Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica / The current issue of Biblica

Αναρτήθηκε και είναι ελεύθερο σε πρόσβαση το τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical 92:1 (2011):

G. Biguzzi, "Witnessing Two by Two in the Acts of the Apostles"

L. Tichy, "Was hat Zachäus geantwortet? (Lk 19,8)"

Maarten J.J. Menken, "Striking the Shepherd. Early Christian Versions and Interpretations of Zechariah 13,7"

Jeremy Schipper, "What Was Samson Thinking in Judges 16,17 and 16,20?"

Robert B. Jr. Chisholm, "Israel’s Retreat and the Failure of Prophecy in 2 Kings 3"

Juan Manuel Granados Rojas, "Ephesians 4,12. A Revised Reading"

Samuel Bénétreau, "L’espérance chrétienne selon l’épître aux Hébreux: une spécificité?"

Δεν υπάρχουν σχόλια: