Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του TC / A new article in the current issue of TC

TC: A Journal of Biblical Textual Criticism 20 (2015)

Peter Malik, "The Earliest Corrections in Codex Sinaiticus: Further Evidence from the Apocalypse"

Βιβλιοκρισία της Judith Lieu για ένα νέο βιβλίο για τον Μαρκίωνα / Judith Lieu's book review of a new study on Marcion

Στην ιστοσελίδα Marginalia δημοσιεύεται η βιβλιοκρισία της Judith Lieu για το βιβλίο Dieter Roth για το Μαρκίωνα και το κείμενο των ευαγγελίων που χρησιμοποίησε:

Το τρέχον τεύχος του Relegere / The current issue of Relegere

Relegere 14:2 (2014)

Articles Essay

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

Το τρέχον τεύχος του REE / The current issue of RRE

Religion of the Roman Empire 1:2 (2105)

 • Rubina Raja, Lara Weiss, "The Role of Objects: Meanings, Situations and Interaction," 137-147 
 • Richard Gordon, "Showing the Gods the Way: Curse-tablets as Deictic Persuasion," 148-180 (abstract)
 • Ioanna Patera, "Objects as Substitutes in Ancient Greek Ritual," 181-200 (abstract)
 • Andreas Kropp, "The Tyche of Berytus: A Phoenician Goddess on Civic Coinage," 201-218 (abstract)
 • Hallie G. Meredith, "Engaging Mourners and Maintaining Unity: Third and Fourth Century Gold-Glass Roundels from Roman Catacombs," 219-241 (abstract)
 • Alison Cooley, "Multiple Meanings in the Sanctuary of the Magna Mater at Ostia," 242-262 (abstract)
 • Drew Wilburn, "Inscribed Ostrich Eggs at Berenike and Materiality in Ritual Performance, 263-285"(abstract

Στο τρέχον τεύχος του ZThK / In the current issue of ZThK

Zeitschrift für Theologie und Kirche 112:3 (2015)

Anja Klein, "»Zieht heraus aus Babel«, Beobachtungen zum Zweiten Exodus im Deuterojesajabuch," 279-299 (abstract)

Tο τρέχον τεύχος του SEA / The current issue of SEA

Svensk exegetisk årsbok 80 (2015)

Exegetical Day 2014
Philip A. Harland, "Associations and the Economics of Group Life: A Preliminary Case Study of Asia Minor and the Aegean Islands"
Tessa Rajak, "Jewish Culture in the Greek-Speaking Diaspora in the Century after the Destruction: Hellenization and Translation"
Anders Runesson, "Placing Paul: Institutional Structures and Theological Strategy in the World of the Early Christ-believers"

Other articles

 • Ola Wikander, "Finding Indra, Finding Torah—The Story of Shibamata Taishakuten and Josiah’s Renovation"
 • Matthew Goff, "Warriors, Cannibals and Teachers of Evil: The Sons of the Angels in Genesis 6, the Book of the Watchers and the Book of Jubilees"
 • Torsten Löfstedt, "Myths, Visions, and Related Literary Forms in the Gospels"
 • Sigurd Grindheim, "Divine and Human Forgiveness: A Response to Tobias Hägerland"
 • Tommy Wasserman, "Textkritisk kommentar till provöversättningen av Lukasevangeliet 9:51–19:28"
 • Petter Spjut, "The Protestant Historiographic Myth and the Discourse of Differentiation in Scholarly Studies of Colossians"
 • Paul Linjamaa, "The Pit and the Day from Above: Sabbath-Symbolism in the Gospel of Truth and the Interpretation of Knowledge"


Το τρέχον τεύχος του NTS / The current issue of NTS

New Testament Studies 61:4 (2015)

 • Peter J. Tomson, "The Song of Songs in the Teachings of Jesus and the Development of the Exposition on the Song," 429-447 (abstract)
 • Martinus C. de Boer, "The Original Prologue to the Gospel of John," 448-467 (abstract)
 • Hugo Mendez, "‘Night’ and ‘Day’ in John 9.4–5: A Reassessment," 468-481 (abstract)
 • Soham Al-Suadi, "Magie und Apokalyptik im Zentrum lukanischer Geschichtsschreibung – Historizität am Beispiel von Apg 13.6–12," 482-504 (abstract)
 • Simon Butticaz, "Vers une anthropologie universelle ? La crise galate : fragile gestion de l'ethnicité juive," 505-524 (abstract)
 • Mary R. D'Angelo, "Roman ‘Family Values’ and the Apologetic Concerns of Philo and Paul: Reading the Sixth Commandment," 525-546 (abstract)
 • Thomas Witulski, "Παπίας ἐπίσκοπος? – Zur Frage nach dem Bischofsamt des Papias von Hierapolis," 547-565 (abstract)
 • Joel D. Estes, "Reading for the Spirit of the Text: nomina sacra and πνεῦμα Language in P46," 566-594 (abstract)
 • Peter Malik, "The Corrections of Codex Sinaiticus and the Textual Transmission of Revelation: Josef Schmid Revisited," 595-614 (abstract)