Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

RBL 4/8/2011

Cornelis Bennema, Encountering Jesus: Character Studies in the Gospel of John
Reviewed by Nijay K. Gupta

Scott N. Callaham, Modality and the Biblical Hebrew Infinitive Absolute
Reviewed by Jeremy Hutton

Thomas B. Dozeman, ed., Methods for Exodus
Reviewed by Danny Mathews

Jennie R. Ebeling, Women's Lives in Biblical Times
Reviewed by Aren M. Maeir

Swift Edgar, ed., The Vulgate Bible, Volume 1: The Pentateuch: Douay-Rheims Translation
Reviewed by Mark Elliott

Troels Engberg-Pedersen, Cosmology and Self in the Apostle Paul: The Material Spirit
Reviewed by Kevin McCruden

John Paul Heil, Colossians: Encouragement to Walk in All Wisdom as Holy Ones in Christ
Reviewed by Rodrigo J. Morales

Robert Kugler and Patrick Hartin, An Introduction to the Bible
Reviewed by Lily Vuong

Heikki Räisänen, The Rise of Christian Beliefs: The Thought World of Early Christians
Reviewed by Gosnell Yorke

Robert Titley, A Poetic Discontent: Austin Farrer and the Gospel of Mark
Reviewed by Mark A. Matson

Δύο νέα άρθρα στο The Bible and Interpretation / Two new articles on The Bible and Interpretation

Δύο νέα άρθρα έχουν αναρτηθεί στη γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation:

Steven Weizman, "The Fool's Gold of Ophir"
Ο συγγραφέας ασχολείται με τη γοητεία που προκαλεί η προσωπικότητα του Σολομώντα και την αναζήτηση στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη συγγραφή της βιογραφίας. Αυτό στο οποίο καταλήγει η σημερινή έρευνα είναι στην ανασκευή της προηγούμενης εικόνας για το θρυλικό βασιλιά του Ισραήλ και στο μετριασμό της αρχικής βεβαιότητας για τις γνώσεις τις οποίες διαθέτουμε σήμερα γι' αυτόν.
Ο συγγραφέας συζητά μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα τη συζήτηση που αναπτύχθηκε κατά το προηγούμενο έτος σχετικά με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν οι διάφορες εκκλησιαστικές ομολογίες στον ακαδημαϊκό βιβλικό διάλογο και σε φορείς τέτοιου διαλόγου όπως είναι η SBL.