Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

 Vigiliae Christianae 75/5 (2021)

Το τρέχον τεύχος του JIBS / The current issue of JIBS

 Journal of Interdisciplinary Biblical Studies 3/2 (2021)