Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

Η σχέση εικονογραφίας και βιβλικών κειμένων / The relationship between iconography and biblical texts

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το ενδιαφέρον κείμενο των Izaak J. de Hulster και Joel M. LeMon στο οποίο οι δύο συγγραφείς συζητούν μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στη σχέση εικονογραφίας και βιβλικών κειμένων:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον JAAR / An article of biblical interest in the current JAAR

Στο τρέχον τεύχος του Journal of the American Academy of Religion 81:1 (2013) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων και το εξής άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος:

Jeremy Townsley, "Queer sects in patristic commentaries on Romans 1:26-27 : goddess cults, free will, and 'sex contrary to nature'", 56-79

Το τρέχον τεύχος του Biblica / In the current issue of Biblica

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblica 94:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα: