Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

Συνέντευξη του André Gagné για το Ευαγγέλιο του Θωμά / Interview of André Gagné on the Gospel of Thomas

Δέστε τη συνέντευξη του André Gagné για το Ευαγγέλιο του Θωμά στον Brice C. Jones:

Δυο ενδιαφέροντα άρθρα στο τρέχον ERRS / Two interesting article in the current ERRS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Études ricoeuriennes / Ricoeur Studies 3:2 (2012) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Στην ιστοσελίδα του τρέχοντος τεύχους του Hervomde teologiese studies 69:1 (2013) προστέθηκε ένα ακόμη άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Dieter H. Reinstorf, "The parable of the shrewd manager (Lk 16:1–8): A biography of Jesus and a lesson on mercy"

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Ένα νέο βιβλίο για την εκκλησιολογία των Ποιμαντικών επιστολών / A new book on the ecclesiology of the Pastorals

Από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε το βιβλίο της Korinna Zampfir για τους ρόλους γυναικών και ανδρών μέσα στην εκκλησία, όπως αυτή κατανοείται στις Ποιμαντικές Επιστολές.

Korinna Zamfir, Men and Women in the Household of God: A Contextual Approach to Roles and Ministries in the Pastoral Epistles, (NTOA / StUNT), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013
473 σελίδες
ISBN 978-3-525-59360-8
100 €

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Η Korinna Zamfir εξετάζει τον τρόπο με τον οποίοι οι ποιμαντικές επιστολές επαναπροσδιορίζουν τους ρόλους και τις αρμοδιότητες ανδρών και γυναικών μέσα σε ένα νέο εκκλησιολογικό πλαίσιο (της εκκλησίας ως οίκου του Θεού). Η συναφειακή διερεύνηση επικεντρώνεται στο πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο των κοινωνικών ρόλων των φύλων και της εκκλησιαστικής τάξης. Η συγγραφέας εφαρμόζει την πολιτισμική προσέγγιση που εισηγήθηκε ο Abraham Malherbe και συνδέει τις ποιμαντικές επιστολές με το ελληνορωμαϊκό κοινωνικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Συζητά τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στην ηθική φιλοσοφία, στην πολιτική θεωρία, στο δράμα, στις επιγραφές της εποχής. Διερευνά την υιοθέτηση συντηρητικών νοοτροπιών σε αυτές τις επιστολές και προτείνει μία ανάγνωσή τους που στηρίζεται στην ιδεολογική κριτική. Επιπλέον εντάσσει στην έρευνά της στοιχεία από την προηγούμενη έρευνα για τον κοινωνικό κόσμο των αρχαίων χριστιανών και κυρίως των ιδιωτικών θιάσων. Η Zamfir υποστηρίζει ότι η εκκλησιολογία των ποιμαντικών επιστολών προϋποθέτει τη μεταφορική χρήση του οίκου του Θεού και καταδεικνύει ότι στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ο οίκος δήλωνε μεγάλες κοινωνικές μονάδες όπως τους θρησκευτικούς θιάσους, την πόλη και τον κόσμο. Η εκκλησία είναι ο οίκος κι η πόλις του Θεού. Κατά συνέπεια οι ποιμαντικές επιστολές ορίζουν τους ρόλους και τα αξιώματα μέσα στην εκκλησία με βάση τη διάκριση σε ιδιωτικό και δημόσιο χώρο και με τη λογική της τιμής και της αισχύνης. 

Η ετήσια συνάντηση της AELAC / The annual meeting of AELAC

H ετήσια συνάντηση της Association pour l’étude de la littérature apocryphe chrétienne (AELAC) θα λάβει χώρα στην Dole (Γαλλία) στο διάστημα 29/6 - 1/7/2013:

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Σάββατο 29 Ιουνίου   Réunion du comité de l’AELAC avec les responsables des différents projets éditoriaux.
  19 h. 15 Dîner.
  20 h. 15 Présentations.
  20 h. 30 Michel-Yves PERRIN, « Apocryphes chrétiens anciens » et participation des fidèles aux controverses doctrinales dans l’antiquité tardive.
     
Κυριακή 30 Ιουνίου 8 h. 00 Petit déjeuner.
  9 h. 00 Christoph MARKSCHIES, Antike christliche Apokalypsen und Verwandtes – ein Prospekt eines dicken Buches.
  10 h. 30 Pause.
  10 h. 45 Échange d’informations et discussion sur les projets d’édition et de traduction de la littérature apocryphe en cours.
  12 h. 00 Déjeuner.
  14 h. 45 Andrey VINOGRADOV, Les Actes d’André et de Matthias et leur place dans la tradition apocryphe.
  16 h. 00 Pause.
  16 h. 15 Stephen J. DAVIS, The Childhood Deeds of Jesus in Arabic Christian and Muslim Encounter.
  17 h. 30 Pause.
  17 h. 45 Editing the Virtutes apostolorum: Lectio improbabilior and other editorial principles tried on the Virtutes Simonis et Iudae
  19 h. 00 Dîner.
  20 h. 30 Assemblée générale de l’AELAC.
     
Δευτέρα 1η  Ιουλίου 8 h. 00 Petit déjeuner.
  9 h. 00 Els ROSE, Caitríona O DOCHARTAIGH, L’Histoire de Thècle en irlandais.
  10 h. 00 Pause.
  10 h. 15 Enrico NORELLI, Un chapitre du commentaire sur l’Apocalypse de Pierre.
  12 h. 00 Déjeuner & fin de la session. 

Βιβλιογραφία για την αρχαία χριστιανική λατρεία / Bibliography on early Christian worship

Ο Larry Hurtado δημοσίευσε στην ιστοσελίδα Oxford Bibliographies έναν σύντομο βιβλιογραφικό κατάλογο με σχόλια για τη λατρεία στον αρχέγονο Χριστιανισμό. Για να βρεθείτε εκεί, πατήστε στον παρακάτω τίτλο: 

Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTR / Two articles of biblical interest in the current HTRΣτο

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Harvard Theological Review 106:1 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


James R. Harrison, "Augustan Rome and the Body of Christ: A Comparison of the Social Vision of the Res Gestae and Paul's Letter to the Romans", 1-36 
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι στις καινοδιαθηκικές μελέτες που ασχολούνται με τον αυτοκρατορικό κόσμο απουσιάζει η σύγκριση της αντίληψης του Αυγούστου για την βασιλεία του, όπως αυτή δηλώνεται στα Res Gestae (RG), με το εσχατολογικό ευαγγέλιο της χάριτος του Παύλου, όπως αυτό εκτίθεται στην επιστολή του προς Ρωμαίους. Μολονότι και τα δύο κείμενα έχουν θεμελιώδη σημασία, δεν έχει γίνει μία σύγκριση των εντελώς διαφορετικών κοινωνικών συνεπειών του καθενός στο δυτικό πολιτισμό. Ο Neil Elliott έθεσε τα θεμέλια μιας τέτοιας μελέτης αναλύντας την επιστολή του Παύλου με βάση τους όρους iustitia (δικαιοσύνη), clementia (έλεος), pietas (ευσέβεια), and virtus (αρετή), τις τέσσερις αξίες που ο Αύγουστος έδωσε την εντολή να χαραχθούν στην Χρυσή Ασπίδα που τοποθέτησε στην σύγκλητο (RG 34.2). Ωστόσο, μία έρευνα σε όλο το εύρος της αντίληψης του Αυγούστου για τη βασιλεία του στα RG θα άνοιγε νέες προοπτικές στην κατανόηση του τρόπου που ο Παύλος στέκεται απέναντι στον αυτοκρατορικό κόσμο των Ρωμαίων, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι ο Αύγουστος κατέστη το απτό υπόδειγμα της αρετής για τους ιουλιοκλαυδιανούς διαδόχους του. Παρά ταύτα η διαφορά του φιλολογικού είδους και του κάθε κειμένου, όπως επίσης και οι συζητήσεις που εξακολουθούν να προκαλούν και τα δύο αυτά κείμενα μεταξύ των ειδικών, καθιστά μία τέτοια σύγκριση προκλητική για κάθε καινοδιαθηκολόγο. Επιπλέον, δε γνωρίζουμε πόσο ο Παύλος είχε υπόψη του τα RG κι επηρεάστηκε από αυτά έμμεσα ή άμεσα. Ίσως ο Παύλος να είδε μια ελληνική μετάφραση του κειμένου στην Αντιόχεια της Πισιδίας μαζί με το λατινικό πρωτότυπο, που διασώζεται ακόμη εκεί, κατά την πρώτη του περιοδεία (Πραξ 13, 14-50), αν και το ελληνικό κείμενο έχει πια χαθεί. Πολύ πιθανόν επίσης ο Παύλος να γνώριζε ότι το πρωτότυπο λατινικό κείμενο ήταν χαραγμένο σε χάλκινη πλάκα στο μαυσωλείο του Αυγούστου στη Ρώμη. Ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου υποστηρίζει ότι ο Παύλος στην προσπάθειά του να μεταφέρει το ευαγγέλιο από την ελληνική Ανατολή στη λατινική Δύση (Ρωμ 15, 19α-24) σκέφτηκε με στρατηγικό τρόπο πώς θα μπορούσε να μεταφέρει το μήνυμα για τον σταυρωμένο, αναστημένο και αναληφθέντα Υιό του Θεού στους κατοίκους της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, οι οποίοι είχαν ζήσει την "Χρυσή Εποχή" της χάριτος επί Αυγούστου και βίωναν μία αναβίωσή της στα χρόνια του Νέρωνα. Ποιο είναι το κοινωνικό και θεολογικό όραμα που ο Παύλος θέλει να μεταφέρει στους κατοίκους της Ρώμης, όπου ο Αύγουστος ήταν το παράδειγμα της αρετής που έπρεπε να μιμηθούν όλοι οι μελλοντικοί ηγέτες της αυτοκρατορίας;

