Κυριακή 3 Οκτωβρίου 2021

Open Access: Ένα βιβλίο για τα ζώα στην αρχαία Εγγύς Ανατολή / Open Access: A book on animals in ancient Near East


L. Recht - C. Tsouparopoulou,  (2021). Fierce lions, angry mice and fat-tailed sheep: Animal encounters in the ancient Near EastMcDonald Institute for Archaeological Research 2021

Το τρέχον τεύχος του ROOTS / The current issue of ROOTS

 Romanian Orthodox Old Testament Studies 4/2 (2020)

Η Εύα σύντροφος ή βοηθός; / Eve, a partner or a helper?

 Στην ιστοσελίδα TheTorah.com ο Gary Rendsburg (Rutgers University) συζητά τη σημασία της φράσης עֵזֶר כְּנֶגְדֹּו ʿezer ke-negdo (Γένεσις 2:18) που περιγράφει το ρόλο της Εύας δίπλα στον Αδάμ. Αξιοποιώντας τις θέσεις του Zeʾev Ben-Ḥayyim (1907‒2013), καθηγητή των εβραϊκών στο Hebrew University, ο Rendsburg υποστηρίζει ότι η φράση, που απαντά μόνο στην αρχή της Γενέσεως, δε σημαίνει τον βοηθό, όπως αποδίδεται στις αρχαίες και νεότερες μεταφράσεις, αλλά του ισότιμου συντρόφου:

Woman: Helpmate No Longer

Το τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

 Journal for the Study of Judaism 52/4-5 (2021)

  • Lydia Lee, "On the Vorlage, Tendenz, and Scribal Negligence of AT Esth 1:10–15," 469–499 (abstract)
  • Benjamin G. Wright III, "Ἰσοδυναμέω and Translation into Greek in Sirach," 500–521 (abstract)
  • J. E. (Eelco) Glas, "Reading Josephus’ “Prophetic” Inspiration in the Cave of Jotapata (J.W. 3.351–354) in a Roman Context," 522–556 (abstract)
  • Menahem Kister, "Deeds, Reward, and Divine Mercy: Jewish Views and Pauline Passages," 557–600 (abstract)