Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

Ένα νέο βιβλίο για το corpus paulinum

Από το ιστολόγιο Dunelm Road πληροφορούμαστε για την έκδοση ενός νέου βιβλίου για το corpus paulinum και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του κατά τα τελευταία χρόνια.

Brevard S. Childs, The Canonical Shaping of the Pauline Corpus: The Church's Guide for Reading Paul , Eerdmans 2008
ISBN-10: 0802862780
$ 18.48

Τα περιεχόμενα του βιβλίου
1. The Search for Paul’s Theology 1
I. Recent Historical Attempts 1
II. The Pauline Corpus 3
III. The Hermeneutical Problem of Interpreting the Corpus 7
IV. Historical Criticism and Canonical Context 10
1. Elements of Continuity 13
2. Elements of Discontinuity 15
V. The Role of a Text’s Background 17
VI. Criteria for Canonicity 19
1. Apostolicity 21
2. Catholicity 22
3. Orthodoxy 23
VII. The Biblical Canon and the Problem of Textual Reception 24

2. Alternative Proposals for the Problem of Interpretation 29
I. Ulrich Luz: Wirkungsgeschichte 29
II. Richard B. Hays: Intertextual Reading of Scripture 32
III. Frances Young: The Ethics of Reading Paul 39
1. The Development of Young’s Understanding 40
2. A Critical Assessment of Young’s Hermeneutical Proposals 42
IV. Luke T. Johnson: Exegesis and Hermeneutics 46
1. Johnson’s Interpretive Approach 47
2. Critical Reflections on Johnson’s Proposals 48
V. Wayne A. Meeks: The Social Context of Pauline Theology 50
1. Meeks’s Approach Outlined 51
2. Examples of Meeks’s Social Interpretation 52
3. A Critical Evaluation of Meeks’s Approach 56
4. The Role of the Canon and Jesus’ Identity 60

3. The Shaping of the Pauline Corpus 65
I. The Letter to the Romans 65
II. The Pastoral Epistles 69
III. The Hermeneutical Significance of the Canonical Structure 75

4. Exegetical Probes: Introduction and Guidelines 79
I. Paul’s Apostolate and the Gospel 81
1. Characteristic Features of Paul’s Apostleship 83
2. The Theological Implications of Canon 96
II. Abraham’s Faith in Galatians 3 and Romans 4 97
1. J. C. Beker’s Categories of Contingency and Coherence 97
2. J. Louis Martyn’s Analysis of the Role of the “Teachers” 99
3. A Canonical Reading of Abraham’s Faith according to Paul 103
4. Justification in Philippians 108
5. Justification in the Pastorals 110
6. Hermeneutical Implications 111
III. Life in the Spirit 112
1. Romans 8:1-27 113
2. Galatians 5:13-26 115
3. The Canonical Relation of Romans 8 and Galatians 5 117
4. 2 Corinthians 3:1–4:6 122
5. Richard Hays and Ernst Käsemann on 2 Corinthians 3 135
IV. Community Gifts and Worship 138
1. 1 Corinthians 12–14 139
2. Romans 12:1-21 143
3. Canonical Shaping of Romans 12 and 1 Corinthians 12 145
4. Ephesians 4:7-16 148
V. The Order of the Church and Its Offices 153
1. Introduction: The History of the Debate 153
2. The Pastoral Letters in the Debate 156
3. The Broadening of the Discussion 157
4. The Contributions of German Catholic Scholarship 159
5. Hermeneutical Implications of the Debate 164
VI. The Weak and the Strong 167
1. 1 Corinthians 8:1–11:1 167
2. Romans 14:1–15:13 171
3. Comparison of Corinthians and Romans 173
4. The Weak and Strong within the Pauline Corpus 175
VII. Israel and the Church: Romans 9–11 178
1. Form, Function, and Purpose of Romans 9–11 178
2. Paul’s Gospel Grounded on Israel’s Scriptures 183
3. The Hermeneutics of Paul’s Use of Scripture 189
4. The Canonical Function of Romans 9–11 192
VIII. The Apocalyptic Shape of Paul’s Theology 194
1. The Old Testament Background of Apocalypticism 195
2. Characteristic Features of Apocalypticism 197
3. Apocalyptic and the Growth of Early Christianity 199
4. Apocalyptic Traditions within the Pauline Corpus 206
5. Theological and Canonical Implications of Apocalyptic 216

5. The Canonical Framing of the Pauline Corpus 219
I. Acts of the Apostles 219
1. The Debate over the Canonical Role of Luke-Acts 219
2. The Canonization of Acts 223
3. The Goals, Purpose, and Function of Acts 226
4. The Hermeneutical Effect of the Canonization of Acts 231
5. The Singularity of Paul’s Letters and Their Corporate Form 234
6. Kähler’s Hermeneutic and the So-called Historical Paul 236
II. Hebrews 237
1. Critical Issues 237
2. Major Theological Themes of Continuity 239
3. Themes of Radical Discontinuity 241
4. Exhortation and Parenesis 242
5. The Humanity of Jesus 244
6. The Major Hermeneutical Issues at Stake 244
7. Reasons for Inclusion of Hebrews in the Pauline Corpus 248
8. The Effect of Hebrews within the Pauline Corpus 249

6. Theological Implications of the Pauline Corpus for Interpretation 253
I. The Theological Integrity of a Canonical Reading 253
II. The Canonical Context as an Interpretive Guide 254
III. Canonical Shaping and Reader Interpretation 255
IV. The Hermeneutical Dialectic in Reading the Corpus 255
V. The Historical and Canonical Paul 256
VI. The Christological Content of the Pauline Witness 257
VII. The Faithfulness of God to His Promises 258
VIII. The Eschatological-Apocalyptical Witness of Paul 258

Το πρόγραμμα της χειμερινής συνάντησης της SOTS

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της χειμερινής συνάντησης της SOTS (The Society of Old Testament Study), η οποία θα λάβει χώρα από 5 έως 7 Ιανουαρίου 2009 στο Fitzwilliam College, University of Cambridge (H.B.).
Για να διαβάσετε το πρόγραμμα της συνάντησης, πατήστε εδώ.

Τρία νέα βιβλία από τις SBL Publication

Οι SBL Publications κυκλοφόρησαν τρία νέα ενδιαφέροντα βιβλία βιβλικού ενδιαφέροντος, τα οποία περιέχουν τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν σε συναντήσεις τις εταιρείας Society of Biblical Literature.

Frances Flannery - Colleen Shantz - Rodney A. Werline (εκδ.), Experientia, Volume 1: Inquiry into Religious Experience in Early Judaism and Christianity, (Symposium Series 40), ISBN 9781589833685, $32.95 (χαρτόδετο)
Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε: "This collection investigates the phenomenon of religious experience in early Judaism and early Christianity. The essays consider such diverse phenomena as scribal inspiration, possession, illness, ascent, theurgy, and spiritual transformation wrought by reading, and recognize that the texts are reflective of the lived experiences of ancient religious peoples, which they understood to be encounters with the divine. Contributors use a variety of methodologies, including medical anthropology, neurobiology, and ritual and performance studies, to move the investigation beyond traditional historical and literary methodologies and conclusions to illuminate the importance of experience in constructions of ancient religion."

Brad E. Kelle - Frank Ritchel Ames (εκδ.), Writing and Reading War: Rhetoric, Gender, and Ethics in Biblical and Modern Contexts (Symposium Series 42), ISBN 9781589833548, $34.95 (χαρτόδετο)
Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε: "War is not only waged on the battlefield, but is written and read in contexts that influence meaning and reception. The essays in this collection examine how ancient Israelites wrote about war and how war-related texts in the Hebrew Bible have been read in ancient and modern contexts. They explore writing and reading war in contexts ranging from ancient Israel to early Judaism to contemporary Christianity. The contributors—both established and newer voices—apply a variety of historical, literary, and comparative methods to biblical texts and present new perspectives on the rhetoric, gender, and ethics of war. A foreword by Susan Niditch and introduction by Victor H. Matthews offer a literature review of recent major works in this field and orient readers to past research and future directions for the study of the discourse and realities of war."

