστολές προς Θεσσαλονικείς", 57-92
 • Δ. ΟΥΛΗ, "Η "Ελληνοποίηση" του Ιησού ως παράδειγμα "μετανεωτερικού" Εθνικισμού", 291-314

Ένα νέο βιβλίο με μελέτες στην Αποκάλυψη / A new collection with studies on Revelation

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Σφακιανάκη το βιβλίο του επίκουρου καθηγητή της Κ.Δ. στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ, π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, στο οποίο περιέχονται μελέτες σχετικά με το βιβλίο της Αποκάλυψης:

π. Ι. Σκιαδαρέση, Αποκαλύψεως Εξηγητικόν. Ερμηνευτικά και θεολογικά μελετήματα στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, εκδ. Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη 2011
398 σελίδες
ISBN: 978-960-6681-41-7

Περιεχόμενα βιβλίου
 • Συντακτικές ετερότητες στο κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη και εκλογικεύσεις τους στη χειρόγραφη παράδοσή του, 9-46
 • Γένεση και Αποκάλυψη (Τα πρώτα και τα έσχατα εν διαλόγω), 47-102
 • Ο αντιγνωστικός χαρακτήρας της Αποκάλυψης του Ιωάννη, 103-132
 • Αποκάλυψη του Ιωάννη και πνευματικότητα, 133-168
 • Εκκλησία, λατρεία και ευχαριστία στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, 169-204
 • Πρότυπα ιερατικής διακονίας στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, 205-246
 • Οι Λειτουργικές σκηνές και το υμνικό υλικό της Αποκάλυψης του Ιωάννη, 247-292
 • Η Αποκάλυψη του Ιωάννη έναντι του Ιουδαϊσμού, 293-320
 • Οι ζοφερές εικόνες της Αποκάλυψης του Ιωάννη και η λειτουργία τους, 321-348
 • Το εσχατολογικό όραμα της Αποκάλυψης για τον άνθρωπο σε σχέση με το περιβάλλον του (σχόλιο στο Αποκ 21-22, 1-5), 349-376
Από τον πρόλογο του βιβλίου
Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, αυτό το όντως δύσβατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, ελκύει στις μέρες μας, όπως και στα μαύρα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, πολλούς αναγνώστες, εξαιτίας του σπάνιου πλούτου που κρύβει στα σπλάχνα της. Κυρίως εμπνέει ελπίδα αλλά και αγωνιστικότητα που αποτελούν εκφράσεις της γνήσιας πνευματικότητας.
Οι μελέτες αυτού του τόμου είναι καρπός μακράς σπουδής στο βιβλίο της Αποκάλυψης, το οποίο κλείνει μεν την κανόνα της Αγίας Γραφής, μας ανοίγει όμως την όραση προς τον εσχατολογικό μας ορίζοντας που είναι πλατύς, φωτεινός και ολοένα εγγίζων.

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού CurrBR / In the current issue of CurrBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Currents in Biblical Research 10:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Judith A. Diehl, "Anti-imperial rhetoric in the New Testament", 9-52
Σε αυτή τη μελέτη γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της σύγχρονης έρευνας όσον αφορά την αντι-αυτοκρατορική ρητορεία στα ευαγγέλια και στις Πράξεις των Αποστόλων. Κατά τον 1ο αι. μ.Χ., εάν ο αυτοκράτορας λατρευόταν ως θεός, τότε τι σήμαινε αυτό για τους χριστιανούς, οι οποίοι δήλωναν την πίστη τους σε έναν άλλο θεό; Έπρεπε οι συγγραφείς της Κ.Δ. να υιοθετήσουν ανατρεπτική κι έμμεση γλώσσα, ανατρεπτικά σύμβολα και ανατρεπτικές λέξεις για να κρύψουν την πραγματική σημασία του μηνύματός τους από τις αυτοκρατορικές αρχές; Οι απαντήσεις σε αυτές τις σημαντικές ερωτήσεις μπορούν να μας δώσουν μία σαφή εικόνα για την κουλτούρα, την κοινωνία και το περιβάλλον μέσα στο οποίο γράφηκαν τα κείμενα της Κ.Δ.  Σκοπός αυτής της σύνθετης μελέτης είναι να μελετήσεις το πώς η σύγχρονη έρευνα αντιμετωπίζει την αντι-αυτοκρατορική ρητορεία και τις συνέπειες που αυτή έχει μέσα στην Κ.Δ. υποθέτοντας βέβαια ότι αυτή η ρητορεία υπάρχει μέσα στα κείμενα. Η συγγραφέας της μελέτης εξετάζει τη σύγχρονη έρευνα, όσον αφορά στο υπόβαθρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, τις σύγχρονες ερμηνευτικές μεθόδους και την έρευνα όσον αφορά στην αντι-αυτοκρατορική γλώσσα που απαντά στα ευαγγέλια και στις Πράξεις. 

John W. Olley, "Trajectories of Ezekiel : (part 2): beyond the book", 53-80
Σε μία παλαιότερη μελέτη στο ίδιο περιοδικό (9:2: ‘Trajectories of Ezekiel: Part 1’), ο συγγραφέας εξέτασε τις πηγές και τις μελέτες που σχετίζονται με το κείμενο του βιβλίου του Ιεζεκιήλ, τόσο στα ελληνικά όσο και στα εβραϊκά, και τη σημασία των διαφορών τους. Στην παρούσα μελέτη η έρευνα εστιάζεται στον τρόπο που αυτό το βιβλίο και οι εικόνες σε αυτό επηρέασαν άλλα έργα, από τα κείμενα της ιουδαϊκής ερήμου έως την Κ.Δ. και μέχρι την πατερική περίοδο. Για παράδειγμα, η επίδραση του οράματος στο κεφ. 1 είναι τόσο διαδεδομένη που οδήγησε τελικά στην πνευματικότητα της Merkabah. Η επίδραση του οράματος των ξηρών οστών στο κεφ. 37 είναι επίσης διαδεδομένη και συνδέεται με τη συζήτηση για την ανάσταση. Το βιβλίο του Ιεζεκιήλ χρησιμοποιείται σε μεγάλη έκσταση στο βιβλίο της Αποκάλυψης καθώς και σε άλλα βιβλία της Κ.Δ.

Brisio J. Oropeza, "The warning passages in Hebrews : revised theologies and new methods of interpretation", 81-100
Η ερμηνεία των παραινετικών περικοπών της Εβραίους έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για πολύ καιρό και ιδιαίτερα η περικοπή 6, 4-6. Οι συζητήσεις σχετικά με το ζήτημα κατά τις τελευταίες δεκαετίες παραμένουν συνήθως στο χώρο του διαλόγου με τις θεολογίες των Καλβινιστών και το ζήτημα που συνήθως απασχολεί όσους μετέχουν σε αυτόν το διάλογο είναι εάν οι αποδέκτες του μηνύματος είναι "πραγματικοί" πιστοί και είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν την σωτηρία τους εξαιτίας της αποστασίας. Οι πρόσφατες μέθοδοι ερμηνείας άνοιξαν νέους δρόμους κατανόησης αυτής της παραίνεσης.  Αυτές οι μέθοδοι περιλαμβάνουν εκείνες της ιστορικοκριτικής, της κοινωνικορητορικής, της κοινωνιολογικής, της διακειμενικότητας και της κριτικής από απόψεως της προφορικότητας. Σε αυτή τη μελέτη παρουσιάζονται μελέτες που σχετίζονται με αυτές τις προσεγγίσεις και εξετάζονται ερμηνείες που λαμβάνουν υπόψη την καλβινική παράδοση.

Robert R. Cargill, "The state of the archaeological debate at Qumran", 101-118
Σε αυτήν τη μελέτη εξετάζεται η παρούσα κατάσταση της αρχαιολογικής έρευνας στο Κουμράν. Ο συγγραφέας πρώτα παρουσιάζει τους ερευνητές που ήρθαν στο Κουμράν πριν την ανακάλυψη των χειρογράφων και ερμήνευσαν την τοποθεσία χωρίς να έχουν τη μαρτυρία των χειρογράφων. Στη συνέχεια εξετάζει πώς η ερμηνεία της τοποθεσίας μεταβλήθηκε εξαιτίας της ανακάλυψης των χειρογράφων και της ανασκαφής που διεξήγαγε στην τοποθεσία ο Roland de Vaux. Στη συνέχεια εξετάζονται οι τελευταίες μελέτες εκείνων που έσκαψαν στην περιοχή μετά τον de Vaux καθώς και οι μελέτες μελετητών που δεν ανέσκαψαν στην περιοχή αλλά επηρέασαν την έρευνα. Ο συγγραφέας καταλήγει συζητώντας το ερώτημα, γιατί η ερμηνεία του Κουμράν μπορεί να επηρεάσει τόσο πολύ τον τρόπο που κατανοούμε και ερμηνεύουμε σήμερα τα χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης.  

Eileen M. Schuller, "Recent scholarship on the 'Hodayot' 1993-2010", 119-162
Η Hodayot είναι μία συλλογή ποιητικών συνθέσεων αίνου και ευχαριστίας που έγινε γνωστή για πρώτη φορά μετά την ανακάλυψη των χειρογράφων στα σπήλαια του Κουμράν. Αυτά τα κείμενα διασώζονται σε οκτώ αντίγραφα, δύο βρέθηκαν στο σπήλαιο 1  (1QHa, 1QHb) κι έξι στο σπήλαιο 4 (4QHa-e, 4QpapHf, 4Q427-432). Αυτή η συλλογή θεωρείται μαζί με άλλα κείμενα, όπως ο Κανόνας της Κοινότητας, ο Κύλινδρος του Πολέμου και τα Pesharim, ως τα κεντρικά κείμενα της ιουδαϊκής ομάδας που αντιπροσωπεύεται από αυτά τα κείμενα. Στο πρώτο μέρος της μελέτης περιγράφονται τα χειρόγραφα 1QHa, 1QHb, and 4QHa-f και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός και στον τρόπο που αυτά συμβάλλουν στην κατανόηση της φύσης και της διαμόρφωσης της συλλογής. Στο δεύτερο μέρος το θέμα είναι ιδιαίτερα ζητήματα, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην έρευνα για την Hodayot μετά την έκδοση των χειρογράφων του σπηλαίου 4.  

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

Παιδίον εγεννήθη ημίν / A child is born to us


"... παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγεννήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. ἐγὼ γὰρ ἄξω εἰρήνη ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, εἰρήνην καὶ ὑγίειαν αὐτῷ (Ησ 9, 5)"

"For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. (Isa 9:6 NIV)"

Χρόνια πολλά
ευλογημένα και ειρηνικά Χριστούγεννα

(* Η φωτογραφία από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ 25/12/2011)

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Το τέλος του βιβλικού μινιμαλισμού / The end of biblical minimalism

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpetation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο του ομότιμου καθηγητή της Π.Δ. του Πανεπιστημίου του Sheffield Philip Davies αχετικά με τις μινιμαλιστικές προσεγγίσεις του βιβλικού κειμένου (ο ίδιος θεωρείται μάλιστα εκπρόσωπός τους). Για να το διαβάσετε, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Ένα νέο βιβλίο για τις ερμηνευτικές μεθόδους / A new book on the exegetical methods

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πουρναράς η μετάφραση του βιβλίου που επιμελήθηκε η Paula Gooder σχετικά με τις ερμηνευτικές μεθόδους ανάγνωσης του βιβλικού κειμένου και ειδικότερα εκείνου της Κ.Δ. Την ελληνική μετάφραση έκανε ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ και την έκδοση επιμελήθηκαν ο επίκουρος καθηγητής Χ. Ατματζίδης και η λέκτορας Αικ. Τσαλαμπούνη.
Μεταξύ των προτερημάτων  αυτού του βιβλίου θα μπορούσε κανείς να αναφέρει την ποικιλία των ερμηνευτικών προσεγγίσεων, τις οποίες παρουσιάζει και το συνδυασμό της θεωρίας με την πρακτική εφαρμογή της κάθε μεθόδου σε κάποιο κείμενο της Κ.Δ. Η παρουσίαση κάθε μεθόδου παρουσιάζει την εξής σειρά: παρουσίαση της θεωρίας από έναν διακεκριμένο ειδικό της Κ.Δ., συζήτηση των σημαντικότερων έργων που συνδέονται με αυτήν την μέθοδο, πρακτική εφαρμογή της μεθόδου και κριτική αποτίμησή της.

Paula Gooder (επιμ.), Αναζητώντας το νόημα: Μία εισαγωγή στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, (επιμ. ελληνικής έκδοσης Χ. Ατματζίδης / Αικ. Τσαλαμπούνη), εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2011
396 σελίδες
ISBN:  978-960-242-482-7

Από τον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης
... Ένα από τα ερωτήματα, τα οποία εύλογα προκαλεί αυτή η ερμηνευτική ποικιλία είναι το κατά πόσο θα μπορούσαν αυτές να υιοθετηθούν από ένα σύγχρονο ορθόδοξο βιβλικό ερμηνευτή και να αξιοποιηθούν μέσα στο πλαίσιο της δικής του ερμηνευτικής παράδοσης. Είναι βέβαια προφανές ότι μία σύγχρονη ορθόδοξη βιβλική ερμηνευτική, η οποία επιθυμεί να διαλέγεται με το σύγχρονο κόσμο, δε θα μπορούσε να αδιαφορήσει ποτέ για τις εξελίξεις στο χώρο της βιβλικής έρευνας ούτε για τη μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία "γέννησε" κατά κάποιον τρόπο αυτές τις νέες ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Κάποιες από τις μεθόδους που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εναρμονισθούν με το γενικότερο πλαίσιο των ερμηνευτικών προϋποθέσεων μίας ορθόδοξης βιβλικής ερμηνείας. Από την άλλη όμως, αποτελεί ένα ζητούμενο και μία πρόκληση για την ορθόδοξη βιβλική ερμηνεία του σήμερα ο τρόπος με τον οποία θα κατορθώσει να οδηγήσει σε γόνιμο διάλογο μεταξύ της πλούσιας πατερικής της ερμηνευτικής παράδοσης και των σύγχρονων ερμηνευτικών απαντήσεων στα πρβλήματα της εποχής. Σε καμιά περίπτωση βέβαια αυτή η αναφορά στην πατερική παράδοση δεν θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα μίας στεγνής ιστορικής αναδρομής σε ένα ένδοξο παρελθόν, η οποία όμως περιορίζεται στην ανούσια και στερημένη δημιουργικής πνοής επανάληψη χωρίων με το πρόσχημα μίας "πιστής" πλην όμως τυραννικής εξάρτησης από το παρελθόν. Απεναντίας κάθε προηγούμενη πατερική ερμηνευτική προσέγγιση και εμπειρία μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση του παρόντος και στην άρθρωση σύγχρονου λόγου, έτσι ώστε κάθε νέα ερμηνευτική προσέγγιση να αποτελεί ουσιαστικά παραλλαγή επάνω στο ίδιο μουσικό θέμα, στο οποίο συνεχώς ανατρέχει, αναλύει και αναπτύσσει. Η υιοθέτηση επομένως νέων μεθοδολογικών εργαλείων και στρατηγικών δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και εγκατάλειψη των θεμελιωδών αρχών και αξιών της ορθόδοξης ερμηνευτικής ...

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Στο νέο τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών / In the new issue of Deltion Biblikon Meleton

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Δελτίον Βιβλικών Μελετών 27 (2009) περιέχει ένα αφιέρωμα στον απόστολο Παύλο:

 • Jan Lambrecht, "Ο Παύλος τότε και τώρα. Πέντε επιμέρους σημεία", 10-25
 • Karl Donfried, "Οι λατρείες της Θεσσαλονίκης και οι Προς Θεσσαλονικείς επιστολές", 26-53
 • Otfried Hofius, "Η "αλήθεια του ευαγγελίου". Ερμηνευτικές και θεολογικές σκέψεις σχετικά με την αξίωση αλήθειας του παύλειου κηρύγματος", 54-77
 • Hermann Lichtenberger, "Οι απαρχές της ερμηνείας του Ρωμ 7. Το Ρωμ 7, 25", 78-91
 • Morna D. Hooker, "Ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις. Η μεταμόρφωση των σχέσεων εν Χριστώ (Εφ 5, 21-6, 9)", 92-119
 • Michael Wolter, "Η ηθική του Παύλου ως εφαρμοσμένη εκκλησιολογία", 120 136
 • Βιβλιοκρισίες
 • Βιβλικός στοχασμός (Α. Παπαρίζος, "Ο φόνος-θυσία του Ιησού Χριστού και η συνοχή των χριστιανικών κοινωνιών", 149-154)
 • Η Βίβλος στη σχολική αίθουσα (Καλλιρρόη Ακανθοπούλου, 155-164)
 • Χρονικά

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011

Tα πρακτικά συνεδρίου για το Μεσσιανισμό / The proceedings of a conference on Messianism

Κυκλοφόρησαν από το ίδρυμα ΑΡΤΟΣ ZΩΗΣ τα πρακτικά του συνεδρίου που πραγματοποίηθηκε με πρωτοβουλία του ιδρύματος το Νοέμβριο 2010 και το οποίο έφερε τον τίτλο "Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της".

Στ. Ζουμπουλάκης (επιμ.), Η μεσσιανική ιδέα και οι μεταμορφώσεις της. Από την Παλαιά Διαθήκη ως τους πολιτικούς μεσσιανισμούς του 20ου αιώνα (Συναντήσεις 1), εκδ. ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, Αθήνα 2011
ISBN: 978-960-8053-35-9
524 σελίδες
25 ευρώ

Από το οπισθόφυλλο του τόμου
Ο μεσσιανισμός, γέννημα και θρέμμα της Βίβλου, πήρε ποικίλες μορφές στην ιστορία, πολλές φορές αντιφερόμενες μεταξύ τους, διαπότισε την ευρωπαϊκή σκέψη και επηρέασε καθοριστικά, συχνά με τραγικό τρόπο, την ευρωπαϊκή ιστορία. Ο Άρτος Ζωής, στην προσπάθειά του να φέρει τη Βίβλο στον δημόσιο χώρο της σκέψης και να συμβάλει στη συνάντηση ανθρώπων που σκέπτονται εντός της πίστης με στοχαστές του εκκοσμικευμένου Λόγου, αφιέρωσε το πρώτο συνέδριό του στη μεσσιανική ιδέα και τις μεταμορφώσεις της. Οι εισηγήσεις θεολόγων, φιλοσόφων, ιστορικών και πολιτικών στοχαστών, που περιέχονται όλες στον παρόντα τόμο μαζί με τη συζήτηση που τις ακολούθησε, αναδεικνύουν το γεγονός ότι ο μεσσιανισμός είναι ακατανόητος χωρίς τη βιβλική πηγή του, αλλά και ότι η πηγή αυτή φωτίζεται αναδρομικά από τις μεταγενέστερες ερμηνείες και εμπνεύσεις που γέννησε.

Περιεχόμενα τόμου
 • Μ. Κωνσταντίνου, "Η διαμόρφωση της μεσσιανικής ιδέα στην Π.Δ. και η επανερμηνεία της στην Κ.Δ.", 13-33
 • Π. Βασιλειάδης, "Από τον ιουδαϊκό μεσσιανισμό στην πρωτοχριστιανική χριστολογία", 34-51
 • Χ. Καρακόλης, "Το καινοφανές του πρωτοχριστιανικού μεσσιανισμού. Ενότητα και εκδοχές του χριστολογικού κηρύγματος της πρώτης Εκκλησίας", 52-76
 • Αικ. Τσαλαμπούνη, "Το κήρυγμα του αποστόλου Παύλου για τον Μεσσία-Χριστό: Η θέση του μέσα στην παύλεια θεολογία και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της ταυτότητας των παύλειων κοινοτήτων", 77-113
 • π. Αντώνιος Πινακούλας, "Βυζαντινός μεσσιανισμός. Η περίοδος της ουτοπίας", 129-147
 • Ν.Ε. Καραπιδάκης, "Πολιτικές και ιδεολογικές χρήσεις της έννοιας "μεσσίας" στη δυτική μεσαιωνική ιστορία", 148-166
 • Κ.Θ. Ζάρρας, "Μεσσιανικές αντιλήψεις στον ραββινικό και μεσαιωνικό ιουδαϊσμό", 175-210
 • Αγγ. Ζιάκα, "Μεσσιανικές προσδοκίες στο σιιτικό Ισλάμ", 211-236
 • Σ. Μιχαήλ, "Incipit Vita Nova ή το Γκόλεμ και ο Μεσσίας", 237-253
 • Χ. Μαρσέλλος, "Η εποχή του πνεύματος και οι μεσσιανισμοί της ή η κληρονομιά του αββά Ιωακείμ εκ Φλωρίδος", 271-311
 • Μ. Πάγκαλος, "Ουτοπία και μεσσιανισμός", 312-338
 • Ν. Πίσσης, "Αποκαλυπτικός λόγος και μεσσιανική προσδοκία: Χρήσεις και λειτουργίες από τη βυζαντινή στην οθωμανική περίοδο", 339-359
 • Γ. Σαγκριώτης, "Ο πολιτικός μεσσιανισμός του Βάλτερ Μπένγιαμιν", 385-405
 • Γ. Παπαφράγκος, "Ubi Lenin, ibi Jerusalem: Η αναζήτηση της ουτοπίας και οι πολιτικές συνέπειές της στο έργο του Έρνστ Μπλοχ", 406-423
 • Στ. Ζουμπουλάκης, "Εμμανουήλ Λεβινάς: η υπέρβαση του μεσσιανισμού", 424-437
 • Α. Πανταζόπουλος, "Αυτός που ήρθε απ' έξω: η σωτηριολογική διάσταση του λαϊκιστή ηγέτη", 455-469
 • Θ. Λίποβατς, "Ο εθνικοσοσιαλισμός ως πολιτικός μεσσιανισμός", 470-483
 • Γ. Βώκος, "Το χαμόγελο του Αμπλόγκιν", 484-510

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique / In the two recent issues of Revue Biblique

Στα δύο τελευταία τεύχη του περιοδικού Revue Biblique δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 
118:3 (2011)
 • Émile Puech, "Inscriptions d'un hypogée de Shafât et du tombeau des rois", 321-330
 • Bernd U. Schipper, "Gen 41:42 and the Egyptian background to the investiture of Joseph", 331-338
 • Deena Grant, "Human anger in biblical literature", 339-361
 • Étienne Nodet, "Chronologies de la Passion : leur sens", 362-407
 • Matthew W. Bates, "Why do the seven sons of Sceva fall? : exorcism, magic, and oath enforcement in Acts 19,13-17", 408-421
 • Michel Gourgues, "'Tout a été crée par lui et pour lui' (Col 1,16) : sens et portée d'une proclamation christologique", 422-442

