Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Ένα νέο βιβλίο για τους Ψαλμούς / A new book on the Psalms

Ευχαριστώ τον αγαπητό συνάδελφο Eberhard Bons για την είδηση της παρακάτω νέας έκδοσης σχετικά με τους Ψαλμούς: 

Eberhard Bons / Angelo Passaro (eds.), Dai Salmi al Salterio. Orientamenti per letture nuove (coll. “Scripturae”, vol. 4),Trapani: Il Pozzo di Giacobbe, 2014, 256 pp. 
ISBN: 978-88-6124-044-5
20 ευρώ

Σύμφωνα με την περιγραφή του εκδοτικού οίκου στον τόμο φιλοξενούνται μελέτες που πραγματεύονται διάφορες πτυχές του ζητήματος της εξήγησης των Ψαλμών: αξιολόγηση της προηγούμενης έρευνας και των προηγούμενων μεθοδολογικών πλαισίων μέσα στα οποία διαβάστηκαν οι Ψαλμοί και προτάσεις νέων αναγνώσεων και προσεγγίσεων. Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών είχε δημοσιευθεί το 2003 σε ένα θεματικό τόμο του Revue des Sciences religieuses με τον τίτλο Le Psautier et les Psaumes - Approches récentes. 

Η συνάντηση του Σεμιναρίου Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας για το μήνα Φεβρουάριο / Seminar of Orthodox Hermeneutical Theology in February

Το Σεμινάριο Ορθοδόξου Ερμηνευτικής Θεολογίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου της Θεολογικής Σχολής.

Εισηγήτρια θα είναι η αναπ. καθηγ. του Τμήματος Θεολογίας Άννα Κόλτσιου με θέμα:

"Το 'κάτοπτρον' του επισκόπου στις ποιμαντικές επιστολές και το γραμματειακό του πλαίσιο"

Συνάντηση Φεβρουαρίου του Biblicum / The Biblicum Colloquium in February


Η δεύτερη συνάντηση Biblicum για το έτος 2014 θα γίνει την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου στις 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Θεολογικής Σχολής (1ος όροφος).

Εισηγητής θα είναι ο καθηγητής κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου με θέμα:

"Το Ευαγγέλιο στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα"