Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Μέλισσες και μέλι στην αρχαία ανατολική Μεσόγειο / Bees and honey in ancient eastern Mediterranean

Στο ιστολόγιο ANE Today η Sophia Germanidou παρουσιάζει αρχαιολογικές μαρτυρίες σχετικά με τη μελισσοκομία στις χώρες της αρχαίας ανατολικής Μεσογείου:

Ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού και ο απόστολος Ανδρέας / Jesus' beloved disciple and Andrew the apostle

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Gregory Doudna διατυπώνει τη θεωρία ότι ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο δεν είναι ο Ιωάννης, ο υιός Ζεβεδαίου, όπως παραδοσιακά υποστηρίζεται, αλλά ο απόστολος Ανδρέας:

Το τρέχον τεύχος του Biblical Interpretation / The current issue of Biblical Interpretation

Biblical Interpretation 28:2 (2020)

  • Samantha Joo, "Tamar’s Desolation: a Visualization of Her Silent Presence Through Manchester by the Sea," 127-149 (abstract
  • Sebastian Selvén, "The Binding of Isaac in J.R.R. Tolkien and Stephen King," 150–174 (abstract)
  • K.L. Jones, "Three Blind Vices? Vision and Blindness in the Samson Cycle (Judges 13-16)," 175–201 (abstract)
  • Stephen Llewelyn - Lydia Gore-Jones, "The Conceptual World of a Biblical Metaphor: the Metaphor of Sowing in 4 Ezra and Matthew," 202–227 (abstract)
  • Eric C. Smith, "The Fall and Rise of Eutychus: The Church of Paul and the Spatial Habitus of Luke," 228–245 (abstract)
  • G. Anthony Keddie, "'Who Is My Neighbor?' Ethnic Boundaries and the Samaritan Other in Luke 10:25-37," 246–271 (abstract)