 
118:4 (2011)
 • Jan Joosten, "Discours prophétique et rhétorique populaire dans la Bible hébraïque", 481-495
 • Anne E. Gardner, "SKL in the Hebrew Bible : key to the identity and function of the maskilim in Daniel", 496-514
 • Axel van de Sande, "'Amour' ou 'seins' dans le Cantique des Cantiques (TM-LXX)? : conflit d'interprétation et profil linguistique du traducteur", 515-532
 • Jerome Murphy-O'Connor, "The descent from the cross and the burial of Jesus (Jn 19:31-42)", 533-557
 • Joseph Patrich, "The pre-Herodian temple II : the building project of Simeon the Just on the Temple Mount", 558-574
 • Tomáš Petrácek, "The École Biblique and its influence on Czech Catholic exegesis and Church", 575-594
 • Étienne Nodet, "Moïse ou Platon ou ...?", 595-604

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Bibel und Kirche / In the current issue of Bibel und Kirche

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibel und Kirche 66:4 (2011) είναι αφιερωμένο στο πρόσωπο του Ηλία:

Bettina Eltrop, "Was wissen wir über den historischen Elija?", 190-191

Jürgen Werlitz, "Vom feurigen Propheten zum Versöhner: Ein Überblick über die biblischen Elijatexte mit Schwerpuntk auf dem Alten Testament", 192-201

Eleonore Reuter, "Besser arm und fromm als reich und böse: Elija und die Witwe von Sarepta (1 Kön 17)", 202- 207

Frank Crüsemann, "Gottes leise Stimme gegen Gewalt im Namen Gottes: Elija, Mose und die Anfänge des biblischen Monotheismus", 208-214

Roland Kachler, "Wege aus der Wüste: Elijas Krise als Archetypus einer Lebenskrise (1 Kön 19)", 215-218

Andreas Bedenbender, "Warum am Horeb? Zur Lokalisierung von Gottesoffenbarungen in der Hebräischen Bibel", 219-223

Bernhard Lehnart, "Regenmacher, Schamane oder was?: Elija, der Tischbitter - eine komplexe Gestalt", 224-228

Anna Maria Schwemer, "Die Elijagestalt im Wandel der Zeiten: Elijatraditionen aus hellenistisch-römischen Zeit", 229-233

Franz-Josef Ortkemper, "Mendelsohns Elias und die Bibel: Das Oratorium und die Erzählungen aus den Königsbüchern im Vergleich", 236-242

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο Geza Vermes για τους Ιουδαιοχριστιανούς / Geza Vermes on Judaeochristians

Aπόλη του ιστολόγιο του Jim Davila πληροφορούμαστε για τη δημοσίευση ενός άρθρου του καθ. Geza Vermes σχετικά με τους Ιουδαιοχριστιανούς της αρχέγονης Εκκλησίας:

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JGRChrJ / Two new articles of the current issue of JGChrJ

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 8 (2011) έχουν αναρτηθεί δύο νέα άρθρα τα οποία μπορείτε να καταφορτώσετε πατώντας επάνω στους τίτλους:

Jintae Kim, "The Concept of Atonement in the Fourth Servant Song in the LXX"


Tim Brookins, "Dispute with Stoicism in the Parable of the Rich Man and Lazarus"

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Interpretation / In the current issue of Interpretation

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Interpretation 65:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Theodore Hiebert, "Reclaiming the world : biblical resources for the ecological crisis", 341-352
 • Rosemary R. Ruether, "Ecology and theology : ecojustice at the center of the Church's mission", 354-363
 • Larry L. Rasmussen, "New wineskins", 364-376
 • William H. Schlesinger, "Climate change", 378-390

Between text and sermon
 • Pete Peery, "Genesis 1:1-2:3", 392-394
 • Uriah Y. Kim, "Leviticus 25:1-24", 396-398
 • Carol J. Dempsey, "Revelation 21:1-8", 400-406

Τιμητικός τόμος για τον Kent Harold Richards / FS for Kent Harold Richards

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ένας νέος συλλογικός τόμος προς τιμήν του καθηγητή Kent Harold Richards, καθηγητή της Π.Δ. στο Iliff School of Theology, Denver, Colorado:

F.R. Ames / Ch.W. Miller, Foster Biblical Scholarship: Essays in Honor of Kent Harold Richards (Biblical Scholarship in North America), Brill 2011
358 σελίδες
ISBN: 978-9004187115
141 ευρώ (έκδοση του Brill με σκληρό εξώφυλλο)
35 ευρώ (έκδοση SBL με μαλακό εξώφυλλο)

Περιγραφή

Σε αυτήν τη συλλογή μελετών περιγράφεται το έργο της βιβλικής έρευνας κατά τον 21ο αιώνα και εξετάζονται τα πορίσματα των μοντέρνων και μεταμοντέρνων προσεγγίσεων του κειμένου, μοντέλων εκπαίδευση και της δημόσιας και πολιτικής χρήσης της Βίβλου. Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη σημασία στον ιδιαίτερο ρόλο της Society of Biblical Literature. Εννέα πρώην πρόεδροι της SBL συμμετέχουν με μελέτες τους στον τόμο προς τιμήν του K.H. Richards, ο οποίος διετέλεσε και Executive Director της SBL.

Περιεχόμενα τόμου
 • Gail R. O'Day, "Fostering biblical scholarship : the contributions of Kent Harold Richards", 3-10
 • Frank R. Ames, "Conditions that foster biblical scholarship", 11-29
 • Gene M. Tucker, "The modern (and postmodern?) Society of Biblical Literature : institutions and scholarship", 31-52
 • Harold W. Attridge, "Study of the New Testament in the pluralistic context of the twenty-first century", 53-64
 • John J. Collins, "Faith, scholarship, and the Society of Biblical Literature",
 • 65-81
 • Douglas A. Knight, "Politics and biblical scholarship in the United States", 83-100
 • Vincent L. Wimbush, "Ex-centric reading : a case for critical reorientation",101-116
 • David L. Petersen, "The Bible in public view", 117-133
 • Elisabeth Schüssler Fiorenza, "A republic of many voices : biblical studies in the twenty-first century", 137-159
 • David J. Clines, "Teaching the biblical languages : time for a rethink?", 161-168
 • Elizabeth S. Malbon, "The SBL in the undergraduate classroom : pedagogical reflections", 169-188
 • Charles W. Miller, "'Psalms are not interesting' : learner-centered approaches to teaching biblical poetry and the Psalms", 189-212
 • Tamara C. Eskenazi, "Revisiting the composition of Ezra-Nehemiah : a prolegomenon", 215-234
 • Paul J. Achtemeier, "Rome and the early church : background of the persecution of Christians in the first and early second centuries", 235-249
 • Jo C. Exum, "Do you feel comforted? : M. Night Shyamalan's "Signs" and the Book of Job", 251-267
 • Norman C. Habel, "Canaan, land of promise : an ecological reading of Genesis 10:15-20 in context", 269-278
 • Athalya Brenner, "Revising the myth of the 'biblical family' : reflections on issues of methodologies and interpretive ideologies", 279-294
 • Pablo R. Andiñach, "Clandestine relationship : an approach to the Song of Songs", 295-312
 • James L. Mays, "God's anthropos project", 313-335
 • Erhard S. Gerstenberger, "Liberating readings of the Bible : contexts and conditions", 337-352 

Δεύτερη συνάντηση Biblicum / Second meeting Biblicum

Η δεύτερη συνάντηση του BIBLICUM του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής. 
Εισηγητής θα είναι ο  Λέκτορας του Τομέα  κ. Μόσχος Γκουτζιούδης και θα μιλήσει με θέμα:

"ΖΩΟΜΟΡΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ"

