Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014

RBL 5.2.2014

Claire Clivaz, ed., Infancy Gospels: Stories and Identities
Reviewed by Tony Burke

John J. Collins, The Dead Sea Scrolls: A Biography
Reviewed by Eileen Schuller

John J. Collins and Daniel C. Harlow, eds., Early Judaism: A Comprehensive Overview
Reviewed by David M. Maas

J. Cheryl Exum, Plotted, Shot, and Painted: Cultural Representations of Biblical Women
Reviewed by Ginny Brewer-Boydston

Karin Finsterbusch and Armin Lange, eds., What Is Bible?
Reviewed by Shraga Bar-On 

Nijay K. Gupta, Colossians
Reviewed by Brian C. Small

Donald A. Hagner, The New Testament: A Historical and Theological Introduction
Reviewed by Moschos Goutzioudis
Reviewed by Nils Neumann

Yongbom Lee, The Son of Man as the Last Adam: The Early Church Tradition as a Source of Paul’s Adam Christology
Reviewed by Haley Goranson

Robin A. Parry and Heath A. Thomas, eds., Great Is Thy Faithfulness? Reading Lamentations as Sacred Scripture
Reviewed by Charles Miller

Annette Schellenberg, Der Mensch, das Bild Gottes? Zum Gedanken einer Sonderstellung des Menschen im Alten Testament und in weiteren altorientalischen Quellen
Reviewed by Bob Becking

Eric W. Scherbenske, Canonizing Paul: Ancient Editorial Practice and the Corpus Paulinum
Reviewed by David Trobisch

Hayim Tadmor and Shigeo Yamada, The Royal Inscriptions of Tiglath-Pileser III (744-727 BC) and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria
Reviewed by Michael S. Moore

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity / In the current issue of Early Christianity

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 4:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • Paul Foster, "The reception of the canonical Gospels in the non-canonical Gospels", 281-309
  • Charles E. Hill, "A Four-Gospel-Canon in the second century? : artifact and arti-fiction", 310-334
  • Thomas J. Kraus, "EvPetr 12,50-14,60 : leeres Grab und was dann? ; kanonische Traditionen, novelistic development und romanhafte Züge", 335-361
  • Matthew R. Crawford, "Diatessaron, a misnomer? : the evidence from Ephrem's commentary", 362-385
  • Jozef Verheyden, "Lost (and found) : a critical study and analysis of the history of research on lost documents and hypothetical sources of early Christianity", 419-422

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Τhe Journal of Scriptural Reasoning

Ένα ενδιαφέρον ηλεκτρονικό περιοδικό, The Journal of Scriptural Reasoning, δημοσιεύει εδώ και αρκετά χρόνια μελέτες και συζητήσεις ειδικών από τις τρεις αβρααμικές θρησκείες (Ιουδαϊσμό, Χριστιανισμό και Ισλάμ) σχετικά με τον τρόπο που αυτές κατανοούν την Βίβλο. 

Το τρέχον τεύχος 12:1 (2013) είναι αφιερωμένο στην ερμηνεία των Ψαλμών:


H Beverly Gaventa για τις γυναίκες στην προς Ρωμαίους / Beverly Gaventa on the women of Romans

Στο ιστολόγιο Biblical Studies Online αναρτήθηκαν χτες οι σύνδεσμοι για δύο διαλέξεις της γνωστής καθηγήτριας της Καινής Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο Baylor με θέμα τις γυναίκες στην προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου:

"Beverly Gaventa: Susan Draper White Lectures in Women’s Studies (2012)"