Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014

Ιστορικισμός και βιβλική ιστορία / Historicism and biblical story

Ο Mark McEntire παρουσιάζει το νέο βιβλίο του Jacob L. Wright’s David, King of Israel, and Caleb in Biblical Memory και συζητά το θέμα του ιστορικισμού και του ρόλου του στις βιβλικές σπουδές καθώς και τις μεθοδολογικές συζητήσεις τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου κι εξής:

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014

Το τρέχον τεύχος του Neotestamentica / The current issue of Neotestamentica

Neotestamentica 48:1 (2014)

 • Johannes N. Vorster, "Introduction : interconnecting discourses - gender, Bible, publics," 1-31 (abstract)
 • Annika Thiem, "The art of queer rejections : the everyday life of biblical discourse," 33-56 (abstract)
 • Halvor Moxnes, "Making Jesus masculine : the historical Jesus and the challenges of nineteenth-century politics," 57-74 (abstract)
 • Teresa J. Hornsby, "The dance of gender : David, Jesus, and Paul," 75-91 (abstract)
 • Joseph A. Marchal, "Female masculinity in Corinth? : bodily citations and the drag of history," 93-113 (abstract)
 • Annette Weissenrieder, "Searching for the middle ground from the end of the earth : the embodiment of space in Acts 8:26-40," 115-161 (abstract)
 • Elna Mouton, "Reimagining ancient household ethos? On the implied rhetorical effect of Ephesians 5:21-33," 163-185 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του RTR / In the current issue of RTR

Reformed Theological Review 73:1 (2014)

 • Allan M. Harman, "The Exodus and the Sinai Covenant in the book of Psalms," 3-27
 • Guy P. Waters, "'Paul and the faithfulness of God' : by N. T. Wright (2 vols. ; Fortress: Minneapolis, 2013)," 58-63

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / New articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

In-Cheol Shin, "Women’s stories implying aspects of anti-Judaism with Christological depiction in Matthew"
Jacobus (Kobus) Kok, "Social Identity Complexity Theory as heuristic tool in New Testament Studies"
David D. Grafton, "The identity and witness of Arab pre-Islamic Arab Christianity: The Arabic language and the Bible"

Hervomde teologiese studies 70:3 (2014)
Morakeng E.K. Lebaka, "Music, singing and dancing in relation to the use of the harp and the ram’s horn or shofar in the Bible: What do we know about this?"

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του JHS / Two new articles in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Ερμηνευτικές μέθοδοι της Βίβλου / Biblical hermeneutics

Η Ellen White ανάρτησε ένα σύντομο κείμενο για τις βιβλικές ερμηνευτικές μεθόδους στη σελίδα του Biblical Archaeologist Review:

Τα αίτια της μακκαβαϊκής επανάστασης / The reasons of the Maccabean revolt

Στο άρθρο της που δημοσιεύθηκε στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Sylvie Honigman εξετάζει την πιθανότητα τα αίτια της μακκαβαϊκής επανάστασης να ήταν οικονομικά:

Νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον του HTS / New articles of biblical interest in the current issues of HTS

Hervomde teologiese studies 70:1 (2014)

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014

Οι απόκρυφες πράξεις Τιμόθεου / Apocryphal Acts of Timothy

O Tony Burke συνεχίζει τις αναρτήσεις του με απόκρυφα κείμενα που θα δημοσιευθούν προσεχώς σε ένα νέο τόμο. Σήμερα σειρά  έχουν οι απόκρυφες πράξεις Τιμόθεου:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 14 (2014)

Yisca Zimran, "'The Lord Has Rejected You As King Over Israel': Saul' Deposal from the Throne"

Το τρέχον τεύχος του SEA ελεύθερο στο διαδίκτυο / The current issue of SEA free to download

Το τρέχον τεύχος του περιοδικού Svensk exegetisk årsbok  79 (2014), του οποίου τα περιεχόμενα παρουσιάσαμε σε παλαιότερη ανάρτηση (εδώ) είναι προσβάσιμο στους ενδιαφερόμενους αναγνώστες που μπορούν να καταφορτώσουν όσα κείμενα τους ενδιαφέρουν:Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2014

Μερικά ακόμη χριστιανικά απόκρυφα / Some more Christian Apocrypha

Ο Tony Burke ανάρτησε στο ιστολόγιό του τις περιλήψεις του περιεχομένου μερικών ακόμη αποκρύφων κειμένων που θα εκδοθούν σύντομα στον τόμο που επιμελείται μαζί με τον Brent Landau: 

Το τρέχον τεύχος PEQ / The current issue of PEQ

PEQ 146:3 (2014)

 •  David M. Jacobson, "Editorial: Vandalism and Worse at Herodian Sites," 173-176 
 • Erez Ben-Yosef and Thomas E. Levy, "A ‘Small Town’ Discovered Twice: A Forgotten Report of Major H. Kitchener," 179-184
 • Barak Sober, Shira Faigenbaum, Itzhaq Beit-Arieh, Israel Finkelstein, Murray Moinester, Eli Piasetzky and Arie Shaus, "Multispectral Imaging as a Toll for Enhancing the Reading of Ostraca," 185-197
 • Jeffrey A. Blakely, Yaakov Huster and Felicity Cobbing, "Charles Warren's Survey of the Plain of Philistia: Geographic Notes on the Hesi Region," 198-204 
 • Joan E. Taylor, "Missing Magdala and the Name of Mary 'Magdalene'," 205-223 
 • Salah Hussein Al-Houdalieh, "Vandalised and Looted, Rock-Cut Tombs of the Roman and Byzantine Periods: A Case Study from Saffa Village, Ramallah Province," 224-240
REPORTS:

 • Roger W. Anderson, "Early Bronze Age Pottery Tell El-Hesi: The Petrie Donation," 241-241
 • Lucy Wadeson, "Excavations at Petra: The International Al-Khubthah Tombs Project (IKTP) 2013," 242-248 
 • "Minutes of the Annual General Meeting for the Palestine Exploration Fund, 5 June 2014," 249-253

Βιβλικό κοσμοείδωλο και εκκλησιαστική σκέψη / Biblical worldview and Church theological thought

Στο ιστολόγιο του αγαπητού συναδέλφου λέκτορα Μόσχου Γκουτζιούδη μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης Μιλτιάδη Κωνσταντίνου στο συνέδριο που διοργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ με θέμα "Θεολογία και Σύγχρονη Φυσική: Ο άνθρωπος ανάμεσα στο μυστήριο του Θεού και το μυστήριο του Σύμπαντος":

Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Το κοσμοείδωλο της βιβλικής παράδοσης και η επίδρασή του στην εκκλησιαστική σκέψη

1111 ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Βρετανικής Βιβλιοθήκης / 1111 digitized manuscripts of the British Library

Ο νέος κατάλογος της Βρετανικής Βιβλιοθήκης που έχουν ψηφιοποιηθεί μέχρι σήμερα έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Μεταξύ αυτών των χειρογράφων και πολλά της Καινής Διαθήκης: