Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Εγγύς Ανατολή και αντισημιτισμός / Open Access: Near East Studies and Antisemetism


Heike Behlmer, Thomas L. Gertzen, Orell Witthuhn, Der Nachlass Paul de Lagarde: Orientalistische Netzwerke und antisemitische Verflechtungen.  Europäisch-jüdische Studien – Beiträge 46. Berlin: de Gruyter 2020 

ISBN: 9783110615463 


Το τρέχον τεύχος του Neotestamentica / The current issue of Neotestamentica

 Neotestamentica 55/1 (2021)

 • Scott Lewis Adams, "The Rhetorical Function of Petitionary Prayer in Revelation," 1-22 (abstract)
 • Sanrie M. de Beer, Pierre J. Jordaan, "Heeding the Voices of Ὀρφανοί καὶ Xῆραι (Fatherless Households) in James 1:27: Utilising the Greimassian Semiotic Square," 23-42 (abstract)
 • Paul B. Decock, "'This Book': The Rhetoric of John's Apocalypse," 43-63 (abstract)
 • Friedrich W. de Wet, Adriaan Lamprecht, "The Aorist Indicative's Prior to Past Usage: A Mental Space Theory Analysis," 65-88 (abstract)
 • David L. Eastman, "The Pauline Teachings of Peter in the Apocryphal Acts," 89-109 (abstract)
 • Mookgo S. Kgatle, "Healing Practices in the Epistle of James Applied to New Prophetic Churches in South Africa," 111-123 (abstract)
 • Prince Emma Peters, "Brauchbarkeit of the Q Hypothesis in Modern Source-Critical Studies," 125-137 (abstract)
 • Stephen Rockwell, "Who are the Lowly, Weak and Despised? A Re-evaluation of 1 Corinthians 1:26–31," 139-153 (abstract)
 • Cornelia van Deventer, "The Mosaic of Belief in the Fourth Gospel," 155-170 (abstract)
 • Daniel Nii Aboagye Aryeh, "Social-Scientific Interpretation of the Parables of Jesus in Luke: A Review of Some Works of Ernest van Eck," 171-191 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/4 (2021)

Doniwen Pietersen, "Yahwistic incongruency and enigma: A challenge to relinquish violence?"


Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του JSOT / The current issue of JSOT

 Journal for the Study of the Old Testament 46/1 (2021)

 • Yisca Zimran, "The Prevalence and Purpose of the ‘Assyria-Egypt’ Motif in the Book of Hosea," 3–23 (abstract)
 • Adam D. Hensley, "David, Once and Future King? A Closer Look at the Postscript of Psalm 72.20," 24–43 (abstract)
 • Jonathan A. Thambyrajah, "Israelite or Moabite? Ethnicity in the book of Ruth," 44–63 (abstract)
 • Kristin J. Wendland, "Naming Jerusalem: Poetry and the Identity of the Personified City in Lamentations 1-2," 64–78 (abstract)
 • Steven T. Mann, "Let There Be Cain: A Clash of Imaginations in Genesis 4," 79–95 (abstract)
 • John Burnight, "Is Eliphaz a false prophet? The vision in Job 4.12-21," 96–116 (abstract)
 • Benjamin M Austin, "The ironic syllogism: A rhetorical use of unmarked questions," 117–132 (abstract)
 • Rev Dr Simon P. Stocks, "‘Like the snail that dissolves’: Construction of Identity of Psalmist and Enemy in the Lament Psalms of the Individual," 133–143 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του JSHJ / The current issue of JSHJ

 Journal for the Study of the Historical Jesus 19/3 (2021)

Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του JJS / In the current issue of JJS

 Journal of Jewish Studies 72/2 (2021)

 • Jean-Sébastien Rey, "The relationship between manuscripts A, B, D and the marginal readings of manuscript B of Ben Sira," 240-256 (abstract)
 • Moshe Simon-Shoshan, "You can't go home again: the Bavlia's story of Honia's big sleep as inversion of the Yerushalmia's account," 257-282 (abstract)