Παρασκευή 5 Απριλίου 2019

Τα πολλά πρόσωπα του Δαυίδ στην ΠΔ / David's many faces in the OT

Ο Thomas Thompson (Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης) συζητά τις διαφορετικές εικόνες του βασιλιά Δαυίδ, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τα βιβλικά κείμενα:

Πέμπτη 4 Απριλίου 2019

Τα χρώματα στην αρχαία Μεσόγειο / Colours in ancient Mediterranean

Διαβάστε την παρουσίαση για μία νέα έκθεση σχετικά με την παρασκευή και την χρήση των χρωμάτων στην αρχαία τέχνη της Μεσογείου:

Αυτοκρατορία και Καινή Διαθήκη / Empire and the New Testament

Στο ιστολόγιο The Logos Lab ο Tavis Bohlinger δημοσιεύει ένα σύντομο κείμενο για τον τρόπο με τον οποίο η ρωμαϊκή αυτοκρατορία λειτουργεί ως το υπόβαθρο των κειμένων της Καινής Διαθήκης:

Μια αρχαία κυψέλη / An ancient bee-hive

Στο ιστολόγιο ANE Today παρουσιάζεται ένα ξεχασμένο εύρημα που φυλάσσεται στο Albright Institute της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για μία κυψέλη μάλλον ρωμαϊκών χρόνων που βρέθηκε στις Δεξαμενές του Σολομώντα:

Ένα άρθρο βιβλικού ενδιαφέροντος στο τρέχον τεύχος του HTS / An article of biblical interest in the current issue of HTS

Hervormde teologiese studies 75:3 (2019)

Johann Cook, "Contextuality and the Septuagint"

Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Το τρέχον τεύχος του Liber Annuus / In the current issue of Liber Annuus

Liber Annuus 67 (2017)

 • Michelangelo Priotto, "L’itinerario geografico-teologico di Abramo: I: Da Ur alle Querce di Mamre (Gn 11,27–14,24)," 9-28
 • Alessandro Coniglio, "«Gracious and Merciful is Yhwh…» (Psalm 145:8): The Quotation of Exodus 34:6 in Psalm 145 and Its Role in the Holistic Design of the Psalter," 29-50
 • Vincenzo Lopasso, "Il principio della retribuzione in Malachia 3,13-21," 51-62
 • Rosario Pierri, "I neologismi nei Settanta e nell’antichità," 63-98
 • Frédéric Manns, "La mère des fils de Zébédée," 99-106
 • Matteo Munari, "Lievito e insegnamento. Nota filologica su Mt 16,12," 107-112
 • Maurizio Girolami, "Lk 12:49-53 in Marcionite texts," 113-126
 • Piotr Blajer, "What is the Purpose of the Older Brother in the Parable? A Narrative Study of Luke 15," 127-150
 • Elisa Chiorrini, "Le voci τέλειος e καθαρός in BDAG e Louw-Nida alla luce delle iterazioni sinonimiche in Gc 1,4b.27," 151-196
 • Francesco Piazzolla, "Rev 5:6-14 as an example of Johannine intertextuality," 197-210
 • Franco Pierno, "Volgarizzamenti medievali italiani della Bibbia. Note su un campo di studi ancora poco conosciuto," 211-224
 • Edoardo Barbieri, "La ‘magna e salutiffera utilità’. Appunti sulla Bibbia in italiano fra Quattro e Seicento," 225-250
 • Michele Colombo, "Dal Settecento a oggi: fatta la Bibbia in italiano, bisogna fare l’italiano della Bibbia," 251-270
 • Yaakov Mascetti, "The Bible in the Renaissance – Scholarship in the Middle East," 271-290
 • Gregor Geiger, "Die Revision der Einheitsübersetzung: Eine kritische Würdigung," 299-328
 • Giuseppe Ligato, "Le mura armate. Due ipotesi sulla ‘Torre di Davide’ della Gerusalemme crociata
 • in una miniatura della Bibliothèque Royale di Bruxelles," 329-396
 • Asher Ovadiah - Sonia Mucznik, "The Early Byzantine Architectural Complex and Its Figurative Mosaic Pavement in Caesarea Maritima – A Reconsideration," 397-426
 • Yana Tchekhanovets, "The 1930s excavations at the YMCA site in Jerusalem and the Byzantine ‘Monastery of the Iberians’," 427-448
 • Győző Vörös, "The Lost Northern-Wing of the Herodian Royal Palace of Machaerus: Preliminary Report of the 2017 Archaeological Excavations," 449-476
 • Asher Ovadiah - Rosario Pierri, "An Inscribed Stone with a Greek Inscription from Machaerus, Jordan," 477-484

Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Σουμεριακές πινακίδες στο Ground Zero / Sumerian tablets in Ground Zero

Στο ιστολόγιο Friends of ASOR παρουσιάζεται η ιστορία περίπου 150.000 πινακίδων από την Nipur, οι οποίες μεταφέρθηκαν λαθραία στις ΗΠΑ, κατασχέθηκαν κι οι περισσότερες από αυτές καταστράφηκαν κατά τη γνωστή επίθεση στις 11/9: 

Τραύμα και αποτυχία στο βιβλίο των Θρήνων / Trauma and failure in the book of Lamentation

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το άρθρο του David Janzen για την εμπειρία του τραύματος και της αποτυχίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο βιβλίο των Θρήνων