Σάββατο 17 Μαρτίου 2018

Το φίδι της Εδέμ στη ραββινική παράδοση / The snake of Eden in rabbinic literature

Στην ιστοσελίδα Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η περίληψη της εισήγησης της Julia Watts Belser που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Philadelphia Seminar of Christian Origins στις 18.1.2018:

Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018

Στο τρέχον τεύχος του RThL / In the current issue of RThL

Revue théologique de Louvain 48:4 (2018)

 • Denis Fricker, "La suspension de l'identité dans l'épître de Jacques," 468-491 (abstract)
 • François-Xavier Amherdt, "La multiplicité du dire du temps dans la Bible, d'après Paul Ricœur," 492-506 (abstract)

Κατάρες στο Δευτερονόμιο και σε αραμαϊκές επιγραφές / Curses in Deuteronomy and Aramaic inscriptions

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο της Laura Quick (Princeton University) σχετικά με τις κατάρες που απαντούν στο Δευτερονόμιο και στις αραμαϊκές επιγραφές, τις οποίες συνδέει με το γενικότερο πολιτισμικό κλίμα των αρών στην Εγγύς Ανατολή. 

Ένα νέο βιβλίο σχετικά με τον χώρο στις ελληνικές και ρωμαϊκές αφηγήσεις / A new book on space in Greek and Roman narratives

Κυκλοφόρησε στη σειρά DWJ Special Issues  o δεύτερος τόμος σχετικά με την αρχαία αφήγηση και το ρόλο που διαδραματίζει σε αυτήν η έννοια του χώρου:

Virginia Fabrizi,  (επιμ.), The Semantics of Space in Greek and Roman Narratives, Heidelberg: Propylaeum, 2018

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Το τρέχον τεύχος του JSCS / The current issue of JSCS

Journal of Septuagint and Cognate Studies 50 (2017)

 • Bernard A. Taylor, "The Bulletin at Fifty: Adapting to the Times," 7-12
 • Reinhard Gregor Kratz / Felix Albrecht, "Die Göttinger Septuaginta," 13-30
 • Johan Lust, "Septuagint Studies in Belgium," 31-36
 • Robert J.V. Hiebert -  Cameron Boyd-Taylor, "A Short History of Septuagint Studies in Canada," 37-54
 • Raija Sollamo - Ville Mäkipelto, "Septuagint Studies in Finland," 55-62
 • Cécile Dogniez, "La Bible d'Alexandrie: Retour sur le projet de traduction française de la Septante," 63-70
 • Siegfried Kreuzer, "Septuagint and Septuagint Research in Germany," 71-104
 • Jong-Hoon Kim, "Die Septuagintaforschung in Korea," 105-110
 • Mikhail G. Seleznev, "The Russian Bible and Russian Bible Scholarship between the MT and the LXX," 111-121
 • Natalio Fernández Marcos, "Fifty Years of Septuagint Research in Spain," 122-127
 • Leonard Greenspoon, "The American Contribution to LXX Studies," 128-133

Articles

 • Larry Perkins, "The Greek Translator's Portrayal of Aaron in Exodus 32: A Study in Septuagintal Characterization," 134-154
 • John R. Gilhooly, "Angels: Reconsidering the Septuagint Reading of Deuteronomy 33:2," 155-159
 • Nesina Grütter, "A Tale of One City (Nah 3:8-9): A Text-critical Solution for an Often Discussed Problem Provided by a Reading Preserved in the Septuagint," 160-175
 • Romina Verrgari, "Interaction between Lexical Innovation and Morphemic Analysis in the Septuagint? Evaluative Study on Hebrew Nominal Derivatives Related to Cultic Realia," 176-194


Το τρέχον τεύχος του VigChr / The current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 72:2 (2018)

 • Michael K. W. Suh, "Τὸ πνεῦµα in 1 Corinthians 5:5: A Reconsideration of Patristic Exegesis," 121-141 (abstract)
 • James A. Kelhoffer, "Eschatology, Androgynous Thinking, Encratism, and the Question of Anti-Gnosticism in 2 Clement 12 (Part One)," 142-164 (abstract)
 • Fotini Hadjittofi, "ποικιλόνωτος ἀνήρ: Clothing Metaphors and Nonnus’ Ambiguous Christology in the Paraphrase of the Gospel according to John," 165-183 (abstract)
 •  Johannes van Oort, "Manichaean Imagery of Christ as God’s Right Hand," 184-205 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 60:1 (2018)

 • Michael Kochenash, "Political Correction: Luke’s Tabitha (Acts 9:36-43), Virgil’s Dido, and Cleopatra," 1-13 (abstract)
 • Stephen Robert Llewelyn; Alexandra Robinson and Blake Edward Wassell, "Does John 8:44 Imply That the Devil Has a Father?," 14-23 (abstract)
 • S.M. Baugh, "Greek Periods in the Book of Hebrews," 24-44 (abstract)
 • Robert Doran, "The Persuasive Arguments at Play in Heb 2:11 and 7:12," 45-54 (abstract)
 • Clare K. Rothschild, "The Muratorian Fragment as Roman Fake," 55-82 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 64:2 (2018)

 • Michael Wolter, "Ein exegetischer und theologischer Blick auf Röm 11.25–32," 123-142 (abstract)
 • Simon Gathercole, "‘Sins’ in Paul," 143-161 (abstract)
 • Nathan Eubank, "Prison, Penance or Purgatory: The Interpretation of Matthew 5.25–6 and Parallels," 162-177 (abstract)
 • Justin David Strong, "Lazarus and the Dogs: The Diagnosis and Treatment," 178-193 (abstract)
 • Alexandra Robinson, Stephen Llewelyn, Blake Wassell, "Showing Mercy to the Ungodly and the Inversion of Invective in Jude," 194-212 (abstract)
 • Elijah Hixson, "A Lost Page of Codex Bezae: Traces of the Bezan Greek Text of Acts 10.4–9," 212-230 (abstract)
 • Brent D. Shaw, "Response to Christopher Jones: The Historicity of the Neronian Persecution," 231-242 (abstract)


Quaestiones disputatae

 • Francis Watson, "Roman Faith and Christian Faith," 243-247 
 • Mark A. Seifrid, "Roman Faith and Christian Faith," 247-255 
 • Teresa Morgan, "Roman Faith and Christian Faith," 255-261

   

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JGRChJ / A new article in the current issue of JGRChJ

Journal of Greco-Roman Christianity and Judaism 13 (2017)

Karl L. Armstrong, "A New Plea for an Early Date of Acts"