Σάββατο 15 Αυγούστου 2009

Ένα νέο βιβλίο για την ταυτότητα των χριστιανών της Εφέσου

Κυκλοφορεί από το εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένα νέο βιβλίο για την ταυτότητα των αρχαίων χριστιανών της Εφέσου:

Mikael Tellbe, Christ-Believers in Ephesus. A Textual Analysis of Early Christian Identity Formation in a Local Perspective, (WUNT I 242). Mohr Siebeck 2009
ISBN: 978-3-16-150048-0
€ 89.00

Περίληψη εκδοτικού οίκου
O συγγραφέας πραγματεύεται τη διαμόρφωση μίας χριστανικής ταυτότητας στην πόλη της Εφέσου, ενός από τα μεγαλύτερα κέντρα του πρώιμου χριστιανικού κινήματος κατά το τέλος του 1ου και τις αρχές του 2ου αι. Επικεντρώνει την προσοχή του στις κοινωνικές και θεολογικές διαφορές μέσα σε αυτό το κίνημα: για παράδειγμα στο λεγόμενο "χωρισμό των οδών" (Parting of the Ways) - επομένως σε ζητήματα εθνικότητας - ή στην επιρροή που ασκ0ύσαν "αποκλίνουσες" ομάδες και στην αναζήτηση αυθεντίας και νομιμοποίησης. Καταπιάνεται επίσης με τα θέματα της θεολογικής ενότητας και θεολογικών ομοιοτήτων μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Ο συγγραφέας καταδεικνύει πόσο γόνιμη μπορεί να αποβεί η ανάλυση του κειμένου ως μέθοδος και εντοπίζει τη σημασία των διαφόρων "πρωτοτύπων" κειμένου, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η διαδικασία διαμόρφωσης μίας χριστιανικής ταυτότητας στην Έφεσο.

Ένα νέο βιβλίο για τη στρατηγική ευαγγελισμού του αποστόλου Παύλου

Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Mohr Siebeck ένα νέο βιβλίο για τη στρατηγική ευαγγελισμού του αποστόλου Παύλου και την αντίληψη από μέρους του της γεωγραφικής επικράτειας δραστηριοποίησής του:

Ksenija Magda, Paul's Territoriality and Mission Strategy. Searching for the Geographical Awareness Paradigm Behind Romans, (WUNT II 266), Mohr Siebeck, 2009
ISBN: 978-3-16-149990-6
€ 59.00

Περιγραφή εκδοτικού οίκου
Πώς επηρεάζει ο τόπος το άτομο; Μπορεί κανείς να υποστηρίξει σχετικά με τις αντιλήψεις του Παύλου για την εδαφικότητα και τον ευαγγελισμό ότι έχει ως κέντρο την Ιερουσαλήμ; Και με ποιον τρόπο μπορεί η προς Ρωμαίους επιστολή, η οποία μπορεί να αναγνωσθεί ως μία σύνοψη της ιεραποστολικής στρατηγικής του Παύλου, να προσφέρει πληροφορίες για την παύλεια αντίληψη του γεωγραφικού χώρου και να καταδείξει πώς επηρεάστηκε από αυτήν η θεολογία του Παύλου; Ο συγγραφέας προσπαθεί να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα αξιοποιώντας τις θεωρίες του γεωγράφου Robert D. Sack στην κατανόηση της παύλειας θεολογίας.

Παρασκευή 14 Αυγούστου 2009

Μια ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα

Από το ιστολόγιο Evangelican Textual Criticism πληροφορούμαστε την ύπαρξη μίας πολύ ενδιαφέρουσας ρωσικής ιστοσελίδας με εκδόσεις της Βίβλου, πολλά κείμενα πατερικά, ραβινικά κείμενα, κείμενα των αποκρύφων κτλ. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Rivista Biblica

Στο νέο τεύχος του Rivista Biblica 57:1 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Tiziano Lorenzin, "L'ermeneutica analogica del Cronista e la sua Vorlage", 3-28
 • Pierre Auffret, "Il se réjouit, le juste, en YHWH : nouvelle étude structurelle du Psaume 64", 29-41
 • Francesco Bianchini, "Alla ricerca dell'identità dell'apostolo Paolo", 43-69
 • Carlo Bazzi, "La terza visita a Corinto : la Seconda lettera ai Corinzi come narrazione", 71-92
 • Gian L. Prato, "L'antico Israele tra storia e memoria : una storia d'Israele "scritta" da Giovanni Garbini", 93-100

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο Laurentianum

Στο νέο τεύχος του Laurentianum 50:1/2 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Calogero Cerami, "L'esegesi patristica della trasfigurazione del Signore (I-V secolo)", 3-92
 • Roger Manzinga Akonga, "L'annonciation a Joseph : la fonction de la cititation d'Isaie 7,14 dans le contexte de Mt 1,18-25", 93-110

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2009

Βρέθηκε αρχαία συναγωγή στην περιοχή της Αττάλειας;

Σε χθεσινή ανάρτηση στο ιστολόγιό του ο Jim Davila παραπέμπει σε δημοσίευμα της τουρκικής Zaman, όπου γίνεται λόγος για την ανεύρεση στην αρχαία Αττάλεια ενός κτιρίου, το οποίο η εφημερίδα ονομάζει ιουδαϊκό ναό (!). Πρόκειται ίσως για συναγωγή; Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας στο χώρο βρέθηκαν ιουδαϊκά σύμβολα, ανάμεσά τους και παράσταση επτάφωτης λυχνίας (menorah). Το δημοσίευμα επίσης αναφέρει ότι με μία πρώτη εκτίμηση οι αρχαιολόγοι τοποθετούν το μνημείο στον 3ο αι. μ.Χ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρχαιολόγου Nevzat Çevik, του Παν/μίου της Akdeniz, πρόκειται για "το πρώτο κατάλοιπο του ιουδαϊκού πολιτισμού στη Λυκία". [Α.Τ.: Θα πρέπει ωστόσο να παραπέμψουμε εδώ σε επιγραφές από την περιοχή της Λυκίας, όπου βεβαιώνεται η ιουδαϊκή παρουσία εκεί, έστω και μεμονωμένα. Βλ. για παράδειγμα μία επιγραφή από τα Λίμυρα της αυτοκρατορικής περιόδου, IJudO II 221, μία πολύ ενδιαφέρουσα επιγραφή από την Τλω, 1ος αι. μ.Χ.;, IJudO II, 223, όπου δηλώνεται η ιουδαϊκή παρουσία στην πόλη και η ύπαρξη οργανωμένης κοινότητας. Το εύρημα της Αττάλειας επομένως, αν τελικά αποδειχθεί ότι συνδέεται με τους Ιουδαίους, θα πρέπει να συνδεθεί με τα υπόλοιπα ευρήματα από τη Λυκία που πιστοποιούν την ιουδαϊκή παρουσία εκεί.]

Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Δύο άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος στο Restoration Quarterly

Στο νέο τεύχος του Restoration Quarterly 51:3 (2009) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Kevin J. Youngblood, "Cosmic boundaries and self-control in Proverbs", 139-150
 • Nijay K. Gupta, "Towards a set of principles for identifying and interpreting metaphors in Paul : prosagoge (Romans 5:2) as a test case", 169-181

Το νέο τεύχος του BZ

Στο νέο τεύχος του Biblische Zeitschrift 53:2 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Schneider, Sebastian, "Widersteht nicht …? Überlegungen zur Bedeutung von Mt 5,39a im Kontext von Mt 5,38–42", 161–178
 • Giesen, Heinz, "Befreiung des Gesetzes aus der Sklaverei der Sünde als Ermöglichung der Gesetzeserfüllung (Röm 8,1–4) ", 179–211
 • Schlenke, Barbara/Weimar, Peter, "„Und JHWH eiferte für sein Land und erbarmte sich seines Volkes“ (Joel 2,18). Zu Struktur und Komposition von Joel (Teil 2)", 212–237
 • Riede, Peter, "„Besser ist mein Tod als mein Leben“ (Jona 4,3.8). Tod und Leben nach dem Jonabuch", 238–262
 • Ziegert, Carsten, "de, statt kai, als textpragmatisch motivierte Wiedergabe des Waw consecutivum und copulativum in der Septuagintafassung des Buches Ruth", 263–273

Το νέο τεύχος του CBQ

Στο νέο τεύχος του Catholical Biblical Quarterly 71:3 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Joel N. Lohr, "Righteous Abel, Wicked Cain: Genesis 4:1-16 in the Masoretic Text, the Septuagint, and the New Testament", 485-496
 • Alexander A. DiLella, "A Study of Tobit 14:10 and Its Intertextual Parallels", 497-506
 • Leroy Andrew Huizenga, "Obedience unto Death: The Matthean Gethsemane and Arrest Sequence and the Aqedah", 507-526
 • Ryan S. Schellenberg, "Kingdom as Contaminant? The Role of Repertoire in the Parallels of the Mustard Seed and the Leaven", 527-543
 • William M. Wright IV, "Greco-Roman Character Typing and the Presentation of Judas in the Fourth Gospel" , 544-559
 • Peter Spitaler, "James 1:5-8: A Dispute with God", 560-579
 • Deborah Furlan Taylor, "The Monetary Crisis in Revelation 13:17 and the Provenance of the Book of Revelation", 580-596

Τετάρτη 12 Αυγούστου 2009

+ Geoffrey Bromiley (1915 - 2009)

Μέσω του ιστολογίου του Jim West πληροφορούμαστε ότι απεβίωσε ο ομότιμος καθηγητής της εκκλησιαστικής ιστορίας Geoffrey W. Bromiley. Ο Bromiley μετέφρασε πολλά γερμανόφωνα σημαντικά θεολογικά έργα στην αγγλική. Γνωστότερη μεταξύ των άλλων είναι η μετάφραση του Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (εκδ. Gerhard Kittel) και η επιμέλεια της αγγλικής έκδοσης της Encyclopedia of Christianity.
Ο Geoffrey W. Bromiley γεννήθηκε το 1915 στο Lancashire, England. Διετέλεσε καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Θεολογικό Σεμινάριο του Fuller. Για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

O Ph. Davies για την απόδοση σε σύγχρονη γλώσσα όρων της Π.Δ.

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation δημοσιεύεται ένα σύντομο κείμενο του Philip Davies, ομότιμου καθηγητή του Παν/μίου του Sheffield, για την απόδοση σε σύγχρονη γλώσσα όρων και εννοιών της Π.Δ. Για να διαβάσετε το κείμενο, πατήστε εδώ.

Το νέο του Biblical Interpretation

Στο νέο τεύχος του Biblical Interpretation 17:4 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

Cornelis Bennema, "A Theory of Character in the Fourth Gospel with Reference to Ancient and Modern Literature", 375-421
Τόσο η λογοτεχνική θεωρία όσο και η κριτική της βιβλικής αφήγησης στερούνται μίας συγκεκριμένης και ολοκληρωμένης θεωρίας για τον χαρακτήρα. Πολλοί κριτικοί του ευαγγελίου κατανοούν το χαρακτήρα στην εβραϊκή Βίβλο (όπου οι χαρακτήρες μπορούν να αναπτυχθούν) ως εντελώς διαφορετικό από εκείνον στην αρχαία ελληνική γραμματεία (όπου οι χαρακτήρες υποθετικά είναι συνεπείς ηθικοί τύποι). Οι περισσότεροι άνθρωποι διακρίνουν σαφώς μεταξύ της σύγχρονης λογοτεχνίας με την ψυχολογική, εξατομικευμένη προσέγγιση του χαρακτήρα και του αρχαίου χαρακτηρισμού, όπου ο χαρακτήρας στερείται προσωπικότητας ή ατομικότητας. Στο πρώτο μέρος του άρθρου ο συγγραφέας εξετάζει απόψεις του χαρακτήρα στην αρχαία εβραϊκή και ελληνική γραμματεία καθώς επίσης στη σύγχρονη λογοτεχνία και υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαφορές περισσότερο στην έμφανση και λιγότερο στο είδος. Είναι καλύτερο να γίνεται λόγος για διαφορετικές βαθμίδες του χαρακτηρισμού μέσα σε ένα συνεχές. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου ο συγγραφέας αναπτύσσει μία αναλυτική θεωρία του χαρακτήρα στο τέταρτο ευαγγέλιο, η οποία απαρτίζεται από τρία μέρη. Πρώτον, ο συγγραφέας μελετά το χαρακτήρα στο κείμενο και στη συνάφεια χρησιμοποιώντας πληροφορίες από το κείμενο και άλλες πηγές. Δεύτερον, ο συγγραφέας αναλύει και ταξινομεί τους ιωάννειους χαρακτήρες με βάση τρεις διαστάσεις (πολυπλοκότητα, ανάπτυξη, εσωτερική ζωή) και τοποθετεί τον χαρακτήρα που προκύπτει μέσα σε ένα συνεχές διαβάθμισης του χαρακτηρισμού (από το μέσο στον τύπο στην προσωπικότητα και στην εξατομίκευση). Παρατηρούμε ότι πολλοί ιωάννειοι χαρακτήρες είναι πολύ πιο σύνθετοι και ολοκληρωμένοι από ό,τι γενικά πιστευόταν μέχρι τώρα. Τρίτον, ο συγγραφέας αναλύει και εκτιμά τις αντιδράσεις του Ιησού σε σχέση με την αξιολογητική προσέγγιση, το σκοπό και τη δυαλιστική κοσμοθεωρία του τέταρτου ευαγγελιστή.

Bruce W. Longenecker, "The Story of the Samaritan and the Innkeeper (Luke 10:30-35): A Study in Character Rehabilitation", 422-447
Ο αφορισμός "η συνάφεια είναι το παν" υπήρξε η κατευθυντήρια αρχή σε πολλές μελέτες των παραβολικών λόγων του Ιησού. Αυτό είναι αλήθεια, για παράδειγμα, σε μελέτες που αποπειρώνται να αποκαταστήσουν τη σπουδαιότητα μίας παραβολής σε σχέση προς τη δράση του Ιησού της Ναζαρέτ ή σε σχέση με τη θέση και τη λειτουργία τους στο γενικότερο κείμενο ή σε σχέση προς την πολυσθενή δυναμική της. Αυτό ισχύει και για την παρούσα μελέτη, η οποία εξετάζει την αφήγηση του Ιησού για τον Σαμαρείτη -η οποία συχνά ονομάζεται "η παραβολή του καλού Σαμαρείτη". Υποστηρίζεται ότι, όταν η ιστορία του Σαμαρείτη τοποθετηθεί μέσα σε μία συγκεκριμένη διάταξη της συνάφειας, τότε τα αφηγηματικά της χαρακτηριστικά ευθυγραμμίζονται μεταξύ του με τρόπους που είτε είχαν αγνοηθεί με καταφανή τρόπο είτε συνειδητά αποφεύχθηκαν μέσα στην ιστορία της ιστορίας της ερμηνείας. Αντί να αγνοήσει ή να αποφύγει τη σημασία αυτών των αφηγηματικών στοιχείων η παρούσα μελέτη προσπαθεί να αξιοποιήσει τη αφηγηματική τους σημασία με ένα νέο τρόπο, εξετάζοντας δυνατότητες ερμηνείας μέσα στο ερμηνευτικό πλαίσιο του Λουκά. Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του συγγραφέα επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ του Σαμαρείτη και του πανδοχέα ως αντιπροσωπευτική μίας ιδιαίτερης συνεργασίας η οποία πιστοποιεί τη βασιλεία του Θεού με το να καθιστά κάθε συμβαλλόμενο μέλος ευάλωτο στην απώλεια ενώ ταυτόχρονα προβάλλει την καλωσύνη προς τους άλλους.

Mark D. Nanos, "Paul's Reversal of Jews Calling Gentiles 'Dogs' (Philippians 3:2): 1600 Years of an Ideological Tale Wagging an Exegetical Dog?", 448-482
Η υπομνηματική παράδοση του Φιλ 3,2 (και του Μτ 15 και Μκ 7 επίσης) υποστηρίζει ήδη τουλάχιστον από την εποχή του Χρυσοστόμου ότι οι Ιουδαίοι συνήθως αποκαλούσαν τους εθνικούς κύνες νομιμοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα στερεότυπο μοτίβο. Τα σύγχρονα υπομνήματα δείχνουν να μη λαμβάνουν υπόψη την βλαβερή κληρονομιά ή τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πολεμικής στην οποία αυτή η κληρονομιά συμβάλλει. Επιπλέον δεν παρέχονται μαρτυρέις για αυτήν την υποτιθέμενη κοινή προκατάληψη και όταν αυτό συμβαίνει, τότε συνήθως συνίσταται σε λόγια που αποδίδονται στον Ιησού και στη Συροφοινίκισσα ή τη Χαναναία -επομένως σε κείμενα μεταγενέστερα εκείνων του Παύλου, τα οποία αντικατοπτρίζουν την αρχαία "χριστιανική" πολεμική. Εκτός του ότι είναι αναχρονιστικὀ και πολύ πιθανόν άγνωστο στο ακροατήριο του Παύλου στους Φιλίππους, δεν είναι επίσης βέβαιο μετά από προσεκτική εξέταση ότι αυτά τα ευαγγελικά λόγια έχουν αυτήν τη σημασία. Κάποιες φορές γίνεται αναφορά στο Ψα 22 κι άλλα ιουδαϊκά κείμενα, αλλά κανένα από αυτά τα κείμενα δε δικαιολογούν αυτήν την υπόθεση. Επίσης οι πολλές υποτιθέμενες περιπτώσεις στη ραβινική γραμματεία -οι οποίες στην καλύτερη περίπτωση παρέχουν αναχρονιστικές πληροφορίες- δεν βεβαιώνουν ότι οι Ιουδαίοι αποκαλούσαν τους εθνικούς κύνες. Στη μελέτη εξετάζονται τα κείμενα και αμφισβητείται η ερμηνευτική παράδοση καθώς επίσης και την αδυναμία της να διατηρήσει ερμηνευτική απόσταση, όταν επαναλαμβάνει το υβρεολόγιο εναντίον των Ιουδαίων και του Ιουδαϊσμού. Μετά την παρουσίαση αυτού του ιδεολογήματος αναφέρονται διάφορες ερμηνευτικές εναλλακτικές προτάσεις.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2009

Ένα νέο βιβλίο για τον Ησαύ

Κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Vandenhoeck & Ruprecht ένα νέο βιβλίο για τον Ησαύ και τη θέση του μέσα στην Π.Δ. αλλά και την ιουδαϊκή και χριστιανική πρόσληψή του.

Gerhard Langer (εκδ.), Esau – Bruder und Feind, Vandenhoech & Ruprecht, 2009
ISBN 978-3-525-50113-9
34,90 €