Huub Van De Sandt - Juergen K. Zangenberg (εκδ.), Matthew, James, and Didache: Three Related Documents in Their Jewish and Christian Settings (Symposium Series 45), ISBN 9781589833586, $54.95
Στο οπισθόφυλλο: "Sharing many traditions and characteristics, the Gospel of Matthew, the letter of James, and the Didache invite comparative study. In this volume, internationally renowned scholars consider the three writings and the complex interrelationship between first century Judaism and nascent Christianity. These texts likely reflect different aspects and emphases of a network of connected communities sharing basic theological assumptions and expressions. Of particular importance for the reconstruction of the religious and social milieu of these communities are issues such as the role of Jewish law, the development of community structures, the reception of the Jesus tradition, and conflict management. In addition to the Pauline and Johannine “schools,” Matthew, James, and the Didache may represent a third religious milieu within earliest Christianity that is especially characterized through its distinct connections to a particular ethical stream of contemporary Jewish tradition."

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2008

Βιβλιοκρισία BMCR: DeMaris, The New Testament in its Ritual World


Στην ηλεκτρονική έκδοση του BMCR δημοσιεύθηκε η βιβλιοκρισία του νέου βιβλίου του

Richard DeMaris,
The New Testament in its Ritual World. London/New
York: Routledge, 2008.
ISBN 9780415438261

Για να διαβάσετε την βιβλιοκρισία, πατήστε εδώ.

Η συκομορέα του Ζακχαίου

Ο Ferrell Jenkins έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του Traveling Ancient Roads ένα ενδιαφέρον μικρό κείμενο με φωτογραφίες και πληροφορίες σχετικά με τη συκομορέα, το δένδρο, στο οποίο σκαρφάλωσε ο τελώνης Ζακχαίος σύμφωνα με την αφήγηση του Λουκά (19,4). Για να διαβάσετε το κείμενο και να δείτε τις φωτογραφίες, πατήστε εδώ.

Εργαλείο αναζήτησης στα κείμενα των παπύρων

Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι στη διάθεση των ερευνητών διαδικτυακά από σήμερα. Πρόκειται για μία μάσκα αναζήτησης, την οποία δημιούργησε το Παν/μιο της Columbia και με την οποία μπορεί κανείς να αναζητήσει λέξεις ή λέξεις-κλειδιά στους παπύρους των συλλογών DDBDP και APIS. Η νέα αυτή μάσκα αντικαθιστά την παλαιότερη του Perseus κι έρχεται να καλύψει το κενό που δημιούργησε η απενεργοποίησή της εδώ και μερικά χρόνια. Η νέα σελίδα είναι σε δοκιμαστική ακόμη περίοδο, γι' αυτό οι δημιουργοί της παρακαλούν τους ενδιαφερόμενους να την χρησιμοποιήσουν και να τους στείλουν τυχόν παρατηρήσεις για δυσλειτουργία της.
Προσοχή: εάν θέλετε να αναζητήσετε μία συγκεκριμένη λέξη μέσα στο κείμενο των παπύρων, πηγαίνετε στο παράθυρο DDBDP και πληκτρολογήσετε την επιθυμητή λέξη με λατινικούς χαρακτήρες ακολουθώντας τον τρόπο γραφής των SPIonic χωρίς όμως τόνους και πνεύματα. (Για να δείτε την αντιστοιχία των πλήκτρων χαρακτήρων, πατήστε εδώ).
Για να βρεθείτε στη μάσκα αναζήτησης, πατήστε εδώ.
Για να πληροφορηθείτε περισσότερα για το πρόγραμμα ψηφιοποίησης των παπύρων Integrating Digital Papyrology project, πατήστε εδώ.

Ο κόσμος του Παύλου

Κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Brill ο τέταρτος τόμος της σειράς PAST (Pauline Studies), της οποίας εκδότης είναι ο Stanley Porter.

Stanley E. Porter (εκδ.), Paul's World (PAST 4), Leiden: Brill 2008
ISBN: 978 90 04 16272 3
€ 89.00

Θέμα αυτού του συλλογικού τόμου είναι η μελέτη όλων εκείνων των παραμέτρων (θρησκευτικών, κοινωνικών, φιλολογικών, ρητορικών κτλ.), οι όποιες όριζαν τον κόσμο, μέσα στον οποίο Παύλος έζησε και έδρασε και ο οποίος διαδραμάτισε κατά συνέπεια ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
Περιεχόμενα του βιβλίου
 • Stanley E. Porter, "Defining the Parameters of Paul’s World: An Introduction"
 • Ronald F. Hock, "The Problem of Paul’s Social Class: Further Reflections"
 • Andrew W. Pitts, "Hellenistic Schools in Jerusalem and Paul’s Rhetorical Education"
 • Ron C. Fay, "Greco-Roman Concepts of Deity"
 • Jim Harrison, "Paul and the Athletic Ideal in Antiquity: A Case Study in Wrestling with Word and Image"
 • Sean A. Adams, "Crucifixion in the Ancient World: A Response to L.L. Welborn"
 • Stanley E. Porter, "The Languages that Paul Did Not Speak"
 • Michael J. Thate, "Paul at the Ball: Eccclesia Victor and the Cosmic Defeat of Personified Evil in Romans 16:20"
 • Panayotis Coutsoumpos, "Paul, the Cults in Corinth, and the Corinthian Correspondence"
 • Craig A. Evans, "Ephesians 5:18-19 and Religious Intoxication in the World of Paul"
 • Tobias Nicklas, "The Letter to Philemon: A Discussion with J. Albert Harrill"
 • Craig S. Keener, "Some Rhetorical Techniques in Acts 24:2-21"

Οι προηγούμενοι τόμοι της σειράς ήταν:

Stanley E. Porter (εκδ.), The Pauline Canon (PAST 1), Leiden: Brill 2004, ISBN: 978 90 04 13891 9

Stanley E. Porter (εκδ.), Paul and his Opponents (PAST 2), Leiden: Brill 2005, ISBN: 978 90 04 14701 0

Stanley E. Porter (εκδ.), Paul and his Theology (PAST 3), Leiden: Brill 2006, ISBN: 978 90 04 15408 7

Τον Ιανουάριο 2009 αναμένεται να κυκλοφορήσει ο τελευταίος τόμος της σειράς:

Stanley E. Porter (εκδ.), Paul: Jew, Greek and Roman (PAST 5), Leiden: Brill 2009, ISBN: 978 90 04 17159 6

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

Παύλεια κείμενα και διακειμενικότητα

Στο διαδίκτυο βρίσκονται αναρτημένες οι εισηγήσεις που διαβάστηκαν στην ετήσια συνάντηση της SBL το 2006 στο πλαίσιο των συναντήσεων της ομάδας εργασίας "Paul and Scripture Seminar". Για να διαβάσετε όποια από αυτές τις εισηγήσεις σας ενδιαφέρει, πατήστε επάνω στον τίτλο της.

Διακειμενικότητα και Αγία Γραφή 3

Ο David Hymes έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του Hebrew Scriptures and More δύο ακόμη σύντομα κείμενα στη σειρά Intertextuality, στην οποία αναφερθήκαμε και σε παλαιότερες αναρτήσεις.
Για να διαβάσετε τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά κείμενα πατήστε εδώ και εδώ.

Το νέο τεύχος του Vetus Testamentum

Στο νέο τεύχος του Vetus Testamentum δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Alec Basson, "Just Skin and Bones: The Longing for Wholeness of the Body in the Book of Job", 287-299
Το βιβλίο του Ιώβ αφηγείται την ιστορία ενός ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγάλο πρόβλημα του πόνου. Εκτός από την απώλεια των δικών του και της περιουσίας του βιώνει τον πόνο και στο δικό του σώμα. Η ασθένεια του σώματός του οδηγεί και στην κοινωνική περιθωριοποίηση. Καθώς το σώμα είναι αυτό που εξασφαλίζει τη συμμετοχή του ατόμου στην κοινωνία και αντιπροσωπεύει στον αρχαίο Ισραήλ την κοινωνική ενότητα, ο Ιώβ επιθυμεί ένα άρτιο σώμα ως το ιδανικό. Για τους αρχαίους Ισραηλίτες το άρτιο σώμα ήταν αγνό, πραγματικό και αποδεκτό. Με αυτά τα ζητήματα ασχολείται ο συγγραφέας στην παρούσα μελέτη και προσπαθεί να καταδείξει την επίδραση που έχει αυτή η αντίληψης περί σώματος στην κοινωνικοθρησκευτική δομή της αρχαίας ισραηλιτικής κοινωνίας.

