Σάββατο 22 Ιουλίου 2017

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 98:2 (2017)

 • Laura Quick, "Laying Og to Rest: Deuteronomy 3 and the Making of a Myth," 161-172 (abstract)
 • Ulrich Berges, "Trito-Isaiah and the Reforms of Ezra/Nehemiah: Consent or Conflict?," 173-190 (abstract)
 • Benjamin Kilchör, "The Meaning of Ezekiel 44,6-14 in Light of Ezekiel 1-39," 191-207 (abstract)
 • Danilo Verde / Pierre van Hecke, "The Belligerent Woman in Song 1,9," 208-226 (abstract)
 • Peter Daniel Myers, "Do Nomina Sacra Influence the Textual Transmission of 2 Esdras 12,12?," 227-233 (abstract)
 • Mateus F. de Campos, "The 'Sign from Heaven' and the 'Bread from Heaven' (Mark 8,10-13)," 234-256 (abstract)
 • Hugo Méndez, "'He Spoke... Forever': A Hebrew Idiom in Luke 1,55," 257-269 (abstract)
 • Juan Manuel Granados Rojas, "El 'segundo signo' en el Cuarto Evangelio," 270-286  (abstract)

To τρέχον τεύχος του CBQ / The current issue of CBQ

The Catholic Biblical Quarterly 79:3 (2017)

 • Mahri Leonard-Fleckman, "Stones from Heaven and Celestial Tricks: The Battle at Gibeon in Joshua 10," 385-401
 • Aaron Koller, "Pornography or Theology? The Legal Background, Psychological Realism, and Theological Import of Ezekiel 16," 402-421
 • Christopher B. Zeichmann, "The Date of Mark's Gospel apart from the Temple and Rumors of War: The Taxation Episode (12:13-17) as Evidence," 422-437
 • Jeffrey W. Aernie, "Faith, Judgment, and the Life of the Believer: A Reassessment of 2 Corinthians 5:6-10," 438-454
 • Tim O'Donnell, "The Rhetorical Strategy of 1 Timothy," 455-475
 • Scott D. Mackie, "Visually Oriented Rhetoric and Visionary Experience in Hebrews 12:1-4," 476-497


Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017

Ta graffiti της Πομπηίας και της Ηράκλειας / The graffiti of Pompeii and Herculaneum

Το Ancient Graffiti Project είναι ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να συγκεντρώσει και να καταγράψει ψηφιακά όλα τα graffiti που βρέθηκαν στους τοίχους των κτιρίων της Πομπηίας και της Ηράκλειας. Στην ιστοσελίδα του ήδη υπάρχει μία πλούσια αρχειοθήκη η οποία συνεχώς ενημερώνεται. Επιπλέον πρόσφατα στην ιστοσελίδα The Local δημοσιεύεται ένα πρώτο κείμενο της ερευνητικής ομάδας για τις κοινωνικές ομάδες που κρύβονται πίσω από αυτά τα απλοϊκά σχέδια και κείμενα των δύο αυτών πόλεων. Φαίνεται πως προέρχονται από κατώτερες κοινωνικές ομάδες και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση διαφόρων κτιρίων, για την καθομιλούμενη λατινική και για την καθημερινότητα των ανθρώπων λίγο πριν την καταστροφή τους:

Παύλος και Νόμος και πάλι / Paul and Law again

Στη σειρά των αναρτήσεων του SBL 2016 Pauline Epistles Review Panel δημοσιεύεται το κείμενο του Stephen Young για τα νέα βιβλία των Thiessen και Kaden σχετικά με το θέμα:

Στο τρέχον τεύχος του History of Religions / In the current issue of the History of Religions

History of Religions 57:1 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού έχει ως θέμα του την βία και την ταυτότητα κι είναι αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού Thomas Sizgorich:

 • Thomas Sizgorich, "The Dancing Martyr: Violence, Identity, and the Abbasid Postcolonial,"  2-27 (abstract)
 • Simon J. Joseph, "A Social Identity Approach to the Rhetoric of Apocalyptic Violence in the Sayings Gospel Q," 28-49 (first page)
 • Christopher A. Frilingos, "More than Meets the Eye: Incongruity and Observation in Josephus’s Account of the Triumph of Vespasian and Titus," 50-67 (first page)
 • Kimberly B. Stratton, "Narrating Violence, Narrating Self: Exodus and Collective Identity in Early Rabbinic Literature," 68-92 (first page)

Στο τρέχον τεύχος του JESOT / In the current issue of JESOT

Journal for the Evangelical Study of the Old Testament 5:2 (2017)

Το τρέχον τεύχος του VT / The current issue of VT

Vetus Testamentum 67:3 (2017)

 • Yael Avrahami, "Foul Grapes: Figurative Smells and the Message of the Song of the Vineyard (Isa 5:1-7)," 341-356 (abstract)
 • Peter Bekins / Alexander T. Kirk, "A Thorny Text: The Use of תא and the Subversion of Form in Ezek 2:6," 357–371 (abstract)
 • Christian Blumenthal, "„Wenn ein Mensch seinem Nächsten Gewalt antun will . . .“ Beobachtungen zur sahidisch-koptischen Übersetzung von 4Makk," 372–386 (abstract)
 • Sigrid Eder, "Do Justice and Peace Really Kiss Each Other?," 387–402 (abstract)
 • Raanan Eichler, "Jeremiah and the Assyrian Sacred Tree,"  403–413 (abstract)
 • Erin E. Fleming, "Casting Aspersions, Writing a Kingdom: Sexual Slander and Political Rhetoric in 2 Sam 3:6-11, 2 Sam 6:16; 20-23, and 1 Kgs 2:13-25," 414–431 (abstract)
 • Benjamin D. Giffone, "According to Which “Law of Moses”? Cult Centralization in Samuel, Kings, and Chronicles," pp.: 432–447 (abstract)
 • Elaine T. James, "A City Who Surrenders: Song 8:8-10,"pp.: 448–457 (abstract)
 • Michael C. Legaspi, "Opposition to Idolatry in the Book of Habakkuk," 458–469 (abstract)
 • Cat Quine, "The Bird and the Mountains: A Note on Psalm 11," 470–479 (abstract)
 • Israel Knohl, "Jacob-el in the Land of Esau and the Roots of Biblical Religion," 481–484 (abstract)
 • Joachim J. Krause, "Kuntillet ʿAjrud Inscription 4.3: A Note on the Alleged Exodus Tradition," 485–490 (abstract)