Περίληψη εκδοτικού οίκου
Ο δίδυμος αδελφός του Ιακώβ χρησιμοποιείται στην ιουδαϊκή και χριστιανική παράδοση για να ενισχύσει την πολιτισμική ταυτότητα της κάθε ομάδας. Ο Ησαύ ταυτίζεται με τον "άλλο" , αυτόν που βρίσκεται έξω από την ομάδα, τον μη Ιουδαίο ή μη χριστιανό αλλά και με το alter ego. Στον Ιουδαϊσμό απαντά η ταύτιση του Ησαύ με τη Ρώμη και συνδέεται και με τον χριστιανισμό. Ο ορισμός του άλλου δίνεται μαζί με την περιγραφή της σωστής και εσφαλμένης συμπεριφοράς. Ο Ησαύ μπορεί επομένως να κατανοηθεί ως εικόνα ενός προσώπου, το οποίο συμπεριφέρεται εσφαλμένα, και παρουσιάζεται ως το παράδειγμα συμπεριφοράς που δεν αρμόζει σε ένα Ιουδαίο.
Τα κείμενα παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον, διότι ο Ησαύ παρουσιάζεται τόσο ως insider όσο και ως outsider, κινείται μεταξύ του αδελφού και του εχθρού, είναι Ιουδαίο που κινείται στα όρια και το ρωμαϊκό κράτος. Ο Ησαύ είναι εκείνη η μορφή, η οποία συνδέει τη Ρώμη -και τον Χριστιανισμό - με τον Ισραήλ, συνυφαίνει τις μοίρες τους και επομένως παραπέμπει στο κοινό παρελθόν.
Κατά το Μεσαίωνα και την πρώιμη σύγχρονη εποχή τονίζονται και εισάγονται επιπλέον μοτίβα. Ο Ησαύ / Εδώμ ερμηνεύεται ως ένας άνθρωπος, που ενδίδει στον πειρασμό της προσαρμογής στη γενική πολιτισμική κατάσταση ή θέλγεται από την εξουσία.
Στη χριστιανική γραμματεία ο Ιακώβ συνδέεται με τον "αληθινό Ισραήλ", την Εκκλησία και ο Ησαύ με τον Ιουδαίο, ο οποίος πρέπει να υπηρετήσει το νεότερο Χριστιανισμό.


Περιεχόμενα βιβλίου
 • Gerhard Langer, "Esau in der hebräischen Bibel", 17-30
 • Kritzer, Ruth E., "Esau in der paganen antiken Literatur", 31-37
 • Ruth E. Kritzer, "Esau bei Philon und Josephus", 41-54
 • Gerhard Langer, "Esau im Buch der Jubiläen", 55-61
 • Beate Ego, "Esau in der Überlieferung der antiken Ester-Targume", 63-72
 • Gerhard Langer, "Esau in den Midraschim", 73-93
 • Gerhard Langer, "Esau, Rom und die Geschichte der Welt", 95-101
 • Carol Bakhos, "Esau in der apokalyptischen Literatur", 103-113
 • Johanna Erzberger, "Brüderpaare", 115-121
 • Gerhard Langer, "Esau im Talmud", 123-133
 • Asaf Turgeman, "Mein Bruder ist ein Einzelkind : die Esau-Darstellung in jüdischen Schriften des Mittelalters", 135-153
 • Susanne Galley, "Esau in der Interpretation bedeutender chassidischer Meister", 155-180
 • Klaus S. Davidowicz, "Jakob Frank und der "große Bruder" - Esau in den frankistischen Lehrworten", 181-193
 • Armin Eidherr, "Ejssev - das Gegenüber im Goleß : Esau in der jiddischen Literatur", 195-215
 • Alfred Bodenheimer, "Alter Ego Edom : der Umgang mit der Esau-Figur in der modernen jüdischen Literatur und Exegese", 217-227
 • Rainer Kampling, "Wieder kein Segen - Esau im Neuen Testament", 231-241
 • Rainer Kampling, "'... fast niemand von den Unsrigen versteht das anders' (De civitate Dei 16,35): Esau bei den lateinischen Kirchenschriftstellern", 243-251
 • Aho Shemunkasho, "Der Verlust des Erstgeburtsrechts und des Segens Esaus nach Ephrem dem Syrer", 253-271
 • Andreas Freinschlag - Amandine Schneebichler, "Esau in der deutschsprachigen Literatur", 273-291

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2009

Ευρήματα της εποχής του Εζεκία

Από το ιστολόγιο του Antonio Lombatti πληροφορούμαστε το δημοσίευμα της Arutz Sheva για τις ανασκαφές που πραγματοποιεί το Αρχαιολογικό Ινστιτούτου του Παν/μίου του Tel Aviv σε συνεργασία με το Παν/μιο της Heidelberg. Οι εργασίες της ομάδας που απαρτίζεται από περισσότερα από 100 μέλη έφεραν στο φως ένα διοικητικό κέντρο της εποχής του βασιλέα Εζεκία. Το κέντρο βρέθηκε στο Kibbutz Ramat Rachel.
Παραθέτουμε από το σχετικό δημοσίευμα:
The administrative center at what is now Ramat Rachel included a complex of palace buildings that was active from the reign of King Menashe through that of King Zedekiah, at the end of the First Temple period, and for at least 200 years after the return to Zion and through the Hellenistic period. During the Hasmonean period, however, the site was razed to the ground – and atop it was built a Jewish village, from which remain many ritual baths situated in private homes, caves used for raising pigeons, and more.