J. Blake Couey, "Amos vii 10-17 and Royal Attitudes Toward Prophecy in the Ancient Near East", 300-314
Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η αντιπαράθεση μεταξύ του ιερέα Αμασία και του προφήτη Αμώς στο Αμώς 7,10-17 με τη βοήθεια κειμένων της αρχαίας Εγγύς Ανατολής, όπου παρουσιάζεται η στάση της βασιλείας απέναντι στην προφητεία. Έτσι προκύπτει ότι η αντίδραση του Αμασία έχει περισσότερο πολιτικά κίνητρα και λιγότερο αμιγώς θρησκευτικά. Αν η αφήγηση αναγνωσθεί με αυτόν τον τρόπο, τότε προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη πολυπλοκότητα των σχέσεων βασιλέων, ιερέων και προφητών στον αρχαίο Ισραήλ.

S. Frolov, “Joshua's Double Demise (Josh. xxiv 28-31; Judg. ii 6-9): Making Sense of a Repetition”, 315-323
Ο συγγραφέας αμφισβητεί την επικρατούσα άποψη ότι το Κρ 2,6-9 είναι προϊόν της αναθεώρησης του χωρίου και υποστηρίζει ότι αντίθετα αποτελεί μία αναφορά στο Κρ 1,27-2,5 και μία επανεκτίμηση των όσων παρατίθενται στα Ιησ 14-24. Αυτή η επανάληψη διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ρητορική στρατηγική των πρώιμων προφητών.

R. Hendel, “The Oxford Hebrew Bible: Prologue to a New Critical Edition”, 324-351
Παρουσιάζονται οι στόχοι, η μέθοδος και γενικά η φιλοσοφία του Oxford Hebrew Bible Project.

S.W. Crawford / J. Joosten / E. Ulrich, “Sample Editions of the Oxford Hebrew Bible: Deuteronomy 32:1-9, 1 Kings 11:1-8, and Jeremiah 27:1-10 (34 G)”, 352-366
Οι συγγραφείς παρουσιάζει το έργο και τους στόχους του Oxford Hebrew Bible Project και παρουσιάζουν ενδεικτικά τρία παραδείγματα: Δτν 32,1-9, 1 Βασ 11,1-8, Ιερ 27,1-10.

S.H. Holtz, “The Thematic Unity of Psalm cxliv in Light of Mesopotamian Royal Ideology”, 367-380
O Ψα 144, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως "βασιλικός ψαλμός" ξεκινά με μία προσευχή για βοήθεια στη μάχη (1-11) και συνεχίζει με μία περιγραφή της ευδαιμονίας (12-15). Ο συνδυασμός αυτών των δύο θεμάτων απαντά και σε διάφορα βασιλικά κείμενα της Μεσοποταμίας, στα οποία ο βασιλιάς παρουσιάζεται ως ο ηρωικός πολεμιστής και η αιτία της ευημερίας. Με βάση αυτά ο Ψαλμός εκτιμάται ότι είναι η έκφραση μίας παρόμοιας ισραηλιτικής ιδεολογίας.

R.E. Tappy, “Historical and Geographical Notes on the "Lowland Districts" of Judah in Joshua xv 33-47”, 381-403
Το κείμενο Ιησ 33-47 με τις τρεις γεωγραφικές επαρχίες, για τις οποίες κάνει λόγο και τις τρεις πόλεις των Φιλισταίων, που συνδέονται με αυτές, εγείρει ερωτήματα ιστορικής και γεωγραφικής φύσης. Οι ερμηνευτές θεωρούν ότι η αναφορά των τριών πόλεων είναι μεταγενέστερη προσθήκη, παραμένει όμως αναπάντητο το ερώτημα ποιες είναι οι ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την προσθήκη. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι το ιστορικό γεγονός που προκάλεσε αυτήν την προσθήκη είναι η τρίτη εκστρατεία του Σενναχερίμπ στα 701 π.Χ.

R. Whitekettle, “Forensic Zoology: Animal Taxonomy and Rhetorical Persuasion in Psalm l”, 404-419
Ο Ψα 1, 9-11 και 12 απορρίπτει την ισραηλιτική άποψη ότι ο Θεός έχει ανάγκη από θυσίες ζώων κι ως αντεπιχείρημα προβάλλει ότι ο Θεός έχει ήδη στην κατοχή του ζώα. Η θυσία ζώων αντιπαρατίθεται στα τέσσερα είδη ζώων που κατέχει ο Θεός. Ο συγγραφέας διακρίνει εδώ μία τριμερή διαβάθμιση: ταύροι και κριοί για τη θυσία (στ.9) -τέσσερα είδη ζώων (στ.10-11) -όλα τα ζώα/τα πάντα (στ.12). Με αυτόν τον τρόπο δομεί ο ψαλμωδός τη θέση του ότι οι θυσίες των ζώων είναι ανεπαρκείς και ότι ο Θεός επιτιμά τους Ισραηλίτες για τις θυσίες των ζώων, επειδή με αυτόν τον τρόπο παρανοούν την πραγματική φύση του Θεού.

Α. Marx, “Salomon, ou le modèle de l'homme heureux (Prov. iii 13-18)”, 420-423
Το Παρ 3,13-18 έμμεσα αναφέρεται στο όνειρο του Σολομώντα στο 1 Βασ 3,4-15 (Μασωρ.) και 2 Χρον 1, 6-13 (Μασωρ.) και αναπτύσσει με κάθε τρόπο την υπόσχεση που δόθηκε εκεί στο βασιλέα.

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008

Ανεύρεση του σταδίου της ρωμαϊκής πόλης των Πατρών

Στη σημερινή έκδοση της εφημερίδας τα ΝΕΑ διαβάζουμε ότι η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως στο κέντρο της σύγχρονης πόλης των Πατρών το ρωμαϊκό της στάδιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχαιολόγων το κτίσμα ανάγεται στην εποχή του Δομιτιανού και κτίσθηκε με την ευκαιρία των 100 χρόνων από την ίδρυση της πόλης ως αποικίας των Ρωμαίων. Τοποθετείται περί τα 86 μ.Χ. και κατασκευάστηκε πιθανόν με βάση τα σχέδια του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Ρουμπίριους. Διαθέτει διπλή αψίδα. Μας είναι γνωστά δύο ακόμη τέτοια στάδια, ένα στη Ρώμη κι ένα στη Μ.Ασία. Το αρχαίο αυτό στάδιο δεν αναφέρεται στις αρχαίες φιλολογικές πηγές, από τις επιγραφές όμως που βρέθηκαν σε αυτό και στη γύρω περιοχή γνωρίζουμε ότι ήταν ο τόπος διεξαγωγής των Καισαρείων, αγώνων που συνδέονταν άμεσα με το πρόσωπο του αυτοκράτορα και τη λατρεία του.
Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας, πατήστε εδώ.
(Η φωτογραφία από την εφημερίδα ΝΕΑ, Ορίζοντες 8.10.2008)

Το κείμενο του κατά Ιωάννην στον ιερό Αυγουστίνο

Από το ιστολόγιο Evangelical Textual Criticism πληροφορούμαστε την κυκλοφορία ενός νέου βιβλίου από τις εκδόσεις της Οξφόρδης με θέμα το κείμενο του κατά Ιωάννην, το οποίο είχε υπόψη του ο ι. Αυγουστίνος και το οποίο παραθέτει στα διάφορα έργα του. Το βιβλίο αποτελεί μέρος ενός μεγαλύτερου ερευνητικού έργου σχετικά με τις αρχαίες λατινικές μεταφράσεις του κατά Ιωάννην.

Hugh Houghton, Augustine's Text of John: Patristic Citations and Latin Gospel Manuscripts, (Oxford Early Christian Studies), Oxford: Oxford University Press 2008
ISBN-13: 978-0-19-954592-6
£50.00


Το νέο τεύχος Horizons in Biblical Theology

Το νέο τεύχος του περιοδικού Horizons in Biblical Theology 30:1 (2008) είναι αφιερωμένο στο προφητικό βιβλίο του Ωσηέ και στο θεολογικό του περιεχόμενο.


