Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Metatron / The current issue of Metatron

 Metatron 1:1 (2021)

Επιγραφές και αστικός χώρος / Inscriptions and open urban space

Ελεύθερος για καταφόρτωση ο εξής συλλογικός τόμος: 

Fanny Opdenhoff, Die Stadt als beschriebener Raum: Die Beispiele Pompeji und Herculaneum /The City as an Inscribed Space: The Examples of Pompeii and Herculaneum. Materiale Textkulturen, 33. Berlin: De Gruyter, 2021 

ISBN: 9783110722758

Στο τρέχον τεύχος του JECS / In the current issue of JECS

 Journal of Early Christian Studies 29/1 (2021)

William E. Arnal, "Minding the Margins: 'Scholia' in the Text of the Gospel of Thomas," 1-30 (abstract)

  • Matthew R. Crawford, "'The Hostile Devices of the Demented Demons': Tatian on Astrology and Pharmacology," 31-60 (abstract)
  • Hugo Méndez, "Revising the Date of the Armenian Lectionary of Jerusalem," 61-92 (abstract)
  • Andrew S. Jacobs, "Gender, Conversion, and the End of Empire in the Teaching of Jacob, Newly Baptized," 93-120 (abstract)
  • Amanda Marina Kelly, "Staging Martyrdom in the Roman Amphitheater of Gortyna in Crete," 121-158 (abstract)

Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του HTS / A new article in the current issue of HTS

 Hervormde Teologiese Studies 77/2 (2021)

Syafa'atun Almirzanah, "Many ways to God, many ways to salvation (A conversation on Isaiah 56:1–8 with Islamic tradition)"

Ο χρυσός Μόσχος, ο Ααρών κι ο Ιεροβοάμ / The golden calf, Aaron and Jeroboam

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com o Nathan MacDonald (University of Cambridge) συζητά την ιστορία του χρυσού μόσχου στο βιβλίο της Εξόδου και τη συνδέει με ένα ανάλογο περιστατικό στην ιστορία του Ιεροβοάμ. Σύμφωνα με τον συγγραφέα η ιστορία του Ιεροβοάμ προηγείται όσον αφορά τη σύνταξή της. Η ιστορία όμως με τους Ισραηλίτες στην έρημο εντάσσεται μέσα στο βιβλίο της Εξόδου ως ένα παράδειγμα της δύναμης που έχει ο Θεός να ξεπερνά την ανθρώπινη αφερεγγυότητα κι αφήνει μία ελπίδα για τη συγχώρηση και την αποκατάσταση του Βόρειο Βασιλείου του Ισραήλ:

The Golden Calf: A Post-Exilic Message of Forgiveness

Στο τρέχον τεύχος του Theology / In the current issue of Theology

 Theology 124/2 (2021)

  • Stephen Laird, "The disputed letters of Paul and the ethics of the art trade," 101-107 (abstract)
  • Peter Gent, "The social power of the Bible in culture and politics," 108-116 (abstract)
  • Mark Laynesmith, "Difficult texts: Matthew 5.48 – are Christians to ‘be perfect’?" 117-119 (abstract)