Alin Suciu, A Coptic Fragment from the History of Joseph the Carpenter in the Collection of Duke University Library", 93-104 
Η Ιστορία του Ιωσήφ του Τέκτονος (BHO 532–533; CANT 60; clavis coptica 0037) δημοσιεύεται σε πολλές συλλογές των αποκρύφων της Καινής Διαθήκης. Το κείμενο σώζεται πλήρες στα αραβικά και στα βοχαϊρικά, την τοπική διάλεκτο της Κάτω Αιγύπτου και αποσπασματικά στην σαχιδική (δηλ. τη διάλεκτο της Άνω Αιγύπτου. Στο παρόν άρθρο ο συγγραφέας παρουσιάζει τον P. Duk. inv. 239, ένα άγνωστο πριν σαχιδικό σπάραγμα, το οποίο εντοπίστηκε πρόσφατα στις ειδικές συλλογές της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου του Duke. To νέο κείμενο παρέχει πληροφορίες για ένα μέρος της ιστορίας του Ιωσήφ του Τέκτονος, το οποίο δε μαρτυρούνταν νωρίτερα στα σαχιδικά. Επιπλέον, το νέο σπάραγμα παρέχει μία τουλάχιστον διαφορετική γραφή, που δεν είναι γνωστή στη βοχαϊρική και αραβική εκδοχή του κειμένου.  

Τι κρύβεται πίσω από το κείμενο / What lies betweent he lines of a text

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα ενδιαφέρον κείμενο των Gordon Rugg και David Musgrave σχετικά με την αξιοποίηση ειδικού λογισμικού στην κατανόηση της δομής και των ενδοκειμενικών συνδέσεων ενός κειμένου. Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο (pdf), πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Το ψηφιακό μέλλον του βιβλικού κειμένου / The digital future of the biblical text

Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The Telegraph δημοσιεύεται η συνέντευξη του καθηγητή της Καινής Διαθήκης του Birmingham, David Parker σχετικά με το ψηφιακό μέλλον του βιβλικού κειμένου.
Για να διαβάσετε το σχετικό άρθρο πατήστε στον παρακάτω τίτλο: 


(Πηγή: ΝΤ Blog)

