Σάββατο 6 Ιανουαρίου 2018

Ένα νέο βιβλίο για τα graffiti της Πομπηίας / A new study on Pompei's graffiti

Από τον εκδοτικό οίκο de Gruyter και στη σειρά Materiale Textkulturen κυκλοφόρησε η μελέτη της Polly Lohmann σχετικά με τα τοιχογραφήματα της Πομπηίας. Ο τόμος είναι ελεύθερος για καταφόρτωση για κάθε ενδιαφερόμενο:

Materiale Textkulturen 16 (Berlin: de Gruyter 2018)
ISBN 978-3-11-057428-9


To τρέχον τεύχος του RSB / The current issue of RSB

Ricerche storico-bibliche 29:1 (2017)

 • Marco Zappella, "Presentazione," 5-12
 • Gianfranco Bonola, "Figure di intermediari nelle spiritualità orientali : Esseri umano-divini nello spazio fra l'assoluto e il mondo umano," 13-34
 • Jean-Marie Durand, "La mediazione del sacro e la rappresentazione della divinità," 35-56
 • Eleonora Tagliaferro, "Il prolungarsi del divino nella figura del mal'àk," 57-66
 • Paolo Merlo,  "Il re mediatore di Dio nell'Israele antico : Lineamenti alla luce del contesto storico religioso," 67-96
 • Renato De Zan, "A garanzia della presenza divina : il tempio e la prassi cultuale," 97-108
 • Massimiliano Scandroglio, "«Ti ho stabilito profeta» (Ger 1,5) : La mediazione profetica del divino in Israele," 109-130
 • Simone  Paganini, "Comunicare la volontà divina : La Legge come mediazione interpretativa della divinità," 131-150
 • Giuseppe Veltri, "Lettere incise nella pietra : Fondamento della tradizione orale e limite della tradizione scritta nell'ebraismo classico," 151-170
 • Lorenzo DiTommaso, "Natura e necessità della comunicazione tra cielo e terra nella letteratura apocalittica," 171-192
 • Piero Capelli, "Figure e dimensioni della mediazione nell'ebraismo tardoantico e medievale : la voce dai cieli, la Sekinah e laTorah orale," 193-220


Ricerche storico-bibliche 29:1 (2017)

 • Giuseppe Bellia, "Coscienza canonica e ambiente giudaico," 5-10
 • Giorgio Jossa, "La riscoperta del Gesù ebreo : I limiti delle precedenti ricerche e le aporie di quella attuale," 11-24
 • Santiago Guijarro, "L'ambiente galilaico : gli scavi di Magdala e il «documento Q»," 25-56
 • Mauro Pesce, "Gesù alla ricerca di certezza e le forme di mediazione della divinità nel giudaismo di età ellenistico-romana," 57-108
 • Frédéric Manns, "Jésus et le sabbat," 109-154
 • Dario Garribba, "Il tempio e le cause della morte di Gesù," 155-176
 • Enrico Norelli, "Dal Gesù ebreo al Gesù del Vangelo secondo Tommaso : studio di alcuni casi," 177-212
 • Piero Stefani, "Gesù nelle fonti ebraiche : dal Testimonium flavianum alle Toledot Yešu," 213-226

Στο τρέχον τεύχος του BASP / In the current issue of BASP

Bulletin of the American Society of Papyrologists 54 (2017)

 • Lincoln H. Blumell, "An Amulet Containing Acts 9:1," 31-43 (abstract)
 • Thomas Christiansen, "Manufacture of Black Ink in the Ancient Mediterranean," 167-195 (abstract)
 • Dan Batovici, "Two B Scribes in Codex Sinaiticus?," 197-206 (abstract)
 • 261 - 286 - 
 • Alain Delattre / Jitse Dijkstra /Jacques van der Vliet, "Christian Inscriptions from Egypt and Nubia 4 (2016)," 287-323 (abstract)

Στο τρέχον τεύχος του Biblica et Patristica Thoruniensia / In the current issue of Biblica et Patristica Thorunensia

Biblica et Patristica Thoruniensia 10:3 (2017)

Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018

Δύο νέα τεύχη του JOCABS / Two new issues of JOCABS

Journal of OCABS 9:1 (2016)

Journal of OCABS 10:1 (2017)

Στο τρέχον τεύχος του ExpT/ In the current issue of ExpT

Expository Times 129:4 (2018)

 • Cherryl Hunt, "Be Ye Speakers of, and Listeners to, the Word: The Promotion of Biblical Engagement through Encountering the Scriptures Read Aloud," 149-157 (abstract)
 • Kathleen Rochester , "Reading the Exodus Story Alongside Case Studies of Abuse and Betrayal in Family Relationships," 158-164 (abstract)

Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 60:1 (2018)

 • Michael Kochenash, "Political Correction: Luke’s Tabitha (Acts 9:36-43), Virgil’s Dido, and Cleopatra," 1-13 (abstract)
 • Stephen Robert Llewelyn / Alexandra Robinson / Blake Edward Wassell, "Does John 8:44 Imply That the Devil Has a Father? Contesting the Pro-Gnostic Reading," 14-23 (abstract)
 • S.M. Baugh, "Greek Periods in the Book of Hebrews," 24-44 (abstract)
 • Robert Doran, "The Persuasive Arguments at Play in Heb 2:11 and 7:12," 45-54 (abstract)
 • Clare K. Rothschild, "The Muratorian Fragment as Roman Fake," 55-82 (abstract)


Μεταφορές, μητρότητα και γυναικείο σώμα

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation η Alicia D. Myers (Campbell University Divinity School) δημοσιεύει το άρθρο της για τις μεταφορές σχετικά με τη μητρότητα και το γυναικείο σώμα και η χρήση τους στη θεολογική διδασκαλία των κειμένων της Καινής Διαθήκης:

Το τρέχον τεύχος του EC / The current issue of EC

Early Christianity 8:4 (2017)

 • Simon Gathercole, "Editorial," 421-423
 • William Horbury, "W.H.C. Frend on Martyrdom and Persecution: Links between Judaism and the Early Church," 425-446 (abstract)
 • Dan Jaffé, "Index Librorum Prohibitorum: The Tannaim and Jewish Christian Books: Philological and Historical Perspectives," 447-457 (abstract)
 • Tobias Nicklas, "Die Akten des Titus: Rezeption 'apostolischer' Schriften und Entwicklung antik-christlicher 'Erinnerungslandschaften'," 458-480 (abstract)
 • Torsten Jantsch, "'Sokratische' Themen in der Areopagrede: Apg 17,22–31 im Kontext der antiken Philosophiegeschichte," 481-503 (abstract)

New Projects

 • Paola Buzi, "Tracking Papyrus and Parchment Paths: An Archaeological Atlas of Coptic Literature; Literary Texts in Their Geographical Context; Production, Copying, Usage, Dissemination and Storage (PAThs)," 507-516
 • Christopher B. Zeichmann, "Database of Military Inscriptions and Papyri of Early Roman Palestine (DMIPERP)," 517-520


Το τρέχον τεύχος του HeBAI / The current issue of HeBAI

Hebrew Bible and Ancient Israel 6:2 (2017)

 • Thomas B. Dozeman, "Introduction: The Current State of Scholarship on Joshua 24," 145-147 
 • Konrad Schmid, "Jews and Samaritans in Joshua 24," 148-160 (abstract)
 • Cynthia Edenburg, "Joshua 24: A Diaspora-oriented Overriding of the Joshua Scroll," 161-180 (abstract)
 • Joachim J. Krause, "Hexateuchal Redaction in Joshua," 181-202 (abstract)
 • Thomas Römer, "The Date, Composition and Function of Joshua 24 in Recent Research. A Response to Joachim J. Krause, Cynthia Edenburg, and Konrad Schmid," 203-216 (abstract)
 • Ville Mäkipelto, "The Four Deaths of Joshua: Why the Septuagint is Pivotal for the Study of Joshua 24," 217-242 (abstract)
 • Emanuel Tov, "The Publication of the Textual History of the Bible in Light of the Progress in Textual Scholarship," 245-258 (abstract)

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Η περιτομή του Ιησού στην αρχαία Εκκλησία / Jesus' circumcision in Ancient Church

Ένα επίσης επίκαιρο άρθρο του Andrew Jacobs σχετικά με την περιτομή του Χριστού και πώς αυτή κατανοήθηκε κυρίως από ιουδαΐζουσες ομάδες της αρχαίας Εκκλησίας:

O πόλεμος για τις καλένδες / A battle on the Kalends

Διαβάστε το πολύ ενδιαφέρον άρθρο της Sarah Bond για το ρωμαϊκό εορτασμό της Πρωτοχρονιάς και την χριστιανική αντίδραση σε αυτόν κατά την Ύστερη Αρχαιότητα:

Το τρέχον τεύχος του ZNT / The current issue of ZNT

Zeitschrift für das Neue Testament 39/20 (2017)
Το τρέχον τεύχος του περιοδικού είναι αφιερωμένο στην βασική ερμηνευτική αρχή της Μεταρρύθμισης, της sola scriptura. 
 • Stefan Alkier, "Die Zumutung der Schriftauslegung Sola scriptura als ihr Grund legendes hermeneutisches und methodisches Prinzip," 7-24
 • Eve-Marie Becker,  "Sola scriptura als bibelwissenschaftliches Prinzip," 25-33
 • Claire Clivaz, "Die Bibel im digitalen Zeitalter Multimodale Schriften in Gemeinschaften," 35-57
 • Jan Dochhorn, "Die Kirche und das Alte Testament Ein Debattenbeitrag mit Fokus auf dem Corpus Paulinum," 59-76
 • Kristina Dronsch, "Vom bedeutungsgenerierenden Grund des reformatorischen Schriftprinzips nicht nur für die neutestamentliche Wissenschaft," 77-86
 • Matthias Klinghardt, "Die Schrift und die hellen Gründe der textkritischen Vernunft Zur Textgeschichte der neutestamentlichen Handschriftenüberlieferung," 87-104
 • Matthias Konradt, "Die historisch-kritische Exegese und das reformatorische Schriftprinzip Eine Reflexion über die Bedeutung der Exegese des Neuen Testaments in der Theologie," 105-125
 • Karl-Wilhelm Niebuhr, "Sola Scriptura und Communio Sanctorum Zum Verhältnis von Schriftgemäßheit und Kirchengemeinschaft," 127-141
 • Petr Pokorný, "Die biblische Vorgeschichte des Schriftprinzips," 143-158
 • Eckart Reinmuth, "Sola scriptura Eine neutestamentliche Anmerkung," 159-172
 • Günter Röhser, "Kanonische Schriftauslegung und sola scriptura heute," 173-194
 • Gerd Theißen, "Sola Scriptura – Grundlage für Konsens und Individualisierung des Glaubens?" 195-211
 • Peter Wick, "Vom „sola scriptura“-Prinzip zu einem „Prä“ der Heiligen Schrift," 213-227
 • Oda Wischmeyer, "Sola scriptura, claritas scripturae und sacra scriptura sui ipsius interpres Kritische Überlegungen aus exegetischer und hermeneutischer Sicht," 229-242
 • Stefan Alkier / Eckart Reinmuth / Manuel Vogel, "Epilog," 243-254

Tο τρέχον τεύχος του ΟΤΕ / The current issue of OTE

Old Testament Essays 30:2 (2017)

 • Hans Ausloos, "The Story of Ehud and Eglon in Judges 3:12-30 : a literary pearl as a theological stumbling block," 225-239 (abstract)
 • Phil J. Botha, "Psalm 39 and its place in the development of a doctrine of retribution in the Hebrew Bible," 240-264 (abstract)
 • Johann Cook, "A Theology of the Septuagint?," 265-282 (abstract)
 • Helen Efthimiadis-Keith, "The memory of original wholeness and conscious differentiation in Genesis 1:1-2:4a," 283-299 (abstract)
 • Annette Evans, "Ezekiel’s 'Living Beings' in Pseudo-Ezekiel 4Q385, Frg. 6: a comparison with key Angelological verses in Ezekiel 1 and 10," 300-314 (abstract)
 • Jaco Gericke, "The meaning of Moses’ life : an analytic and comparative-philosophical perspective," 315-336 (abstract)
 • -, "What shall we do with the Canaanites? an ethical perspective on Genesis 12:61," 337-347 (abstract)
 • Louis J. Jonker, "'Satan made me do it!' the development of a Satan figure as social-theological diagnostic strategy from the late Persian Imperial Era to early Christianity," 348-366 (abstract)
 • Jurie le Roux, "Two Africans and the elusiveness of meaning," 367-383 (abstract)
 • Madipoane Masenya, "Towards an MIT-conscious Biblical Studies in South Africa? glimpsing the stories of absent husbands and waiting wives," 384-402 (abstract)
 • Ndikho Mtshiselwa, "Reading Jeremiah 31:31-34 in Light of Deuteronomy 29:21-30:10 and of Inqolobane Yesizwe : some remarks on prophecy and the Torah," 403-420 (abstract)
 • Gerrie F. Snyman, "Figuring out Cain : Darwin, Spangenberg, and Cormon," 421-442 (abstract)
 • H. J. M. (Hans) van Deventer, "Aspects of liminality in the book of Daniel," 443-458 (abstract)
 • Schalk Willem van Heerden, "Shades of green - or grey? towards an ecological interpretation of Jonah 4:6-11," 459-477 (abstract)
 • Hendrik Viviers, "Why nature is good to think, feel and live by in the Joban divine speeches : some psychological perspectives on the worth of exposure to wild animals," 503-524 (abstract)
 • Gerald West, "Redaction criticism as a resource for the Bible as 'a site of struggle'," 525-545 (abstract)


