Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Στο τρέχον τεύχος του Relegere / In the current issue of Relegere

Relegere 6:1 (2016)

Στα δύο τελευταία τεύχη του JFSR / In the two recent issues of JHSR

Journal of Feminist Studies In Religion 32:1 (2016)

  • L. Juliana Claassens, "The Woman of Substance and Human Flourishing: Proverbs 31:10-31 and Martha Nussbaum’s Capabilities Approach," 5-19 (abstract)
  • M. I. Rey, "Reexamination of the Foreign Female Captive: Deuteronomy 21:10-14 as a Case of Genocidal Rape," 37-53 (abstract)


Journal of Feminist Studies In Religion 32:2 (2016)

  • Brooke Nelson, "A Mother’s Martyrdom: Elite Christian Motherhood and the Martyrdom of Domnina," 11-26 (abstract)


Το τρέχον τεύχος του CBR / The current issue of CBR

Currents in Biblical Research 15:1 (2016)

  • Eric A. Seibert, "Recent Research on Divine Violence in the Old Testament (with Special Attention to Christian Theological Perspectives)," 8-40 (abstract)
  • Arthur Keefer, "Phonological Patterns in the Hebrew Bible: A Century of Studies in Sound," 41-64 (abstract)
  • Chris Kugler, "Wright, Campbell, and the Four Beasts from the Sea," 65-73 (abstract)
  • Gregory R. Lanier, "Mapping the Vineyard: Main Lines of Investigation Regarding the Parable of the Tenants in the Synoptics and Thomas," 74-122 (abstract)
  • Ole Jakob Filtvedt, "‘God’s Israel’ in Galatians 6.16: An Overview and Assessment of the Key Arguments," 123-140 (abstract)

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του ThZ / A new article of biblical interest in the current issue of ThZ

Theologische Zeitschrift 72:3 (2016)

Niklaus Peter, "Alles zu seiner Zeit. Katja Tolstajas Edition aller Thurneysen-Briefe aus der Zeit der
Neubearbeitung von Karl Barths «Römerbrief»," 328-333 (abstract)

Σημειώσεις των αναγνωστών στα ελληνικά βυζαντινά χειρόγραφα / Notes of readers on Greek Byzantine manuscripts

Οι σημειώσεις των αναγνωστών περισσότερο ή λιγότερο γνωστών χειρογράφων αποτελούν το θέμα της χτεσινής ανάρτησης στο γνωστό ιστολόγιο της Βρετανικής βιβλιοθήκης Medieval Manuscript Blog

Βίβλος κι έκτρωση / Bible and abortion

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Bert Jan Lietaert Peerbolte δημοσιεύει ένα σύντομο άρθρο του που εξετάζει κριτικά τις πιθανές μαρτυρίες της Παλαιάς Διαθήκης για την έκτρωση:

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / A new article in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 50:2 (2016)

Jeremy Punt, "Mr Paul: Masculinity and Paul’s self-presentation (1 Cor 11–13)"