Για να διαβάσετε ολόκληρο το δημοσίευμα, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του Rivista di storia e letteratura religiosa

Στο νέο τεύχος του Rivista di storia e letteratura religiosa 44:3 (2008) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

 • Meyer, Marvin W., "New insights from Codex Tchacos on the 'Letter of Peter to Philip'", 495-503
 • Bermejo Rubio, Fernando, "The logic of a Gnostic symbolism : some reflections in the light of the second tractate (James) form Codex Tchacos", 507-530
 • Gianotto, Claudio, "La figura di Giacomo, fratello del Signore, nel trattato 'Giacomo' del codice Tchacos e nella 'Prima apocalisse di Giacomo' di Nag Hammadi (V, 3) : alcune osservazioni per un primo confronto", 531-541
 • Franzmann, Majella. "Reading 'James' and the 'Gospel of Judas' in Codex Tchacos : the relationship of texts and their characters in a common codex", 543-552
 • April D. DeConick, "Transgressive Gnosis : radical thinking about the 'Gospel of Judas'", 555-570
 • Turner, John D., "The pseudo-Sethianism of the 'Gospel of Judas'", 571-604
 • Navascués, Patricio de, "Liturgy, eschatology and arithmology in the 'Gospel of Judas'", 605-635
 • Painchaud, Louis, "A tale of two kingdoms : the mysteries of the basileia in the 'Gospel of Judas'", 637-653
 • Barc, Bernard, "A propos de deux thèmes de l' 'Évangile de Judas' : Nébrô et les étoiles", 655-681
 • Scopello, Maddalena, "Allogène au Thabor dans le quatrième traité du Codex Tchacos", 685-699

Παλαιογραφικά προβλήματα σε χειρόγραφα των ευαγγελίων

Ο Wieland Willker έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του μία σειρά από ενδιαφέρουσες αναλύσεις παλαιογραφικών προβλημάτων που απαντούν στα χειρόγραφα των ευαγγελίων. Για να βρεθείτε στη σχετική σελίδα και να δείτε τα επιμέρους παραδείγματα, πατήστε εδώ.

Κυριακή 9 Αυγούστου 2009

Ψηφιοποιημένα βιβλία θεολογικού περιεχομένου

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών παρέχει τη μοναδική δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ελληνόγλωσσων θεολογικών βιβλίων, μεταξύ των οποίων και πολλών βιβλικού περιεχομένου. Ειδικότερα, όσον αφορά στα τελευταία, ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να διαβάσει σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) βιβλία που εκδόθηκαν σε σειρές όπως η Βιβλική Βιβλιοθήκη του εκδ. οίκου Πουρναρά ή άρθρα που δημοσιεύθηκαν στο ελληνικό βιβλικό περιοδικό Δελτίο Βιβλικών Μελετών.
Για να βρεθείτε στην ενδιαφέρουσα αυτή σελίδα, αλλά και για να περιηγηθείτε στη χρήσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη γενικότερα της Ακαδημίας, πατήστε εδώ.

Το νέο τεύχος του JETS

Στο νέο τεύχος του Journal of Evangelical Theological Society 52:2 (2009) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:


 • JeffreyJ. Niehaus, "Covenant: an idea in the mind of God", 225-246
 • Robert B. Chisholm, "The chronology of the book of Judges : a linguistic clue to solving a pesky problem", 247-255
 • Walter C. Kaiser, "Psalm 72: an historical and messianic current example of Antiochene hermeneutical theoria", 257-270
 • Bennema, Cornelis, "The character of John in the Fourth Gospel", 271-284
 • Hoskins, Paul M., "Deliverance from death by the true Passover lamb : a significant aspect of the fulfillment of the Passover in the Gospel of John", 285-299
 • David Instone-Brewer, "Infanticide and the apostolic decree of Acts 15", 301-321
 • Dane C. Ortlund, "Justified by faith, judged according to works : another look at a Pauline paradox", 323-339
 • Daniel C. Timmer, "Variegated nomism indeed : multiphase eschatology and soteriology in the Qumranite "Community rule" (1QS) and the new perspective on Paul", 341-356

Άρθρο και βιβλιοκρισίες βιβλικού ενδιαφέροντος στο νέο VigChr

Στο νέο τεύχος του Vigiliae Christianae 63:3 (2009) δημοσιεύεται ένα άρθρο και δύο βιβλιοκρισίες βιβλικού ενδιαφέροντος:

Dominika A. Kurek-Chomycz, "The Sweet Scent of the Gospel in the Didache and in Second Corinthians: Some Comments on Two Recent Interpretations of the Stinoufi Prayer in the Coptic Did. 10.8", 323-344
To κοπτικό απόσπασμα της Διδαχής, η λεγόμενη προσευχή stinoufi, παραμένει ακόμη ένα ανοικτό ζήτημα. Στο άρθρο επανεξετάζονται δύο προηγούμενες υποθέσεις: των Joseph Ysebaert και Alistair Stewart-Sykes. Η συγγραφέας υποστηρίζει ότι όχι μόνο η προσευχή stinoufi αλλά και το 2 Κορρ 2,14-16 μπορούν να κατανοηθούν καλύτερα με τη βοήθεια της σοφιολογικής παράδοσης που συνδέει τη Σοφία με το άρωμα. Στο Διδ 10,8, όπως και στην παύλεια περικοπή, η ιδέα του αρώματος αναφέρεται πιθανόν στο ευαγγέλιο. Επομένως, αν και δεν μπορεί να διαπιστωθεί μία άμεση εξάρτηση, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλεισθεί κάποια σχέση μεταξύ της παύλειας μεταφοράς και της προσευχής stinoufi.

Βιβλιοκρισίες
Kathy L. Gaca & L.L. Welborn (eds.), Early Patristic Readings of Romans (Romans Through History and Cultures Series), New York-London: T&T Clark 2005
Βιβλικρισία από τον Riemer Roukema

David L. Balch, Roman Domestic Art and Early House Churches, Tübingen:Mohr Siebeck 2008 (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 228)
Βιβλιοκρισία από Eric M. Moormann

Μία συλλογή άρθρων από την EABS Conference 2008

Kυκλοφορεί μία μικρή συλλογή εισηγήσεων που διαβάστηκαν στην συνάντηση της European Association of Biblical Studies το καλοκαίρι 2008 στη Λισσαβώνα.

J.A. Ramos - Ph. R. Davies - Maria Ana T. Valdez, From Antiquity to the Present. The 2008 European Association of Biblical Studies Lisbon Meeting, Lisbon 2008

O τόμος διατίθεται δωρεάν με μοναδική υποχρέωση την κάλυψη του ταχυδρομικού κόστους. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει ένα αντίτυπο, μπορεί να επικοινωνήσει με την Ana Valdez (ana.valdez@netcabo.pt).

Περιεχόμενα του τόμου
 • Preface
 • José Augusto Ramos, "Meeting in Lisbon beyond Tarshish"
 • Introduction
 • Alan Millard, "Administration in Judah in the 8th and 7th centuries B.C."
 • Ernst Axel Knauf - André Lemaire et al., "Arabian Trade in the Iron Age"
 • Emanuel Pfoh, "On History-Writing and the Old Testament: Some Methodological Issues"
 • Kari Syreeni, "Satanic Disciples:"A Narrative and Cognitive Analysis of Two Gospel Scenes"
 • M. Ana T. Valdez, "Revival of Biblical Motifs in the Early Modern Period: The Iberian Eschatological Hope in the 16th and 17th centuries"
 • Ricardo Munoz Solla, "Reading the Bible: Hopes and Realities of Castilian Judaizers at the end of 15th century"