Στο τρέχον τεύχος του Perichoresis / In the current volume of Perichoresis

Perichoresis 15:1 (2017)


Perichoresis 15:3 (2017)

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2018

Ένα νέο βιβλίο για την ελπίδα της ανάστασης / A new book on the hope of resurrection

Από τις εκδόσεις Vandenhoeck & Ruprecht κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο για την πρωτοχριστιανική ελπίδα της ανάστασης των νεκρών. Ο συγγραφέας του, Jürgen Becker, εστιάζει τη μελέτη του στο ζήτημα των απαρχών και της εξέλιξης της πίστης στην ανάσταση των νεκρών καθώς και στο θεολογικό υπόβαθρο και τις θεολογικές προεκτάσεις αυτής της πίστης. Μάλιστα, συχνά αντιπαραβάλλει αυτήν την πρωτοχριστιανική προσδοκία με τη σύγχρονη χριστιανική αντίληψη για την ανάσταση των νεκρών, καθιστώντας έτσι τη μελέτη του εξαιρετικά ωφέλιμη και για τις σύγχρονες θεολογικές συζητήσεις περί ανάστασης:

Jürgen Becker, Hoffnung: Der frühchristliche Dialog zur eschatologischen Vollendung, Biblisch-Theologische Studien 171, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018
242 σελίδες
ISBN 978-3-7887-3234-9
40,00 €


Στο τρέχον τεύχος του Communio Viatorum / In the current issue of Communio Viatorum

Communio Viatorum 59:1 (2017)

 • Bohdan Hrobon, "'Be Useful to Your Neighbor Who is Like You': Exegesis and Alternative Translation of Lev 19:18b," 5-24
 • Josef Tino, "An Elaboration of Some Theological Issues of Second Temple Judaism in Chronicles and Jubilees," 25-47

Στο τρέχον τεύχος του ETL / In the current issue of ETL

Ephemerides theologicae Lovanienses 93:4 (2017)
 • Andreas Lindemann, "The Resurrection of Jesus:Reflections on Historical and Theological Questions," 557-579 (abstract)
 • Piet Farla, "'Christ Replaces the Law, - but Israel Remains the People of God': The Rhetorical Dispositio of Romans 1,13-11,36," 581-632 (abstract)
 • Geert van Oyen, "Lire l'évangile selon Marc au 21e siècle: Méthode et sens. Rapport du 66e Colloquium Biblicum Lovaniense (26-28 juillet 2017)," 657-669 

Jonathan Z. Smith (30.12.2017)

Έφυγε από τη ζωή την τελευταία μέρα του 2017 ο γνωστός ιστορικός των θρησκειών Jonathan Z. Map is Not Territory (1975), Imagining Religion: From Babylon to Jonestown (1982), To Take Place: Toward Theory in Ritual (1987), Drudgery Divine: On the Comparison of Early Christianities and the Religions of Late Antiquity (1990), and Relating Religion: Essays in the Study of Religion (2004)
Smith. Διετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Chicago και υπήρξε μέλος της American Academy of Arts and Sciences και πρόεδρος της SBL. Το έργο του συνέβαλε ουσιαστικά στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου κατανόησης της θρησκείας και ειδικότερα των θρησκευτικών φαινομένων του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Σημαντικές μελέτες του:

Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι ραββίνοι κι ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός / Rabbis and Graeco-Roman culture

Ο Burton L. Visotzky (Jewish Theological Seminary) συζητά στο σύντομο άρθρο του στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation ποια στοιχεία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού αφομοίωσαν οι ραββίνοι, τα οποία τελικά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του Ιουδαϊσμού μετά το 70 μ.Χ.