Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Μαγικό μολύβδινο φυλακτήριο στα λατινικά / Α magic lead defixio in latin

Στην Αρχαιολογική Συλλογή του Lincolnshire θα εκτίθεται πλέον ένα ενδιαφέρον αρχαιολογικό εύρημα που ήρθε στο φως που ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφές ρωμαϊκής βίλλας στο West Deepening. Πρόκειται για μολύβδινο φυλακτήριο (defixio) που αφορά στην ασφαλή εγκυμοσύνη μίας γυναίκας που φέρει το όνομα Cleuomedes. Παραθέτω το κείμενο του φυλακτηρίου στην αγγλική μετάφραση του λατινικού, όπως δίνεται στο σχετικό δημοσίευμα:
‘Womb, I say to you, stay in your place [. . .] has given to you. I adjure you by Iao, and by Sabao and by Adonai, not to hold onto the side; but stay in your place, and not to hurt Cleuomedes daughter of A[. . .].’

Το εύρημα χρονολογείται στον 4ο αι. μ.Χ. και μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για τις αντιλήψεις περί της φυσιολογίας του γυναικείου σώματος. Η μήτρα κατανοείται ως κάτι ζωντανό που μπορεί να κινείται μέσα στο σώμα της γυναίκας με αποτέλεσμα να μπορεί να την βλάψει. 
Παρόμοια κείμενα, που έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία του ελληνορωμαϊκού κόσμου, είναι γραμμένα στα ελληνικά. Το κείμενο του West Weepening είναι το μόνο που έχει βρεθεί στα λατινικά, κάτι που καθιστά το εύρημα μοναδικό.

Στο τρέχον τεύχος του BAR / In the current issue of BAR

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Biblical Archaeologist Review 38:5 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:

 • Győző Vörös, "Machaerus: Where Salome Danced and John the Baptist Was Beheaded" 
 • Morten Hørning Jensen, "Antipas—The Herod Jesus Knew" 
 • Avraham Faust, "Did Eilat Mazar Find David’s Palace?" 
 • Avishai Margalit, "Josephus vs. Jeremiah: The Difference Between Historian and Prophet" 
 • Hershel Shanks, "Should Israel Return the Tablets of the Law to Egypt?" 
 • April DeConick, "How the Mother God Got Spayed" 
 • Kevin McGeough, "Should Archaeology Be Used as a Source of Testable Hypotheses About the Bible?" Yosef Garfinkel, "Christopher Rollston’s Methodology of Caution" 

REVIEWS
 • Sean Freyne, "Tradition and Proclamation: A Galilean Teacher and a Diaspora Jew". Jesus, Paul and the Gospels by James D.G. Dunn 
 •  Harold Brodsky, "Assessing Biblical Atlases" The New Moody Atlas of the Bible by Barry J. Beitzel Zondervan Atlas of the Bible by Carl G. Rasmussen

RBL 17/8/2012

Reinhard Achenbach, Rainer Albertz, and Jakob Wöhrle, eds., The Foreigner and the Law: Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East
Reviewed by Bradford A. Anderson

David A. Bergen, Dischronology and Dialogic in the Bible's Primary Narrative
Reviewed by Sara Koenig

Georg Fischer, Die Anfänge der Bibel: Studien zu Genesis und Exodus
Reviewed by Frank H. Polak

Bonnie J. Flessen, An Exemplary Man: Cornelius and Characterization in Acts 10
Reviewed by Jean-Francois Racine

John Goldingay, Key Questions about Biblical Interpretation: Old Testament Answers
Reviewed by John E. Anderson

Feidhlimidh T. Magennis, First and Second Samuel
Reviewed by William L. Lyons

Elizabeth A. McCabe, ed., Women in the Biblical World: A Survey of Old and New Testament Perspectives
Reviewed by Ginny Brewer-Boydston

James D. Nogalski, The Book of the Twelve
Reviewed by Lena-Sofia Tiemeyer

Christian Smith, The Bible Made Impossible: Why Biblicism Is Not a Truly Evangelical Reading of Scripture
Reviewed by Craig L. Blomberg

Dieter Zeller, Jesus - Logienquelle - Evangelien
Reviewed by John S. Kloppenborg

+ Marvin Meyer (1948-2012)

Απεβίωσε ο καθηγητής της Βίβλου και των Χριστιανικών Σπουδών στο Chapman University Marvin Meyer. O Meyer ήταν γνωστός για τις εκδόσεις γνωστικών και μαγικών κειμένων, για τις μελέτες του σχετικά με τις θρησκείες του ελληνορωμαϊκού κόσμου και τις συνεντεύξεις του σε πολλά ντοκυμαντέρ των ΒΒC, ABC, CNN, History Channel κ.ά.
Μεταξύ των δημοσιεύσεών του συγκαταλέγονται οι εξής:

The Gnostic Gospels of Jesus (HarperCollins, 2005), The Gospels of Mary (HarperCollins, 2004), Secret Gospels: Essays on Thomas and the Secret Gospel of Mark (Trinity Press International, 2003), The Ancient Mysteries: A Sourcebook of Sacred Texts (Pennsylvania, 1999), The Unknown Sayings of Jesus (HarperCollins, 1998), The Magical Book of Mary and the Angels (P. Heid. Inv. Kopt. 685): Text, Translation, and Commentary (Heidelberg, 1996), and The Gospel of Thomas: The Hidden Sayings of Jesus (HarperCollins, 1992). He has also edited or co-edited The Gnostic Bible (Shambhala, 2003), Reverence for Life: Albert Schweitzer for the 21st Century (Syracuse, 2002), Magic and Ritual in the Ancient World (Brill, 2002), Jesus Then and Now: Images of Jesus in History and Christology (Trinity Press International, 2001), From Quest to Q (Peeters, 2000), and Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power (Princeton, 1999).

Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

Στο τρέχον τεύχος του Numen / In the current issue of Numen

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Numen 59:4 (2012) δημοσιεύεται μεταξύ άλλων κι ένα άρθρο που αφορά στο κακό μάτι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο:


Antón Alvar Nuño, "Ocular pathologies and the evil eye in the early Roman principate", 295-321

Στο τρέχον τεύχος του EC / In the current issue of EC

Στο τρέχον τεύχος του περιοδικού Early Christianity 3:2 (2012) δημοσιεύονται τα εξής άρθρα:


 • Steve Mason, "Speech-making in ancient rhetoric, Josephus, and acts : messages and playfulness ; part II", 147-171 
 • Christopher B. Zeichmann, "Oi strategoi tou ieroo and the location of Luke-Acts' composition", 172-187 
 • Pier F. Beatrice, "Greek philosophy and gnostic soteriology in Heracleon's 'Hypomnemata'", 188-214
 • Joel Marcus, "A Jewish-Christian 'Amidah?", 215-225 
 • Pierluigi Piovanelli, "Thursday night fever : dancing and singing with Jesus in the 'Gospel of the Savior' and the 'Dance of the Savior around the Cross'", 229-248 
 • Werner Eck, "Das multilinguale Corpus Inscriptionum ludaeae/Palaestinae (=CIIP)", 267-273

RBL 9/8/2012

Stéphanie Anthonioz, "À qui me comparerez-vous ? " (Is 40,25): La polémique contre l'idolâtrie dans le Deutéro-Isaïe
Reviewed by Sven Petry

Kenneth E. Bailey, Paul through Mediterranean Eyes: Cultural Studies in 1 Corinthians
Reviewed by Ben Witherington III

Jason Bembry, Yahweh's Coming of Age
Reviewed by Johannes de Moor

Martin J. Buss; ed. Nickie M. Stipe, The Changing Shape of Form Criticism: A Relational Approach
Reviewed by Colin Toffelmire

Marielle Frigge, Beginning Biblical Studies
Reviewed by Coleman Baker

Teresa J. Hornsby and Ken Stone, eds., Bible Trouble: Queer Reading at the Boundaries of Biblical Scholarship
Reviewed by Juliana Claassens

Timothy Larsen, A People of One Book: The Bible and the Victorians
Reviewed by Mark Elliott

Matthew S. Rindge, Jesus' Parable of the Rich Fool: Luke 12:13-34 among Ancient Conversations on Death and Possessions
Reviewed by Nils Neumann

Francesca Stavrakopoulou, Land of Our Fathers: The Roles of Ancestor Veneration in Biblical Land Claims
Reviewed by Bob Becking

Michael P. Streck, Altbabylonisches Lehrbuch
Reviewed by Gerhard Karner