Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2012

O χορτασμός των πεντακισχιλίων / The feeding of the 5,000

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας Mark Elliott  The Bible and Interpretation είχε την ευγένεια να μου προτείνει να δημοσιεύσω εκεί ένα σύντομο άρθρο. Tον ευχαριστώ πολύ (thank you very much, Mark!)
Για όσους ενδιαφέρονται να το διαβάσουν, θα μπορούσαν να επισκεφτούν τη σχετική σελίδα πατώντας στον παρακάτω τίτλο:

"The Story of Feeding the Multitudes in Luke 9:12-17: A Social-Scientific Approach"

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012

Μία χρήσιμη γραμματοσειρά / A useful font

Ο εκδοτικός οίκος Brill σχεδίασε και διαθέτει δωρεάν στο διαδίκτυο μία πολύ χρήσιμη γραμματοσειρά, η οποία υποστηρίζει ελληνικά και λατινικά κι έχει και πολλά χρήσιμα σύμβολα.

Για να την καταφορτώσετε θα πρέπει να επισκεφτείτε τη διεύθυνση: brill.nl/brill-typeface

Frederick W. Danker (1920 - +2012)

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism πληροφορηθήκαμε το θλιβερό νέο της εκδημίας του γνωστού καθηγητή της Καινής Διαθήκης Frederick W. Danker (1920-2012).O Danker διετέλεσε καθηγητής της Κ.Δ. στο Concordia Seminary, Christ Seminary-Seminex και στη Lutheran School of Theology του Chicago, μέχρι τη συνταξιοδότησή του στα 1988. Θεωρείται κορυφή στο χώρο της λεξοκογαφίας της Καινής Διαθήκης. Σημαντικότερο έργο του είναι το A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 3d ed., Chicago/London: University of Chicago Press, 2000, γνωστό και ως BDAG.  To τελευταίο του έργο είναι μία συντομότερη εκδοχή αυτού του λεξικού, το Concise Greek-English Lexicon of the New Testament (2009). Σημαντικό ωστόσο έργο, αν και δεν αναφέρεται συχνά, είναι το Benefactor: Epigraphic Study of a Graeco-Roman and New Testament Semantic Field (1982).

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Συνάντηση Biblicum για το μήνα Φεβρουάριο / Meeting of Biblicum in February

Η δεύτερη συνάντηση του Biblicum για το 2012 θα γίνει τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 19:30. 
Εισηγήτριες θα είναι η διδάκτωρ κ. Ελένη Σουμάνη και η υποψήφια διδάκτωρ κ. Ελπίδα Βαρελή με τα παρακάτω θέματα:


1. ΣΟΥΜΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, "ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ"

2. ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΠΙΔΑ, "Ο ΚΑΚΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΚΦΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ"

Το πρόβλημα της Q / The problem with Q

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται το κείμενο του Daniel A. Smith (Huron University College, London Ontario) σχετικά με την πηγή των Λογίων (Q) και τα προβλήματα που συνδέονται με αυτήν την υπόθεση εργασίας όσον αφορά στη σύνταξη των συνοπτικών ευαγγελίων.

D.A. Smith, "The Trouble with Q"

Ο Smith εκθέτει τα ιδιαίτερα προβλήματα και τονίζει τον υποθετικό χαρακτήρα της Πηγής. Tονίζει ωστόσο ότι κι η άρνηση της Πηγής έχει τον ίδιο υποθετικό χαρακτήρα. Επιπλέον ο Smith φαίνεται να υιοθετεί την άποψη ότι η Πηγή συνδέεται με κάποια χριστιανική ομάδα, η οποία δεν τονίζει τον σωτηριώδη χαρακτήρα της θυσίας του Ιησού και δεν θέτει στο κέντρο της πίστης της την ανάσταση του Ιησού.
[Α.Τ.: Οι θέσεις του Smith είναι ενδιαφέρουσες, αν και γνωστές. Ιδιαίτερα εύστοχη είναι η παρατήρησή του ότι ένας από τους σοβαρούς λόγους που αυτές οι θέσεις δεν γίνονται δεκτές είναι το γεγονός ότι αλλάζει κατά πολύ τις δεδομένες αντιλήψεις που έχουμε για τον αρχέγονο Χριστιανισμό κι ότι οπωσδήποτε όσα λέγονται κι από τις δύο πλευρές στηρίζονται κυρίως στις υποθέσεις. Αυτός ωστόσο ο υποθετικός χαρακτήρας της Πηγής είναι εκείνος, που νομίζω ότι θα έπρεπε να μας κάνει προσεκτικούς στα συμπεράσματα που συνάγουμε. Παρά τη βεβαιότητα του Smith ότι γνωρίζουμε πού άρχιζε και τέλειωνε η Πηγή, αυτό δεν είναι και τόσο βέβαιο. Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι κάποιο από το ιδιαίτερο υλικό των Μτ και Λκ δεν προέρχεται από την Q; Έπειτα ό,τι δεν αναφέρεται ρητά σε ένα κείμενο, δε σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι δεν προϋποτίθεται. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της Πηγής (λόγια του Ιησού) καθώς και τα νέα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μελέτες για την προφορικότητα κτλ, κάτι που βάζει στη συζήτηση για τη σύνταξη των συνοπτικών κι άλλους παράγοντες πέρα από την Πηγή.]


Στο τρέχον τεύχος του JBL / In the current issue of JBL

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Journal of Biblical Literature 130:4 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: 

 • Esther J. Hamori, "Echoes of Gilgamesh in the Jacob Story", 625-642 
 • Joel S. Baden - Candida R. Moss, "The origin and interpretation of saraat in Leviticus", 643-662 
 • Scott C. Jones, "Lions, serpents, and lion-serpents in Job 28:8 and beyond", 663-686 
 • Noam Mizrahi, "The history and linguistic background of two Hebrew titles for the high priest", 687-705
 • Jeramy Townsley, "Paul, the goddess religions, and queer sects : Romans 1:23-28", 707-728 
 • Jeffrey R. Asher, "An unworthy foe : heroic ???, trickery, and an insult in Ephesians 6:11", 729-748 
 • Joseph A. Marchal, "The usefulness of an Onesimus : the sexual use of slaves and Paul's letter to Philemon", 749-770 
 • Eyal Regev, "Were the early Christians sectarians?", 771-793 
 • Stephen J. Patterson, "Apocalypticism or prophecy and the problem of polyvalence : lessons from the Gospel of Thomas", 795-817

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012

RBL 31/1/2012

Roger David Aus, Feeding the Five Thousand: Studies in the Judaic Background of Mark 6:30-44 par. and John 6:1-15
Reviewed by James Crossley

Calum Carmichael, Sex and Religion in the Bible
Reviewed by Stefan Fischer

J. Andrew Dearman, The Book of Hosea
Reviewed by Heinz-Dieter Neef

Károly Dániel Dobos and Miklós Köszeghy, eds., With Wisdom as a Robe: Qumran and Other Jewish Studies in Honour of Ida Fröhlich
Reviewed by Korinna Zamfir

Charles Freeman, A New History of Early Christianity
Reviewed by Michael F. Bird

Bruce Louden, Homer's Odyssey and the Near East
Reviewed by Charles L. Echols

Jason Radine, The Book of Amos in Emergent Judah
Reviewed by Daniel C. Timmer

Michel Roberge, The Paraphrase of Shem (NH VII,1): Introduction, Translation and Commentary
Reviewed by James F. McGrath

Shemaryahu Talmon, Text and Canon of the Hebrew Bible
Reviewed by August H. Konkel

William A. Tooman and Michael A. Lyons, eds., Transforming Visions: Transformations of Text, Tradition, and Theology in Ezekiel
Reviewed by William R. Osborne

