Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011

Ένα νέο άρθρο για το κατά Ιωάννην/ An article on John

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί ένα άρθρο του Paul N. Anderson σχετικά με τις πηγές και τη θεολογία του Ιωάννη:

Το τρέχον τεύχος του BN / In the current issue of BN

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblische Notizen 150 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


Serge Frolov, "Sarah, Rebekah, and the Unchangeable Ruble: Unrecognized Folkloric Background of the “Wife-Sister” Stories in Genesis", 3-7
Στο άρθρο καθίσταται σαφές ότι η αναγνώριση του μοτίβου της "συζύγου-αδελφής" στη Γένεση ως μίας παραλλαγής του  μοτίβου "του μαγικού αντικειμένου που γυρνά στον εαυτό του", το οποίο απαντά στη λαϊκή παράδοση πολλών πολιτισμών και ιδιαίτερα συχνά στις αφηγήσεις των προπατόρων στην εβραϊκή Βίβλο εκεί μπορεί να εξηγήσει την προέλευση αυτού του μοτίβου και την εξέλιξή του.   

Christoph Berner, "Vom Aufstand Datans und Abirams zum Aufbegehren der 250 Männer. Eine redaktionsgeschichtliche Studie zu den Anfängen der literarischen Genese von Num 16-17", 9-33
Θέμα της μελέτης είναι οι απαρχές της φιλολογικής ανάπτυξη των κεφ. 16-17 των Αριθμών. Σε αυτά τα κεφάλαια το αρχαιότερο λογοτεχνικό στρώμα εκπροσωπείται από την μετα-ιερατική αφήγηση της στάσης των Datan και του Abiram εναντίον του Μωυσή (16,12-14αβ*, 25α, 27β, 32α, 33αβα, 34). Ένα μεταγενέστερο χέρι διαμόρφωσε την τιμωρία των δύο στασιαστών ως μία καταστροφή (16,1β*, 2aα, 15, 25β, 28-31). Αυτό το τελευταίο μοτίβο διαμορφώνει τη βάση  για τη συμπλήρωση του κειμένου με την αφήγηση για τους 250 ανθρώπους. Αυτοί μεταδίδουν το ιδανικό μίας θεοκρατίας χωρίς ιερείς και αποδεικνύεται ότι έχουν λάθος σε μία θυσιαστική αναμέτρηση (16,2aβ[b]. 3. 4. 5a*. 6abα. 7a*. 14b*. 18. 26. 33bβ. 35. 17,11*. 12aαb. 15a).

Amos Frisch, "The Attitude toward Jerusalem in Two Rebellion Narratives: A Literary and Theological Investigation", 35-48
Έχοντας ως βάση την ιδέα ότι η στάση τους απέναντι στην Ιερουσαλήμ δεν είναι απλά ένα στοιχείο χαρακτηρισμού, αλλά επίσης αντιπροσωπεύει μία ηθική κρίση, η στάση αυτών των τεσσάρων βασιλέων εξετάζεται μέσα σε δύο ιστορίες επανάστασης  Στις ιστορίες της στάσης του Αβεσσαλώμ (2 Σαμ 15-20) και της διαίρεσης του βασιλείου (2 Βασ 12, 1-24) καθώς επίσης και στην αμέσως επόμενη συνέχισή τους (στ. 22-24) ο πολιτικός ηγέτης αφαιρεί από την Ιερουσαλήμ τα προνόμιά της και τα παραχωρεί σε μία άλλη πόλη (Χεβρών, Συχέμ). Στην πρώτη ιστορία ο Δαυίδ υπερασπίζεται την κυριότητά του έναντι του Αβεσσαλώμ. Στη δεύτερη τόσο ο Ιεροβοάμ όσο και ο Ροβοάμ ταπεινώνουν την Ιερουσαλήμ. Ο Ιεροβοάμ ωστόσο υποβαθμίζει τον ιδιαίτερο και μοναδικό ρόλο της Ιερουσαλήμ ιδρύοντας ανταγωνιστικά λατρευτικά κέντρα. Αυτό προκαλεί την αυστηρή κριτική του αφηγητή.  

Bernard Gosse, "Le cantique d’Ezéchias d’Isa 38,9-20 et les Psaumes 88-89", 49-53
Το Ησ 38, 9-20 αναφέρεται στους Ψα 88-89 με το κοινό πρόβλημα της αρρώστειας του Εζεκία και τον αφανισμό της δυναστείας. Το Ησ 38, 9-20 επίσης αναφέρεται στις απαντήσεις των Ψα 90-106 και του δεύτερου μέρους βιβλίου του Ησαΐα αμέσως μετά τις παραδόσεις για τον Ησαΐα στο Ησ 36-39.  

Ulrich Hofeditz, "Die Jannäus-Linie: Ein Problemkomplex oder auf der Suche nach einer Hermeneutik des Flavius Josephus", 55-73

Στα 1949 και 1961 ήρθαν στο φως αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως η Γραμμή του Ιανναίου, ένα αμυντικό έργο, το οποίο κατασκευάστηκε από τον Αλέξανδρο Ιανναίο εναντίον του Αντίοχου Διονύσιου. Μία νέα συζήτηση στα 2003 απέρριψε αυτήν την ταυτοποίηση. Στο άρθρο δίνεται το ευρύτερο πλαίσιο του Ιανναίου. Η ύπαρξη ενός τέτοιου αμυντικού έργου είναι πιθανή, αν ληφθούν υπόψη τοπογραφικά στοιχεία, η πορεία των δρόμων, η αναφορά του Ιωσήπου κτλ., ωστόσο η περιγραφή του Ιωσήπου είναι μάλλον απίθανη.

Friedrich V. Reiterer, "Politik, Bildung und Religion. Der alttestamentliche Glaube im hellenistischen Ambiente Teil 2", 75-94
Ο ρόλος και η επίδραση της ταυτότητας των Μακεδόνων ο οποίος αναπτύχθηκε στη βάση του ελληνικού πολιτισμού που έδωσε την ώθηση για τη δημιουργία μίας νέας μορφής ελληνισμού, καθίστανται σαφή στα επίπεδα της πολιτικής, της εκπαίδευσης, της αυτοσυνειδησίας, της οικονομίας και της κοινωνίας και υπό το φως της συνάντησης των διαφόρων θρησκευτικών ιδεών του ελληνισμού με εκείνες των Ιουδαίων.

Benjamin Kilchör, "Aus Zwei mach Eins? Synoptische Beobachtungen ausgehend von einer Doppelung in Mk 7,8-9", 95-106
Φαίνεται ότι ο Ματθαίος δημιούργησε ένα σαφή λόγο του Ιησού αλλάζοντας τη σειρά σκόρπιων λογίων στα Μκ 7, 6-8 και 9-13. Αν όμως η σειρά στο κατά Ματθαίον είναι η αρχική, τότε ο λόγος του Μκ δε φαίνεται να συναπαρτίζεται από σκόρπια λόγια αλλά να είναι μία καλοσχεδιασμένη αλλαγή της σειράς του Ματθαίου. Επιπλέον τα διπλά λόγια στα Μκ 7, 8-9 μπορούν να εξηγηθούν ως αποτέλεσμα αυτής της αλλαγή και χαρακτηρίζουν το Ησ 29, 13 ως "εντολή" στο Μκ 7, 8.

Harald Schweizer, "Codierung – Computerkonkordanz – Übersetzung. Einführung in das Konkordanzsystem „Corpus Matching Online“", 107-125
Στο άρθρο ο συγγραφέας συζητά τα προβλήματα της ηλεκτρονικής μεταγραφής μη λατινικών κειμένων όπως εβραϊκών. Το κύριο ενδιαφέρον συνίσταται σε μία δυνατή διαδικασία αναζήτησης όπου ορίζεται ένα κείμενο αναζήτησης κι όπου ο υπολογιστής αυτόματα εντοπίζει όλες τις πιθανές περιπτώσεις μέσα σε ένα συγκεκριμένο σώμα κειμένων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά  του διαδικτυακού ταμείου CoMOn. Αυτό το εργαλείο λειτουργεί αποκλειστικά στη βάση εκφράσεων χωρίς την διάκριση νοήματος. Τα αποτελέσματα θα είναι επομένως αντικειμενικά, διότι μπορούν εύκολα να ελεχθούν. Όμως είναι αναγκαία η ιδιαίτερη επεξεργασία προκειμένου να δοθεί απάντηση σε ζητήματα παράθεση, έμμεσης αναφοράς ή σχετικής χρονολογίας. Από απόψεως μεθόδου το διαδικτυακού ταμείου (που εργάζεται στη βάση σειράς λέξεων /φράσεων) διαφοροποιείται από τα γνωστά έντυπα ταμεία καθώς επίσης και από την Stuttgart Electronic Study Bible.

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του Τheologische Rundschau / In the current issue of Theologische Rundschau

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Theologische Rundschau 76:3 (2011) δημοσιεύονται μεταξύ άλλων και τα εξής άρθρα βιβλικού ενδιαφέροντος:

  • Rüdiger Liwak, "Vierzig Jahre Forschung zum Jeremiabuch : 2: zur Entstehungsgeschichte", 265-295
  • Christof Landmesser, "Hermeneutische Theologie verstehen",349-360

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

Στο τρέχον τεύχος του RB / In the current issue of RB

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Revue Biblique 118:2 (2011) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 
  • Gideon Hadas, "Dead Sea anchorages", 161-179
  • Gershon Hepner, "The mockery of kings and prophets : the Balaam narrative contains an implied critique of Moses", 180-185
  • Dominique Charles, "Échos de Josias dans le Nouveau Testament", 186-224
  • Étienne Nodet, "Jérémie: le témoignage de Flavius Josèphe", 225-240
  • Avital: Wohlman, "Maïmonide, le Père Lagrange et Paul Ricoeur face à Genèse 3 : limites du rapport fertile entre Foi et Raison", 241-259
  • Étienne Nodet, "Les "Kittim", les Romains et Daniel", 260-268