Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2019

Δευτερονόμιο 32 και Ησαΐας 1,56-66 / Deuteronomy 32 and its relation to Isaiah 1,56-66

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο της Tina Dykesteen Nilsen, στο οποίο διερευνάται η διακειμενική σχέση μεταξύ του Δευτ 32 και Ησ 1,56-66:  

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Numen 66:1 (2019)

 • Marika Rauhala, "Arresting Alternatives: Religious Prejudice and Bacchantic Worship in Greek Literature," 1-55 (abstract
 • Esther Eidinow, "The (Ancient Greek) Subject Supposed to Believe," 56–88 (abstract)

Συζητώντας το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity / Discussing the book of Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει ξεκινήσει η ανάρτηση μίας σειράς τοποθετήσεων, οι οποίες παρουσιάστηκαν στην ομάδα της SBL, Construction of Christian Identities, με αφορμή το βιβλίο της Maia Kotrosits, Rethinking Early Christian Identity: Affect, Violence, and Belonging (Fortress, 2015): 

H ανάγκη των κοινών δημοσιεύσεων / The necessity of co-authoring

Στη σχετικά νέα σελίδα του Second Temple Early Career Academy (STECA) έχει αναρτηθεί η πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έδωσε στην Elisa Uusimäki (Πανεπιστήμιο του Helsinki) ο Benjamin G. Wright III (Πανεπιστήμιο Lehigh, ΗΠΑ) σχετικά με την ανάγκη οι επιστήμονες κυρίως των ανθρωπιστικών σπουδών να υιοθετήσουν την πρακτική των συνδημοσιεύσεων. Αυτή η πρακτική δυστυχώς απουσιάζει εντελώς από τον ελληνόφωνο βιβλικό (και γενικότερα θεολογικό) χώρο, ο οποίος άλλωστε δεν έχει καταφέρει ακόμη να ξεφύγει από την παλιά νοοτροπία των απομονωμένων μεταξύ του ερευνητών: Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019

Ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες και αρχαίος Ιουδαϊσμός / Digital humanities and ancient Judaism

Στην προσωπική του ιστοσελίδα ο καθηγητής του αρχαίου Ιουδαϊσμού στο Πανεπιστήμιο Brown, Michael Satlow, έχει συγκεντρώσει έναν κατάλογο χρήσιμων συνδέσμων και πηγών σχετικών με τον αρχαίο Ιουδαϊσμό:

Στο τρέχον τεύχος του HTS / In the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)


Llewellyn Howes, "Q’s message to the peasantry and poor: Considering three texts in the Sayings Gospel"

Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του JRF / In the current issue of JRF

Journal of Religion and Film 22:3 (2018)

Michael Kaler, "Neo-gnosticism at the movies"

Στο τρέχον τεύχος του JSQ / In the current issue of JSQ

Jewish Studies Quarterly 25:4 (2018)

 • Karin Hedner-Zetterholm, "Jewishly-Behaving Gentiles and the Emergence of a Jewish Rabbinic Identity," 321-344 (abstract)
 • Moshe Lavee, "Either Jews or Gentiles, Men or Women: The Talmudic Move from Legal to Essentialist Polarization of Identities," 345-367 (abstract)
 • Catherine Hezser, "The Creation of the Talmud Yerushalmi and Apophthegmata Patrum as Monuments to the Rabbinic and Monastic Movements in Early Byzantine Times," 368-393 (abstract)
 • Daniel H. Weiss, "The Christianization of Rome and the Edomization of Christianity: Avodah Zarah and Political Power," 394-422 (abstract)

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του StTh / In the current issue of StTh

Studia Theologica 72:2 (2018)

 • Brigitte Kahl, "Cross and trophy: Paul's iconoclastic re-imagination of the 'Crucified Messiah'," 112-131 (abstract)
 • Linda Joelsson, "Mental cascades of σάρξ and flesh: The semantic structure of σάρξ in Romans 11:14 and Luke 24:39." 132-154 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ThSt / In the current issue of ThSt

Theological Studies 79:4 (2018)

Neil Ormerod - Christiaan Jacobs-Vandegeer, "Sacred Heart, Beatific Mind: Exploring the Consciousness of Jesus,"'729-744 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ThZ / In the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 74:4 (2018)

 • Sonja Ammann, "Oszillationen eines Traumas. Biblische Erzählungen der Eroberung Jerusalems," 331-337 (abstract)
 • Michael Bachmann, "Die Szene von den vier apokalyptischen Reitern (Apk 6,1-8): eine positiv konnotierte Visionsreihe," 338-368 (abstract)

Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019

Στο τρέχον τεύχος του SJTh / In the current issue of SJTh

Scottish Journal of Theology 71:4 (2018)

Bogdan G. Bucur, "Condescension, anticipation, reciprocal ecstasies: theological reflections on early Christian readings of Isaiah 6 and Daniel 3," 425-440 (abstract)

   

Στο τρέχον τεύχος του BASP / In the current issue of BASP

Bulletin of the American Society of Papyrologists 55 (2018)

 • Brice C. Jones - Ross P. Ponder, "A New Christian Text Concerning the Lord Driving out Passions," 13-20 (abstract)
 • Chance Bonar, "P.CtYBR inv. 1233: Contract from Oxyrhynchus Issued by a Woman," 39-44 (abstract)
 • Jordi Crespo Saumell, "A Critical Assessment of the Anonymus Londiniensis Papyrus,"129-156 (abstract)
 • Pete Myers, "The Textual Affinities of Sinaiticus' Correctors in 2 Esdras: An Analysis of Proper Nouns," 157-193 (abstract)
 • Michael Zellman-Rohrer, "An Overlooked Magical Formulary (P.Oxy. 3.433)," 195-209 (abstract)
 • Paul Schubert, "Warrants: Some Further Considerations on their Typology," 253-274 (abstract)
 • Alain Delattre - Jitse Dijkstra - Jacques van der Vliet, "Christian Inscriptions from Egypt and Nubia 5 (2017)," 307-328 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του ETR / In the current issue of ETR

Revue Études théologiques et religieuses 93:3 (2018)

 • Bernard Gosse, "Les réponses des Psaumes 3-19 et 108-110 aux titres des Psaumes 56-60," 361-368 (abstract)
 • François Vouga, "De quelle poétesse Marc est-il le nom ? Le premier Évangile est-il l’œuvre d’une femme?", 369-381 (abstract)