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του Neotestamentica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Neotestamentica 45:1 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
 • Pieter F. Craffert, "'I 'witnessed' the raising of the dead' : resurrection accounts in a neuroanthropological perspective", 1-28
 • Markus Cromhout, "Resurrection in Paul as both affirmation and challenge to the Israelite cycle of meaning", 29-48
 • James G. Crossley, "Manufacturing resurrection : locating some contemporary scholarly arguments", 49-75
 • Paul B. Decock, "Origen : on making sense of the resurrection as a third century Christian", 76-91
 • Chris L. DeWet, "John Chrysostom's exegesis on the resurrection in 1 Corinthians 15", 92-114
 • Petra Dijkhuizen, "Buried shamefully : historical reconstruction of Jesus' burial and tomb", 115-129
 • Jacobus Kok, "The chaos of the cross as the fractal of life : the birth of the post resurrection, missional dimension in John", 130-145

RBL 25/11/2011

Ovidiu Creanga, ed., Men and Masculinity in the Hebrew Bible and Beyond
Reviewed by Stuart Macwilliam

Katharine J. Dell, Graham Davies, and Yee Von Koh, eds., Genesis, Isaiah and Psalms: A Festschrift to Honour Professor John Emerton for His Eightieth Birthday
Reviewed by Jeffery M. Leonard

Helen Leneman, Love, Lust, and Lunacy: The Stories of Saul and David in Music
Reviewed by Christina Landman

Amy-Jill Levine, ed., A Feminist Companion to the Apocalypse of John
Reviewed by Renate Viveen Hood

Joseph F. Mali, The Christian Gospel and Its Jewish Roots: A Redaction-Critical Study of Mark 2:21-22 in Context
Reviewed by Tom Shepherd

Hugh R. Page Jr., ed., The Africana Bible: Reading Israel's Scriptures from Africa and the African Diaspora
Reviewed by Gerald O. West

Emanuel Pfoh, The Emergence of Israel in Ancient Palestine: Historical and Anthropological Perspectives
Reviewed by Jeremy Hutton

Pekka M. A. Pitkänen, Joshua
Reviewed by Thomas B. Dozeman

Alf H. Walle, Pagans and Practitioners: Expanding Biblical Scholarship
Reviewed by Daniel K. Darko

John Walliss and Lee Quinby, eds., Reel Revelations: Apocalypse and Film
Reviewed by T. Michael W. Halcomb

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011

Η θεολογία της ΠΔ του Preuss στα ελληνικά / OT theology of Preuss in Greek

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Πουρναράς η γνωστή δίτομη θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης του Horst Dietrich Preuß μεταφρασμένη στα ελληνικά από τον αναπληρωτή καθηγητή της της Π.Δ. στη Θεολογική Σχολή ΑΠΘ Ιωάννη Μούρτζιο:

Horst Dietrich Preuß, Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης (Βιβλική Βιβλιοθήκη 49), επιμέλεια-μετάφραση Ι. Μούρτζιος, εκδ. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2011
ISBN: 978-960-242-477-3
1117 σελίδες


Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου
Αυτή η "Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης" είναι ένα διδακτικό εγχειρίδιο. Σ' αυτήν πραγματοποιείται μια επισκόπηση των παλαιοδιαθηκικών ομολογιών πίστης και καταδεικνύεται η σημασία που αυτές έχουν για το σύνολο της βιβλικής θεολογίας. Επιπλέον λαμβάνεται υπόψη και το περιβάλλον του Ισραήλ, εκείνο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής.
Όλη η παλαιοδιαθηκική μαρτυρία σχετικά με το Θεό εξαρτάται άμεσα από την πράξη της εκλογής του λαού του Ισραήλ από τον Γιαχβέ και από τη δέσμευσή του απέναντί του. Ο Γιαχβέ επιλέγει το λαό του και δεσμεύεται σε μια κοινωνία με αυτόν. Έτσι στον πρώτο τόμο εξετάζονται οι μαρτυρίες για το γεονός της εξόδου και του Σινά. Επίσης τίθενται τα ζητήματα του δικαίου και του νόμου του Ισραήλ, του ονόματος, της ιδιαιτερότητας, της δράσης και της επίδρασης του Θεού μέσα στην αποκάλυψη, στην ιστορία και τη δημιουργία.
Στο δεύτερο τόμο εξετάζονται οι συνέπειες και τα επακόλουθα που προέκυψαν για τον παλαιοδιαθηκικό Ισραήλ μέσα από αυτές τις εμπειρίες πίστης. Αυτές σχετίζονται με τις αφηγήσεις των Πατριαρχών, της βασιλεία, τη Σιών, τους ιερείς και τους προφήτες. Επίσης εξετάζεται πώς αυτές οι εμπειρίες πίστης αναπτύχθηκαν και επηρέασαν περαιτέρω την ανθρωπολογία, την ηθική, τη λατρεία, τις προσδοκίες για το μέλλον και τη στάση του Ισραήλ απέναντι στους άλλους λαούς ...

Πρώτη συνάντηση Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας / First meeting of the Seminar of Othodox Exegetical Theology

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 18.00 θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ η πρώτη συνάντηση του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ.
Ομιλητής θα είναι ο ομότιμος καθηγητής της Νεοελληνικής Γλώσσας, Γραμματείας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου Αστέριος Αργυρίου.

Θέμα της εισήγησής του:
"Η έννοια της ιστορίας στην Αγία Γραφή και στο Κοράνιο"

Τον εισηγητή και το έργο του θα παρουσιάσει ο αναπλ. Καθηγητής κ. Συμεών Πασχαλίδης, Διευθυντής του Τομέα Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Συνέδριο: Ο Θεός της Βίβλου κι ο Θεός των φιλοσόφων / Conference: The God of the Bible and the God of the Philosophers

Το ίδρυμα ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ διοργανώνει διήμερο συνέδριο με θέμα:

"Ο Θεός της Βίβλου κι ο Θεός των φιλοσόφων"

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2011 (ώρα έναρξης 17.00) και Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011 (ώρα έναρξης 10.00 και 17.00)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας")
Βασ. Κων/νου 48, Αθήνα

Πρόγραμμα συνεδρίου

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου

Α΄Συνεδρία (Πρόεδρος Στέλιος Βιρβιδάκης)
17.00 Χαιρετισμός

 • 17.15 Βασίλειος Καλλιγάς, "Θεός και θεολογία στο έργο του Πλάτωνα"
 • 17.35 Βασίλης Κάλφας, "Είναι αναγκαίος ο Θεός στη φιλοσοφία του Αριστοτέλη;"
 • 15.55 Κατερίνα Ιεροδιακόνου, "Η θεολογία των στωικών"
 • 18.15 Ελένη Περδικούρη, "Ο Θεός στον Πλωτίνο: Νους ή εν;"
 • 6.35 Συζήτηση

Β΄Συνεδρία (π. Δημήτριος Μπαθρέλλος)
 • 19.30 Δημήτρης Καϊμάκης, "Ο Θεός της Πεντατεύχου"
 • 19.50 Μυρτώ Θεοχάρους, "Ο Θεός σε αγωνία: το προφητικό βίωμα του θείου διλήμματος μεταξύ δικαιοσύνης και αγάπης"
 • 20.10 Χρήστος Καρακόλης, "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος...": το αποκλειστικά παλαιοδιαθηκικό υπόβαθρο μιας κατ' εξοχήν φιλοσοφικής έννοιας και η ριζική επανερμηνεία της στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο"
 • 20.30 Χαράλαμπος Ατματζίδης, "Μονοθεϊσμός και αρχέγονος χριστιανισμός - Το παράδειγμα του 1 Κορ 8,1-6"
 • 21.00 Συζήτηση
Σάββατο 3 Δεκεμβρίου

Γ' Συνεδρία (Πρόεδρος Χρήστος Καρακόλης)
 • 10.00 π. Δημήτριος Μπαθρέλλος, "Ο Θεός της Βίβλου και ο Θεός των φιλοσόφων στην πατερική θεολογία"
 • 10.20 Θάνος Σαμαρτζής, "Ο Θεός ως actus purus στον Θωμά Ακυινάτη"
 • 10.40 Παναγιώτης Κανταρτζής, "Λούθηρος, ο σταυρός του θεολόγου και ο θεολόγος του σταυρού"
 • 11.00 Συζήτηση