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Το τρέχον τεύχος του BZ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 57:1 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:
 • E. Gaß, "Geschichte und Schöpfung. Überlegungen zum Monotheismus im Kyrosorakel (Jes 45,1-8)", 1-26
 • H.-J. Stipp, "Die Jeremia-Septuaginta als theologische Programmschrift", 26-45
 • S. Schapdick, "Die Metathesis der erschüttbaren Dinge (Teil 2)", 46-59
 • A. Standhartinger, "'Und alle aßen und wurden satt' (Mk 6, 42par.). Die Speisungserzählungen im Kontext römisch-hellenisticher Festkulturen", 60-81
 • M. Zehetbauer, "Stefanus - Der erste Heidentäufer?", 82-96
 • W. Schütte, "David, König Israels. Zum 'Prophetenschweigen' im Deuteronomistischen Geschichtswerk", 97-110
 • P. Riede, "Vorgeburtliche Erwählung und Fluch über den Tag der Geburt", 111-121
 • D. Zeller, "Gedanken zu Michael Wolter Paulusbuch" , 122-129

Το παρόν και το μέλλον των βιβλικών σπουδών στην Ορθόδοξη και Ρωμαιοθολική Εκκλησία/ The Present and Future of Biblical Studies in the Orthodox and Roman Catholic Churches

Στο διάστημα 6 και 7 Ιουνίου η Θεολογική Σχολή της Φλωρεντίας σε συνεργασία με την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών του Βόλου διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Το παρόν και το μέλλον των βιβλικών σπουδών στην Ορθόδοξη και Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

6 Ιουνίου 2013
9.30-10.00 Χαιρετισμοί (αρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας Card. Giuseppe Betori, Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, Πρόεδρος της Θεολογικής Σχολής Φλωρεντίας Avv. Stefania Saccardi, δ/ντής Ακαδημίας Βόλου Π. Καλαϊτζίδης)

Α΄ Συνεδρία 10.00-15.00
Prof. Stefano Tarocchi, "The Canon of the New Testament in Roman Catholic Tradition"

Lect. Ekaterini Tsalampouni, "The Canon of the New Testament in Orthodox Tradition"

Prof. Christos Karakolis, "Patristic Tradition, Orthodox Theology, and the importance of the Bible in the Orthodox Church"

Prof. Roberto Filippini, "Holy Scripture and Tradition in Roman Catholicism"

B' Συνεδρία 15.30-
Prof. Miltiadis Konstantinou, "The Divine Inspiration of the Bible in the Orthodox Church"

Prof. Alessandro Biancalani, "The Roman Catholic Doctrine on Biblical Inspiration"

Prof. Gérard Rossé, "Hermeneutical Methods of Biblical Exegesis in Roman Catholicism"

7 Ιουνίου 2013
15.30 -
Prof. John Fotopoulos, "The Present and Future of Biblical Studies in the Orthodox Church"

Prof. Konstantinos Zarras, "''Jews, Jewish Studies, and Judeophobia in Modern Greece''

Prof. Lucca Mazzinghi, "The Place of Biblical Studies in the Catholic Church after the Dogmatic Constitution Dei Verbum of the Second Vatican Council"

Prof. Petros Vassiliadis, "The Liturgical Use of Modern Translations in Contemporary Greek Speaking Orthodoxy"

Conclusions

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του JThS / Articles of biblical interest in the current issue of JThS

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Theological Studies 64:1 (2013) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Joseph Ryan Kelly, "Orders of Discourse and the Function of Obedience in the Hebrew Bible", 1-24
O συγγραφέας εξετάζει εάν ισχύει η υπόθεση που έχει διατυπωθεί ότι η υπακοή στο θείο θέλημα είναι η βασική ηθική υποχρέωση του Ισραηλίτη στην εβραϊκή Βίβλο. Ο συγγραφέας λαμβάνει υπόψη του διάκριση μεταξύ της πρώτης και δεύτερης τάξης ηθική διδασκαλία και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η υπακοή στο θεϊκό θέλημα στη διατύπωση των ηθικών επιταγών της εβραϊκής Βίβλου. 

Benjamin Edsall, "When Cicero and St Paul Agree: Intra-Group Litigation Among the Luperci and the Corinthian Believers", 25-36
Πολλοί ερμηνευτές του Α΄ Κορ 6, 1-8 τόνισαν τις διάφορες πτυχές της προσωπικής τιμής και αισχύνης που συνδέονται με τις περιπτώσεις αστικών δικών. Ωστόσο, παρατηρούν πως τέτοιες δίκες ήταν συνηθισμένες στο ρωμαϊκό κόσμο, κάτι που προκαλεί την απορία γιατί ο Παύλος περιμένει ότι οι αναγνώστες του θα αισθανθούν ντροπή για τη συμπεριφορά τους αν αυτή θεωρούνταν κάτι φυσιολογικό τότε. Ο συγγραφέας απαντά στο ερώτημα υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής τιμής και αισχύνης στο ρωμαϊκό κόσμο και εξηγεί πώς αυτές οι ιδέες του ελληνορωμαϊκού κόσμου συνδυάζονται με την εσχατολογική διαφοροποίηση που κάνει ο Παύλος των πιστών της Κορίνθου από τους γείτονές τους. Παρουσιάζει επίσης το διαφωτιστικό παράδειγμα από το έργο του Κικέρωνα Pro Caelio, στο οποίο ο ρήτορας πραγματεύεται την δικαστική διαμάχη μεταξύ των  Luperci. Κάνοντας μία αναφορά στους κανονισμούς που διέπουν έναν θίασο εκείνης της εποχής και το ενδιαφέρον του αρχαίου κόσμου για την αρμονία του κοινωνικού συνόλου ο συγγραφέας συνδέει την περίπτωση των Luperci με το Α΄ Κορ 6.  

Morna D. Hooker, "Artemis of Ephesus", 37-64
Η αναφορά του Παύλου στο Α΄ Κορ 15, 32 ότι θηριομάχησε έχει προκαλέσει συζητήσεις μεταξύ των ερμηνευτών κι έχουν προταθεί πολλές λύσεις, καμιά από τις οποίες όμως δεν θεωρείται ικανοποιητική. Μία πιθανή εξήγηση είναι να συνδεθεί αυτό το περιστατικό με την αναστάτωση στην Έφεσο, όπως αυτή περιγράφεται στο Πραξ 19, 28-41. Σύμφωνα όμως με τον Λουκά ο Παύλος δεν ήταν παρών στο περιστατικό. Ωστόσο στο περιστατικό δηλώνεται ότι το ευαγγέλιο του Παύλου κατανοήθηκε από τους Εφεσίους ως επίθεση στη θεά Άρτεμη και η σύνδεσή της με τα άγρια θηρία μπορεί να εξηγήσει γιατί ο μακρύς αγώνας του Παύλου να κερδίσει την καρδιά των πιστών της θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως "θηριομαχία".

J. Keith Elliott, "A New Edition of Nestle–Aland, Greek New Testament", 47-65
O συγγραφέας παρουσιάζει κριτικά τη νέα έκδοση Nestle-Aland του κριτικού κειμένου της Καινής Διαθήκης. Το κείμενό της είναι το ίδιο με εκείνο της 27ης έκδοσης (εκτός από τις καθολικές επιστολές), έχει όμως ένα εντελώς νέο κριτικό υπόμνημα και νέα προλογικά σημειώματα και παραρτήματα. Αναφέρονται οι παλαιότεροι εκδότες (Barbara and Kurt Aland, Johannes Karavidopoulos, Carlo M. Martini, and Bruce M. Metzger) κι οι υπεύθυνοι της τελευταίας αυτής αναθεώρησης μνημονεύονται στη γερμανική έκδοση και στον πρόλογο. Το έργο πραγματοποιήθηκε με ευθύνη του Ινστιτούτου της έρευνας του κειμένου της Καινής Διαθήκης στο Münster υπό τη διεύθυνση του Holger Struttwolf. O συγγραφέας καταλήγει με θετικές κρίσεις για τη νέα έκδοση. 