Mignon R. Jacobs,
"Introduction to the characterizaion of God in the Book of Hosea", 1-3

Πρόκειται για μια σύντομη εισαγωγή στις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στο τμήμα Ισραηλιτικής προφητικής γραμματείας στις 18 Νοεμβρίου 2007, στην ετήσια συνάντηση της SBL στο San Diego. Θέμα της συνάντησης ήταν "Ο χαρακτηρισμός του Θεού στο βιβλίο του Ωσηέ"


Walter Brueggemann,
"The Recovering God of Hosea", 5-20

Ο συγγραφέας συζητά τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται ο χαρακτήρας του Θεού στο βιβλίο του Ωσηέ. Εξετάζει τις εικόνες και την ποιητική γλώσσα του Ωσηέ και διακρίνει τρεις βασικές τάσεις: α) περιπτώσεις, όπου γίνεται λόγος για τη θεία τιμωρία, β) περιπτώσεις, όπου ο Θεός εκδηλώνει θετικό ενδιαφέρον και γ) περιπτώσεις, οι οποίες είναι αμφιβόλου περιεχομένου. Στο δεύτερο μέρος ασχολείται με την ανάλυση δύο περικοπών από το βιβλίο του Ωσηέ: 2,2-23 και 11,11-19. Εδώ έχουμε μία μετακίνηση από την θεϊκή κρίση σε μία θετικότερη στάση.


Alice A. Keefe,
"Hosea's (In)Fertility God", 21-41

Ο συγγραφέας αμφισβητεί την επικρατούσα άποψη ότι ο Ωσηέ παρουσιάζει το Θεό ως αντίθετο απόλυτα με τις θεότητες της γονιμότητας της γης Χαναάν. Υποστηρίζει ότι η έμφαση δεν έγκειται σε μια αντιπαράθεση του θρησκείας των θεοτήτων γονιμότητας με τον Θεό της Ιστορίας, του Ισραήλ, αλλά μάλλον σε μία αντιπαράθεση των τοπικών αντιλήψεων περί θεότητας προς το όραμα του προφήτη ενός ύψιστου Θεού, του Γιαχβέ, ο οποίος συγκεντρώνει στο πρόσωπό του όλες τις θεϊκές δυνάμεις.


Ehud Ben Zvi,
"Reading Hosea and Imagining YHWH", 43-57
Η κυρίαρχη στο βιβλίο του Ωσηέ μεταφορά του Γιαχβέ ως διδασκάλου του Ισραήλ έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο διαμόρφωση της κοινωνικής αντιλήψεως και ιδεολογίας των ανθρώπων που έγραψαν, διάβασαν και ξαναδιάβασαν το βιβλίο του Ωσηέ.


Carolyn J. Sharp,
"Interrogating the Violent God of Hosea: A Conversation with Walter Brueggemann, Alice Keefe, and Ehud Ben Zvi", 59-70

Το παρόν άρθρο αποτελεί κριτική απάντηση στις θέσεις που ανέπτυξαν οι παραπάνω συγγραφείς στις εισηγήσεις τους.

Το νέο τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Δελτίου Βιβλικών Μελετών 25 (Ιαν.-Ιούν. 2007), το οποίο είναι ένα αφιέρωμα στον "Ιησού Χριστό και τις σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι". Στον πρόλογο του τεύχους διαβάζουμε ότι αφορμή για το αφιέρωμα στάθηκε η κυκλοφορία το Πάσχα του 2006 του βιβλίου του πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ΄ Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ (Α΄μέρος: Από τη Βάπτιση στον Ιορδάνη ως τη Μεταμόρφωση), Αθήνα 2007
Όπως οι ίδιοι οι εκδότες του περιοδικού διατυπώνουν στον πρόλογο (Σ. Δεσπότης): "... το παρόν τεύχος φιλοδοξεί να συμβάλει στην αξιοποίηση των σύγχρονων ερμηνευτικών μεθόδων στην "καθ' ημάς Ανατολή", ώστε, σε συνδυασμό με την εις βάθος και όχι δίκην Catenae μελέτη και αξιοποίηση των αρχών της πατερικής βιβλικής ερμηνευτικής, να αποτελέσει η Αγία Γραφή και πάλι το Ευ-αγγέλιο του σύγχρονου κοσμοπολίτη." (σ. 10)

Περιεχόμενα τεύχους

Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ΄,
"Ιησούς Χριστός και σύγχρονες ερμηνευτικές μέθοδοι", 11-17
Πρόκειται για μετάφραση της εισαγωγής του βιβλίου του πάπα, όπου γίνεται μία κριτική παρουσίαση της πορείας έρευνας για τον ιστορικό Ιησού από τις αρχές του 19ου αι. μέχρι και σήμερα.

Σάββας Αγουρίδης,
"Η εφαρμογή νέων μεθόδων στη μελέτη των Αγίων Γραφών", 19-33
Ο συγγραφέας παρουσιάζει τους βασικούς σταθμούς της μέχρι σήμερα έρευνας και μελέτης της Αγίας Γραφής και στη συνέχεια παρουσιάζει κάποιες από τις νεώτερες ερμηνευτικές τάσεις: α) εφαρμογή του στρουκτουραλισμού στη βιβλική έρευνα, β) μελέτη της Γραφής από τη σύγχρονη Κοινωνιολογία

Στέλιος Ράμφος,
"Ερμηνευτική υποσημείωση σε μια ερμηνευτική εργασία", 33-37
Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις βασικές αρχές του βιβλίου του Το Μυστικό του Ιησού (εκδ. Αρμός, Αθήνα 2006).

Αθανάσιος Δεσπότης,
"Σύγχρονες μέθοδοι βιβλικής ερμηνευτικής και η συμβατότητά τους με την πατερική ερμηνεία. Προβληματισμοί με βάση την ομιλία του Αστερίου Αμασείας στο Μτ 19,6-13", 39-57
Στόχος του συγγραφέα στο παρόν άρθρο είναι να καταδείξει "μέχρι ποιο σημείο και με ποιο τρόπο μπορεί να θεωρείται μεθοδολογικά ορθή η παράλληλη χρήση της πατερικής και της σύγχρονης εξηγητικής παραγωγής." (σ. 39). Ως παράδειγμα (test case) χρησιμοποιείται η ερμηνεία του Αστερίου Αμασείας στο Μτ 19,6-13.

Θανάσης Ν. Παπαθανασίου,
"Χριστός, ο πρόγονος και αδελφός. Μια αφρικανική Χριστολογία", 59-82
Στο άρθρο αυτό ο συγγραφέας απαντά στο ερώτημα αν το περιεχόμενο του ευαγγελίου μπορεί να αναδιατυπωθεί /μεταφραστεί σε άλλες κατηγορίες σκέψης κι έκφρασης πέραν της ιουδαιοχριστιανικής κι ως παράδειγμα παρουσιάζεται ο τρόπος κατανόησης του Ιησού από την αφρικανική σκέψη.

Χριστίνα Σουβατζόγλου,
"Η έννοια του ιερού κατάλοιπου στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης", 83-95
Η συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο που παρουσιάζεται η έννοια του ιερού κατάλοιπου στην προφητική παράδοση και γραμματεία.

Ανεύρεση της σαρκοφάγου του γιου ενός αρχιερέα 4

Από τον Joseph Lauer στο διαδικτυακό κύκλο συζήτησης Biblical studies έχουμε την πληροφορία ότι την πληροφορία για ένα δίλεπτο φιλμάκι (στα αγγλικά) του ισραηλινού πρακτορείου ειδήσεων ΙΒΑ σχετικά με την ανεύρεση του αποτμήματος της σαρκοφάγου.
Για να δείτε το φιλμ, πατήστε εδώ.

Τόμοι του ICC διαθέσιμοι στο διαδίκτυο

Από το ιστολόγιο Avilum πληροφορούμαστε ότι παλαιοί τόμοι του International Critical Commentary διατίθενται ελεύθεροι στο Διαδίκτυο στη σελίδα Internet Archive Texts. Για να βρεθείτε εκεί, να διαβάσετε και να "κατεβάσετε" όποιον τόμο σας ενδιαφέρει, πατήστε εδώ.

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Ανεύρεση της σαρκοφάγου του γιου ενός αρχιερέα 3

Ο Antonio Lombatti έχει αναρτήσει στο ιστολόγιό του μία πολύ ενδιαφέρουσα επισκόπηση των επιγραφών, οι οποίες βρέθηκαν στην Παλαιστίνη και οι οποίες αναφέρουν αρχιερείς. Για να βρεθείτε στο κείμενο του Lombatti, πατήστε εδώ.