Δ΄ Συνεδρία (Πρόεδρος Βασίλης Κάλφας)
 • 11.50 Θοδωρής Δρίτσας, "Ντεκάρτ και Πασκάλ"
 • 12.10 Άρης Στυλιανού, "Ο Θεός του Σπινόζα"
 • 12.30 Κώστας Ανδρουλιδάκης, "Ο Καντ σε αναζήτηση του Θεού"
 • 12.50 Γιάννης Πίσσης, "Οι διενέξεις για τον πανθεἱσμό, τον αθεϊσμό και το θεϊσμό στην κλασική γερμανική φιλοσοφία"
 • 13.10 Γιώργος Φαράκλας, "'Καὶ ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο'. Η ορθολογικότητα του χριστιανισμού κατά τον Έγελο"
 • 13.30 Συζήτηση

Ε' Συνεδρία (Πρόεδρος Άρης Στυλιανού)
 • 17.00 Βασιλική Τσακίρη, "Ο Θεός ως παράδοξο στη σκέψη του Κίρκεγκωρ"
 • 17.20 Σταύρος Ζουμπουλάκης, "Αθήνα και Ιερουσαλήμ: Πού κατοικεί τελικά ο Σεστώφ;"
 • 17.40 Νικόλαος Ασπρούλης, "Quid Athenae Hierosolymis? Το δίλημμα πίστη ή/και λογική στη θεολογία. Οι προτάσεις της ρωσικής θεολογικής και φιλοσοφικής σκέψης"
 • 18.00 Στέλιος Βιρβιδάκης, "Μια νέα μορφή πανενθεϊσμού"
 • 18.20 π. Ευάγγελος Γκανάς, "Είναι η σύγχρονη ενασχόληση των φιλοσόφων με τον Παύλο καλά νέα για τους χριστιανούς;"
 • 18.40 Συζήτηση

Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011

Ένας τόμος με μελέτες του M. Bachmann / A volume with studies of M. Bachmann

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένας νέος τόμος που περιέχει συλλογή μελετών του γνωστού καινοδιαθηκολόγου M. Bachmann:

Michael Bachmann, Von Paulus zur Apokalypse – und weiter; Exegetische und rezeptionsgeschichtliche Studien zum Neuen Testament (NTOA/StUNT 91), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011
644 σελίδες
ISBN: 978-3-525-53398-7


Περιγραφή
Στον παρόντα τόμο περιέχονται 30 και πλέον μελέτες του Bachmann δημοσιευμένες σε περιοδικά και τόμους και ανέκδοτες. Ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στην ιστορία πρόσληψης διαφόρων βιβλικών μοτίβων. Μεταξύ των πρωτοδημοσιευόμενων άρθρων ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη του Bachmann που προτείνει μία ιστορικοκριτική μέθοδο, η οποία συνδυάζει συγχρονία και διαχρονία η οποία αντιδιαστέλλεται προς τη μέθοδο που προτείνει ο U. Luz και άλλοι κι η οποία προϋποθέτει μεγαλύτερη υποκειμενικότητα.
 
Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του τόμου και ορισμένες σελίδες, πατήστε εδώ.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Ένα νέο βιβλίο για τον μονοθεϊσμό της Βίβλου / A new book on biblical monotheism

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Cerf ένας συλλογικός τόμος με θέμα τον μονοθεϊσμό της Βίβλου. Εκδότες του είναι οι καθηγητές Eberhard Bons και Thierry Legrand της Προτεσταντικής και της Καθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργο αντίστοιχα:

Eberhard Bons & Thierry Legrand (εκδ.), Le Monothéisme biblique: Évolution, contextes et perspective  (Lectio divina 244), Cerf, Paris 2011
ISBN: 978-2-204-09311-8
466 σελίδες
34 ευρώ

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του τόμου, πατήστε εδώ.

Γυναικείες παραστάσεις σε ρωμαϊκά μωσαϊκά / Images of women on Roman mosaics

Μέσω του Εxplorator (David Meadows) πληροφορούμαστε για ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης στο οποίο θα μελετηθούν οι παραστάσεις των γυναικών σε ρωμαϊκά μωσαϊκά και θα εξεταστεί κατά πόσο αυτά αντικατοπτρίζουν ή διαμορφώνουν τη συλλογική αντίληψη της εποχής για τα γυναικεία στερεότυπα. Για να διαβάσετε το σχετικό δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

Μονοθεϊσμός και η Βίβλος / Monotheism and the Bible

Ο David A. Burnett ανάρτησε στο ιστολόγιό του Τhe Time Has Been Shortened τις δύο πρώτες από μία σειρά συνεντεύξεων σχετικά με το μονοθεϊσμό και την Βίβλο:

Συνέντευξη με τον Nathan McDonald 

Συνέντευξη με τον Michael S. Heiser

RBL 12/11/2011

Joseph Blenkinsopp, Creation, Un-creation, Re-creation: A Discursive Commentary on Genesis 1-11
Reviewed by John E. Anderson

Yoram Cohen, Amir Gilan, and Jared L. Miller, eds., Pax Hethitica: Studies on the Hittites and Their Neighbours in Honour of Itamar Singer
Reviewed by Paul Sanders

Corneliu Constantineanu, The Social Significance of Reconciliation in Paul's Theology: Narrative Readings in Romans
Reviewed by Robert Jewett

Timothy G. Gombis, Paul: A Guide for the Perplexed
Reviewed by James S. Hanson

Ronald Hendel, ed., Reading Genesis: Ten Methods
Reviewed by Frank H. Polak

Amanda H. Podany, Brotherhood of Kings: How International Relations Shaped the Ancient Near East
Reviewed by Bertrand Lafont

Hendrika N. Roskam, The Purpose of the Gospel of Mark in Its Historical and Social Context
Reviewed by W. R. Telford

Hayim Tawil, An Akkadian Lexical Companion for Biblical Hebrew: Etymological-Semantic and Idiomatic Equivalents with Supplement on Biblical Aramaic
Reviewed by Aaron D. Rubin

David Trobisch, Ein Clown für Christus: Die ganz andere Geschichte über Paulus und seine Zeit
Reviewed by Jeffrey F. Cayzer

Urban C. von Wahlde, The Gospel and Letters of John
Reviewed by George L. Parsenios

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Στην ηλεκτρονική σελίδα του τρέχοντος τεύχους του περιοδικού Journal of Hebrew Scriptures 11 (2011) έχει αναρτηθεί ένα νέο άρθρο σε μορφή pdf:

Jeffrey Stackert, "Compositional Strata in the Priestly Sabbath: Exodus 31:12-17 and 35:1-3"

Biblica 92:2 (2011) online

Στην ιστοσελίδα του περιοδικού Biblica έχει αναρτηθεί το δεύτερο τεύχος του τόμου του τρέχοντος τεύχους (92:2). Για να διαβάσετε τα άρθρα, πατήστε εδώ.

