Σάββατο 28 Απριλίου 2018

Η θέση του κατά Ιωάννην στην αρχαία Εκκλησία / The place of the Gospel of John in the Ancient Church

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του Bryan A. Stewart (McMurry University) σχετικά με τη θέση του κατά Ιωάννην στην αρχαία Εκκλησία και το ρόλο του στις δογματικές συζητήσεις των πρώτων χριστιανικών αιώνων:

Στο τρέχον τεύχος του G & R / In the current issue of G & R

Greece and Rome 65:1 (2018)

Assaf Krebs, "A Body Without Borders: the Phenomenological Body in Apuleius' Metamorphoses 1.5-1.19," 54-74 (abstract)

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

H Πρίσκα κι οι άλλες γυναίκες της Εκκλησίας Ρώμης / Prisca and other women of the Roman Christian communtiy

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό Commonweal ο Michael Peppard δημοσιεύει ένα σύντομο αλλά πολύ ενδιαφέρον άρθρο σχετικά με την παρουσία και το ρόλο των γυναικών στην εκκλησιαστική κοινότητα της Ρώμης, όπως αυτά προκύπτουν από την προς Ρωμαίους. Ο Peppard ανατρέχει στη γνωστή συζήτηση για την Ιουνία και στη συνέχεια αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου του στην Πρίσκα και στην Φοίβη ως εκείνη που μετέφερε την επιστολή στη Ρώμη. Ο Peppard θέτει επίσης το ενδιαφέρον ερώτημα σε ποιον παρέδωσε η Φοίβη την επιστολή για να το απαντήσει ότι ο παραλήπτης της επιστολής πρέπει να ήταν η ίδια Πρίσκα: 

Στο τρέχον τεύχος του ExpT / In the current issue of ExpT

Expository Times 129/8 (2018)

 • Harm W. Hollander, "Misunderstandings about ‘Freedom’ in John 8:31–36," 347-355 (abstract)
 • Sang Mok Lee, "Jesus’ Philoi vs. Jesus’ Douloi: Conflicts over the Paraclete’s Function and Authority in the Johannine Community," 356-364 (abstract)


To τρέχον τεύχος του HBT / The current issue of HBT

Horizons in Biblical Theology 40:1 (2018)

 • Mari Joerstad, "Sing Us the Songs of Zion: Land, Culture, and Resistance in Psalm 137, 12 Years a Slave, and Cedar Man," 1-16 (abstract)
 • Gregory Goswell, "Should the Church Be Committed to a Particular Order of the Old Testament Canon?," 17-40 (abstract)
 • William Briggs, "Idols and Land Grabs, Ancient and Modern: Creation and Ecotheology in Ezekiel 6; 35:1-36:15," 41-64 (abstract)
 • Jesse J. Lee, "On Distracting and Disappearing Joy: An Exegetical Comparison of the Ethiopian Eunuch and the Slave-Girl Rhoda in Acts," 65-77 (abstract)
 • Matthew D. Beach, "Rereading the Ark Narrative: An Exilic Word of Hope and Warning," 78-91 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 48:2 (2018)
Το τρέχον τεύχος είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Bruce Malina, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2017:

 • David M. Bossman, "Bruce J. Malina," 58-59
 • Richard Rohrbaugh, "Bruce J. Malina: A Personal Note of Appreciation," 60-61
 • Sun Wook Kim, "The Wilderness as a Place of the New Exodus in Mark's Feeding Miracles (Mark 6:31–44 and 8:1–10)," 62-75 (abstract)
 • Halvor Moxnes, "Social Science Perspectives in Early Christian Studies in a Nordic Context," 76-84 (abstract)
 • Jerome H. Neyrey, "'How does This Man have Learning, Since He is without Education' (John 7:15)," 85-96 (abstract)
 • Douglas E. Oakman, "The Biblical World of Limited Good in Cultural, Social, and Technological Perspective: In Memory of Bruce J. Malina—Pioneer, Patron, and Friend," 97-105 (abstract)