Σάββατο 13 Αυγούστου 2011

RLB 11/8/2011

Richard Bauckham, The Bible and Ecology: Rediscovering the Community of Creation
Reviewed by Norman Habel

Ehud Ben Zvi and Diana V. Edelman, eds., The Production of Prophecy: Constructing Prophecy and Prophets in Yehud
Reviewed by Bob Becking

Kamila Blessing, Families of the Bible: A New Perspective
Reviewed by Yolanda Dreyer

Naomi Koltun-Fromm, Hermeneutics of Holiness: Ancient Jewish and Christian Notions of Sexuality and Religious Community
Reviewed by Michael L. Satlow

Joel M. LeMon, Yahweh's Winged Form in the Psalms: Exploring Congruent Iconography and Texts
Reviewed by Jeremy M. Hutton

Martin McNamara, Targum and Testament Revisited: Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible: A Light on the New Testament
Reviewed by Joshua Ezra Burns

Sebastian Moll, The Arch-Heretic Marcion
Reviewed by Mark DelCogliano

Daniel O'Hare, "Have You Seen, Son of Man?": A Study of the Translation and Vorlage of LXX Ezekiel 40-48
Reviewed by Francis Dalrymple-Hamilton

Calvin J. Roetzel, The Letters of Paul: Conversations in Context
Reviewed by Nijay K. Gupta

José Manuel Sànchez Caro, Rosa María Herrera García, and Inmaculada Delgado Jara, eds., Alfonso do Madrigal, el Tostado: Introducción al Evangelio segón San Mateo
Reviewed by David E. C. Ford

EABS Thessaloniki 8-11 August 2011

Την Πέμπτη 11 Αυγούστου 2011 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου της European Association of Biblical Studies που φέτος έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη. Στο συνέδριο συμμετείχαν περίπου 250 σύνεδροι και ακροατές και διαβάστηκαν περίπου 200 εισηγήσεις, μερικές των οποίων και από Έλληνες συναδέλφους, οι οποίες κάλυπταν όλες τις περιοχές της βιβλικής έρευνας. Η φετινή συνάντηση αποτελεί τη μεγαλύτερη σε αριθμό διοργάνωση της εταιρείας.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Society of Biblical Literature στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας στο διάστημα 22-26 Ιουλίου 2012.