Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2017

Εμπειρικά μοντέλα και διαχρονική μέθοδος / Empirical models and diachronic method

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ο Joshua Berman (Bar-Ilan University) συζητά τη συμβολή των εμπειρικών μοντέλων στη διαχρονική μελέτη της εξέλιξη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης και της αρχαίας Εγγύς Ανατολής γενικότερα:


Στο τρέχον τεύχος του REJ / In the current issue of RÉJ

Revue des Études Juives 176:1-2 (2017)

 • Peter J. Tomson, "Les Épîtres de Paul, une source pour le pharisaïsme historique," 1-23 (abstract)
 • Naomi Liran Frisch, "The Returnable Gift of Sukot Festival from Historical and Anthropological Perspective," 25-48 (abstract)
 • Ilana Sasson, "On Wisdom, Creation, and Angels: A Karaite Commentary on Proverbs 8," 49-88 (abstract)
 • Mireille Hadas-Lebel, "Juif ou grec? Les cas Philon et le cas Paul," 175-187 (abstract)

Ψηφιοποιημένα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου / Digitized mss in the Library of Congress

Η βιβλιοθήκη του Κογκρέσου διαθέτει πλέον ψηφιακά περίπου 1000 χειρόγραφα, ανάμεσα στα οποία και πολλά της Καινής Διαθήκης (συνεχές κείμενο, λεξιονάρια και κατένες) από τις συλλογές χειρογράφων των βιβλιοθηκών του Ελληνικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ και της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας της ίδιας πόλης. Μία χρήσιμη δεξαμενή υλικού για μελέτη:

Ένα νέο άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / An article of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:2 (2017)

George Lotter / Timothy Van Aarde, "A rediscovery of the priesthood of believers in Ephesians 4:1–16 and its relevance for the Missio Dei and a biblical missional ecumenism"

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)

Joel K.T. Biwul, "The vision of ‘Dry Bones’ in Ezekiel 37:1–28: Resonating Ezekiel’s message as the African prophet of hope"

Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Βάση δεδομένων για τις επιγραφές της Κυρήνης / Database of the inscriptions of Cyrene

Ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη μελέτη της αρχαίας Κυρήνης αποτελεί η βάση δεδομένων που φιλοξενεί τα συντάγματα των ελληνικών επιγραφών της Κυρηναϊκής (IGCyr) και τις ελληνικές έμμετρες επιγραφές από την ίδια περιοχή (GVCyr). Η πρώτη συλλογή καλύπτει την περίοδο από το 7ο έως και τον 1ο αι. π.Χ. ενώ η δεύτερη μία μεγαλύτερη περίοδο, από τον 6ο αι. π.Χ. ώς και τον 6ο μ.Χ.  Η βάση δεδομένων αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος Inscriptions of Libya (InsLib). Καθώς η βάση φιλοξενεί τις επιγραφές που έχουν εντοπισθεί μέχρι και τον Μάρτη 2017 (πολλές από αυτές δημοσιεύονται εδώ για πρώτη φορά),  αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα σε όσους μελετούν την περιοχή της Κυρήνης κατά την αρχαιότητα:

Στο τρέχον τεύχος του JETS / In the current issue of JETS

Journal of the Evangelical Theological Society 60:2 (2017)

 • Janson C. Condren, "Toward a purge of the battle of the sexes and "return" for the original meaning of Genesis 3:16b," 227-245
 • Henry Ansgar Kelly, "Love of neighbor as great commandment in the time of Jesus : grasping at straws in the Hebrew scriptures," 265-281
 • Gregory Goswell, "Putting the book of Chronicles in its place," 283-299
 • Daniel Deuel, "Early Torah missions,"  306-316
 • Benjamin R. Wilson, "The depiction of church growth in Acts," 317-332

Το τρέχον τεύχος του JSPL / The current issue of JSPL

Journal for the Study of Pauline Letters 6:2 (2016)

 • Stanley E. Porter, "Editor’s Foreword: The Antioch Incident," 137-142
 • Samuel Auler, "More Than a Gift: Revisiting Paul’s Collection for Jerusalem and the Pilgrimage of Gentiles," 143-160
 • Sean Christensen, "The Pursuit of Self-Control: Titus 2:1–14 and Accommodation to Christ," 161-180
 • Joel White, "Paul Completes the Servant’s Sufferings (Colossians 1:24)," 181-198
 • Mark D. Nanos, "How Could Paul Accuse Peter of “Living Ethné-ishly” in Antioch (Gal 2:11–21) If Peter Was Eating according to Jewish Dietary Norms?," 199-224
 • Joel Willitts, "Paul the Rabbi of Messianic Judaism: Reading the Antioch Incident within Judaism as an Irreducibility Story," 225-248
 • Magnus Zetterholm, "The Antioch Incident Revisited," 249-

To τρέχον τεύχος του BBR / The current issue of BBR

Bulletin of Biblical Research 27:2 (2017)

 • Aron Pinker, "Naming of Cain in Genesis 4:1 and Its Consequence," 157-168
 • Craig G. Bartholomew, "Old Testament Origins and the Question of God," 169-184
 • Chloe Sun, "Ecclesiastes among the Megilloth: Death as the Interthematic Link," 185-206
 • Charles Quarles, "Matthew 27:52–53 as a Scribal Interpolation: Testing a Recent Proposal," 207-226
 • Alexander E. Stewart, "Ekphrasis, Fear, and Motivation in the Apocalypse of John," 227-240

Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017

Το τρέχον τεύχος του BTB / The current issue of BTB

Biblical Theology Bulletin 47:3 (2017)

 • David M. Bossman, "The Making of Religious Identities," 130
 • Robert K. Gnuse, "Greek Connections: Genesis 1–11 and the Poetry of Hesiod,"  131-143 (abstract)
 • Ryan Patrick McLaughlin, "A Meatless Dominion: Genesis 1 and the Ideal of Vegetarianism," 144-154 (abstract)
 • Merwyn S. Johnson, "The Idiom of Scripture, Leviticus 18:5, and Theology at a Time of Paradigm Shift," 155-170 (abstract)
 • John W. Daniels, "Engendering Gossip in Galatians 2:11–14: The Social Dynamics of Honor, Shame, Performance, and Gossip," 171-179 (abstract)

Jörg Rüpke. Religious Deviance in the Roman World (βιβλιοκρισία / review)

Στη σελίδα του Ancient Jew Review έχει αναρτηθεί η βιβλιοκρισία της Catherine Bonesho για το νέο βιβλίο του Jörg Rüpke σχετικά με εκφάνσεις του θρησκευτικού στον ρωμαϊκό κόσμο που αποκλίνουν από αυτές της επίσημης λατρείας:

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ένα αρχαίο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια / A new ancient latin commentary on the Gospels

Το υπόμνημα του Fortunatianus από της Ακυλήια είναι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών το αρχαιότερο λατινικό υπόμνημα στα ευαγγέλια. Για περίπου 1500 χρόνια παρέμενε άγνωστο και χαμένο μέχρι που ο Lukas Dorfbauer (Παν/μιο του Salzburg) το εντόπισε ένα χειρόγραφο του 9ου αι. στη βιβλιοθήκη toy Kαθεδρικού Ναού της Κολωνίας και το εξέδωσε στον εκδοτικό οίκο de Gruyter. Το ίδιο χειρόγραφο είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, επειδή περιέχει την απόκρυφη αλληλογραφία του αρχιερέα Άννα με τον γνωστό Ρωμαίο φιλόσοφο Σενέκα. 
Σήμερα στις εκδόσεις του de Gruyter και στη σειρά Open Access διατίθεται ελεύθερη προς καταφόρτωση η αγγλική μετάφραση αυτού του υπομνήματος, η οποία εκπονήθηκε από τον καθηγητή Hugh Houghton. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο μαζί με την έκδοση του Dorfbauer για όσους ασχολούνται με την ερμηνεία του ευαγγελίου αλλά και με την ιστορία του κειμένου της ΚΔ, καθώς το υπόμνημα του Fortunatianus διασώζει γραφές του κειμένου που προηγούνται της Vulgata: 

Lukas J. Dorfbauer (ed.), Fortunatianus Aquileiensis: Commentarii in evangelia (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 103; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047154-0
99,95 euros

Fortunatianus Aquileiensis: Commentary on the Gospels. English translation and introduction (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-051637-1

Δείτε επίσης:
Lukas J. Dorfbauer, Fortunatianus redivivus: Bischof Fortunatian von Aquileia und sein Evangelienkommentar (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum [Extra Seriem]; Berlin: de Gruyter, 2017)
ISBN 978-3-11-047158-8
109,95 euros

και τη συνέντευξη του Hugh Houghton: 

Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

Harvard Theological Review 110:3 (2017)

 • Elizabeth Schrader, "Was Martha of Bethany Added to the Fourth Gospel in the Second Century?," 360-392 (abstract)
 • Paul E. Nahme, "Wissen und Lomdus: Idealism, Modernity, and History in some Nineteenth-Century Rabbinic and Philosophical Responses to the Wissenschaft des Judentums," 393-420 (abstract)
 • Adam Ployd, "Participation and Polemics: Angels from Origen to Augustine," 421-439 (abstract)
 • Dirk van Miert, "Making the States’ Translation (1637): Orthodox Calvinist Biblical Criticism in the Dutch Republic," 440-463 (abstract)

Το τρέχον τεύχος του ZNW / The current issue of ZNW

Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft 108:2 (2017)

 • Christian Blumenthal, "„… wie im Himmel so auf Erden“ Die räumlichen Implikationen der Vergebungsbitte des matthäischen Vaterunsers," 191-211 (abstract)
 • Knut Backhaus, "Zur Datierung der Apostelgeschichte. Ein Ordnungsversuch im chronologischen Chaos," 212-258 (abstract)
 • John Granger Cook, "The use of ἀνίστημι and ἐγείρω and the “Resurrection of a Soul”," 259-280 (abstract)
 • Stefan Opferkuch, "Ein Rausch und seine Folgen. Parallelen zwischen der Erzählung von Noah als Weinbauer (Gen 9,20–27) und ihren Auslegungstraditionen und der Bilha-Episode in TestRub 3,11–15," 281-305 (abstract)
 • Peter Malik, "'And You Purchased [Whom?]': Reconsidering the Text of Rev 5,9," 306-312 (abstract)

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

Journal of Hebrew Scriptures 17 (2017)

Ayelet Seidler, "Jewish Identity on Trial: The Case of Mordecai the Jew"

Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017

Ένα νέο βιβλίο για την αριστοκρατία και την Ρώμη / A new book on aristocracy and Rome

Η παρουσία αλλά κυρίως η απουσία των αριστοκρατών από τη Ρώμη στα χρόνια της Δημοκρατίας και της Πρώιμης Αυτοκρατορίας, η πολιτική και συμβολική της σημασία κι οι εκφάνσεις της αποτελούν το θέμα του βιβλίου της Astrid Habenstein, το οποίο είναι διαθέσιμο δωρεάν σε μορφή pdf από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου της Heidelberg:

Astrid Habenstein, Abwesenheit von Rom: Aristokratische Interaktion in der späten römischen Republik und in der frühen Kaiserzeit (Heidelberg: Heidelberg University Publishing, 2015)

Το τρέχον τεύχος του ΟΤΕ / The current issue of OTE

Old Testament Essays 29:3 (2016)

 • Sidney K. Berman, "Greatness versus smallness : a postcolonial analysis of the healing of Naaman (2 Kings 5)," 403-418 (abstract)
 • Eugene Coetzer, "Heroes and villains in 2 Maccabees 8:1-36 – a rhetorical analysis," 419-433 (abstract)
 • Nathan Esala, "Loyalty and liberation : Skopos theory’s ethic in dialogue with contextual Bible study’s commitments,"  434-454 (abstract)
 • Stuart J. Foster, "' Hey, you! Job! Listen up.' Elihu’s use of Job’s name and its implications for translation,"  455-468 (abstract)
 • Bernard Gosse, "Les raisons de la violence de l’attaque des Asaphites contre les Coréites en Jr 9,1-7, ou l’exclusion des chantres Coréites comme contrepartie de l’intégration des Ezrahites par les Asaphites," 469-480 (abstract)
 • Kavusa Kivatsi Jonathan, "Social disorder and the trauma of the Earth community : reading Hosea 4:1-3 in light of today’s crises," 481-501 (abstract)
 • Benjamin Kilchör, "Did H influence D on an early or a late stage of the redaction of D?," 502-512 (abstract)
 •  Arie C. Leder, "From the mountain of YHWH to Israel’s מנוחה : the desert itinerary of Numbers 10:11-36,"  513-534 (abstract)
 •  Funlola Olojede, "Angelo o Angela? Issues of degenderization in the depictions of angelic beings in the Bible," 535-549 (abstract)
 • Aron Pinker, "A proposal for the restoration of Job 34:26-30 in Elihu’s second speech," 550-580 (abstract)
 • Daniel Simango / P. Paul Krüger, "An overview of the study of imprecatory Psalms : reformed and evangelical approaches to the interpretation of imprecatory Psalms," 581-600 (abstract)
 • Gerrie F. Snyman, "Cain and vulnerability : the reception of Cain in Genesis Rabbah 22 and Targum Onkelos, Targum Neofiti and Targum Pseudo-Jonathan," 601-632 (abstract)Κυριακή 27 Αυγούστου 2017

Νέες επιγραφές από την περιοχή της Κιλικίας / New inscriptions from ancient Cilicia

Anatolian Studies 67 (2017)

Ergün Laflı, "Funerary and votive monuments in Graeco-Roman Cilicia: Hellenistic, Roman and early Byzantine examples in the museums of Mersin and Alanya," 145-180 (abstract)

To τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 5:4 (2016)

 • Manfred Oeming, "Wer lüftet das Geheimnis?" 317-325
 • Friedhelm Hartenstein, "Iconicity of the Psalms," 326-349 (abstract)
 • Johannes Bremer, "Die Armentheologie als eine Grundlinie einer Theologie des Psalters," 350-390 (abstract)
 • Adele Berlin, "Reading the Psalms with (Jewish) Medievals and Moderns," 391-400 (abstract)
 • Marc Zvi Brettler, "A Jewish Historical-Critical Commentary on Psalms: Psalm 114 as an Example," 401-434 (abstract)
 • YuvalGadot, et al., "The Formation of Terraced Landscapes in the Judean Highlands in Israel, and its Implications for Biblical Agricultural History," 437-455 (abstract)

Τρία νέα άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον HTS / Three new articles of biblical interest in the current issue of HTS

Hervomde teologiese studies 73:3 (2017)Hervomde teologiese studies 73:1 (2017)Hervomde teologiese studies 73:4 (2017)

 • Jeremy Punt, "Religion, sex and politics: Scripting connections in Romans 1:18–32 and Wisdom 14:12–14"