Παρασκευή 8 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of Evangelical Theological Society 59:1 (2016)

 • Brian Neil Peterson, "The Sin of Sodom Revisited: Reading Genesis 19 in Light of Torah" 
 • Nicholas J. Ellis, Michael G. Aubrey, and Mark Dubis, "The Greek Verbal System and Aspectual Prominence: Revising our Taxonomy and Nomenclature" 
 • Sigurd Grindheim, "The Work of God or of Human Beings: A Note on John 6:29" 
 • Gregory Goswell, "The Place of the Book of Acts in Reading the NT" 
 • Bryan Blazosky, "The Role the Law Does or Does Not Play in the Condemnation of Gentiles in Rom 2:12-15" 
 • Jamin Hübner, "Revisiting the Clarity of Scripture in 1 Timothy 2:12" 
 • Dillon T. Thornton, "'Saying What They Should Not Say': Reassessing the Gravity of the Problem of the Younger Widows (1 Tim 5:11-15)"

Στο τρέχον τεύχος του RRE / In the current issue of RRE

Religion in the Roman Empire 2:1 (2016)

 • Jörg Rüpke, "Creating Groups and Individuals in Textual Practices," 3-9
 • Anton Bierl, "Lived Religion and the Construction of Meaning in Greek Literary Texts: Genre, Context, Occasion," 10-37 (abstract)
 • Ulrike Egelhaaf-Gaiser, "Giving the Gift of Eternity, or: The Medium is the Message in Statius' Silvae 3.3," 38-71 (abstract)
 • Michal Bar-Asher Siegal, "The Collection of Traditions in Monastic and Rabbinic Anthologies as a Reflection of Lived Religion," 72-90 (abstract)
 • Eric Rebillard, "Everyday Christianity in Carthage at the Time of Tertullian," 91-102 (abstract)
 • Markus Vinzent, "Embodied Early and Medieval Christianity: Challenging its 'Canonical' and 'Institutional' 'Origin'," 103-124 (abstract)
 • Rubina Raja, "Representations of Priests in Palmyra: Methodological Considerations on the Meaning of the Representation of Priesthood in the Funerary Sculpture from Roman Period Palmyra," 125-146 (abstract)

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / The current journal of SJTh

Scottish Journal of Theology 69:1 (2016)

 • Morna D. Hooker, "Another look at πίστις Χριστοῦ," 46-62 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του Sacra Scripta / The current issue of Sacra Scripta

Sacra Scripta 13:1 (2015)

 • Bernd JANOWSKI, "Gottes Wohnung bei den Menschen. Eine Skizze der alttestamentlichen Schekina-Theologie," 9-33
 • Constantin OANCEA: "„…er selbst wollte im Dunkel wohnen.“ (1 Kön 8,12): Gottes Wohnen in Jerusalem aus der Perspektive der geschichtlichen Überlieferungen in Samuelis und Regum," 34-56
 • Martin MEISER, "Vorstellungen der Septuaginta zum Wohnen Gottes." 57-73
 • Heike HÖTZINGER: "„Und Salomo hat ihm ein Haus gebaut“ (Apg 7,47): Konzepte vom Wohnen Gottes im lukanischen Doppelwerk," 74-100
 • Uta POPLUTZ, '„… und hat unter uns gezeltet“ (Joh 1,14b). Die Fleischwerdung des Logos im Licht der Schechina-Theologie,' 101-114

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του KuD / In the current issue of KuD

Kerygma und Dogma 62:1 (2016)

 • Markus Öhler, "Das Bestehen des Kosmos vor dem Hintergrund frühjüdischer und frühchristlicher Apokalyptik: Anmerkungen zur Bedeutung des Neuen Testaments für eine gegenwärtige Ökotheologie,"  3-26 (abstract)
 • Günter Scholz, " Der Tod Jesu Christi," 27-40 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του JQR / In the current issue of JQR

Jewish Quarterly Review 106:1 (2016)

 Eyal Ben-Eliyahu, "‘‘Cities Surrounded by a Wall from the Time of Joshua Son of Nun’’ as a Rabbinic Response to the Roman Pomerium,"  1-20 (abstract)

To τρέχον τεύχος του DSD / The current issue of DSD

Dead Sea Discoveries 23:1 (2016)

 • Bernard M. Levinson, "Refining the Reconstruction of Col. 2 of the Temple Scroll (11QTa): The Turn to Digital Mapping and Historical Syntax," 1-26 (abstract)
 • Lindsey A. Askin, "The Qumran Psalms Scroll Debate and Ben Sira: Considering the Evidence of Textual Reuse in Sir 43:11–19," 27-50 (abstract)
 • Jonathan Klawans, "The Essene Hypothesis: Insights from Religion 101," 51-78 (abstract)
 •  Dennis Duke & Matthew Goff, "A Response to Eshbal Ratzon, “Methodological Issues concerning the Astronomy of Qumran'," 79-87 (abstract)
 • Eshbal Ratzon, "Astronomy of Qumran: Further Considerations," 88-95 (abstract)
 • Alexander Rofé, " Digesting DJD 12: Its Contribution to the Textual Criticism of the Pentateuch," 97-104 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του The Bible Translator / The current issue of The Bible Translator

The Bible Translator 67:1 (2016)

 • Marijke H. de Lang, "'Fidelius, apertius, significantius': The New Testament Translated and Edited by Erasmus of Rotterdam, 1516," 5-8
 • J. K. Elliott, "“Novum Testamentum editum est”: The Five-Hundredth Anniversary of Erasmus’s New Testament," 9-28 (abstract)
 • Henk Jan de Jonge, "Erasmus’s Translation of the New Testament: Aim and Method," 29-41 (abstract)
 • Grantley McDonald, "Erasmus and the Johannine Comma (1 John 5.7-8)," 42-55 (abstract)
 • Alejandro Coroleu, "On the Reception of Erasmus’s Latin Version of the New Testament in Sixteenth-Century Spain," 56-68 (abstract)
 • Wim François, "Erasmus’s Revision of the New Testament and Its Influence on Dutch Bible Translations: The Dossier Revisited," 69-100 (abstract)

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του JECH / In the current issue of JECH

Journal of Early Christian History 5:1 (2015)

 • Chris L. De Wet, "Is ancient history a lazy slave? a brief musing on neoliberalism, social utility, and study of early christianity - part 1 : editorial," 103 (abstract)
 • Cornelis Bennema, "Early christian identity formation amidst conflict," 26-48 (abstract)
 • Elma Cornelius, "Does virginity still matter in the modern world? Virginity and the denial of marriage in the Acts of Paul and Thecla," 49-71 (abstract)
 • Jennifer A. Glancy, "The utility of an Apostle : on Philemon 11," 72-86 (abstract)
 • Joseph A. Marchal, "The exceptional proves who rules : imperial sexual exceptionalism in and around Paul's letters," 87-115 (abstract)
 • Jennifer Slater, "'Inclusiveness' - an authentic biblical truth that negates distinctions : a hermeneutic of gender incorporation and onto logical equality in ancient christian thought," 116-131 (abstract)
 • Michael Strickland, "The integration of oral and written Jesus tradition in the early church," 132-143 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του TYCHE / The current issue of TYCHE

Το περιοδικό TYCHE εκδίδεται εδώ και μερικά χρόνια ηλεκτρονικά. Από τις μελέτες που δημοσιεύθηκαν στο τεύχος του 2015 σταχυολογώ δυο που έχουν ενδιαφέρον για τους βιβλικούς:

TYCHE 30 (2015)

Δύο νέα άρθρα στο τρέχον TC / Two new articles in the current TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 21 (2016)

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 96:4 (2015)