Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

Στο τρέχον τεύχος του BBR / In the current issue of BBR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Bulletin of Biblical Research 23:3 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:
  • John Makujina, "The semantics of in Exodus 21:22 : reassessing the variables that determine meaning", 305-321
  • J.D. Atkins, "Reassessing the origins of deuteronomic prophecy : early Moses traditions in Deuteronomy 18:15-22", 323-341 
  • David: Mathewson, "The abused present", 343-363 
  •  A.P. Brown, "Chrysostom and Epiphanius : long hair prohibited as covering in 1 Cornthians 11:4,7", 365-376
  •  Alan S. Bandy, "Persecution and the purpose of revelation with reference to Roman jurisprudence", 377-398

Στο τρέχον τεύχος του BZ / In the current issue of BZ

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Zeitschrift 57:2 (2013) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

  • Marlis Gielen, "Der 1. Petrusbrief und Kaiser Hadrian : zur Frage der zeitgeschichtlichen Einordnung des 1. Petrusbriefes", 161-183
  • Thomas Witulski, "Das Zeugnis des Papias und die Datierung der Johannesapokalypse", 184-215 
  •  Alexandra Grund, "Kritik, Unheil, erste Sammlungen : zum altorientalischen Hintergrund der israelitischen Schriftprophetie",  216-243
  •  Jan D. Döhling, "Prophetische Körper : ein exegetisch-soziologisches Plädoyer zu einer vernachlässigten Dimension der sog. 'prophetischen Zeichenhandlungen'", 244-271
  •  Stephan Lauber, "Alttestamentliche Aspekte in der Diskussion um das 'pro multis'", 272-292

Ο Ιουδαίος Ιησούς / The Jewish Jesus

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα σύντομο άρθρο του Bruce Chilton. Με αφορμή τα βιβλία για τον Ιησού του Geza Vermes και του Reza Aslan σχολιάζει τη στροφή στις σπουδές για τον ιστορικό Ιησού που αυτά σηματοδοτούν και κυρίως τον τονισμός της ιουδαϊκής ταυτότητας του Ιησού. Ασκεί, ωστόσο, κριτική στο ότι κι οι δύο αποφεύγουν να τονίσουν την κεντρική θέση της έννοιας της Βασιλείας του Θεού στο κήρυγμά του και καταλήγει:


"As I pointed out in an earlier essay in Bible & Interpretation (In My View: from “The Historical Jesus” to understanding Jesus, historically), how we prefer to think about Jesus should not determine the results of historical research concerning what he said and did. You might like him to be an ideological figure of some sort, a champion of the Trinity or a poster child for charisma or a political activist, but his signature concern for the kingdom of God shows that his motives were in fact religious. He anticipated that his followers would put into action the same care for one another and for enemies that God displayed, as part of the global transformation that he believed was unfolding. You might like or dislike his vision, but it is not quite honest to cover it up with truncated history." 

 Bruce Chilton, "Giving the Jewish Jesus his Religion Back"