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Διεθνές Συνέδριο προς τιμήν του αποστόλου Παύλου

Από το Γραφείο της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκδόθηκε ανακοινωθέν σχετικό με τη σύναξη των Προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και το Διεθνές Βιβλικό Συνέδριο, που διοργανώνει το Πατριαρχείο προς τιμήν του αποστόλου Παύλου, το οποίο ανακοινώσαμε σε παλαιότερη ανάρτησή μας. Ειδικά, όσον αφορά στο βιβλικό συνέδριο, το ανακοινωθέν αναφέρει τα εξής:

"Εις τα πλαίσια των αυτών εορτασμών του έτους Αποστόλου Παύλου, συγκαλείται τας αυτάς ημερομηνίας εν Φαναρίω Διεθνές Βιβλικόν Συμπόσιον, εις το οποίον θα λάβουν μέρος τόσον οι Προκαθήμενοι και αι Αντιπροσωπείαι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, όσον και επιστήμονες-ειδικοί βιβλικοί θεολόγοι και καθηγηταί με αναλόγους επιστημονικάς εισηγήσεις και ανακοινώσεις από όλον τον κόσμον.

Το εσπέρας της 12ης Οκτωβρίου δι' ειδικώς ναυλωμένου αεροσκάφους των Τουρκικών Αερογραμμών θα αρχίση περιοδεία-προσκύνημα πάντων των ως άνω εις τινας εκ πόλεων τας οποίας επεσκέφθη ο Απόστολος Παύλος και ευρίσκονται εντός της κανονικής δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ως: Έφεσον, Αττάλειαν, Πέργην, Λίνδον Ρόδου και Καλούς Λιμένας Κρήτης.

Την 16ην Οκτωβρίου θα γίνη εν Ηρακλείω Κρήτης η κατακλείς των εργασιών του Βιβλικού Συμποσίου και δια του αυτού αεροσκάφους θα πραγματοποιηθή η επιστροφή εις Πόλιν."

Πηγή: romfea.gr (Για να διαβάσετε ολόκληρο το ανακοινωθέν, πατήστε εδώ).

Πρακτικά συνεδρίου για τα εβραϊκά κείμενα

Από το ιστολόγιο του David Hymes πληροφορούμαστε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο του τόμου με τα πρακτικά συνεδρίου που έγινε στη Ραβέννα στις 13-16 Σεπτεμβρίου 2006 με θέμα L’ANALISI DEI TESTI EBRAICI. METODI E PROBLEMI FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Εάν θέλετε να τα διαβάσετε (ανάμεσα στις εισηγήσεις υπάρχουν και κάποιες για την εβραϊκή Βίβλο), πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Journal for the Study of Historical Jesus

Στο νέο τεύχος του Journal for the Study of Historical Jesus 6:1 (2008):

John P. Meier, "Did the Historical Jesus Prohibit All Oaths? Part 2", 3-24
Το άρθρο αποτελεί το δεύτερο μέρος μίας μελέτης για τη στάση του ιστορικού Ιησού απέναντι στον όρκο. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι μία απαγόρευση του όρκου συνδέεται άμεσα με το πρόσωπο του Ιησού. Σε αυτήν την παράδοση στηρίζεται και το Ιακ 5,12.

Donald A. Hagner,
"A Response to John P. Meier's 'Did the Historical Jesus Prohibit All Oaths?' ", 25-32

To άρθρο αποτελεί απάντηση στη μελέτη του Meier.O συγγραφέας υποστηρίζει ότι ο Ιησούς δεν έρχεται σε αντίθεση προς το Νόμο όσον αφορά στους όρκους, αφού διαφυλάσσει το πνεύμα του, που είναι όχι ο όρκος αλλά η αξιοπιστία του μάρτυρος. Το κλειδί για την κατανόηση του Ιησού και της σχέσης του με το Νόμο βρίσκεται στη χριστολογική και εσχατολογική πραγματικότητα που συνδέεται με την αποστολή του Ιησού και με το πρόσωπό του.

Jonathan Klawans,
"The Prohibition of Oaths and Contra-scriptural Halakhot: A Response to John P. Meier", 33-58
Ξεκινώντας από διαφορετική επιχειρηματολογία ο συγγραφέας υποστηρίζει την ίδια θέση με τον προηγούμενο.

John P. Meier,
"The Historical Jesus and Oaths: A Response to Donald A. Hagner and Jonathan Klawans", 49-58
Ο συγγραφέας απαντά στην επιστημονική κριτική των παραπάνω άρθρων.

William John Lyons,
"A Prophet Is Rejected in His Home Town (Mark 6.4 and Parallels): A Study in the Methodological (In)Consistency of the Jesus Seminar", 59-84
O συγγραφέας εξετάζει το χωρίο Μκ 6,4 και τα παράλληλά του και ασκεί κριτική στον τρόπο που αυτό εκτιμήθηκε από το λεγόμενο Jesus Seminar. Θεωρεί ότι αυτό το χωρίο δεν προέρχεται από τον ίδιο τον Ιησού, αλλά είναι ένα γνωμικό που προστέθηκε από τους συγγραφείς, επειδή πίστευαν ότι ταίριαζε στο ύφος του Ιησού σε αυτή τη συνάφεια.

James D.G. Dunn,
"Eyewitnesses and the Oral Jesus Tradition", 85-105
Ο συγγραφέας απαντά σε αυτό το άρθρο στην κριτική που του ασκήθηκε από τους Birger Gerhardsson και Richard Bauckham για τις θέσεις που διατύπωσε στο Jesus Remembered (2003), όσον αφορά την αρχαία προφορική παράδοση για τον Ιησού.

Allan J. Pantuck - Scott G. Brown,
"Morton Smith as M. Madiotes: Stephen Carlson's Attribution of Secret Mark to a Bald Swindler", 106-125
Στα 1960 0 Morton Smith ανακοίνωσε ότι βρήκε στο μοναστήρι του Mar Saba ένα χειρόγραφο μίας άγνωστης μέχρι τότε επιστολής του Κλήμεντος Αλεξανδρέως, η οποία διέσωζε μία εκτενέστερη εκδοχή του κατά Μάρκον. Ο Smith την ονόμασε "το μυστικό ευαγγέλιο του Μάρκου". Στη σύγχρονη εποχή το κείμενο αυτό έχει θεωρηθεί πλαστογραφία. Οι συγγραφείς προσπαθούν να απορρίψουν το επιχείρημα του Stephen C. Carlson στο έργο του The Gospel Hoax ότι ο Smith επινόησε μία προσωπικότητα με το όνομα Μαδιώτης για να προωθήσει ως γνήσιο το κείμενο.

To νέο τεύχος του Biblical Interpretation

Στο νέο τεύχος του Biblical Interpretation δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ulrike Sals, "The Hybrid Story of Balaam (Numbers 22-24): Theology for the Diaspora in the Torah", 315-335
Η συγγραφέας εφαρμόζει στην ερμηνεία των Αρ 22-24 τις θεωρίες του Homi Bhabha και του Gayatri Spivak. Το μονοθεϊστικό μήνυμα εδώ μεταφέρεται μέσω μη Ιουδαίων πρωταγωνιστών. Πολλές λεπτομέρειες του κειμένου κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι το τελικό κείμενο διαμορφώθηκε μέσα από μία δευτερονομιστική επεξεργασία κατά τα περσικά χρόνια.

Jeremy W. Barrier,
"Marks of Oppression: A Postcolonial Reading of Paul's Stigmata in Galatians 6:7", 336-362
Ο συγγραφέας εξετάζει το Γαλ 6,7 εφαρμόζοντας θεωρίες του λεγόμενου postcolonialism (μετα-αποικιοκρατισμό). Σκοπός του είναι να ανιχνεύσει την επίδραση που είχε επάνω στον Παύλο η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, όσον αφορά στον τρόπο που αυτός κατανοούσε τα "στίγματά" του. Ο σκοπός αυτός αναλύεται σε τρεις επιμέρους: 1) να εκτιμήσει τη σύγχρονη ιστορική και ιστορικοκοινωνική ερμηνεία των στιγμάτων και να υποστηρίξει τη σημασία που έχει να κατανοηθούν αυτά τα σημάδια υπό το φως της αρχαίας ρητορικής, 2) να χρησιμοποιήσει για την ανάλυσή του ένα μετααποικιοκρατικό μοντέλο στο οποίο να διαφαίνονται οι σχέσεις κυριαρχία /συντονισμός/υποταγή, 3) να συνδέσει τα στίγματα του Παύλου με την αρχαία αντιληψη των δούλων για τον "βάσανο" και 4) να προσφέρει μία νέα ερμηνεία αντιμετωπίζοντας τον Παύλο ως ένα καταπιεσμένο από την εξουσία Ιουδαίο, ο οποίος αναζητά μία εναλλακτική μορφή έκφραση για να δηλώσει την ανάγκη του για έναν κύριο που να αξίζει την αφοσίωσή του.