Δύο νέα άρθρα στη σελίδα The Bible and Interpretation / Two new articles on The Bible and Interpretation

Αναρτήθηκαν δύο νέα άρθρα στην ιστοσελίδα The Bible an Interpretation. Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε επάνω στους παρακάτω τίτλους:

J.F. MacGrath, "Unity, Diversity, and Information Literacy in Biblical Studies"

R. Ulmer, "Psalm 22 in Pesiqta Rabbati: The Suffering of the Jewish Messiah and Jesus"

Στο τρέχον τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών / In the current issue of Deltion Biblikon Meleton

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Δελτίον Βιβλικών Μελετών 27 (2009) περιέχει το αφιέρωμα "Αγία Γραφή και Παγκόσμια Οικονομία". Σε αυτό δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Ulrich Duchrow, "Η απόλυτη ιδιοκτησία δημιουργεί φτώχεια, χρέη και δουλεία: Οι απαρχές της οικονομίας της ιδιοκτηρίας στην αρχαιότητα και οι βιβλικές εναλλακτικές προτάσεις", 17-50
 • Πέτρος Βασιλειάδης, "Οι κοινωνικές συνέπειες της παύλειας θεολογίας", 51-72
 • Δημήτριος Πασσάκος, "Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και η κοινωνική διδασκαλία των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων", 73-92
 • Μόσχος Γκουτζιούδης, "Ιωβηλαίο έτος και κοινωνική: Μια διακήρυξη ελευθερίας", 93-104
 • Nadim Tarazi, "Κριτική αποτίμηση του εναλλακτικού χριστιανικού οικονομικού μοντέλου από έναν ορθόδοξο παλαιοδιαθηκολόγο", 105-114
 • Παναγιώτης Κανταρτζής, "Η θεολογία της γης στο Βιβλίο του Ησαΐα", 115-128
 • Ιωάννης Στεφούλης, "Η κοινωνική δικαιοσύνη στη μεταιχμαλωσιακή προφητική σκέψη. Δύο παραδείγματα: Μαλαχίας - Δανιήλ", 129-138
 • Στέλιος Ράμφος, "Στοχασμός περί την ερμηνευτική με κλείδα την Φιλοκαλία", 129-142
 • Régis Debray, "Η οπτική των συνοπτικών", 143-149
 • Σταύρος Ζουμπουλάκης, "Λατρεία του Θεού και φόνος. Η αδελφοκτονία του Κάιν (Γεν 4, 1-16)", 150-154
 • Χρονικά 155-182
 • Βιβλιοκρισίες 183-184

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Tόμοι της σειράς GCS στο διαδίκτυο / Volumes of GCS online

Ο Roger Pearce ανάρτησε στο ιστολόγιό του έναν πολύ χρήσιμο κατάλογο με τους τόμους της σειράς Griechisch-Christliche Schriftsteller (GCS) οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο διαδίκτυο. Για να τον δείτε και να πληροφορηθείτε για τις σχετικές σελίδες, πατήστε εδώ.

Στο τρέχον τεύχος του EQ / In the current issue of EQ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Evangelical Quarterly 83:4 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 
 • Gregory J. Laughery / George R. Diepstra, "Sculpting in time : the drama of a narrative-based hermeneutical approach to the early chapters of Genesis", 291-307
 • Wesley S. Chiang, "To what extent does Jesus' teaching about the Kingdom of God provide a helpful basis for Christian socio-political thinking today?", 308-320

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011

Πρώτη συνάντηση Biblicum

Το BIBLICUM, η καθιερωμένη επιστημονική συνάντηση του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας συνεχίζει τη δράση του με κεντρικό θεματικό άξονα της φετεινής χρονιάς:


«Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ»

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 7.30΄ μ.μ. Εισηγητής ο Καθηγητής του Τομέα Βιβλικής Γραμματείας και Θρησκειολογίας κ. Δημήτρης Καϊμάκης με θέμα:«ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ. ΓΕΝΙΚΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ»

Δύο νέα άρθρα στη σελίδα The Bible and Interpretation /Two new articles on webpage The Bible and Interpretation

Δύο νέα άρθρα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation. Για να τα διαβάσετε, πατήστε στους παρακάτω τίτλους:

Zev Garber, "Historical Jesus Scholarship: The Jewish Factor"

Joseph Patrich, "Caesarea Maritima"

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Jewish Studies 62:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Katell Berthelot, "The Canaanites who "trusted in God" : an original interpretation of the fate of the Canaanites in rabbinic literature", 233-261
 • Zissu /Roi Porat / Boaz Langford /Amos Frumkin, "Archaeological remains of the Bar Kokhba Revolt in the Te'omim Cave (Mughâret Umm et Tûeimîn), Western Jerusalem Hills", 262-283
 • Sagit Mor, "'Tiqqun olam' (repairing the world) in the Mishnah : from populating the world to building a community", 284-310
 • Elvira Martín Contreras, "Text-preserving observations in the midrash 'Ruth Rabbah'", 311-323
 • Avishalom Westreich, "Divorce on demand : the history, dogmatics and hermeneutics of the wife's right to divorce in Jewish law", 340-363
 

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Acta Patristica & Byzantina / In the current issue of Acta Patristica & Byzantina

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Acta Patristica et Byzantina 21:2 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Philip  Bosman / Johannes N. Vorster, "Studies on the family as strategy in the Roman Empire", 1-4
 • Philip Bosman, "Utopia, domestication and special status : marriage and family in the Stoic tradition", 5-18
 • Willi Braun, "Virgins, eunuchs, Empire", 19-38
 • Athalya Brenner, "Alternative families : from the Hebrew Bible to early Judaisms", 39-50
 • Chris L. DeWet, "Husbands, wives and the "haustafeln" in John Chrysostom's 'Homilia in Epistulam ad Ephesios 20'", 51-62
 • Richard J. Evans, "The family as a target for revenge in Greek and Roman history", 63-73
 • William J. Henderson, "Family values in Greek lyric poetry", 74-94
 • Marianne Bjelland Kartzow, "Striking family hierarchies : Luke 12:35-48, gender and slavery", 95-108
 • Gwynaeth MacIntyre, "Constructing a family : representations of the women of the Roman imperial family", 109-120
 • Janette MacWilliam, "Family as strategy : image-making and the children of Germanicus", 121-140
 • S.J. Nortjé, "Deconstructing the heteronormative image of the early Christian household : reconsidering gender as a key organising concept of family functioning", 141-151
 • Jeremy Punt, "'All in the family?' : the social location of New Testament households and Christian claims on 'traditional family values'", 152-175
 • Roman E. Roth, "Dichotomising the family in Hellenistic Etruria : forms of strategic display in elite burials", 176-193
 • Elke Steinmeyer, "'The bold and the beautiful' in ancient Athens? : the Atreides and family", 194-206
 • Dirk G. van der Merwe, "Domestic architecture : culture, fictive kinship and identity in the First Epistle of John", 207-226
 • Johannes N. Vorster, "Exploring the possibilities of the family as strategy in the Roman Empire and early Christianity", 227-255
 • Benno A. Zuiddam, "Early orthodoxy : the Scriptures in Clement of Alexandria", 307-319

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica (έντυπη έκδοση ) / In the current issue of Biblica (printed edition)

Κυκλοφόρησε η έντυπη έκδοση του περιοδικού Biblica 92:2 (2011) όπου δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Maurice Gilbert, "Où en sont les études sur le ", 161-181

 • Jean N. Aletti, "L'argumentation de Ga 3,10-14, une fois encore : difficultés et propositions", 182-203

 • Étienne Nodet, "On Jesus' last week(s)", 204-230

 • Gregory K. Beale, "The Old Testament background of the "last hour" in 1 John 2,18", 231-254

 • Edward J. Bridge, "Self-abasement as an expression of thanks in the Hebrew Bible", 255-273

 • Mariam J. Kamell, "The implications of grace for the ethics of James", 274-287
 • Το τρέχον τεύχος του CBQ / in the current issue of CBQ

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Catholic Biblical Quarterly 73:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • David A. Bosworth, "Faith and resilience : King David's reaction to the death of Bathsheba's firstborn", 691-707

 • Tzvi Novick, "Wages from God : the dynamics of a biblical metaphor", 708-722
  Teresa A. Ellis, "Is Eve the "woman" in Sirach 25:24?", 723-742

 • John Byron, "Abel's blood and the ongoing cry for vengenance", 743-756
  Candida R. Moss, "Blurred vision and ethical confusion : the rhetorical function of Matthew 6:22-23", 757-776