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

EABS/SBL Last Call of Papers (Amsterdam July 2012)

Στις 1 Φεβρουαρίου τελειώνει η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων και αιτήσεων συμμετοχής με εισήγηση στην ερευνητική μου ομάδα "Graeco-Roman Society and the New Testament" στην European Association of Biblical Studies. Φέτος το συνέδριο της εταιρίας διοργανώνεται από κοινού με την SBL στο Άμστερνταμ (22-26 Ιουλίου):

Description: The research group will focus a) on various aspects of the social life of the Graeco-Roman world (e.g. household networks and religion, kinship, friendship and other relationships, slavery, prostitution, social and geographical mobility, social groups, everyday life in Graeco-Roman cities etc.) that consist part of the socio-historical context of the New Testament texts and could therefore provide insight into them, and b) on artifacts from the Graeco-Roman world (e.g. inscriptions, papyri and archeological findings) that can shed light to various aspects of the New Testament texts and events.

Call for papers: Papers that present interdisciplinary approaches to the topics under discussion and offer new insights and interpretations of New Testament texts placing them within their socio-historical context are welcome.
Two sessions are scheduled for the meeting of 2012 in Amsterdam:
 • an open session where papers on any topic within the range of the interests of the research group as described above are welcome
 • a session focused on “Inscriptions and the New Testament”. Inscriptions have always provided useful evidence not only for understanding the New Testament vocabulary but also for illuminating events and situations described or implied in the New Testament texts. The ever growing epigraphic data provides the biblical scholarly research with a valuable pool of information that can be used through interdisciplinary readings in reconstructing the socio-historical context of the NT texts and the early Christian communities.
Therefore, papers that deal a) with methodological issues regarding the constructive use of the epigraphic data in the NT exegesis, b) with the evaluation of the work done in this field by previous scholars (e.g. A. Deissmann, R. Horsley etc), c) with particular cases of utilization of the epigraphic data in the lexicographical research of the NT, and d) with the use of the inscriptions in illuminating the social, political or religious background of the NT, are welcome.

Paper proposals should be proposed through the SBL International Meeting website

Η τρέλα του Καλιγούλα / Caligula's madness

Μέσω της ιστοσελίδας History of the Ancient World πληροφορούμαστε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ενός παλιού άρθρου σχετικά με την τρέλα του αυτοκράτορα Καλιγούλα, ενός αυτοκράτορα της εποχής της Καινής Διαθήκης, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα που περιγράφονται από τον Φίλωνα στο έργο του Πρεσβεία προς Γάιον:

A.T. Sandison, "The Madness of the Emperor Caligula", Medical History 2:3 (1958)

Στο τρέχον τεύχος του SJOT / In the current issue of SJOT

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Scandinavian Journal of the Old Testament 25:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Bernard P. Robinson, "The theophany and meal of Exodus 24", 155-173 
 • Thomas L. Thompson, "Memories of Esau and narrative reiteration : themes of conflict and reconciliation",174-200 
 • Kurt L. Noll, "Did 'scripturalization' take place in Second Temple Judaism?", 201-216 
 • Bob Becking, "Zedekiah, Josephus and the dating of the Books of Chronicles", 217-233 
 • Thi L. Tran, "Expressions of the particular terms of love in the Song of Songs", 234-259 
 • Carly L. Crouch, "Adapting the cosmological tradition in Isaiah 40-45", 260-275 
 • Alexander I. Abasili, "Genesis 38: the search for progeny and heir", 276-288 
 • Patty van Cappellen, "Un rituel collectif: analyse de 1 Ch 15-16 selon le modèle de E. Durkheim", 289-302

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Δύο ενδιαφέροντα άρθρα / Two interesting articles

Στην ιστοσελίδα The Bible and interpretation αναρτήθηκαν δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα:

Ruth Langer, "Cursing the Christians? History of the Birkat HaMinim"

Daniel A. Smith, "The Trouble With Q"