Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του Scriptura / A new article in the current issue of Scriptura

Scriptura 119:1 (2020)

J. Gertrud Tönsing, "'The Spirit': Left Out and Then Reintroduced? A Study of Colossians 3:16 and Ephesians 5:18-19 in the Context of the Authorship Debate"

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 19 (2019)

Ola Wikander, "Opuscula Ugaritico-Accadico-Hebraica: Relative Particles, pa'am, and Amraphel"

Στο τρέχον τεύχος του STJ / In the current issue of STJ

Stellenbosch Theological Journal 5:3 (2019)Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 66:2 (2020)

 • Daniel Gerber, "Écouter la première lettre de Paul aux Corinthiens aujourd'hui : quelques impressions, questions et hypothèses," 165-186 (abstract)
 • R. B. Jamieson, "1 Corinthians 15.28 and the Grammar of Paul's Christology," 187-207 (abstract)
 • Ian N. Mills, "Zacchaeus and the Unripe Figs: A New Argument for the Original Language of Tatian's Diatessaron," 208-227 (abstract)
 • Charles L. Quarles, "Matthew 16.2b–3: New Considerations for a Difficult Textual Question," 228-248 (abstract)
 • Caleb T. Friedeman, "Jesus’ Davidic Lineage and the Case for Jewish Adoption," 249-267 (abstract)
 • John M. G. Barclay, "Household Networks and Early Christian Economics: A Fresh Study of 1 Timothy 5.3–16," 268-287 (abstract)
 • James W. Barker, "The Narrative Chronology of Tatian's Diatessaron," 288-298 (abstract)
 • Keith Bodner -Brent A. Strawn, "Solomon and 666 (Revelation 13.18)," 299-312 (abstract)   
 
 

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

H ιουδαϊκή Διασπορά στην Ύστερη Αρχαιότητα / Jewish Diaspora in Later Antiquity

Η Ross Kraemer παρουσιάζει το περιεχόμενο του νέου βιβλίου της για την ιουδαϊκή Διασπορά κατά την Ύστερη Αρχαιότητα: 

Το τρέχον τεύχος του JAJ / The current issue of JAJ

Journal of Ancient Judaism 10:2 (2019)

 • Jonathan Kaplan, "The Chronography of Daniel 9 and Jubilees in the Shadow of the Seleucid Era," 116–135 (abstract)
 • Ariel Feldman - Faina Feldman, "A Newly Identified Admonition in 4Q464 5." 136–144 (abstract)
 • Yehuda Brandes, "The Canonization of the Mishnah," 145–180 (abstract)
 • Rachel Rafael Neis, "Fetus, Flesh, Food: Generating Bodies of Knowledge in Rabbinic Science," 181–210 (abstract)
 • Chad Spigel, "The Jewish Minority of Dura-Europos," 211–255 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Études théologiques et religieuses 94:4 (2019)

Céline Rohmer, "La pratique de la justice dans l’Évangile de Matthieu : pour une reprise des débats," 581-596 (abstract)
   

Η κοσμική σημασία της επτάφωτης λυχνίας / The cosmic significance of menorah

O Steven Fine συζητά την κοσμική σημασία της επτάφωτης λυχνίας στον αρχαίο Ιουδαϊσμό στη σελίδα The Bible and Interpretation: 

Οι απαρχές των ανασκαφών στην Μεγιδδώ / The beginnings of the Megiddo excavation

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Eric H. Cline παραθέτει τα γεγονότα που συνδέονται με τις πρώτες ανασκαφικές προσπάθειες στην Μεγιδδώ: 

"Please Accept My Resignation"

Το κείμενο προέρχεται από το νέο βιβλίο του Eric Cline, Digging Up Armaggeddon. Ένα ακόμη άρθρο σχετικά με το ίδιο θέμα δημοσιεύεται στο ηλεκτρονικό περιοδικό Nature

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

Το τρέχον τεύχος του Henoch / The current issue of Henoch

Henoch 41/1 (2019)
Theme Section 
Liminalità infantili
Strategie di inclusione ed esclusione nelle culture antiche • Maria Giovanna Biga, "Liminalità infantile nella Siria del iii millennio a.C.," 8-14
  Lorenzo Verderame, "Messaggeri degli dei. Infanzia e divinazione nell’antica Mesopotamia," 15-22
 • Marta Rivaroli, "Infanzia e liminalità sociale. Lo status del bambino nella documentazione giuridica dell’antica Mesopotamia," 23-30
 • Silvia Alaura, "L’enfant sauvage. Pericoli e virtù dell’esposizione del neonato nell’Anatolia ittita," 31-35
 • Francesca Iannarilli, "Figli non partoriti. Adozione e schiavitù infantile in antico Egitto,"  36-43
 • Sergio Ribichini, "Temi di pedagogia nera nei miti fenici di tradizione classica," 44-51
 • Anna Maria Gloria Capomacchia, "Neonati esposti, bambini uccisi. La marginalità dell’infanzia nella Grecia antica," 52-61
 • Daniele F. Maras, "Children of Truth. The Role of Apprentices in Etrusco-Roman Divination," 60-67
 • Elena Tassi Scandone, "Leggi regie e sacertà del puer. Un’ipotesi di lettura," 68-76
 • Caterina Moro, "I bambini nell’Esodo. Minacce e benedizioni," 77-84
 • Elena Zocca, "Infanzia e santità. Dall’esclusione all’inclusione," 85-91
 • Teresa Sardella, "Definire un’identità antropologica liminale (Aug., De peccatorum meritis)," 92-98
 • Rossana Barcellona, "Liminalità infantile alle soglie del medioevo: Gregorio di Tours ," 99-106
 • Chiara Spuntarelli, "Adamo infans. Lessico dell’infanzia e condizione preetica in Teodoreto di Cirro," 107-113
 • Ada Campione, "Breve come un respiro. Il battesimo tra morte e vita nei santuari à répit," 114-121
 • Luisa Covello - Ludovica Mazzitelli, "Gli spazi funerari riservati al bambino nella Spagna visigota. Le necropoli della Meseta (v-viii)," 122-132
 • Lidia Vitale, "La liminalità dell’infanzia negli studi archeologici sul tardo antico e l’altomedioevo. Riflessioni sullo stato della ricerca in Italia," 133-138


Articles

 • Federico Dal Bo, "Jesus’ Trial in the Latin Talmud. Tractate Sanhedrin and its Translation in the Extractiones de Talmud," 140-