 • Susan Hylen, "Metaphor matters : violence and ethics in Revelation", 777-796

 • James N. Rhodes, "The two ways tradition in the "Epistle of Barnabas" : revisiting an old question", 797-816
 • Οι αναστάσιμες αφηγήσεις / The resurrection narratives

  Στην ιστοσελίδα έχει αναρτηθεί ένα κείμενο του Daniel A. Smith (Huron University College) σχετικά με τις αναστάσιμες αφηγήσεις των ευαγγελίων. Τοποθετώντας τες σε μία χρονολογική σειρά (Μκ, Μτ, Λκ, Ιω) παρατηρεί μία νοηματική/θεολογική εξέλιξη. Στην πορεία αυτής της εξέλιξης Η παρουσία του αναστημένου Χριστού γίνεται όλο και εντονότερη είτε για να δοθεί η εντολή στους μαθητές να κηρύξουν το ευαγγέλιο είτε για να αποδειχθεί η σωματική του ανάσταση. Για να διαβάσετε το σχετικό κείμενο, πατήστε στDον παρακάτω τίτλο:

  The Evolution of the Easter Story

  RBL 28/10/2011

  Darrell L. Bock and Robert L. Webb, (eds.), Key Events in the Life of the Historical Jesus: A Collaborative Exploration of Context and Coherence
  Reviewed by Richard Horsley

  William P. Brown, Psalms
  Reviewed by Harry P. Nasuti

  Christopher Bryan, The Resurrection of the Messiah
  Reviewed by Peter Smit

  A. R. Pete Diamond and Louis Stulman, eds. Jeremiah (Dis)Placed: New Directions in Writing/Reading Jeremiah
  Reviewed by Michael Avioz

  Frances Flannery, Colleen Shantz, and Rodney A. Werline, eds., Experientia, Volume 1: Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Christianity
  Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

  Scott W. Hahn, Kinship by Covenant: A Canonical Approach to the Fulfillment of God's Saving Promises
  Reviewed by Pablo T. Gadenz

  Rolf A. Jacobson, ed., Soundings in the Theology of Psalms: Perspectives and Methods in Contemporary Scholarship
  Reviewed by Jeffery M. Leonard

  Peter Landesmann, Die Darstellung "Der Zoelfjaehrige Jesus unter den Schriftgelehrten" im Wandel der Zeiten
  Reviewed by James R. McConnell

  Riemer Roukema,Jesus, Gnosis and Dogma
  Reviewed by James F. McGrath

  J. Randall Short, The Surprising Election and Confirmation of King David
  Reviewed by David G. Firth

  Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011

  EABS Call for Papers

  Η ετήσια συνάντηση της European Association of Biblical Studies θα λάβει χώρα σε συνεργασία με τη Society of Biblical Society στο Άμστερνταμ το καλοκαίρι του 2012 (22-26 Ιουλίου).
  Φέτος η ομάδα Graeco-Roman World and the New Testament, στην οποία έχω την χαρά να είμαι υπεύθυνη, οργανώνει δύο συνεδρίες: α) μία με εισηγήσεις που κινούνται στο γενικότερο χώρο της ιστορίας χρόνων της Κ.Δ. και β) μία με εισηγήσεις των οποίων η θεματική θα είναι η αξιοποίηση των επιγραφών στην ερμηνεία της Κ.Δ. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να αποστείλουν περίληψη της εισήγησής τους μέσω της σελίδας της SBL (εάν είναι μέλη της SBL) ή απευθείας σε μένα με σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, εάν είναι μέλη της EABS ή επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτήν. Παραθέτω στη συνέχεια την πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα και την περιγραφή των δύο ενοτήτων:

  Papers that present interdisciplinary approaches to the topics under discussion and offer new insights and interpretations of New Testament texts placing them within their socio-historical context are welcome.

  Agenda for 2012

  Two sessions are scheduled for the meeting of 2012 in Amsterdam:

  a) an open session where papers on any topic within the range of the interests of the research group as described above are welcome,


  b) a session focused on “Inscriptions and the New Testament”. Inscriptions have always provided useful evidence not only for understanding the New Testament vocabulary but also for illuminating events and situations described or implied in the New Testament texts. The ever growing epigraphic data provides the biblical scholarly research with a valuable pool of information that can be used through interdisciplinary readings in reconstructing the socio-historical context of the NT texts and of the early Christian communities. Therefore, papers that deal a) with methodological issues regarding the constructive use of the epigraphic data in the NT exegesis, b) with the evaluation of the work done in this field by previous scholars (e.g. A. Deissmann, R. Horsley etc), c) with particular cases of utilization of the epigraphic data in the lexicographical research of the NT, and d) with the use of the inscriptions in illuminating the social, political or religious background of the NT, are welcome. Paper proposals and abstracts can be submitted to the chair of the research group (etsala@past.auth.gr) either through the EABS site or through the SBL site (the Call for Papers will open on 1st October 2011), since in 2012 EABS and SBL are holding a joint meeting in Amsterdam. When submitting a paper, please, note which of the two sessions you would like it to be included in.

  Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 21:3 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Andrew S. Malone, "Distinguishing the angel of the Lord", 297-314
  • Richard S. Hess, "The seventy sevens of Daniel 9 : a timetable for the future?", 315-330
  • Craig S. Keener, "'Otho' : a targeted comparison of Suetonius's biography and Tacitus's 'History', with implications for the Gospels' historical reliability", 331-355
  • Jason B. Hood, "The temple and the thorn : 2 Corinthians 12 and Paul's heavenly ecclesiology", 357-370
  • Everett Ferguson, "Angels of the Churches in Revelation 1-3 : 'status quaestionis' and another proposal", 371-386

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra / In the current issue of Bibliotheca sacra

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bibliotheca sacra 168/672 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Klyne Snodgrass, "Pauline perspectives on the identity of a pastor", 387-401
  • Kenneth R. Cooper, "The tabernacle of David in biblical prophesy",402-412
  • George C. Gianoulis, "Did Jesus' disciples fast?", 413-425
  • Mavis M. Leung, "The Roman Empire and John's passion narrative in light of Jewish royal messianism", 426-442
  • René A. López, "A study of Pauline passages on inheriting the kingdom", 443-459
  • John A. MacLean, "The chronology of the two witnesses in Revelation 11", 460-471

  Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011

  Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica / The current issue of Biblica

  Αναρτήθηκε και είναι ελεύθερο σε πρόσβαση το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical 92:1 (2011):

  G. Biguzzi, "Witnessing Two by Two in the Acts of the Apostles"

  L. Tichy, "Was hat Zachäus geantwortet? (Lk 19,8)"

  Maarten J.J. Menken, "Striking the Shepherd. Early Christian Versions and Interpretations of Zechariah 13,7"

  Jeremy Schipper, "What Was Samson Thinking in Judges 16,17 and 16,20?"

  Robert B. Jr. Chisholm, "Israel’s Retreat and the Failure of Prophecy in 2 Kings 3"

  Juan Manuel Granados Rojas, "Ephesians 4,12. A Revised Reading"

  Samuel Bénétreau, "L’espérance chrétienne selon l’épître aux Hébreux: une spécificité?"

  Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThBeitr / An article of biblical interest in the current issue of ThBeitr

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Beitraege 42:5 (2011) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο που παρουσιάζει βιβλικό ενδιαφέρον:

  Peter Wick, "Die Kindertaufe fordert uns heraus : am Neuen Testament stoßen alle Tauftheorien an ihre Grenzen", 264-282

  Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του RThR / Articles of biblical interest in RThR

  Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Reformed Theological Review 70:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Paul R. Williamson, "Historical roots of the Gospel : the promise behind the promise", 73-106

 • Allan L. Chapple, "'Except the Apostles' (Acts 8:1b)", 107-134

 • Philip H. Kern, "The cultural context of Paul's Gospel : the cross and suffering in Galatians",135-154