Δημοσιεύσεις

Άρθρα και δημοσιεύσεις
Η σελίδα θα ανανεώνεται τακτικά. Τα κείμενα που αναρτώνται σε αυτήν είναι σε διάφορες μορφές. Η παραπομπή σε αυτά θα πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες παραπομπής σε ιστοσελίδες και εκείνους της επιστημονικής δεοντολογίας.


"The Nazareth Inscription: A Controversial Piece of Palestinian Epigraphy (1930-1999)", Tekmeria 6 (2001), 70-122

"Τυπολογική και αλληγορική ερμηνεία των Γραφών στους Πατέρες και εκκλησιαστικούς συγγραφείς της  Ανατολής: το παράδειγμα της Εξόδου"

"Η παρουσία των γυναικών στις θεολογικές σπουδές των τελευταίων χρόνων". Σύντομη εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα στο πλαίσιο της ημερίδας που διοργανώθηκε από το Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την European Society of Women in Theological Research (ESWTR) - Απρίλιος 2010.

"Σύγχρονες βιβλικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις ως απάντηση στις ηθικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις της εποχής". Εισήγηση στο ΙΣτ΄ Συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Θεολογίας Ε.Κ.Π.Α. με το θέμα "Ο θεολογικός λόγος σε περιόδους κρίσεων" - Καρλόβασι Σάμου,
Ιούλιος 2010

"Η μητέρα του Κυρίου στην Καινή Διαθήκη", Πνευματική Διακονία 8 (2010), 10-22

"Το κήρυγμα στην Καινή Διαθήκη και σήμερα" - Εισήγηση στην εκδήλωση του Ιδρύματος ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ με τον τίτλο "Ο ευαγγελικός λόγος στη μεταχριστιανική εποχή" που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης στις 8/5/2011.

"Άνθρωπος και κτίση στο ερμηνευτικό έργο του Καθηγητή Ιωάννη Γαλάνη και η σύγχρονη οικολογική ερμηνεία" - Εισήγηση στην εκδήλωση επίδοσης του τιμητικού τόμου στον καθηγητή Ιωάννη Γαλάνη που οργάνωσε το Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ στις 10/5/2011.

"The Cult of Theos Hypsistos in Roman Thessalonica and the First Christian Community" - Εισήγηση στη Διεθνή Συνάντηση της SBL London 6/8.2011

"The Story of Feeding the Multitudes in Luke 9:12-17: A Social-Scientific Approach", Τhe Bible and Interpretation

"Biblical Citations in Greek, Jewish, and Christian Inscriptions of the Graeco-Roman World," The Bible and Interpretation