Paul Foster, "Do Crosses Walk and Talk? A Reconsideration of Gospel of Peter 10.39–42", 89-104
Υπάρχει μία συζήτηση πρόσφατα για τη διόρθωση του κειμένου στο Ευαγγ. Πέτρου 10.39, 42. Η πρόταση είναι να διαβαστεί στο κείμενο ως υποκείμενο ο σταυρωθείς κι ο σταυρός ως εκείνος που περπατά και μιλά. Ο λόγος είναι ότι η παλαιότερη γραφή (ο σταυρός) είναι άνευ νοήματος. Ο συγγραφέας απορρίπτει αυτήν τη θέση σε τρία επίπεδα. Πρώτον, η προτεινόμενη διόρθωση εισάγει περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Δεύτερον, αλλού σε άλλα σημεία του ευαγγελίου του ο συγγραφέας αναφέρει θαυμαστά γεγονότα, στα οποία εμπλέκονται άψυχα αντικείμενα που ζωντανεύουν. Τρίτον, ενώ η ιδέα ενός σταυρού, που περπατά και μιλά, μπορεί να φαίνεται παράδοξη για τη σύγχρονη λογική, είναι μια αποδεκτή ιδέα για τον αρχαίο κόσμο καθώς κι άλλα κείμενα της ίδια εποχής διασώζουν ιστορίες όπου αντικείμενα κινούνται και μιλούν. 

Matthew R. Crawford, "Scripture as ‘One Book’: Origen, Jerome, and Cyril of Alexandria on Isaiah 29:11", 137-153
Οι F. M. Abel και Alexander Kerrigan κατέδειξαν πως υπάρχουν παράλληλα μεταξύ των έργων του Κυρίλλου Αλεξανδρείας και του Ιερώνυμου. Ο συγγραφέας εντοπίζει μία ακόμη εξάρτηση μεταξύ των δύο Πατέρων, καθώς σε αυτήν την περίπτωση ο Κύριλλος ακολουθεί απόλυτα τη διατύπωση του Ιερώνυμου. Στην εξήγηση του Ησ 29, 11 τόσο ο Κύριλλος όσο κι ο Ιερώνυμος ερμηνεύουν το "σφραγισμένο βιβλίο" ως τη Γραφή που "προέρχεται από το ένα Άγιο Πνεύμα" κι επομένως ονομάζεται "ένα βιβλίο".  Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι εδώ ο Ιερώνυμος βασίζεται στον Ωριγένη (στο πέμπτο βιβλίο του υπομνήματός του στο Κατά Ιωάννην) , όπου τα διάφορα βιβλία της Αγίας Γραφής ονομάζονται "ένα βιβλίο" το οποίο ενοποιεί ο θείος λόγος. Επομένως, το εξηγητικό έργο του Ωριγένη εξακολουθεί να ασκεί επιρροή στους μεταγενέστερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς παρά την ωριγενική κρίση.  Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί το παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκε η πατερική εξηγητική παράδοση, όπου οι νεότεροι εξηγητές υιοθετούν τους παλαιότερους και εφαρμόζουν τις απόψεις τους σε νέες συνάφειες. 

Τρίτη 28 Μαΐου 2013

Η δόξα του σταυρωμένου - σπουδές στον Ιωάννη / The Glory of the Crucufied - Studies on John

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένας τόμος με μελέτες στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο του καθηγητή Jörg Frey. Σε αυτές ο γνωστός καινοδιαθηκολόγος και ειδικός στις ιωάννειες σπουδές παρουσιάζει τη σχέση του τετάρτου ευαγγελίου με τα κείμενα του Κουμράν και με τα συνοπτικά ευαγγέλια, το ρόλο που διαδραματίζουν οι Ιουδαίοι μέσα στο κατά Ιωάννην, η θεολογία του Σταυρού και το μοτίβο της δόξας κ.ά.

Jörg Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten: Studien zu den Johanneischen Schriften I (WUNT I/307) Hrsg. v. Juliane Schlegel Mohr Siebeck, Tübingen 2013
σσ. IX + 886
ISBN 978-3-16-150782-3
159 ευρώ

International Voices in Biblical Studies

H Society of Biblical Literature έχει ξεκινήσει μια καινούργια ερμηνευτική σειρά με τον τίτλο International Voices in Biblical Studies, στην οποία βιβλικοί από όλον τον κόσμο δημοσιεύουν το επιστημονικό τους έργο. Η σειρά εκδίδεται με την επιμέλεια κριτών (peer-reviewed) και κινείται κυρίως στο χώρο της πρόσληψης και της ερμηνευτικής κριτικής. Δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ή σε συγκεκριμένα βιβλικά κείμενα. Τα έργα θα δημοσιεύονται στα αγγλικά κι όταν είναι δυνατό και στη γλώσσα του συγγραφέα. Θα διατίθεται δωρεάν στη σελίδα της SBL σε ηλεκτρονική μορφή. Εναλλακτικά θα πωλούνται αντίγραφα σε έκδοση με μαλακό εξώφυλλο από την SBL. Μέχρι τώρα έχουν αναρτηθεί οι εξής τόμοι:

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Το ένδυμα του Ρωμαίου στρατιώτη / The Roman soldier dress

Στην προσωπική του σελίδα στο academia.edu ο M.A. Speidel έχει αναρτήσει μία ενδιαφέρουσα μελέτη του για το ένδυμα του Ρωμαίου στρατιώτη:

M.A. Speidel, "Dressed for the Occasion: Clothes and Context in the Roman Army"

Geza Vermes (1923-2013)

Στις 8 Μαΐου 2013 έφυγε από τη ζωή ο γνωστός βιβλικός επιστήμονας Geza Vermes. Στη συνέχεια παραπέμπουμε σε μερικές από τις νεκρολογίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο:


Διαβάστε επίσης την ενδιαφέρουσα συνέντευξη του εκλιπόντος σε παλαιότερο τεύχος της Bible Review: 

Αρχαιολογικά νέα από το Ισραήλ / Archaeological news from Israel

Δύο ενδιαφέροντα δημοσιεύματα για ευρήματα στο Ισραήλ κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο:

(α) Στο ηλεκτρονικό δελτίο του Bible History Daily δημοσιεύεται η ανακάλυψη ξύλινων δοκών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ξανά στο τζαμί Al-Aqsa (βλ. φωτογραφία). Για να διαβάσετε το δημοσίευμα, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:


(β) Σύμφωνα με δημοσίευμα του Associated Press αρχαιολόγοι εντόπισαν μέσα στη λίμνη της Γαλιλαίας ένα αινιγματικό κυκλικό κτίριο, του οποίου η ακριβής χρονολόγηση και χρήση δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί. 
Για το σχετικό δημοσίευμα, πατήστε στον παρακάτω τίτλο:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον ZThK / An article of biblical interest in the current issue of ZThK

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Zeitschrift für Theologie und Kirche 110:1 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος: 

Christof Landmesser, "Rudolf Bultmann als Paulusinterpret", 1-21

Στο τρέχον τεύχος του RHPR / In the Current Issue of RHPR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue d'histoire et de philosophie religieuses 93:1 (2013), το οποίο είναι αφιερωμένο στον Alfred Marx, δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος: 5-13:

 • Marc Philonenko, "'Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups' : l'arrière-plan araméen et qoumrânien d'un logion évangélique (Matthieu 10,16a et 4Q206 4 II 17)", 5-13
 • Thomas Römer, "Deux repas 'en miroir' dans l'histoire de Joseph (GN 37-50)", 15-27
 • Hans P. Mathys, "Die Erhebung Davids zum König nach der Darstellung der Chronik", 29-47
 • Manfred Oeming, "'Il offrait un holocauste pour chacun d'eux' (Job 1,5), pourquoi pas pour lui-même? : Opfer und Nicht-Opfer im Hiobbuch", 49-65
 • Adrian Schenker, "Le sort religieux de l'Israélite à l'étranger : implications de 1 S 26,19", 67-76
 • Francis Schmidt, "Pour une reconstitution du cycle liturgique annuel dans les Prières pour les fêtes (1Q34, 4Q507-509) : l'apport du papyrus opistographie", 77-91
 • Eberhard Bons, "Manger ou ne pas manger avec les étrangers? : quelques observations concernant Genèse 43 et le roman Joseph et Aséneth", 93-103
 • Daniel Gerber, "La construction de l'identité en Christ dans une ville gréco-romaine d'après la première Lettre de Paul aux Corinthiens", 105-120
 • Christian Grappe, "Repas nocturnes, fêtes et identité dans les Actes", 121-134
 • Regine Hunziker-Rodewald, "'Ruisselant de lait et de miel' : une expression reconsidérée", 135-144
 • Jan Joosten, "Réflexions théologiques sur Lévitique", 145-156
 • Jacques Schlosser, "Les agapes et l'identité chrétienne", 157-170