Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Το τρέχον τεύχος του NovT / The current issue of NovT

Novum Testamentum 59:2 (2017)

  • Raimo Hakola, "The Production and Trade of Fish as Source of Economic Growth in the First Century CE Galilee," 111-130 (abstract)
  • Israel Muñoz Gallarte, "Luke 24 Reconsidered: The Figure of the Ghost in Post-Classical Greek Literature," 131-146 (abstract)
  • Andrew Montanaro, "The Use of Memory in the Old Testament Quotations in John’s Gospel," 147-170 (abstract)
  • David Lincicum, "Mirror-Reading a Pseudepigraphal Letter," 171-193 (abstract)
  • S.M. Baugh, "Hyperbaton and Greek Literary Style in Hebrews," 194-213 (abstract)

Δεν υπάρχουν σχόλια: