Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

Το τρέχον τεύχος του Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts (BiA) / The current issue of Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts (BiA)

 Die Bibel in der Kunst (BiKu) / Bible in the Arts (BiA) 2021

Ένα νέο άρθρο στο τρέχον τεύχος του JHS / A new article in the current issue of JHS

 Journal of Hebrew Scriptures 21 (2021)

F. W. Dobbs-Allsopp, "Robert Lowth, Parallelism, and Biblical Poetry"Στο τρέχον τεύχος του HTR / In the current issue of HTR

 Harvard Theological Review 114/4 (2021)