Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

The Catholic Biblical Quarterly 84/3 (2022)

 • Bradford A. Anderson, "Edom's (Dis)Possession," 365-384 (abstract)
 • Madadh Richey, "The Child's Sickbed in the Elijah and Elisha Narratives: Safeguarding Ritual Space in 1 Kings 17 and 2 Kings 4,"  385-403 (abstract)
 • Israel Mcgrew, "'What Is Enosh?' The Anthropological Contributions of Job 7: 17–18 through Allusion and Intertextuality," 404-423 (abstract)
 • Duncan Reid, "The Significance of the "Ransom Saying" in Mark 10:45," 424-441 (abstract)
 • John Sietze Bergsma, "A 'Great Day': The Context of a Johannine Expression (John 7:37; 19:31) in Second Temple Literature and Qumran (1QS 10.4; 4Q265 7 i.4)," 442-461 (abstract)
 • Matthew Thiessen, "A Worthy Cornelius and Divine Grace: Complicating John Barclay's Paul and the Gift," 462-479 (abstract)Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

 New Testament Studies 68/4 (2022)

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Παύλος στον Ιουδαϊσμό /Paul within Judaism

 Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review αναρτώνται οι παρεμβάσεις στην ομάδα εργασίας "Paul Within Judaism" που έγιναν στη συνάντηση της SBL 2021. Διαβάστε τις δύο πρώτες, του John Van Maaren και του Matthew Novenson : 

Στο τρέχον τεύχος του Scrinium / In the current issue of Scrinium

 Scrinium 77/1 (2022)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 78/1 (2022)

Morne Joubert, "Translation hermeneutics of the 1933/1953, 1983 and 2020 Afrikaans Bibles"

Στο τρέχον τεύχος του Ancient West & East / In the current issue of Ancient West & East

 Ancient West & East 20/21 (2022)

 • Irad Malkin, "Greek Networks vs Regional Hybridity? Greek Women and Greek Colonies," 51 - 69 (abstract)
 • Andrei Opait, "A Levantine Trade Diaspora at Pompeiopolis?" 81 - 97 (abstract)
 • Irina Demetradze-Renz, "Roman Urbanism in Caucasian Iberia:  A New Look at the City of Armazi," 99 - 119 (abstract)

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Στο τρέχον τεύχος του RÉJ / In the current issue of RÉJ

 Revue des Études Juives 181/1-2 (2022)

José-Vicente Niclós Albarracín, "The Hebrew Gospel of Matthew in Shem Tob's Eben Boḥan: Particular Features and Medieval Sources," 137 - 157 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Stidies 78/4 (2022)

Godwin Mushayabasa. "Conceptual blending and the fulfilment quotation in Matthew 12:17–19"

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

 Études théologiques et religieuses 97/2 (2022)

 • Pierre-Olivier Léchot, "“Apostate, transgressor of the Law and intruder in true Christianism”. Confessional and transcultural roots of antipaulinism during the Enlightenment," 129-157 (abstract)
 • Anna Van den Kerchove, "Adolf Deissmann: the New Testament, between history and philology. About a collective work edited by Cilliers Breytenbach and Christoph Markschies," 231-234 
 • Luca Marulli, "The Gerasene and the young man (men): synchronic and diachronic perspectives of the story of the demoniac in Mark 5:1-20," 241-256 (abstract

    

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

 Biblical Interpretation 30/4 (2022)

 • Jeremy Schipper, "The Blessing of Ham: Genesis 9:1 in Early African American Biblical Scholarship," 399–414 (abstract)
 • David A. Schones, "Texts of Terror: The Bible and Bathroom Bill in Texas," 415–436 (abstract)
 • Katherine E. Southwood, "The “Foreigner” and the Eunuch: The Politics of Belonging in Isaiah 56:1–8,"
 •  437–459
 • Daniel L. Smith-Christopher, "Plowshares: The Career of a Biblical Allusion in The New York Times, 1940–1990," 460–485 (abstract
 • Richard Anthony Purcell, "Playing the Man in the Book of Ruth: Reshaping the Masculine Ideal," 486–508 (abstract
 • Laura Nasrallah, "Christemporos: Christ and the Market in Early Christian Texts," 509–537 (abstract)

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2022

Το τρέχον τεύχος του JSNT / The current issue of JSNT

Journal for the Study of the New Testament 45/1(2022)