Christina Petterson,
"Moses and Abraham Go Arctic ", 363-374
Στο άρθρο αυτό με τον μάλλον παράδοξο τίτλο η συγγραφέας συζητά τον τρόπο ερμηνείας που εφήρμοσε στο κατά Ιωάννην ευαγγέλιο η Musa W. Dube. Ασκεί κριτική σε μία απλή σύνδεση του βιβλικού κειμένου με παρούσες καταστάσεις και προτείνει ως μοντέλο που θα μπορούσε να εφαρμοσθεί σε τέτοιες περιπτώσεις εκεί του Jonathan Z. Smith για τη σύγκριση. Και τα κείμενα της Κ.Δ. και οι σημερινές καταστάσεις αποκαλύπτουν μία πολυπλοκότητα ταυτοτήτων που δεν μπορεί να αποδοθεί με την υιοθέτηση ενός δίπολου σχήματος (π.χ. ηγεμών - κυριευόμενος κ.ά.)

Το νέο τεύχος του ZAW 120:3 (2008)

Στο νέο τεύχος του Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 120:3 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Ian Wilson,
"Central sanctuary or local settlement? : the location of the triennial tithe declaration (Dtn 26,13-15)" 323-340
Το άρθρο υποστηρίζει την παρουσία του Ισραηλίτη αγρότη στο κεντρικό ιερό σε σχέση με την ανά τριετία απόδοση της δεκάτης. Για να το αποδείξει ο συγγραφέας συζητά τα χωρία Δτν 26,14 και 26,13. Μετά από φιλολογική ανάλυση των χωρίων αυτών ο συγγραφέας καταλήγει ότι το μεγαλύτερο μέρος της δεκάτης παραχωρούνταν σε όσους είχαν ανάγκη, ενώ ο χωρικός μπορούσε να καταναλώσει ένα μέρος των προσφορών μέσα στο χώρο του ιερού.

Stephan Lauber,
"Textpragmatische Strategien im »Disputationswort« als gattungsbildendes Kriterium", 341-365
Το φιλολογικό είδος disputatio (λόγος) δεν έχει ως τώρα ορισθεί με μία ενιαία τεχνική ορολογία, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται ως disputatio κείμενα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Ο συγγραφέας συζητά τις δύο βασικές ομάδες κειμένων που χαρακτηρίζονται ως disputatio (κείμενα που επιχειρούν να τεκμηριώσουν μία θέση με μία σειρά επιχειρημάτων και κείμενα που προσπαθούν να αποκρούσουν μία αντίθετη άποψη) με τη βοήθεια της θεωρίας λόγου-πράξης (speech-act). Ως παραδειγματικό κείμενο χρησιμοποιείται εκείνο του Μαλαχία. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι θα πρέπει να γίνει μία διάκριση μεταξύ argumentatio και disputatio.

Martin Leuenberger,
"Die personifizierte Weisheit vorweltlichen Ursprungs von Hi 28 bis Joh 1. Ein traditionsgeschichtlicher Strang zwischen den Testamenten", 366–386
Με βάση τα Ιώβ 28, Παρ 8,22–31, Σειρ24, 1Αποκ Ενώχ 42, and Ιω 1 αναδεικνύει τις σχέσεις και τις μεταμορφώσεις μίας παράδοσης, η οποία εντοπίζεται και στις δύο διαθήκες. Παρουσιάζει και συγκρίνει τον τρόπο που αντιλήφθηκαν τα παραπάνω κείμενα την ουσία, προέλευση, το ρόλο και την ιστορία της προσωποποιημένης Σοφίας.

Aron Pinker,
"The Principle of Irreversibility in Kohelet 1,15 and 7,13", 387-403
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι το Εκκλ 1,15 αποτελείται από ένα ημιστίχιο, το οποίο διατυπώνει μία γενική φιλοσοφική θέση και από ένα ημιστίχιο, το οποίο την τεκμηριώνει. Παρόμοια το 7,13β είναι μια ρητορική ερώτηση, η οποία επαναλαμβάνει την αρχή του μη αναστρέψιμου, ενώ το 7,13α διαβεβαιώνει ότι αυτή η αρχή τοποθετήθηκε από τον ίδιο τον Θεό μέσα στον κόσμο, όταν τον δημιούργησε.

Bradley L. Crowell,
"A Reevaluation of the Edomite Wisdom Hypothesis", 404-416
Ένα όστρακο, που βρέθηκε στο Horvat Uzz , στο ανατολικό Negev, θεωρήθηκε αρχικά ότι ήταν εβραϊκό ποιητικό κείμενο. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι ήταν εδωμιτικό παράλληλο στο βιβλίο του Ιώβ. Η ερμηνεία αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την άποψη ότι η Εδώμ ήταν η πατρίδα μίας σημαντικής σοφιολογικής σχολής. Αυτήν την πιθανότητα συζητά ο συγγραφέας εντάσσοντάς της μέσα στο πλαίσιο της σύγχρονης έρευνας για την κοινωνική θέση των συγγραφέων σοφιολογικών κειμένων και για την παραγωγή σοφιολογικών κειμένων στον αρχαίο κόσμο.

Σύντομες μελέτες

Wolfgang Oswald,
"Das Erstlingswerk Gottes – zur Übersetzung von Gen 1,1", 417–421

Kristin M. Swenson,
"Crowned with Blessings: The Riches of Double-Meaning in Gen 49,26b", 422–425

Στο νέο τεύχος του Expository Times 120 (2008)

Στο νέο τεύχος του Expository Times 120:2 (2008) δημοσιεύονται τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

Edward Adams, "The Ancient Church at Megiddo: The Discovery and an Assessment of its Significance 1", 62-69
Στο άρθρο παρουσιάζονται τα ευρήματα από μία πρόσφατη αρχαιολογική ανακάλυψη (2005) στη Μεδιγγώ, στο Β. Ισραήλ και τις αντιδράσεις που προκάλεσε στην επιστημονική κοινότητα. Παρουσιάζονται κυρίως το μωσαϊκό και οι επιγραφές. Ο συγγραφέας αμφισβητεί τη χρονολόγηση του κτίσματος. Στο άρθρο επίσης παρουσιάζεται η σημασία που έχει η νέα αυτή ανακάλυψη για την κατανόηση του αρχέγονου Χριστιανισμού.

Larry W. Hurtado,
"Martin Hengel's Impact on English-speaking Scholarship1", 70-76
Ο καθ. Martin Hengel είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές στο χώρο της βιβλικής επιστήμης κατά το δεύτερο μισό του 20ου αι. Το έργο του δεν άσκησε επίδραση μόνο στη Γερμανία αλλά και στις αγγλόφωνες χώρες. Ο συγγραφέας παρουσιάζει αυτήν την επίδραση. Τονίζει επίσης την προσφορά του Hengel στη μελέτη του Ιουδαϊσμού της μεσοδιαθηκικής περιόδου, της Κ.Δ. και του αρχέγονου Χριστιανισμού.

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008

Ανεύρεση της σαρκοφάγου του γιου ενός αρχιερέα 2

Σε συνέχεια της σημερινής ανάρτησης, όσον αφορά στο ενδιαφέρον εύρημα σαρκοφάγου του γιου ενός αρχιερέα, δίνουμε τη διεύθυνση σελίδας, όπου σε μορφή zip διατίθενται φωτογραφίες του αποτμήματος της σαρκοφάγου και του αρχαιολογικού χώρου, όπου βρέθηκε.
Την πληροφορία έχουμε από ιστολόγιο του Jim West.
Η διεύθυνση των φωτογραφιών είναι: http://www.antiquities.org.il/images/press/iaa_ben_hakohen.zip

Το νέο τεύχος του Louvain Studies

Στο νέο τεύχος του Louvain Studies 32:1/2 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Geert van Oyen, "What more should we know about Jesus than one hundred years ago?"
Καθώς οι σημαντικότερες πηγές, που διαθέτουμε, για τον ιστορικό Ιησού είναι τα συνοπτικά ευαγγέλια (ιδιαίτερα ο Μάρκος και η Q), η έρευνα για τον ιστορικό Ιησού είναι κυρίως ένα ερμηνευτικό έργο, όπου πίστη και ιστορία συναντιούνται με ένα γόνιμο τρόπο. Ο συγγραφέας παρατηρεί ότι οι ερευνητές σήμερα μοιάζουν κατά πολύ στους συνοπτικούς: και οι δύο ομάδες αποκαθιστούν την εικόνα του Ιησού μέσα από μία συγκεκριμένη κάθε φορά προοπτική επιδιώκοντας να την αποδώσουν αξιόπιστα. Η σύγχρονη έρευνα μπορεί να διδαχθεί από την έρευνα κατά το παρελθόν αποφεύγοντας τρεις κατά τον van Oyen λανθασμένες αντιπαραθέσεις: της ιστορικής έρευνας με τη θεολογία, των εσχατολογικών προσδοκιών με την ήδη παρούσα βασιλεία του Θεού, της ιστορικής συνάφειας με το κείμενο των ευαγγελίων. Ο συγγραφέας κατακλείει το άρθρο του με την παρατήρηση ότι η σύγχρονη ιστορική έρευνα πρέπει να αποδεχθεί την ύπαρξη μία ποικιλίας έγκυρων ερμηνειών του προσώπου του Ιησού.
Gilbert van Belle, "The return of John to Jesus research", 23-48
Στο άρθρο του ο συγγραφέας εξετάζει κατά πόσο το κατά Ιωάννην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην έρευνα για τον ιστορικό Ιησού. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει μία επισκόπηση της έρευνας από τον 19ο αι. μέχρι σήμερα, όσον αφορά στο ζήτημα της ιστορικής αξιοπιστίας του κατά Ιωάννην. Στο δεύτερο μέρος ο van Belle υποστηρίζει την ενότητα που παρουσιάζει το κείμενο του ευαγγελίου και την εξάρτησή του από τους συνοπτικούς. Η γλώσσα και το ύφος του κατά Ιωάννην είναι τόσο ομοιγενή και η ικανότητα του συγγραφέα να ενώνει τα διάφορα στοιχεία της αφήγησής του τόσο αναπτυγμένη, ώστε είναι δύσκολο σήμερα να διακριθούν οι άλλες πηγές του εκτός από τους συνοπτικούς. Ο συγγραφέας καταλήγει ότι το ερώτημα, αν το κατά Ιωάννην ευαγγέλιο μπορεί να είναι ιστορική πηγή για τον Ιησού, θα πρέπει να παραμείνει ανοικτό.
Gerd Theißen, - Annette Merz, "The delay of the parousia as a test case for the criterion of coherence", 49-66
Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να παρουσιάσει το κριτήριο της συνοχής ως αυτόνομο κριτήριο αυθεντικότητας και να εξετάσει την αξία του εφαρμόζοντάς το στο θέμα της καθυστέρησης έλευσης της παρουσίας. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι το κριτήριο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, που υπάρχει μία ποικιλία τάσεων και μορφών της παράδοσης, ανεξάρτητα από το εάν αυτές προέρχονται από τον Ιουδαϊσμό ή την αρχαία Εκκλησία. Το κριτήριο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται και από εκείνο της "συναφειακής ευλογοφάνειας" (contextual plausibility) και να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αναλογίες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ιστορικού γεγονότος μέσα στη συνάφειά του. Στη συνέχεια οι Theißen - Merz εφαρμόζουν τις παραπάνω θέσεις τους στην περίπτωση του θέματος της καθυστέρησης έλευσης της παρουσίας, το οποίο, επειδή θεωρήθηκε από την έρευνα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα προσπάθειας των αρχαίων χριστιανών να αλλάξουν τα αρχικά χαρακτηριστικά αυτής της παράδοσης, αντιμετωπίζεται συνήθως ως μη αυθεντικό. Εφαρμόζοντας τις αρχές, που έθεσαν στην αρχή της μελέτης τους, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το θέμα της καθυστέρησης μπορεί να συνδεθεί άμεσα με το πρόσωπο του Ιησού, καθώς είναι διάσπαρτο σε όλην την παράδοση.
Gregory W. Dawes, "Paradigmatic explanation : Strauss's dangerous idea", 67-80
O David Friedrich Strauss είναι γνωστός κυρίως για τη μυθική ερμηνεία των ευαγγελίων. Υποστήριξε ότι πολλές από τις ιστορίες, που υπάρχουν σε αυτά, ήταν το αποτέλεσμα του συνδυασμού μεσσιανικών προσδοκιών και πεποιθήσεων. Ο συγγραφέας ξεκινά από αυτήν τη θέση του Strauss για να υποστηρίξει ότι οι συγγραφείς των ευαγγελίων σκέφτονταν και έγραφαν "παραδειγματικά" (paradigmatic) κι όχι ιστορικά. Η παραδειγματική εξήγηση συνταυτίζει το γεγονός, που ερμηνεύεται, με αυτό που θεωρείται πρωτοτυπική περίπτωση θείας δράσης. Διαφέρει από την ιστορική ή επιστημονική εξήγηση, διότι δεν εξηγεί τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοσθεί. Είναι επομένως ένας εξαιρετικός τρόπος για να κατανοήσει κανείς το παρόν με τη βοήθεια του παρελθόντος.
Sheila G. Davaney, "The outsideless life : historicism, theology and the quest for Jesus", 81-110
Το άρθρο εξετάζει την ιστορία ανόδου του ιστορικισμού στην Ευρώπη και στην Αμερική και τη σχέση του με την έρευνα για τον ιστορικό Ιησού. Στη συνέχεια συζητά τις επιπτώσεις που μπορούν να έχει στη θεολογία και στο ρόλο που διαδραματίζει το πρόσωπο του Ιησού σε αυτήν οι αρχές του ιστορικισμού.
Anthony J. Godzieba, "From "Vita Christi" to "Marginal Jew" : the life of Jesus as criterion of reform in pre-critical and post-critical quests", 111-133
Ο συγγραφέας εξετάζει κατά πόσον μπορεί να διαπιστωθεί μία συνέχεια μεταξύ της λεγόμενης πρώτης, δεύτερης και τρίτης έρευνας για τον ιστορικό Ιησού. Συγκρίνοντας μεσαιωνικές, νεώτερες και σύγχρονες βιογραφίες του Ιησού καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι πραγματικά υπάρχει μία τέτοια συνέχεια. Το κοινό στοιχείο είναι η χρήση του ιστορικού Ιησού ως βάση της κριτικής και αναμόρφωσης. Αυτό το στοιχείο είναι παρόν σε όλην τη χριστιανική παράδοση ανεξάρτητα από τον τρόπο, που κατανοείται το "ιστορικό" κάθε φορά. Ακόμη υποστηρίζει ότι και οι περιπτώσεις βίων, των οποίων οι συγγραφείς θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν αντιεκκλησιαστικοί, είναι θεολογικές κινήσεις, διότι προϋποθέτουν μία σε βάθος χριστολογική κατανόηση της χριστιανικής πρακτικής και την κριτική της.
Bernard P. Prusak, "Reconsidering the quest boundaries in response to N.T. Wright : Schillebeeckx's 'Jesus' as dawning third quest?", 134-152
Τα κριτήρια, με τα οποία γίνεται η σύνδεση ερευνητών / θεολόγων με κάποιο συγκεκριμένο στάδιο της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού, είναι ακόμη υπό συζήτηση. Ο συγγραφέας εξετάζει τον τρόπο που προσεγγίζουν τρεις θεολόγοι, οι Sanders, Schillebeeckx και Wright, το θέμα της θανάτωσης του Ιησού -θέμα, το οποίο κυριαρχεί στην τρίτη φάση της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού (Third Quest)- για να καταδείξει πόσο ρευστά είναι τα σύνορα μεταξύ της νέας φάσης της έρευνας (New Quest) και της τρίτης φάσης (Third Quest).
Terrence Merrigan, "Faith in the quest : the relevance of the first and third quests to the understanding of the 'Christ-event' ", 153-163
O συγγραφέας συζητά τη θεολογική σημασία, που έχει, η προσπάθεια ανασύνθεσης της ζωής του Ιησού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η απήχηση, που είχαν οι λόγοι, οι πράξεις και το τέλος του στους αρχαιότερους μάρτυρες. Αυτή η τάση είναι χαρακτηριστική στην πρώτη και τρίτη φάση της έρευνας για τον ιστορικό Ιησού και τις διαφοροποιεί από τη λεγόμενη νέα φάση. Η σπουδαιότητα αυτής της τελευταίας φάσης έγκειται στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα χώρο, όπου η ιστορική έρευνα και η πίστη στον Χριστό μπορούν να συνυπάρχουν.
Clive Marsh, "Why the quest for Jesus can never only be historical : explorations in cultural Christology", 164-181
Τρία είναι τα βασικά σημεία αυτής της μελέτης: α) η χριστολογία είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι αντιλαμβόνονται οι συστηματικοί θεολόγοι, β) οι προσπάθειες κατανόησης του προσώπου του Ιησού θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως χριστολογίες, έστω κι αν είναι διατείνονται ότι είναι καθαρά ιστορικές προσεγγίσεις και γ) αυτή η ευρύτερη κατανόηση της έννοιας της χριστολογίας είναι μία μεγάλη πρόκληση για τον τρόπο που μπορούν οι συστηματικές και δογματικές θεολογίες να προσλάβουν και να αξιολογήσουν τις πολιτισμικές ερμηνείες του προσώπου του Ιησού (π.χ. στη λογοτεχνία, κιν/φο κ.ά.)

Ανεύρεση της σαρκοφάγου του γιου ενός αρχιερέα

Η είδηση έχει ήδη αναρτηθεί σε διάφορα ιστολόγια (Jim West, Antonio Lombatti). Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινού πρακτορείου ειδήσεων Arutz Sheva αρχαιολόγοι βρήκαν στην Ιερουσαλήμ θραύσμα σαρκοφάγου που φέρει τμήμα επιγραφής. Το τμήμα που διασώζεται διαβάστηκε από τους αρχαιολόγους ως "Ben HaCohen HaGadol", το οποίο μπορεί να μεταφραστεί σύμφωνα με το δημοσίευμα ως "ο υιός του αρχιερέως". Δυστυχώς δεν σώζεται ούτε το όνομα του υιού ούτε και του ίδιου του αρχιερέα. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι το μνημείο μπορεί να χρονολογηθεί μεταξύ του 30 και 7ο μ.Χ. (Μας είναι γνωστά αρκετά ονόματα αρχιερέων από αυτήν την περίοδο όπως του Καϊάφα, Άννα, Θεόφιλου κ.ά.). Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα, της yahoo news, η πέτρα βρέθηκε σε δεύτερη χρήση Β. της Ιερουσαλήμ.

Το άρωμα στην αρχαιότητα

Το άρωμα, η χρήση του και κατ' επέκταση η αρχαιολογία του αποτελούν το θέμα δυο διαφορετικών αρχαιολογικών εκθέσεων.

Η πρώτη με τον τίτλο "Parfums de l’AntiquitéLa rose et l’encens en Méditerranée" λαμβάνει χώρα στο Musée Royal de Mariemont της πόλης Morlanwelz στο Βέλγιο από 7 Ιουνίου 2007 έως και 30 Νοεμβρίου 2008. Η έκθεση ασχολείται με τα είδη αρωμάτων, τα συστατικά τους, τη χρήση τους, την αποθήκευσή τους και το εμπόριό τους. Εκτίθενται αντικείμενα από τον 7ο αι. π.Χ. έως και την Ύστερη Αρχαιότητα, που βρέθηκαν σε διάφορα σημεία της αρχαίας Ανατολικής Μεσογείου. Πατώντας παραπάνω στο όνομα του μουσείου θα βρεθείτε στη σελίδα της εκθέσεως.


Η δεύτερη λειτουργεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης ήδη από 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2008. Θέμα της είναι τα αρωματοδοχεία από τα μυκηναϊκά έως και τα ελληνιστικά χρόνια και πραγματοποιείται στο πλαίσιο μίας σειράς εκθέσεων με τίτλο "Αποθήκες στο φως". Τα αρωματοδοχεία, τα οποία ο επισκέπτης μπορεί να δει στο χώρο υποδοχής του Μουσείου, αποτελούν αντιπροσωπευτικά δείγματα αρωματοδοχείων από τα μυκηναϊκά έως και τα ελληνιστικά χρόνια.
(Φωτ. : αλαβάστρινο βάζο - αρωματοδοχείο)

Βιβλιοκρισία του βιβλίου του M. Goodman, Rome and Jerusalem

Από το ιστολόγιο του D. Meadows πληροφορούμαστε για την ανάρτηση βιβλιοκρισίας του ενδιαφέροντος βιβλίου του Martin Goodman, Rome and Jerusalem: The Clash of Ancient Civilizations, London: Penguin Books 2007 (ISBN-13: 978-0140291278, 13,99 ευρώ) στη σελίδα του Institute for Global Jewish Affairs.
Ο Goodman αφιερώνει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου του στη μελέτη των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ Ιουδαίων και Ρωμαίων σε θέματα τρόπου ζωής, αξιών, θεσμών και πεποιθήσεων. Τονίζει επίσης το σημαντικό ρόλο που έπαιξε ο ελληνισμός σε Ρωμαίους και Ιουδαίους, τον οποίο αντιλαμβάνεται ως την αρχαία εκδοχή της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης. Ο υπότιτλος του έργου του προδίδει τη συμπάθειά του προς τη θεωρία του Huntington για τη σύγκρουση των πολιτισμών. Μάλιστα αντιμετωπίζει τον Ιουδαϊσμό ως ένα ιδιαίτερο και μοναδικό πολιτισμό, κάτι που είχε αμφισβητηθεί κατά τα τελευταία χρόνια στην ιστοριογραφία. Στο δεύτερο μέρος ασχολείται με την Ιουδαϊκή επανάσταση στα 66 μ.Χ. και τις συνέπειες που είχε στις μετέπειτα σχέσεις Ιουδαίων και Ρωμαίων.


Βιβλιοκρισίες του βιβλίου αυτού έχει δημοσιεύσει επίσης η εφημερίδα Guardian, η εφημερίδα Independent και το περιοδικό JLARC.

Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2008

Η δευτερονομιστική αναθεώρηση των βιβλίων των Βασιλειών

Η Society of Biblical Literature έχει αναρτήσει τις εισηγήσεις που διαβάστηκαν στις συναντήσεις της ομάδας εργασίας "Deuteronomistic History: Redaction of the Book of Kings" το 2007.
Για να διαβάσετε όποιο από τα κείμενα σας ενδιαφέρει, πατήστε επάνω στον τίτλο.

Άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο τεύχος του Journal of Latin American Hermeneutics

Στο νέο τεύχος της ηλεκτρονικής έκδοσης του Journal of Latin American Hermeneutics 3 (2007), δημοσιεύονται τα εξής δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος (πατώντας στον τίτλο θα βρεθείτε στο κείμενο του άρθρου):

Ο πολύχρωμος χιτώνας του Ιωσήφ

Η ιστορία του Ιωσήφ και των αδελφών του ασκεί μια ιδιαίτερη γοητεία και υπήρξε πηγή έμπνευσης για πολλά έργα τέχνης. Ανάμεσα στα περιστατικά της ζωής του αυτό που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αγαπητό, είναι εκείνο της πώλησης του Ιησού και της περιπέτειάς του στην Αίγυπτο. Από τον 4ο αι. κι εξής η ιστορία αυτή αποτελεί αγαπημένο θέμα στην υφαντική τέχνη της Αιγύπτου, ίσως γιατί εκτυλίσσεται στη χώρα αυτή. Στο Bode-Museum (Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης) στο Βερολίνο λειτουργεί έκθεση μέχρι τις 31/3/2009 με θέμα τα υφαντά από την Αίγυπτο, που έχουν ως θέμα τους τον Ιωσήφ και την περιπέτειά του στην Αίγυπτο ("Ein buntes Kleid für Josef. Biblische Geschichten auf ägyptischen Wirkereien"). Στην έκθεση ο επισκέπτης μπορεί να δει και άλλα αντικείμενα με σκηνές από τη ζωή του Ιωσήφ καθώς και υφαντά με άλλα βιβλικά θέματα. Για όσους δε μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση, υπάρχει η δυνατότητα να πάρουν μια γεύση από τον κατάλογο που κυκλοφορεί και τον οποίο μπορούν να παραγγείλουν μέσω διαδικτύου (τιμάται 9 ευρώ).