Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Jewish Studies 62:2 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Katell Berthelot, "The Canaanites who "trusted in God" : an original interpretation of the fate of the Canaanites in rabbinic literature", 233-261
 • Zissu /Roi Porat / Boaz Langford /Amos Frumkin, "Archaeological remains of the Bar Kokhba Revolt in the Te'omim Cave (Mughâret Umm et Tûeimîn), Western Jerusalem Hills", 262-283
 • Sagit Mor, "'Tiqqun olam' (repairing the world) in the Mishnah : from populating the world to building a community", 284-310
 • Elvira Martín Contreras, "Text-preserving observations in the midrash 'Ruth Rabbah'", 311-323
 • Avishalom Westreich, "Divorce on demand : the history, dogmatics and hermeneutics of the wife's right to divorce in Jewish law", 340-363
 

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Acta Patristica & Byzantina / In the current issue of Acta Patristica & Byzantina

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Acta Patristica et Byzantina 21:2 (2010) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • Philip  Bosman / Johannes N. Vorster, "Studies on the family as strategy in the Roman Empire", 1-4
 • Philip Bosman, "Utopia, domestication and special status : marriage and family in the Stoic tradition", 5-18
 • Willi Braun, "Virgins, eunuchs, Empire", 19-38
 • Athalya Brenner, "Alternative families : from the Hebrew Bible to early Judaisms", 39-50
 • Chris L. DeWet, "Husbands, wives and the "haustafeln" in John Chrysostom's 'Homilia in Epistulam ad Ephesios 20'", 51-62
 • Richard J. Evans, "The family as a target for revenge in Greek and Roman history", 63-73
 • William J. Henderson, "Family values in Greek lyric poetry", 74-94
 • Marianne Bjelland Kartzow, "Striking family hierarchies : Luke 12:35-48, gender and slavery", 95-108
 • Gwynaeth MacIntyre, "Constructing a family : representations of the women of the Roman imperial family", 109-120
 • Janette MacWilliam, "Family as strategy : image-making and the children of Germanicus", 121-140
 • S.J. Nortjé, "Deconstructing the heteronormative image of the early Christian household : reconsidering gender as a key organising concept of family functioning", 141-151
 • Jeremy Punt, "'All in the family?' : the social location of New Testament households and Christian claims on 'traditional family values'", 152-175
 • Roman E. Roth, "Dichotomising the family in Hellenistic Etruria : forms of strategic display in elite burials", 176-193
 • Elke Steinmeyer, "'The bold and the beautiful' in ancient Athens? : the Atreides and family", 194-206
 • Dirk G. van der Merwe, "Domestic architecture : culture, fictive kinship and identity in the First Epistle of John", 207-226
 • Johannes N. Vorster, "Exploring the possibilities of the family as strategy in the Roman Empire and early Christianity", 227-255
 • Benno A. Zuiddam, "Early orthodoxy : the Scriptures in Clement of Alexandria", 307-319