Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Οι επιγραφές του Σινά κι ο ιστορικός Μωυσής / The Sinai alphabetic inscriptions and the historical Moses

Στην ιστοσελίδα The Bible and Interpretation έχει αναρτηθεί το κείμενο του μεταδιδακτορικού ερευνητή Aren M. Wilson-Wright σχετικά με τις αλφαβητικές επιγραφές της περιοχής του Σινά και τις πληροφορίες που μπορούν να αντληθούν σχετικά με τον ιστορικό Μωυσή και τη γέννηση του αλφαβήτου από τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά στην εποχή του Μέσου Βασιλείου: Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 59:2 (2017)

 • Raimo Hakola, "The Production and Trade of Fish as Source of Economic Growth in the First Century CE Galilee," 111-130 (abstract)
 • Israel Muñoz Gallarte, "Luke 24 Reconsidered: The Figure of the Ghost in Post-Classical Greek Literature," 131-146 (abstract)
 • Andrew Montanaro, "The Use of Memory in the Old Testament Quotations in John’s Gospel," 147-170 (abstract)
 • David Lincicum, "Mirror-Reading a Pseudepigraphal Letter," 171-193 (abstract)
 • S.M. Baugh, "Hyperbaton and Greek Literary Style in Hebrews," 194-213 (abstract)

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017

Στο τρέχον τεύχος του VigChr / In the current issue of VigChr

Vigiliae Christianae 71:2 (2017)

 • Izabela Jurasz, "Carpocrate et Epiphane : chrétiens et platoniciens radicaux," 134-167 (abstract)
 • Reinhart Ceulemans, "The Transmission, Sources and Reception of Procopius’ Exegesis of Genesis: Observations in the Wake of the New Edition," 205-224 (abstract)

Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Στα τελευταία τεύχη του Religion & Theology / In the recent issues of Religion & Theology

Religion & Theology 23: 1/2 (2016)

 • Els Rose, "Recalibrating through Remembrance: The Apostles as Guides of Spiritual Renewal in Mediaeval Europe,"  76-94 (abstract)


Religion & Theology 23: 3/4 (2016)

 • Jeremy Punt, "Paul’s Imperium: The Push and Pull of Empire, and the Pauline Letters," 339-367 (abstract)


Δύο νέα άρθρα στο τρέχον τεύχος του In die Skriflig / Two new articles of biblical interest in the current issue of In die Skriflig

In die Skriflig 51:3 (2017)

Jeremy Punt, "Believers or loyalists? Identity and social responsibility of Jesus communities in the Empire"

O ρόλος της ανάστασης του Λαζάρου στην πλοκή του κατά Ιωάννην / The role of the story of Lazarus resurrection in the plot of John's Gospel

Στην γνωστή ιστοσελίδα The Bible and Interpretation o Paul Anderson σχολιάζει το τελευταίο επεισόδιο της σειράς του CNN "Finding Jesus" που έχει ως θέμα το πρόσωπο του Λαζάρου και την πιθανή ταύτισή του με τον αγαπημένο μαθητή καθώς και το ρόλο της ιστορίας της ανάστασής του στο αφηγηματικό πρόγραμμα του κατά Ιωάννη. 

Το τρέχον τεύχος του Biblica / The current issue of Biblica

Biblica 98:1 (2017)

 • Kengo Akiyama, "How Can Love Be Commanded? On Not Reading Lev 19,17-18 as Law," 1-9 (abstract)
 • Yoo-ki Kim, "The Referent of 'Our Shield' in Psalm 84,10," 10-24 (abstract)
 • William A. Ross, "Style and Familiarity in Judges 19,7 (Old Greek): Establishing Dependence within the Septuagint," 25-36 (abstract)
 • Lorne Zelyck, "Matthew 18,1-14 and the Exposure and Sexual Abuse of Children in the Roman World,"  37-54 (abstract)
 • Jean-Philippe Fabre, "Le possédé de Gérasa (Marc 5,1-20): Quand l'intrigue est théologie," 55-71 (abstract)
 • S.Grindheim, "The Kingdom of God in Romans,"  72-90 (abstract)
 • S. Butticaz, "«La foi agissant par l'amour» (Galates 5,6): Justification par la foi et parénèse du jugement dans la lettre aux Galates,"  91-111 (abstract)


Res Bibliographica

 • Germano Galvagno, "In attesa di un paradigma condiviso: Commentari a Esodo,"  112-126

Κυριακή 12 Μαρτίου 2017

To τρέχον τεύχος του JSJ / The current issue of JSJ

Journal for the Study of Judaism 48:1 (2017)

 • Francis Borchardt, "What Do You Do When a Text is Failing? The Letter of Aristeas and the Need for a New Pentateuch," 1-21 (abstract)
 • Clarissa Richter, "Die Weisheit Sophia—ein ganzer Kerl? Königsideologie und Männlichkeitsdiskurs—einige Überlegungen zu Weish 8," 22-45 (abstract)
 • Sören Swoboda, "Josephus’s Political Vision: Policy and Career Ambitions," 46-68 (abstract)
 • Julia Wilker, "Noble Death and Dynasty: A Popular Tradition from the Hasmonean Period in Josephus," 69-91 (abstract)
 • Benjamin A. Edsall, "Persuasion and Force in 4 Maccabees: Appropriating a Political Dialectic," 92-112 (abstract)
 • Anna-Liisa Tolonen & Elisa Uusimäki, "Managing the Ancestral Way of Life in the Roman Diaspora: The Mélange of Philosophical and Scriptural Practice in 4 Maccabees," 113-141 (abstract)